REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Firma w Unii

Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail

Zanim przedsiębiorca dostanie wsparcie, musi wykazać źródła finansowania

Przedsiębiorca, który ubiega się o dofinansowanie ze środków unijnych realizowanego przez siebie projektu, powinien wykazać, że posiada źródła jego finansowania. Właściciele firm wskazują najczęściej kredyt bankowy.

Błędy we wnioskach mogą odebrać szansę na dotację

Doświadczenia z lat 2004-2006 wskazują, że prawidłowe przygotowanie wniosku oraz załączników jest istotnym czynnikiem sukcesu w procesie ubiegania się o fundusze unijne.

ABC prawidłowego wydawania pieniędzy z funduszy unijnych

Otrzymanie decyzji o przyznaniu dofinansowania projektu to dopiero początek drogi do unijnych pieniędzy. Zgodnie z zasadą dystrybucji środków pomocowych, najpierw należy zrealizować projekt ze środków własnych (w tym również ze źródeł zewnętrznych, takich jak np. kredyt bankowy), a dopiero wówczas można występować o refundację poniesionych wydatków.

Jak uzyskać status Upoważnionego Podmiotu Gospodarczego

Na podstawie rozporządzenia zmieniającego Wspólnotowy Kodeks Celny powołano nową instytucję - Upoważnionego Podmiotu Gospodarczego. Jak firmy powinny przygotować się do uzyskania tego statusu?

REKLAMA

300 tys. zł z Unii na założenie firmy

Osoby, które chcą założyć własną firmę, mogą liczyć nawet na 300 tys. zł unijnej dotacji na ten cel. I nie muszą długo na te pieniądze czekać, bo pierwsze z nich pojawią się przed końcem roku.

Szwedzki system umożliwia szybkie działanie

Dzięki udogodnieniom przy zakładaniu firmy w Szwecji przedsiębiorcy mogą osiągać pełną mobilność w ciągu miesiąca od podjęcia pierwszych działań. Preferowaną formą działalności jest samozatrudnienie lub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Tylko wiarygodny projekt przekona bank

Planowanie i przewidywanie to umiejętności, które musi posiadać menedżer, któremu zależy, aby jego firma odnosiła sukcesy na rynku. Dotyczy to także projektów realizowanych z udziałem wsparcia unijnego.

Czy możliwe jest pozyskanie dotacji na realizowaną inwestycję

Moja firma ubiegała się w tym roku o dotacje z Poddziałania 2.2.1. w SPO WKP. Niestety nasz projekt uzyskał zbyt małą liczbę punktów, by dostać dofinansowanie. Mimo to rozpoczęliśmy już realizację inwestycji. Czy istnieje możliwość, by uzyskać na nią dotacje z funduszy unijnych, które są na lata 2007-2013? Jeśli tak, to do kogo mamy się zgłosić. Realizujemy przedsięwzięcie za 30 mln zł.

REKLAMA

Dotacje na badania, a później na ich komercyjne wdrażanie

Wydatki na wdrożenie nowoczesnych technologii oraz na badania naukowe przekładają się na podniesienie poziomu innowacyjności przedsiębiorstw. Takie działania chętnie finansuje Unia Europejska.

Banki gwarantują bezpieczeństwo systemu wykorzystania środków unijnych

Kredytowanie i szeroko pojęte doradztwo to najistotniejsze zadania banków we współpracy z przedsiębiorcami w procesie pozyskiwania funduszy strukturalnych.

Nowa pomoc unijna dla przedsiębiorców będzie dostępna od przyszłego roku

Nie ma co się łudzić - jako pierwsi z funduszy unijnych na lata 2007-2013 skorzystają samorządowcy. Nikłe są szanse, by udało się w tym roku uruchomić wsparcie dla przedsiębiorców. Dzięki regionalnym i krajowym programom operacyjnym do firm trafi ponad 41 mld zł. To ogromna pula pieniędzy.

Francuska biurokracja ogranicza przedsiębiorców

We Francji przedsiębiorca może korzystać z wielu preferencji. Jednak prowadzenie działalności gospodarczej utrudnia wysoki stopień zbiurokratyzowania oraz silna pozycja firm państwowych.

Leasing może pomóc w sfinansowaniu projektów unijnych

Dofinansowanie przyznawane przedsiębiorcom ze środków funduszy strukturalnych ma zazwyczaj postać refundacji części poniesionych wydatków kwalifikowanych. Oznacza to, iż po pierwsze nie wszystkie rodzaje wydatków mogą być podstawą refundacji, a po drugie, projektodawca musi zapewnić środki finansowe na realizację całości projektu.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby podjąć działalność gospodarczą w Wielkiej Brytanii

Jestem właścicielem restauracji w centrum Warszawy. Chciałbym otworzyć następny lokal w Manchesterze. Wymagałoby to ode mnie zatrudnienia tam kilku pracowników. Czy muszę zakładać odrębną działalność gospodarczą w Wielkiej Brytanii? Jakie są ewentualne formalności niezbędne do podjęcia takiej działalności?

Jakie udogodnienia dla upoważnionego podmiotu gospodarczego

Według przepisów wprowadzonych do Wspólnotowego Kodeksu Celnego, podmiot, który posiada status upoważnionego podmiotu gospodarczego, będzie mógł korzystać z różnych udogodnień. Na czym one będą polegały?

Transgraniczne umowy o pracę

1 sierpnia 2007 r. weszła w życie Konwencja rzymska o prawie właściwym dla zobowiązań umownych, która ustanawia jednolite normy kolizyjne w zakresie zobowiązań umownych dla wszystkich państw członkowskich UE.

Jak sprostać wymaganiom instytucji oceniającej wniosek i bankowi

Przedsiębiorca chcący zrealizować inwestycje często zmuszony jest korzystać z dodatkowego finansowania, jakim jest kredyt bankowy. To z kolei może rodzić obawy, że wymagania banku dotyczące zdolności kredytowej firmy będą odbiegać od oczekiwań instytucji oceniającej wniosek o dotacje. Nic bardziej mylnego.

Holandia oferuje przyjazny system podatkowy

Holandia jest jednym z najatrakcyjniejszych państw starej Unii Europejskiej dla prowadzenia działalności gospodarczej. Oferuje przejrzyste i stabilne prawo, prężną gospodarkę oraz liczne zachęty podatkowe.

Fundusze unijne dla przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych

W nowym okresie programowania funduszy unijnych (2007-2013) możliwe będzie wnioskowanie z dwóch rodzajów programów operacyjnych: zarządzanych centralnie oraz regionalnie. Ze względu na fakt, że programy ogólnokrajowe skierowane będą na dofinansowanie projektów wysokobudżetowych, mikroprzedsiębiorcy powinni skierować szczególną uwagę na środki dostępne w ramach regionalnych programów operacyjnych.

Czy przedsiębiorca, który chce rozpocząć działalność w Wielkiej Brytanii, zawsze ma obowiązek wypełnić formularz P86

Każda osoba, która przyjeżdża do Wielkiej Brytanii w celach zarobkowych, ma obowiązek złożyć wypełniony formularz P86 w Her miejscowym urzędzie podatkowym, tj. Majesty Revenue and Customs. Tylko pobyt w celach turystycznych zwalnia z obowiązku rejestracji.

Kto może zostać upoważnionym podmiotem gospodarczym

Władze unijne zdecydowały się wprowadzić do prawa celnego instytucję tzw. upoważnionego podmiotu gospodarczego. Jakie warunki musi spełnić przedsiębiorca, żeby uzyskać ten status?

Do czego służy system INTRASTAT

System INTRASTAT to system statystyki obrotów handlowych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej. W Polsce funkcjonuje od 1 maja 2004 r. Jest narzędziem do przekazywania przez przedsiębiorców w kraju członkowskim Unii Europejskiej informacji o dokonanych przywozach albo wywozach towarów do innych krajów należących do Wspólnoty.

Kiedy i jak rozliczyć projekt unijny

Coraz większa grupa przedsiębiorców kończy lub zakończyła realizacje swoich inwestycji. Z pewnością chciałaby jak najszybciej rozliczyć projekt i otrzymać na swój rachunek bankowy środki z dotacji.

Odpowiedzialność wykonawcy w prawie niemieckim

Chciałbym się dowiedzieć, jak wygląda odpowiedzialność firmy budowlanej za wadliwe wykonanie prac w prawie unijnym? Czy istnieją w tym zakresie jakieś szczególne regulacje unijne? Jak wygląda ta kwestia w prawie niemieckim?

Kto skorzysta ze statusu Upoważnionego Podmiotu Gospodarczego

Władze unijne zdecydowały się na wprowadzenie do przepisów prawa celnego nowej instytucji, tzw. statusu Upoważnionego Podmiotu Gospodarczego (ang. Authorized Economic Operator). Dlaczego postanowiono zastosować to rozwiązanie?

Jak JEREMIE może pomóc małym przedsiębiorcom

Przedsiębiorstwa z sektora MSP mają ograniczony dostęp do kapitału. Jest to jedna z barier rozwoju gospodarki. W Programach Operacyjnych na lata 2007-2013 przewidziano środki służące poprawie sytuacji w tej sferze.

Wsparcie projektów badawczo-rozwojowych realizowanych przez firmy

Jednym z priorytetowych obszarów wsparcia pochodzącego ze środków strukturalnych, a w szczególności z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, będzie działalność badawczo-rozwojowa (B+R) realizowana przez przedsiębiorców.

Jak rozpocząć działalność gospodarczą w Luksemburgu

Polski przedsiębiorca może prowadzić działalność w Luksemburgu samodzielnie lub jako spółka. W zależności od formy prawnej prowadzonej działalności dochody uzyskane w tym państwie będą podlegały podatkowi dochodowemu od osób prawnych lub fizycznych.

Czy Polak może otworzyć firmę w Niemczech

Jak będą opodatkowane dochody, gdy mając działalność gospodarczą w Polsce otworzę filię zagraniczną. Czy cudzoziemiec może bez problemów założyć firmę w Niemczech?

Czy zgłosić do ZUS zleceniobiorcę, który jest pracownikiem w innym Państwie Członkowskim UE

Chcę zawrzeć umowę zlecenia z Niemcem, który pracuje w Niemczech w ramach stosunku pracy. Podobno nie muszę zgłaszać tego zleceniobiorcy do ubezpieczeń społecznych, bo ma on podlegać ubezpieczeniom ze stosunku pracy w kraju, w którym posiada miejsce zamieszkania (Niemcy). Ale co z ubezpieczeniem zdrowotnym i składkami na Fundusz Pracy?

Jak w Wielkiej Brytanii opłacać składki i korzystać z dotacji

Prowadząc firmę w Wielkiej Brytanii, trzeba opłacać odpowiednie składki ubezpieczeniowe. Jak wygląda ten system w Zjednoczonym Królestwie i z jakiej pomocy finansowej, np. w postaci dotacji, mogą korzystać przedsiębiorcy?

W którym kraju należy opłacić składki z tytułu zatrudnienia w Polsce osoby mieszkającej na stałe w Polsce, która wykonuje działalność gospodarczą w Hiszpanii

Zamierzam zatrudnić Polaka mieszkającego na stałe w Polsce, który równolegle prowadzi w Hiszpanii działalność gospodarczą w zakresie doradztwa. Osoba ta ma zamiar kontynuować działalność w czasie zatrudnienia. Praca dla nas wykonywana byłaby w Polsce. Czy składki na ubezpieczenia społeczne powinienem odprowadzać za niego do polskiego ZUS czy powinny one być płacone w Hiszpanii?

Jakie obowiązki powinien spełnić podatnik słoweńskiego VAT

Podmioty zagraniczne rozpoczynające działalność w Słowenii muszą zarejestrować się dla celów VAT. Jakie obowiązki musi spełnić podatnik słoweńskiego podatku od towarów i usług?

Kim jest upoważniony podmiot gospodarczy

W ubiegłym roku weszło w życie rozporządzenie zmieniające Wspólnotowy Kodeks Celny, które wprowadziło nową instytucję upoważnionego podmiotu gospodarczego. Na czym polega jej uprzywilejowana pozycja podczas kontroli celnych?

Duże projekty w programach krajowych

Przedsiębiorcy i samorządowcy powinni zwrócić uwagę na to, czy ich projekt pasuje o wybranego programu operacyjnego. Złe dopasowanie inwestycji uniemożliwi uzyskanie unijnej dotacji.

Co to jest system zharmonizowany

Na czym polega system HS i jakie konsekwencje wywołują zmiany w tym systemie na klasyfikację taryfową towarów będących przedmiotem transakcji importowych i eksportowych?

Jak skorzystać z dotacji unijnych za pośrednictwem innych przedsiębiorstw

Istnieją programy, w ramach których środki finansowe pochodzące z Unii otrzymały przedsiębiorstwa, które nie są beneficjentem ostatecznym, ponieważ zadeklarowane działania wykonywać będą na rzecz innych przedsiębiorców.

Dotacje z Unii Europejskiej dla przedsiębiorców są traktowane jak pomoc publiczna

Część dotacji dla przedsiębiorców z funduszy unijnych, dostępnych w latach 2007-2013, będzie udzielanych w oparciu o zmienione zasady pomocy de minimis. Najważniejsza zmiana to podniesienie progu takiej pomocy do 200 tys. euro.

67 mld euro trafi do przedsiębiorców w latach 2007-2015

Dzięki funduszom unijnym przedsiębiorcy będą mogli pozyskiwać środki na inwestycje, działania innowacyjne, dostosowanie przedsięwzięć do wymogów ochrony środowiska czy na szkolenia.

Konkursowa procedura wyboru projektów

W latach 2007-2013 środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności będą przyznawane przedsiębiorcom w kilku trybach. Najbardziej powszechny będzie tryb konkursowy.

Wstępna weryfikacja projektów pomoże beneficjentom

Planuje się, by w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka (PO IG) realizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości przedsiębiorcy mogli zweryfikować zgodność planowanego przedsięwzięcia z założeniami danego działania.

Unia Europejska dofinansuje szkolenia zamknięte dla dużych i średnich przedsiębiorstw

Średni i duzi przedsiębiorcy nie muszą korzystać z rozproszonych form podnoszenia kwalifikacji swoich pracowników. Mogą skorzystać z programów szkoleniowych o charakterze zamkniętym, których zadaniem będzie podniesienie kompetencji pracowników tylko ich firmy.

Nowe zasady pomocy de minimis dla zakładów pracy chronionej

Od 1 maja przedsiębiorcy prowadzący zakłady pracy chronionej dostali możliwość dokonywania wydatków ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON) na zasadzie pomocy de minimis

Będą jednolite procedury odwoławcze w konkursach o dotacje unijne

Jeśli start firmy w konkursie po unijne pieniądze zakończy się niepowodzeniem, będzie ona mogła odwołać się od jego wyników.

Za unijne pieniądze firmy sfinansują badania naukowe i wdrożą ich rezultaty

Jeden wniosek i dwie unijne dotacje - taką możliwość oferuje przedsiębiorcom program Innowacyjna gospodarka. Umożliwia on zdobycie pieniędzy na badania naukowe, a potem kolejnych środków na ich wdrożenie w życie. Na ten cel w latach 2007-2013 będzie blisko 600 mln euro.

Aspekty prawne zakładania przedsiębiorstwa we Francji

Francja, podobnie jak kilka innych „starych” państw UE (np. Niemcy), wprowadziła okres przejściowy w zakresie dostępu do rynku pracy. Jednak od 1 maja 2006 r. część z tych ograniczeń została zniesiona w stosunku do wybranych 61 zawodów. Poza tym istnieje możliwość zaistnienia na rynku francuskim poprzez prowadzenie określonej działalności gospodarczej lub samozatrudnienie.

Pieniądze na inwestycje będzie można wykorzystać na szkolenia

W ramach jednego projektu, który będzie realizowany przy udziale funduszy unijnych dostępnych w programach operacyjnych na lata 2007-2013, przedsiębiorca będzie mógł podjąć działania inwestycyjne, jak również zakupić usługi oraz szkolenia.

Ponad 9,7 miliardów złotych na wsparcie dla innowacyjnych firm

W latach 2007-2013 wsparcie firm z funduszy unijnych będzie miało inny charakter niż dotychczasowa pomoc. Głównym założeniem programu operacyjnego Innowacyjna gospodarka będzie zwiększenie ilości innowacyjnych, nowoczesnych firm na polskim rynku.

Inkubatory przedsiębiorczości w Unii Europejskiej

Inkubatory przedsiębiorczości (IP) zaczęły w Polsce powstawać jeszcze przed jej wejściem do Unii Europejskiej. Obecnie są znacznie bardziej popularne i mają większe możliwości.

Jakie koszty Unia zakwalifikuje, a jakich nie uzna

Z punktu widzenia przedsiębiorcy, który zamierza aplikować o dotacje w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, w nowym okresie programowania zostanie wprowadzonych kilka istotnych zmian w zakresie kosztów, które będą mogły być uznane za kwalifikowane do wsparcia.

REKLAMA