REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Aktualności

Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail

Wyższa płaca minimalna

Rząd chce radykalnie podnieść płacę minimalną. Ma ona wzrosnąć z 936 do 1126 zł. Pensja netto otrzymujących ją osób od stycznia będzie więc wyższa o prawie 150 zł, czyli ponad 20 proc.

Przedsiębiorcy zapłacą do ZUS niższe składki

Składki na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących działalność gospodarczą będą od września niższe o prawie 10 zł. To efekt spadku przeciętnego wynagrodzenia, które jest podstawą ich obliczenia.

Można żądać od wykonawcy informacji o zdolności kredytowej

Zamawiający musi sprecyzować, jaka kwota na rachunku przedsiębiorcy pozwala uznać, że jest on w stanie należycie wykonać zamówienie.

Nie będzie dotacji dla nierentownych firm

Zakłady pracy chronionej, które są w trudnej sytuacji ekonomicznej, nie otrzymają dopłat z tytułu ochrony miejsc pracy niepełnosprawnych.

REKLAMA

Korzyści podatkowe nie uzasadniają łamania prawa

Pojęcie rzeczywistego centrum zarządzania spółki należy interpretować tak, aby wykluczyć sytuacje stworzone tylko dla osiągnięcia korzyści podatkowych.

Raty leasingu kapitałowego nie będą kosztem

Za koszt uzyskania przychodów nie mogą zostać uznane raty leasingowe. Firma może je jednak rozliczyć poprzez odpisy amortyzacyjne.

Pracodawcy utrudniają udowodnienie dyskryminacji

Pracownicy coraz częściej są objęci zasadą poufności wynagrodzeń. Bez wiedzy na temat pensji kolegów trudno udowodnić dyskryminację płacową w firmie. Za złamanie zakazu rozmów o płacach grozi zwolnienie z pracy, ale nie jest ciężkim naruszeniem obowiązków.

Od 2008 roku nowa PKWiU

Główny Urząd Statystyczny przygotował projekt zmian Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Wprowadzenie nowych statystyk związane jest z harmonizacją na szczeblu unijnym i światowym. Podatnicy będą musieli analizować wpływ nowej klasyfikacji na opodatkowanie podatkiem od towarów i usług.

REKLAMA

Indywidualny nadzór może sparaliżować rady nadzorcze

W spółce z większościowym udziałem Skarbu Państwa członkowie zarządu powoływani i odwoływani będą przez radę nadzorczą. Powołanie będzie następować po przeprowadzeniu, pod rygorem nieważności, postępowania kwalifikacyjnego.

Koncentracja przedsiębiorstw

Od jutra za wniosek o wszczęcie postępowania antymonopolowego w sprawach koncentracji przed prezesem UOKiK przedsiębiorca uiszcza 5 tys. zł od zgłoszenia zamiaru koncentracji.

Okresy przedawnienia powinny być jednakowe

  Rzecznik praw obywatelskich chce, by wprowadzono jednakowe okresy przedawnienia w dochodzeniu należności składkowych dla płatników i ZUS.

Przy wykupie spółka powinna pobrać zaliczki

W związku z wykupem akcji w celu ich umorzenia na spółce ciążą obowiązki płatnika podatku dochodowego. Musi ona ustalić dane podatników oraz pobrać zaliczki na podatek.

Odsetki trzeba rozliczyć

Jeżeli odsetki od kredytu pobierane są z góry, trzeba je ująć jako rozliczenia międzyokresowe.

Stan bhp oceni komisja

Koszty związane z działalnością komisji bhp ponosi pracodawca. Musi on m.in. wypłacić wynagrodzenie pracownikom za czas nieprzepracowany w związku z udziałem w posiedzeniach komisji.

Fiskus może nie przyjąć wydruku potwierdzenia

Dowód zapłaty opłaty skarbowej może mieć formę elektronicznego potwierdzenia. Nie wiadomo jednak, czy wydruk takiego potwierdzenia będzie spełniał wymagania dowodu.

Nie unikniemy podwyżki stóp procentowych w tym roku

Trzy pytania do Janusza Jankowiaka, głównego ekonomisty Polskiej Rady Biznesu

Szansa na wspólny rachunek bankowy dla przedsiębiorców

Spółki z jednej grupy kapitałowej lub osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego będą mogły posiadać wspólny rachunek bankowy. Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad projektem zmian do kodeksu cywilnego, w którym znajdą się te rozwiązania.

Przedsiębiorcy dostaną pół miliona złotych na zarejestrowanie patentów

W połowie sierpnia Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosi nabór wniosków do trzech konkursów pilotażowych dotyczących ochrony własności przemysłowej, wspierających rozwój technostarterów i powstawanie klastrów.

PFRON dofinansuje wypożyczalnie sprzętu

Firmy, które zajmują się wypożyczaniem sprzętu rehabilitacyjnego, otrzymają dofinansowanie w wysokości 25-krotności, przeciętnego wynagrodzenia.

Do 1126 zł wzrosnąć ma płaca minimalna

Rząd chce, aby w przyszłym roku płaca minimalna wyniosła 1126 zł. Jednocześnie ma ona przestać być podstawą wyliczania wielu świadczeń.

Protokół zawierający ocenę prawną może pomóc podatnikom

Od 1 stycznia 2007 r. każdy protokół z kontroli podatkowej musi zawierać ocenę prawną sprawy. Daje to możliwość dyskusji kontrolowanego z fiskusem.

Znana jest wysokość podatków lokalnych na 2008 rok

Minister finansów opublikował górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2008 rok. Wszystkie stawki wzrosną.

Pracodawcy o zatrudnieniu niepełnosprawnych

Prawo do dłuższego urlopu, dłuższe przerwy w czasie dnia pracy, częstsze absencje chorobowe czy trudności w kontaktach interpersonalnych - to zdaniem pracodawców najbardziej negatywne strony zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Pracownik musi wyrazić zgodę na niższą płacę

Pracodawca może pogorszyć warunki pracy pracownika, zawierając z nim porozumienie w tej sprawie. Jest to dla pracodawcy rozwiązanie korzystniejsze niż zastosowanie wypowiedzenia zmieniającego.

Kredyt na wypłatę dywidendy można zaliczyć do kosztów

Koszt uzyskania kredytu zaciągniętego na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki, którego celem było utrzymanie płynności finansowej, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu.

Spółki będą mogły zatrudniać więźniów

Spółki z o.o. i akcyjne będą mogły zatrudniać więźniów. Zachętą dla przedsiębiorców do tworzenia miejsc pracy dla osób pozbawionych wolności ma być zwolnienie z podatku.

Od sierpnia rozliczenie z ZUS na zmienionych drukach

Poczynając od rozliczeń z ZUS za sierpień, płatnicy będą musieli korzystać ze zmienionych dokumentów ubezpieczeniowych.

Nie wszyscy muszą weryfikować kwalifikacje

Rzemieślnicy kierujący pracami budowlanymi będą musieli należeć do izby rzemieślniczej oraz posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

PFRON sfinansuje wynagrodzenia i składki

Przedsiębiorca, który zatrudni niepełnosprawnego pracownika, otrzyma zwrot kosztów jego wynagrodzenia i opłacenia składek na ZUS.

Limity amortyzacji trzeba liczyć dla każdego wspólnika

Limity amortyzacji w spółce cywilnej należy obliczać dla wspólników proporcjonalnie do udziału każdego z nich w zyskach spółki.

Nowe wymagania dla stacji demontażu aut

Stacje demontażu samochodów i punkty zbiórki starych aut muszą być wyposażone w wagi oraz separatory do rozdzielania substancji ciekłych.

PFRON dopłaci do miejsc pracy

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zrefunduje pracodawcy koszt wyposażenia stanowisk pracy dla takich osób.

Inflacja nie dojdzie w tym roku do 3 proc.

Według Ministerstwa Finansów roczny wskaźnik inflacji w lipcu spadł do 2,4 proc. z 2,6 proc. w czerwcu. Ekonomiści prognozują, że w grudniu wzrośnie do 2,8 proc.

Płatnicy składek będą musieli korzystać z bezpiecznego podpisu elektronicznego

Za rok przedsiębiorcy zatrudniający ponad pięciu pracowników przekazując dokumenty ubezpieczeniowe do ZUS będą musieli korzystać z bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Nowe zasady na rynku gier

Resort skarbu chce zlikwidować dopłaty do gier. Na braku ograniczeń urządzania gry skorzysta państwo, a stracą przedsiębiorcy. Za sprawą wideoloterii Totalizator może znów odzyskać pozycję lidera.

Analizy projektów będą uproszczone

Banki oraz instytucje kredytowe będą miały prawo przejąć projekt realizowany w ramach PPP od partnera prywatnego, jeśli nie daje on sobie rady z jego prowadzeniem.

Nie każda faktura uprawnia do odliczenia VAT naliczonego

Jeżeli wystawca faktury nie prowadzi w dacie jej wystawienia działalności gospodarczej i brak jest dowodów potwierdzających daną transakcję, podatnik nie może odliczyć VAT.

PFRON sfinansuje wymianę maszyn i urządzeń w zakładzie

Zakłady aktywności zawodowej będą mogły uzyskać dopłaty na obsługę firmy, jeśli działalność taka będzie służyć rehabilitacji pracowników.

Umowa nie zwalnia z zapłaty

Członkowie zarządu spółki nie mogą uwolnić się od odpowiedzialności za jej zaległości podatkowe w drodze umowy cywilnoprawnej.

Maksymalny czas trwania umowy

Mam zamiar zatrudnić kilka osób na dłuższy okres. Rozważam zaproponowanie im 10-letnich umów na czas określony, aby uzyskać krótszy okres wypowiedzenia. Czy takie postępowanie jest zgodne z prawem? Słyszałem, że inspekcja pracy potrafi kwestionować takie postanowienia.

Tylko małe zakłady zatrudnią specjalistów bhp z zewnątrz

Koszty związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w pracy obciążać będą wyłącznie pracodawców. Zewnętrzne służby bhp będzie mogła zatrudnić tylko firma, w której pracuje do 100 osób. Pracodawca ustali wykaz zadań, które muszą być wykonywane przez co najmniej dwóch pracowników.

Mają być dalsze ułatwienia w zatrudnianiu Ukraińców

Resort pracy chce, aby Ukraińcy, Białorusini i Rosjanie mogli pracować w Polsce bez zezwolenia przez sześć miesięcy. W UE rozpoczyna się dyskusja o unijnym zezwoleniu na pracę dla specjalistów spoza Wspólnoty.

Dziś ostatni dzień na złożenie deklaracji VAT-11

Dziś mija termin złożenia deklaracji VAT-11. O obowiązku tym powinni pamiętać dokonujący dostawy nowych środków transportu.

Fundusz nie sfinansuje pensji pracownika

Ze środków zfron pracodawca nie będzie mógł sfinansować wynagrodzenia pracowników korzystających z turnusu rehabilitacyjnego czy dodatkowego urlopu.

Maleje podatek na papierosy

Od dziś obowiązuje nowa minimalna stawka akcyzy na papierosy. Będzie ona niższa od dotychczasowej o 3,67 zł.

Co może pomóc w zwiększaniu produkcji przez firmy w Polsce

Polskie przedsiębiorstwa pracują pełną parą i wykorzystują moce produkcyjne w ponad 80 proc. Receptą na dalsze zwiększanie produkcji i inwestycje jest uproszczenie przepisów o obrocie gospodarczym. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej leży w Sejmie, ale posłowie mogą się nią zająć dopiero po wakacjach.

Emerytury pomostowe: firmy zagrożone karami

Pracodawcy będą mieć kłopoty z opłacaniem od stycznia 2008 roku składek do funduszu emerytur pomostowych. ZUS i firmy nie zdążą do końca tego roku przygotować się do uruchomienia FEP. Dopiero w kwietniu 2008 r. przedsiębiorstwa opłacą składki do ZUS za osoby uprawnione do pomostówek.

Przedsiębiorstwa wnoszą mniej odwołań

Spada konkurencyjność przetargów publicznych, zwłaszcza w branży robót budowlanych. Zmienione przepisy wyeliminowały pieniactwo wykonawców.

Wpisy w księdze nie rozstrzygają, kto jest wspólnikiem

Przepis kodeksu spółek handlowych dotyczący formy zwołania zgromadzenia wspólników może być samodzielną podstawą powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały.

Spółka może odliczyć VAT naliczony

Spółki budujące infrastrukturę drogową na rzecz gminy mogą odliczać podatek naliczony od wykonanej usługi. Budowa powinna mieć jednak związek z prowadzoną działalnością.

REKLAMA