REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Aktualności

Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail

Przy wykupie spółka powinna pobrać zaliczki

W związku z wykupem akcji w celu ich umorzenia na spółce ciążą obowiązki płatnika podatku dochodowego. Musi ona ustalić dane podatników oraz pobrać zaliczki na podatek.

Odsetki trzeba rozliczyć

Jeżeli odsetki od kredytu pobierane są z góry, trzeba je ująć jako rozliczenia międzyokresowe.

Stan bhp oceni komisja

Koszty związane z działalnością komisji bhp ponosi pracodawca. Musi on m.in. wypłacić wynagrodzenie pracownikom za czas nieprzepracowany w związku z udziałem w posiedzeniach komisji.

Fiskus może nie przyjąć wydruku potwierdzenia

Dowód zapłaty opłaty skarbowej może mieć formę elektronicznego potwierdzenia. Nie wiadomo jednak, czy wydruk takiego potwierdzenia będzie spełniał wymagania dowodu.

REKLAMA

Nie unikniemy podwyżki stóp procentowych w tym roku

Trzy pytania do Janusza Jankowiaka, głównego ekonomisty Polskiej Rady Biznesu

Szansa na wspólny rachunek bankowy dla przedsiębiorców

Spółki z jednej grupy kapitałowej lub osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego będą mogły posiadać wspólny rachunek bankowy. Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad projektem zmian do kodeksu cywilnego, w którym znajdą się te rozwiązania.

Przedsiębiorcy dostaną pół miliona złotych na zarejestrowanie patentów

W połowie sierpnia Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosi nabór wniosków do trzech konkursów pilotażowych dotyczących ochrony własności przemysłowej, wspierających rozwój technostarterów i powstawanie klastrów.

PFRON dofinansuje wypożyczalnie sprzętu

Firmy, które zajmują się wypożyczaniem sprzętu rehabilitacyjnego, otrzymają dofinansowanie w wysokości 25-krotności, przeciętnego wynagrodzenia.

REKLAMA

Do 1126 zł wzrosnąć ma płaca minimalna

Rząd chce, aby w przyszłym roku płaca minimalna wyniosła 1126 zł. Jednocześnie ma ona przestać być podstawą wyliczania wielu świadczeń.

Protokół zawierający ocenę prawną może pomóc podatnikom

Od 1 stycznia 2007 r. każdy protokół z kontroli podatkowej musi zawierać ocenę prawną sprawy. Daje to możliwość dyskusji kontrolowanego z fiskusem.

Znana jest wysokość podatków lokalnych na 2008 rok

Minister finansów opublikował górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2008 rok. Wszystkie stawki wzrosną.

Pracodawcy o zatrudnieniu niepełnosprawnych

Prawo do dłuższego urlopu, dłuższe przerwy w czasie dnia pracy, częstsze absencje chorobowe czy trudności w kontaktach interpersonalnych - to zdaniem pracodawców najbardziej negatywne strony zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Pracownik musi wyrazić zgodę na niższą płacę

Pracodawca może pogorszyć warunki pracy pracownika, zawierając z nim porozumienie w tej sprawie. Jest to dla pracodawcy rozwiązanie korzystniejsze niż zastosowanie wypowiedzenia zmieniającego.

Kredyt na wypłatę dywidendy można zaliczyć do kosztów

Koszt uzyskania kredytu zaciągniętego na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki, którego celem było utrzymanie płynności finansowej, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu.

Spółki będą mogły zatrudniać więźniów

Spółki z o.o. i akcyjne będą mogły zatrudniać więźniów. Zachętą dla przedsiębiorców do tworzenia miejsc pracy dla osób pozbawionych wolności ma być zwolnienie z podatku.

Od sierpnia rozliczenie z ZUS na zmienionych drukach

Poczynając od rozliczeń z ZUS za sierpień, płatnicy będą musieli korzystać ze zmienionych dokumentów ubezpieczeniowych.

Nie wszyscy muszą weryfikować kwalifikacje

Rzemieślnicy kierujący pracami budowlanymi będą musieli należeć do izby rzemieślniczej oraz posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

PFRON sfinansuje wynagrodzenia i składki

Przedsiębiorca, który zatrudni niepełnosprawnego pracownika, otrzyma zwrot kosztów jego wynagrodzenia i opłacenia składek na ZUS.

Limity amortyzacji trzeba liczyć dla każdego wspólnika

Limity amortyzacji w spółce cywilnej należy obliczać dla wspólników proporcjonalnie do udziału każdego z nich w zyskach spółki.

Nowe wymagania dla stacji demontażu aut

Stacje demontażu samochodów i punkty zbiórki starych aut muszą być wyposażone w wagi oraz separatory do rozdzielania substancji ciekłych.

PFRON dopłaci do miejsc pracy

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zrefunduje pracodawcy koszt wyposażenia stanowisk pracy dla takich osób.

Inflacja nie dojdzie w tym roku do 3 proc.

Według Ministerstwa Finansów roczny wskaźnik inflacji w lipcu spadł do 2,4 proc. z 2,6 proc. w czerwcu. Ekonomiści prognozują, że w grudniu wzrośnie do 2,8 proc.

Płatnicy składek będą musieli korzystać z bezpiecznego podpisu elektronicznego

Za rok przedsiębiorcy zatrudniający ponad pięciu pracowników przekazując dokumenty ubezpieczeniowe do ZUS będą musieli korzystać z bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Nowe zasady na rynku gier

Resort skarbu chce zlikwidować dopłaty do gier. Na braku ograniczeń urządzania gry skorzysta państwo, a stracą przedsiębiorcy. Za sprawą wideoloterii Totalizator może znów odzyskać pozycję lidera.

Analizy projektów będą uproszczone

Banki oraz instytucje kredytowe będą miały prawo przejąć projekt realizowany w ramach PPP od partnera prywatnego, jeśli nie daje on sobie rady z jego prowadzeniem.

Nie każda faktura uprawnia do odliczenia VAT naliczonego

Jeżeli wystawca faktury nie prowadzi w dacie jej wystawienia działalności gospodarczej i brak jest dowodów potwierdzających daną transakcję, podatnik nie może odliczyć VAT.

PFRON sfinansuje wymianę maszyn i urządzeń w zakładzie

Zakłady aktywności zawodowej będą mogły uzyskać dopłaty na obsługę firmy, jeśli działalność taka będzie służyć rehabilitacji pracowników.

Umowa nie zwalnia z zapłaty

Członkowie zarządu spółki nie mogą uwolnić się od odpowiedzialności za jej zaległości podatkowe w drodze umowy cywilnoprawnej.

Maksymalny czas trwania umowy

Mam zamiar zatrudnić kilka osób na dłuższy okres. Rozważam zaproponowanie im 10-letnich umów na czas określony, aby uzyskać krótszy okres wypowiedzenia. Czy takie postępowanie jest zgodne z prawem? Słyszałem, że inspekcja pracy potrafi kwestionować takie postanowienia.

Tylko małe zakłady zatrudnią specjalistów bhp z zewnątrz

Koszty związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w pracy obciążać będą wyłącznie pracodawców. Zewnętrzne służby bhp będzie mogła zatrudnić tylko firma, w której pracuje do 100 osób. Pracodawca ustali wykaz zadań, które muszą być wykonywane przez co najmniej dwóch pracowników.

Mają być dalsze ułatwienia w zatrudnianiu Ukraińców

Resort pracy chce, aby Ukraińcy, Białorusini i Rosjanie mogli pracować w Polsce bez zezwolenia przez sześć miesięcy. W UE rozpoczyna się dyskusja o unijnym zezwoleniu na pracę dla specjalistów spoza Wspólnoty.

Dziś ostatni dzień na złożenie deklaracji VAT-11

Dziś mija termin złożenia deklaracji VAT-11. O obowiązku tym powinni pamiętać dokonujący dostawy nowych środków transportu.

Fundusz nie sfinansuje pensji pracownika

Ze środków zfron pracodawca nie będzie mógł sfinansować wynagrodzenia pracowników korzystających z turnusu rehabilitacyjnego czy dodatkowego urlopu.

Maleje podatek na papierosy

Od dziś obowiązuje nowa minimalna stawka akcyzy na papierosy. Będzie ona niższa od dotychczasowej o 3,67 zł.

Co może pomóc w zwiększaniu produkcji przez firmy w Polsce

Polskie przedsiębiorstwa pracują pełną parą i wykorzystują moce produkcyjne w ponad 80 proc. Receptą na dalsze zwiększanie produkcji i inwestycje jest uproszczenie przepisów o obrocie gospodarczym. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej leży w Sejmie, ale posłowie mogą się nią zająć dopiero po wakacjach.

Emerytury pomostowe: firmy zagrożone karami

Pracodawcy będą mieć kłopoty z opłacaniem od stycznia 2008 roku składek do funduszu emerytur pomostowych. ZUS i firmy nie zdążą do końca tego roku przygotować się do uruchomienia FEP. Dopiero w kwietniu 2008 r. przedsiębiorstwa opłacą składki do ZUS za osoby uprawnione do pomostówek.

Przedsiębiorstwa wnoszą mniej odwołań

Spada konkurencyjność przetargów publicznych, zwłaszcza w branży robót budowlanych. Zmienione przepisy wyeliminowały pieniactwo wykonawców.

Wpisy w księdze nie rozstrzygają, kto jest wspólnikiem

Przepis kodeksu spółek handlowych dotyczący formy zwołania zgromadzenia wspólników może być samodzielną podstawą powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały.

Spółka może odliczyć VAT naliczony

Spółki budujące infrastrukturę drogową na rzecz gminy mogą odliczać podatek naliczony od wykonanej usługi. Budowa powinna mieć jednak związek z prowadzoną działalnością.

PFRON dopłaci do zatrudnienia bezrobotnego niepełnosprawnego

Od 1 stycznia 2008 r. pracodawca otrzyma refundację składek na ZUS niepełnosprawnych pracowników. Od dziś może ubiegać się o dopłatę za przyjęcie takich osób do pracy.

Firmy nie potrafią ewidencjonować certyfikatów

Są problemy z ewidencją certyfikatów emisji spalin. Komitet Standardów Rachunkowości twierdzi, że trzeba wykazywać je w księgach m.in. jako inwestycje.

Dyżur będzie zawsze wliczany do czasu pracy

Rozszerzona zostanie definicja dyskryminacji i molestowania. Po macierzyńskim pracownik będzie miał prawo do warunków pracy jak przed nim. Gotowość do pracy w trakcie dyżuru będzie wliczana do czasu pracy.

Nowe deklaracje wypłat z zysków w spółkach

Od 2008 roku zmienią się wzory deklaracji o wysokości zysku bądź straty osiągniętego przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa.

Koszty mogą zwiększyć odpis

Jeśli ustaną przyczyny, dla których utworzono odpis aktualizacyjny, jego wartość trzeba zaliczyć do pozostałych przychodów operacyjnych.

Najpierw likwidacja, potem założenie spółki

Nie można przekształcić spółdzielni w spółkę, bo ustawodawca tego nie przewidział. Jeśli na bazie spółdzielni ma powstać spółka, to trzeba przeprowadzić likwidację spółdzielni.

Deweloperzy chcą mieć wpływ na ustawę

W opinii deweloperów projektowana ustawa o ochronie nabywcy w transakcjach deweloperskich jest potrzebna, ale musi uwzględniać rynkowe realia.

Więcej rozliczeń w walutach obcych

Firmy, które pośredniczą w przekazach pieniężnych za granicę, oraz strony umowy, której przedmiotem jest nabycie rzeczy lub praw w obrocie z zagranicą, nie będą musiały mieć pozwolenia na rozliczanie w walutach obcych.

Wkrótce decyzja o zniesieniu barier w zatrudnieniu

Rząd niemiecki zastanawia się, czy uchylić ograniczenia na rynku pracy dla obywateli nowych państw UE, w tym Polski, jeszcze przed 2009 rokiem.

Wracają znaki skarbowe

Od dziś do końca 2008 roku, dokonując zapłaty opłaty skarbowej, można znów korzystać ze znaków skarbowych.

KIG: raport o znaczeniu działań Sejmu dla gospodarki

Obniżka składki rentowej łącznie o 7 pkt. proc., przyspieszenie postępowania egzekucyjnego oraz nowelizacja Prawa zamówień publicznych - to według Krajowej Izby Gospodarczej najlepsze zmiany wprowadzone przez Sejm w II kwartale 2007 r.

REKLAMA