REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Aktualności

Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail

Biopaliwa w ogniu sporu

MF zgadza się jednak na obniżenie o połowę akcyzy na tzw. biopaliwa samoistne, czyli na 100-proc. biokomponenty.

Pracodawca musi zwolnić

Jeżeli pracownik przedłoży wezwanie do stawiennictwa w sądzie, pracodawca musi udzielić mu zwolnienia od pracy

Menedżerem jest spółka, a nie wspólnik

Umowa menedżerska jest zawierana ze spółką jawną i komandytową, a nie jej wspólnikami i to powinno mieć znaczenie przy rozstrzyganiu kwestii podatkowych - uważa rzecznik praw obywatelskich.

Rządowe plany niepokoją przedsiębiorców

Z pomocą organizacji pracodawców w lutym udało się przeprowadzić m.in. zmiany w ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) i odrzucić projekt ustawy o upadłości konsumenckiej.

REKLAMA

Pieniądze dla firm

Część samorządów wojewódzkich chce, żeby obsługą funduszy z UE zajęły się zewnętrzne podmioty. Mogą na tym zarobić firmy konsultingowe i doradcze oraz lokalne agencje rozwoju przedsiębiorczości.

5 tys. złotych mandatu dla nieuczciwego pracodawcy

W środę Sejm zdecyduje, czy pracodawcom za naruszanie praw pracowniczych będą grozić wyższe niż obecnie sankcje.

Bariery hamujące rozwój przedsiębiorczości

Przedsiębiorca musi mieć prawo do czasowego zawieszania opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. Podatek od towarów i usług nie może obciążać przedsiębiorcy, tylko ostatecznego odbiorcę. Brak planów zagospodarowania przestrzennego utrudnia przedsiębiorcom budowlanym rozpoczęcie inwestycji.

Rozwiązując umowę, otrzymamy zwrot składki

Wszyscy, którzy rozwiążą umowę ubezpieczenia, odzyskają część składki za niewykorzystany okres ochrony. Zwrot nie będzie uzależniony od wypłaty odszkodowania.

REKLAMA

Rząd chce płatnych zwolnień na chore dziecko dla samozatrudnionych

Rząd chce przyznać prawo do korzystania z zasiłku opiekuńczego 1,9 mln osób prowadzących działalność gospodarczą.

Można wybrać 19-proc. PIT

Przedsiębiorca, który zamierza wybrać opodatkowanie działalności gospodarczej 19-proc. podatkiem liniowym w ramach samozatrudnienia, nie może wykonywać na rzecz byłego pracodawcy czynności świadczonych wcześniej przy umowie o pracę.

Propozycje zmian dotyczące rozliczeń ryczałtowców

Do obowiązków podatników rozliczających się ryczałtowo będzie należało m.in. prowadzenie dziennej ewidencji sprzedaży oraz składanie deklaracji uproszczonej.

Samozatrudnienie: inspektorzy pracy będą karać ostrzej

Państwowa Inspekcja Pracy chce w tym roku, w większym niż dotychczas zakresie, kontrolować przedsiębiorców, na rzecz których osoby fizyczne wykonują pracę na podstawie umów cywilnoprawnych.

Wysoki kapitał własny zwiększa zaufanie do firmy

Przedsiębiorstwo finansuje swój majątek zarówno z kapitałów własnych, jak i obcych. Kontrahenci jednak będą mieć więcej zaufania do firmy, która dysponuje wysokim kapitałem własnym.

Za kierownicą nie dłużej niż 60 godzin w tygodniu

Kierowca będzie miał 30 minut przerwy w ciągu doby, jeśli prowadzi samochód mniej niż sześć godzin.

Sprawcy zanieczyszczeń zapłacą za wyrządzone szkody

Firmy, które w swojej działalności korzystają ze środowiska, będą płacić za wyrządzone szkody.

Sposób na szarą strefę

Przedsiębiorca powinien oznaczyć szyldem na zewnątrz miejsce, w którym stale prowadzi działalność - uważa Związek Rzemiosła Polskiego.

Oddział zagraniczny bez statusu wykonawcy

Oddział przedsiębiorcy zagranicznego nie posiada statusu wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Mniej podrobionego paliwa na stacjach

W 2006 roku Inspekcja Handlowa w trakcie kontroli stacji benzynowych odnotowała trzykrotnie mniej paliw niewłaściwej jakości.

VAT należny jest kosztem

W przypadku przekazania lub zużycia przez podatnika towarów lub świadczenia usług na potrzeby reprezentacji i reklamy VAT należny można uwzględnić w kosztach uzyskania przychodów.

Przystąpienie nowego wspólnika tylko aktem notarialnym

Jeżeli w spółce cywilnej wspólnikom przysługuje współwłasność łączna nieruchomości, to przystąpienie do niej nowego wspólnika wymaga zachowania formy obowiązującej przy przeniesieniu własności nieruchomości - orzekł Sąd Najwyższy.

Co druga firma szuka fachowców

Połowa z 104 badanych przez firmę doradczą KPMG przedsiębiorstw deklaruje, że bezpośrednio odczuwa brak pracowników na polskim rynku pracy.

Od umowy spółki trzeba zapłacić podatek

Zawarcie umowy spółki wiąże się z zapłatą podatku od czynności cywilnoprawnych. Zazwyczaj płaci go spółka.

Działalność gospodarcza to więcej niż produkcja

Przerwanie produkcji spowodowanej spaleniem pomieszczenia wraz z urządzeniami nie oznacza, że firma nie prowadzi działalności gospodarczej.

Eksperci pomogą w rekrutacji

Business Center Club i Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości będą udzielać pracodawcom informacji o korzyściach zatrudniania niepełnosprawnych.

Uchwały rady nadzorczej

Rada nadzorcza spółki akcyjnej może odwołać prezesa zarządu, pod warunkiem że podejmie uchwałę na prawidłowo zwołanym posiedzeniu.

Rady pracowników niekonstytucyjne

Według Instytutu Spraw Obywatelskich (ISO) członkowie rad pracowników w przypadku ujawnienia informacji niejawnych przedsiębiorstwa są gorzej traktowani niż członkowie rad nadzorczych i związkowcy.

Własna odpowiedzialność umożliwia samozatrudnienie

Jeśli odpowiedzialność za pracę wobec osób trzecich ponosi wykonujący czynności, to można uznać, że prowadzi o­n jednoosobowo działalność gospodarczą.

Firma sama wybiera składowisko

Burmistrz nie może narzucać przedsiębiorcom miejsc, do których mają być wożone odpady komunalne.

Tracimy VAT od organizacji targów

Polska traci wpływy do budżetu i skazuje własnych przedsiębiorców na nierówną konkurencję z firmami z innych krajów Unii Europejskiej.

Firmy sieciowe groźniejsze od hipermarketów

Burmistrz, wójt albo prezydent miasta ma wydawać pozwolenie na powstanie hipermarketu. Zezwolenie będzie ważne przez dziesięć lat.

Podatek od aportu spółka płaci w gminie

Jeśli spółka przejmuje aportem nieruchomość, powinna zapłacić podatek tej gminie, na terenie której nieruchomość jest położona.

Kolejne ważne projekty na finiszu

W najbliższym czasie do Sejmu trafią rządowe projekty ustaw: o swobodzie działalności gospodarczej oraz o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Wpis spółki do Krajowego Rejestru Sądowego nie przesądza o wysokości stawki

Samo wpisanie spółki do Krajowego Rejestru Sądowego nie przesądza o tym, że jest o­na przedsiębiorcą zobowiązanym do zapłaty podatku od nieruchomości według wyższej stawki.

Trzeba się zarejestrować przed rozpoczęciem działalności

Podmioty, które mają zamiar wykonywać czynności opodatkowane akcyzą, muszą dokonać w urzędzie celnym zgłoszenia rejestracyjnego.

Do ulgi uprawniają tylko akcje z oferty publicznej

Oferta skierowana potencjalnie do wszystkich podmiotów może być uznana za publiczną ofertę sprzedaży akcji i stanowić podstawę do zwolnienia z PIT dochodów ze zbycia tych papierów.

Podatek z tytułu importu - w deklaracji

Podatek należny z tytułu importu towarów będzie można wykazywać bezpośrednio w deklaracji podatkowej bez konieczności uiszczania go w urzędzie celnym.

Zostały trzy dni na wynegocjowanie podwyżek

Jeżeli do końca lutego w przedsiębiorstwie nie zostanie zawarte porozumienie dotyczące wzrostu płac, wówczas wysokość podwyżki ustali sam pracodawca.

Znaczki zostają do końca 2007 roku

Do 31 grudnia 2007 r. podatnicy będą mogli uiszczać opłatę skarbową znaczkami opłaty skarbowej, mimo że od 1 stycznia je zlikwidowano - przewiduje projekt zmian w ustawie o opłacie skarbowej.

50 mld euro dla naukowców i przedsiębiorców

Ruszyły pierwsze konkursy adresowane do małych i średnich przedsiębiorstw w ramach naukowego 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej.

Na wiosnę dla przedsiębiorców "pakiet Kluski"

W połowie marca rząd przedstawi tzw. pakiet Kluski - projekty kilku ustaw, które mają ułatwić przedsiębiorcom prowadzenie działalności gospodarczej

Pomoc może być wyższa niż 15 mln euro

Na największe publiczne wsparcie mogą liczyć pracodawcy zatrudniający niewidomuch i upośledzonych umysłowo.

Firmy zapłacą za błędy pracowników

Spółki, które jeszcze do niedawna korzystały z dobrowolnego poddania się odpowiedzialności przez ich pracowników w przypadku wykrycia nieprawidłowości w rozliczeniach podatkowych, muszą liczyć się z przykrymi konsekwencjami.

Spółka jawna przejmuje obowiązki

Do końca marca niektóre spółki cywilne muszą być przekształcone w jawne. W takim przypadku mamy do czynienia z sukcesją podatkową, tzn. spółka jawna przejmie prawa i obowiązki spółki cywilnej.

Analiza GP: branże, które będą liderami koniunktury

Według najnowszej prognozy GP w 2007 roku PKB zwiększy się o 5,5 proc. Ekonomiści podnieśli przewidywania po tym, jak dane o produkcji przemysłowej w styczniu okazały się zdecydowanie lepsze.

Paranoiczny brak wiedzy

Samozatrudnienie to najczystsza paranoja - powiedział wczoraj prezydent Lech Kaczyński podczas obrad Komisji Krajowej NSZZ Solidarność.

Produkcja energii z podatkiem

Producenci odnawialnej energii elektrycznej w małych elektrowniach wodnych powinni płacić podatek od zysków kapitałowych przy sprzedaży tzw. świadectw pochodzenia energii.

Obniżka składki rentowej wymaga szybkich decyzji rządu i posłów

Od lipca rząd chce obniżyć koszty pracy. Składka rentowa ma spaść z 13 do 10 proc., a od stycznia 2008 r. do 6 proc.

Zwolnienie dla gier losowych

Działalność polegająca na prowadzeniu gier losowych i zakładów wzajemnych będzie podlegać VAT, korzystając jednocześnie ze zwolnienia od tego podatku.

Przedsiębiorcy chcą zmian

Szybsze wprowadzenia w życie przepisów o rejestracji firm w tzw. jednym okienku i zniesienie rejonizacji w egzekucji komorniczej - za takimi zmianami opowiadają się przedstawiciele Krajowej Izby Gospodarczej.

Nowe deklaracje dla państwowych firm

Państwowe przedsiębiorstwa muszą rozliczyć wpłaty z zysku do budżetu według nowych deklaracji.

REKLAMA