REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Aktualności

Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail

Prowadzenie zakładu upraszcza rozliczenia CIT

Zagraniczny przedsiębiorca, który nie chce mieć problemów z rozliczeniami podatkowymi w Polsce, powinien prowadzić działalność na podstawie zakładu. Wtedy opodatkowaniu CIT w Polsce podlegać będą jedynie te dochody, które zagraniczny przedsiębiorca uzyskał za pośrednictwem zakładu.

200 mln zł dla nowych firm

Do końca roku Krajowy Fundusz Kapitałowy ogłosi konkurs na dotacje dla funduszy wysokiego ryzyka chcących inwestować w małe i średnie firmy.

Biznes chce reform emerytalnych

Organizacje przedsiębiorców uważają za sukces przyjęcie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, która pozwala zawiesić działalność nawet na dwa lata i zwalnia przedsiębiorcę z płacenia składek na ubezpieczenie społeczne. Podkreślają jednak konieczność szybkiej nowelizacji tej ustawy, m.in. w celu uporządkowania przepisów regulujących kontrole przedsiębiorców.

Może się zmienić sposób rozliczania nadgodzin

Rząd chce uzyskać opinię pracodawców i związków o zmianach w definicji godzin nadliczbowych i wydłużeniu tygodniowego czasu pracy.

REKLAMA

Po podniesieniu limitu przychodów na księgę podatkową wróciło kilkuset podatników

Tylko kilkuset przedsiębiorców powróciło z ksiąg rachunkowych na podatkową księgę przychodów i rozchodów - wynika z sondy GP.

Przedsiębiorcy będą uczyć zawodu

Naukę zawodu w szkołach częściej będą prowadzić osoby niebędące nauczycielami, ale posiadające specjalistyczne przygotowanie zawodowe.

Wysokość kar dla firm nie może zależeć od kursu euro

Przedsiębiorcy domagają się zmiany 20 ustaw, które przewidują sankcje karne i karne administracyjne za naruszanie norm prawnych przy działalności gospodarczej.

Ceny sprzętu w sklepach nie będą wykazywać kosztów recyklingu

Koszt recyklingu nie będzie uwidaczniany w cenie urządzenia AGD. Dzięki temu sklepy zaoszczędzą 450 mln zł.

REKLAMA

Wspólnikom nowych spółek pieniędzy wystarczy na tydzień

Ceną rezygnacji z uznawania holdingu za związek przestępczy, jak to niekiedy przyjmuje prokuratura, powinno być wprowadzenie odpowiedzialności spółki holdingowej za szkodę wyrządzoną spółkom-córkom z tytułu wydawanych poleceń lub zawartych umów.

Bezrobocie najniższe od 18 lat

We wrześniu wskaźnik bezrobocia zmalał do 9,1 proc. To najniższy jego poziom od 1991 roku.

Pracownicy wciąż nie są chronieni przed azbestem

Firmy budowlane nadal nielegalnie usuwają azbest. Mimo to resort gospodarki odmówił zaostrzenia przepisów bhp dotyczących takiej działalności.

Rachunkowa metoda na podatkowe różnice kursowe

Przy rozliczaniu różnic kursowych dla wyniku podatkowego należy rozpoznawać jedynie te różnice kursowe, które powstają na gruncie przepisów o rachunkowości - potwierdza minister finansów w najnowszych interpretacjach. To przełom, który uprości rozliczenia podatkowe.

Koszty podwyższenia kapitału

W przypadku gdy spółka podwyższa kapitał zakładowy, wydatki z tym związane można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów - orzekł WSA w Warszawie.

40 proc. firm korzysta już z bezpiecznego e-podpisu

Coraz więcej niekwalifikowanych podpisów wydanych przedsiębiorcom przez ZUS traci swoją ważność. W tym miesiącu będzie to dotyczyć prawie 13 tys. firm.

Przychód u wspólników powstaje w momencie wypłaty

Spółka kapitałowa, która chce przekształcić się w spółkę osobową, powinna się pospieszyć. Od nowego roku niepodzielony zysk będzie opodatkowanym przychodem wspólników.

Przedsiębiorcy mniej zapłacą za kontrolę produktów spożywczych

Kontrola produktów spożywczych będzie znacznie tańsza, a kryteria, które muszą być spełnione przy staraniu się o wpis na listę produktów tradycyjnych, zostaną uściślone.

Nieuczciwi producenci zapłacą za fałszowanie żywności

Łatwiej będzie podać do publicznej wiadomości informacje o producentach fałszujących żywność.

Ponad 2 tys. przedsiębiorców przeszkolonych z oznakowania CE

Ponad 2 tys. przedsiębiorców zostało przeszkolonych w ramach bezpieczeństwa produktów oraz ich oznakowania unijnym symbolem CE - poinformowała w poniedziałek prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Danuta Jabłońska.

Od stycznia 2009 r. firmy zapłacą mniej za publikację w Monitorze Polskim B

W 2009 roku do Monitora Polskiego B firmy będą mogły przesyłać sprawozdania finansowe drogą elektroniczną. Niezbędny będzie do tego podpis elektroniczny.

Obniżenie kapitału bez pokrzywdzenia wierzycieli

Zarząd spółki akcyjnej może odstąpić od zbadania przez biegłego rewidenta wniesionych aportem wkładów niepieniężnych.

Nie będzie pozwoleń na budowę

Zostanie zniesiony obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę i zgłaszania budowy. Zastąpi je uproszczona procedura wpisów do rejestru robót budowlanych.

Firma nie może narzucać terminu utworzenia rady

Pracodawca nie może narzucać pracownikom terminu zgłoszenia wniosku o utworzenie rady pracowników. Nie może też bez zgody rady zwolnić z pracy jej przewodniczącego.

Od nowego roku bony zwolnione z podatku

Bony, talony oraz refundacja poniesionych przez pracownika wydatków będą objęte limitowanym zwolnieniem podatkowym.

O wykluczeniu wykonawcy zadecyduje prawomocne orzeczenie sądu

Od 24 października jedyną podstawą wykluczenia wykonawcy z powodu szkody wyrządzonej nienależytym wykonaniem zamówienia będzie prawomocne orzeczenie sądu.

Winiety na razie zostają

Przewoźnicy nadal będą kupować winiety, czyli uiszczać ryczałty. Opłaty za przejechany każdy kilometr po drogach krajowych wejdą w życie dopiero w połowie 2011 roku.

Wykaz pracowników i ich kwalifikacje mogą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa

Nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa wykaz usług dostępny na stronie internetowej wykonawcy.

Firmy nie są zainteresowane interpretacjami ZUS

ZUS nie odnotował wielkiego zainteresowania przedsiębiorców uzyskaniem urzędowej interpretacji przepisów.

Więcej celnych uproszczeń dla firm

Firmy posiadające siedziby w różnych państwach członkowskich będą mogły uzyskiwać pojedyncze pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej (SASP).

Przedsiębiorca będzie mógł wybrać rodzaj postępowania

Tylko od decyzji przedsiębiorcy w sprawie przeciwko konsumentowi będzie zależeć dochodzenie roszczeń w odrębnym europejskim postępowaniu nakazowym. Gdy nie zgodzi się on na wniesienie sprzeciwu, sprawa będzie umorzona.

Przepisy o kasach już w tym miesiącu

Projekt nowego rozporządzenia w sprawie kas fiskalnych będzie opublikowany jeszcze w październiku. Nie zapadły decyzje co do objęcia lekarzy i prawników obowiązkiem posiadania kas. Rozporządzenie ma obowiązywać przez co najmniej rok.

Wyższe składki dla wykonujących pracę nakładczą

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustaw: o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Połowa firm zrezygnowała z dotacji na ekologię

Absurdalne wymagania urzędników spowodowały, że połowa firm, które chciały dostać unijne dotacje na ekologiczne inwestycje, zrezygnowała z nich.

Od września limit do prowadzenia ksiąg zmalał o ponad 440 tys. zł

Od przyszłego roku księgi będą musieli założyć podatnicy, których przychody przekroczą w tym roku 1,2 mln euro, czyli 4 089 960 zł.

Będzie mniej wyrobów akcyzowych

Akcyzą będą objęte wyłącznie paliwa, energia elektryczna, wyroby tytoniowe, napoje alkoholowe oraz samochody osobowe.

Firmy spoza UE płacą składki u siebie

Firmy spoza Unii nie muszą płacić do ZUS składek ubezpieczeniowych za zatrudnianych przez siebie pracowników, których delegują do Polski.

Termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego nie ulega przesunięciu

Jeżeli ostatnim dniem na zatwierdzenie sprawozdania jest niedziela, nie można terminu przesunąć na poniedziałek.

Łatwiej o pieniądze na innowacje

Definicja innowacyjności, która decyduje o przyznawaniu unijnych dotacji na inwestycje przedsiębiorstw, może zostać zmieniona.

Firmy nie chcą płacić za informacje gospodarcze

Przez ostatnie dwa lata ponad połowa polskich przedsiębiorców miała do czynienia z nieuczciwymi kontrahentami, którzy nie płacili za dostarczony towar lub zwlekali z zapłatą. Mimo to nadal 88 proc. właścicieli średnich firm nie zamierza korzystać z usług profesjonalnych firm dostarczających informacji o kontrahentach.

Zawieszenie od dnia złożenia wniosku

Nieprecyzyjne przepisy znowelizowanej ustawy o swobodzie działalności gospodarczej budzą wątpliwości co do formalności, jakich musi dopełnić przedsiębiorca niezatrudniający pracowników, wtedy gdy chce zawiesić firmę.

Prawie 80 proc. pracodawców ma problemy ze znalezieniem pracowników

79,4 proc. pracodawców ma problemy ze znalezieniem do pracy chętnych i odpowiednio wykwalifikowanych pracowników - wynika z ankiety Business Centre Club przeprowadzonej we wrześniu wśród pracodawców-członków BCC.

Start inwestycji przyspieszy nawet o trzy miesiące

Przedsiębiorcy będą mogli rozpocząć inwestycję tuż po złożeniu wniosku o dotację - wynika z nowych przepisów. Zmiany zaczną obowiązywać w Polsce najpóźniej od początku 2009 roku.

Podatnik ma 30 dni na wznowienie firmy

Zanim nastąpi wykreślenie z rejestru przedsiębiorców podmiotu, który zawiesił firmę, organ ewidencyjny lub sąd rejestrowy wezwie do złożenia wniosku o wznowienie działalności.

Niemożliwe oszustwo na kasie

Nowojorscy restauratorzy oszukali fiskusa na 20 mln dol. dzięki programowi ZAPPER. W Polsce instalacja takich programów jest niemożliwa, kasy zabezpieczone są banderolą i plombą. Jakakolwiek ingerencja w kasę byłaby wykryta przez serwis lub fiskusa, co grozi wysoką karą.

Skomplikowane procedury blokują odszkodowania

Obecnie urzędnik za wydanie błędnej decyzji nie ponosi praktycznie odpowiedzialności materialnej. Ma to zmienić ustawa o odpowiedzialności materialnej urzędników za szkody przez nich spowodowane.

Nieodpłatne przekazanie nie podlega opodatkowaniu

Nieodpłatne przekazanie usług czy towarów jest opodatkowane VAT tylko wtedy, gdy nie jest związane z prowadzoną działalnością.

Powstanie lista firm łamiących prawa pracowników

Zamierza pan bardziej niż dotychczas propagować działania profilaktyczne zamiast represyjnych. Czy taka zmiana wizerunku inspektora pracy nie spowoduje, że pracodawcy łamiący prawo będą czuli się bezkarni?

Płatnik wystawi PIT-11 tylko na prośbę podatnika

Projekt nowelizacji ustawy o PIT zakłada, że płatnik będzie wystawiał w trakcie roku informację PIT-11 tylko na wniosek podatnika. Ułatwi to rozliczenie i płatnikom, i podatnikom.

Będzie łatwiej o pieniądze z PFRON

Najpóźniej od listopada tego roku niepełnosprawni przedsiębiorcy będą składać jeden formularz, aby otrzymać refundację opłaconych składek ZUS.

Firmy wydadzą nawet 2 mld zł na wynajem aut

Na koniec roku firmy zajmujące się leasingiem operacyjnym mogą zarządzać 125 tys. aut firmowych. Przeciętnie 6,5 roku ma auto firmowe w Polsce; tam, gdzie leasing jest bardziej rozwinięty, to około 4,5 roku. Leasingiem operacyjnym mogą zainteresować się również instytucje rządowe, policja czy wojsko.

Utrudnienia dla dużych firm starających się o pomoc z UE

Duże przedsiębiorstwa liczące na pomoc finansową ze środków unijnych będą musiały przekonać urzędników, że bez wsparcia nie uda im się zrealizować inwestycji. Eksperci ostrzegają, że to oznacza utrudnienia w uzyskaniu pieniędzy.

REKLAMA