REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Aktualności

Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail

Firmy szukały 90 tys. pracowników ze Wschodu

Od maja spada liczba cudzoziemców zza wschodniej granicy przyjeżdżających do pracy do Polski. Firmy zniechęca do ich zatrudniania trwająca nawet kilka miesięcy procedura wizowa.

Najem między firmami nawet do 30 lat

Nawet na 30 lat przedsiębiorcy będą mogli zawierać umowy najmu. Dopiero po upływie tego okresu umowy te będą traktowane jako zawarte na czas nieoznaczony.

Wzrost gospodarczy w II kwartale mógł zwolnić nawet do 5,5 proc.

Produkcja w czerwcu wyniosła 7,2 proc. rok do roku i okazała się niższa od oczekiwań ekonomistów. Gospodarka zwalnia, co zmniejsza prawdopodobieństwo dalszych podwyżek stóp.

Zabawki magnetyczne pod nadzorem

W sprzedaży nie mogą znajdować się zabawki bez informacji dla klientów na opakowaniu, że zawierają magnes lub części magnetyczne.

REKLAMA

Nowe terminy przekazania dokumentów do ZUS

Dokumenty ubezpieczeniowe przekazywane przez płatników składek drogą elektroniczną zawierające tzw. błędy krytyczne będą traktowane jako niedostarczone.

Europa musi zbudować sektor silnych, małych, innowacyjnych firm

W Unii Europejskiej rozpoczęła się dyskusja nad kształtem polityki spójności, której elementem są fundusze unijne po 2013 roku. Polski rząd chciałby, by Polska dostała na lata 2014-2020 co najmniej tyle pieniędzy, ile w obecnej perspektywie. Czy to jest realne? 

Europejska spółka prywatna uprości inwestowanie w krajach unijnych

Radykalnemu skróceniu powinien ulec czas założenia nowej firmy. Docelowo nie może on być dłuższy niż tydzień - uważa Komisja Europejska, która przygotowała program zmian legislacyjnych dla małych i średnich firm.

Zajęcie rachunku bankowego nie stanowi uciążliwej egzekucji

Mniej uciążliwe dla podatnika jest zajęcie rachunku bankowego niż egzekucja z rzeczowego majątku firmy.

REKLAMA

ZUS za długi zajął w ubiegłym roku 27 tys. nieruchomości firm

Firma nieopłacająca składek ubezpieczeniowych może nie otrzymać kredytu w banku. Nie zostanie też dopuszczona do przetargu.

Zakaz dyskryminacji przez pracodawcę

Pracodawca nie może traktować mniej korzystnie pracownika, który sam jest pełnosprawny, ale wychowuje niepełnosprawne dziecko.

ZUS o podpisie elektronicznym

 Od dziś dokumenty elektroniczne przekazywane do ZUS nie trzeba będzie podpisywać bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Kredyty technologiczne z banków komercyjnych

Od nowego roku kredyt technologiczny będzie przyznawany przedsiębiorcom przez banki komercyjne. Bank Gospodarstwa Krajowego ma decydować wyłącznie o jego częściowym umorzeniu.

Pracodawca wyda świadectwo pracy na życzenie pracownika

Firmy zatrudniające pracowników sezonowych nie będą musiały za każdym razem, przy powierzaniu im pracy, wysyłać ich na szkolenia bhp.

W jeden dzień firmy złożyły wnioski o 1,3 mld zł dotacji z UE

Przedsiębiorcy zasypali Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości wnioskami o dotacje na szkolenia. Po jednym dniu naboru agencja musiała podjąć decyzję o jego zakończeniu.

Bezprawna kontrola w firmie nie pozwoli na wszczęcie postępowania

Sprawy związane z rejestracją firm będą załatwiane w jednym okienku, a w przyszłości wyłącznie przez internet, zaś zasady kontroli w firmach zostaną ujednolicone.

Wzrosną odszkodowania, kary, świadczenia i składki do ZUS

Osoby na urlopach wychowawczych otrzymają miesięcznie z budżetu na emeryturę prawie 250 zł, zamiast 82 zł. O prawie 15 proc. wzrosną składki do ZUS 300 tys. osób prowadzących firmę i korzystających z dwuletniej ulgi. Firmy zapłacą wyższe odszkodowania za odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy w ramach zwolnienia grupowego.

Firmy mogą za środki z UE dokształcać pracowników na studiach podyplomowych

Pracownik nie będzie musiał mieć akceptacji pracodawcy, aby podjąć studia podyplomowe finansowane ze środków unijnych.

Jest rozporządzenie o pomocy regionalnej

Firmy mogą już ubiegać się o ulgi w spłacie podatków na podstawie nowych przepisów. W większości przypadków udzielana pomoc nie będzie wymagała unijnej zgodny.

Przedsiębiorcy niezgodnie z prawem narzucją właściwość sądów

Przedsiębiorstwa w sposób niezgodny z prawem narzucają konsumentom właściwość miejscową sądów. Prawo pozostawia osobie wnoszącej pozew możliwość wyboru sądu, przed którym będzie toczył się spór. Wyłączenie możliwości skierowania sprawy do sądu powszechnego łamie prawa konsumentów.

Będzie prościej korygować błędy w księgach rachunkowych

Komitet Standardów Rachunkowości opracuje zasady poprawiania błędów w księgach rachunkowych.

Renciści z firmą łatwiej uzyskają pomoc z PFRON

Niepełnosprawni przedsiębiorcy będą składać tylko jeden wniosek o refundację opłaconych do ZUS składek. Mniej pieniędzy z PFRON otrzymają firmy ochroniarskie zatrudniające rencistów.

Prowadzący firmę nie otrzyma zasiłku chorobowego jeśli chorując kontynuuje działalność

Pobierając zasiłek chorobowy, nie można pracować, nawet jeśli praca sprowadza się do wykonywania czynności w istotny sposób nieobciążających organizmu.

Nowe zasady ewidencji zmiany wartości

Skutki przeszacowania do wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych będą prezentowane w pozostałych kosztach lub przychodach operacyjnych.

Samochody ciężarowe tanieją nawet o 1,5 tys. euro miesięcznie

Kłopoty finansowe firm zajmujących się transportem międzynarodowym spowodowały, że tylko w ciągu pierwszych sześciu miesięcy używane ciagniki staniały o 15 proc.

200 małopolskich firm ubiega się o dotacje z Unii Europejskiej

Unijnych dotacji nie wystarczy dla wszystkich firm, które się o nie starały w Małopolsce. W puli konkursu jest 40 mln zł, a zapotrzebowanie jest ponad dwa razy większe.

Podrożeją publiczne pożyczki dla małych i średnich firm

O kilka procent droższe będą pożyczki dla małych i średnich firm, udzielane przez fundusze wykorzystujące w tym celu środki publiczne. To efekt zaleceń Komisji Europejskiej, obligującej te instytucje do stosowania określonych marż.

Certyfikaty wydawane przez ZUS zachowają ważność

Płatnicy składek przekazujący do ZUS dokumenty drogą elektroniczną będą mogli korzystać z niekwalifikowanych e-podpisów także po 20 lipca.

Osoby wykonujące pracę nakładczą zapłacą wyższe składki

Rząd chce, aby tzw. chałupnicy, którzy prowadzą firmę, płacili do ZUS wyższe składki na ubezpieczenia społeczne.

Dotacje z UE znów utknęły

Ministerstwo Finansów nie zgodziło się na przekazanie 1,2 mld euro unijnych dotacji do PAIiIZ i NOT.

Fikcyjna choroba nie uchroni przed wypowiedzeniem

Rząd chce zmienić zasady opiniowania przez związki zawodowe zwolnień pracowników z pracy. Pracodawcy twierdzą, że zmiany w kodeksie pracy zmniejszą liczbę fikcyjnych zwolnień lekarskich. Związkowcy nie zgadzają się na zmniejszanie ochrony pracowników należących do organizacji związkowych.

Coraz więcej zamówień trafia do przedsiębiorców

Od początku tego roku polscy przedsiębiorcy uzyskali w Unii 28 kontraktów. Ich wartość to 79,954 mln euro.

Błędne faktury poza deklaracją

Omyłkowo wystawiona faktura nie może być ujęta w deklaracji na dany miesiąc - orzekł WSA we Wrocławiu.

Firmy nie chronią swoich systemów informatycznych

Firmy w Polsce niedostatecznie chronią swoje systemy informatyczne - alarmował na konferencji prasowej analityk Deloitte Cezary Piekarski.

Pod PARP stoi kolejka chętnych na 400 mln zł

Dziś rusza konkurs na unijne dotacje na szkolenia dla firm. Nie obyło się bez kolejki - przedsiębiorcy stoją już pod siedzibą PARP od ubiegłego tygodnia.

Nie wszystkie placówki handlowe będą zamknięte w święta

Zakaz pracy w handlu w święta nie będzie dotyczył stacji paliw, cukierni i piekarni.

Dziś mija termin złożenia sprawozdań

Do 15 lipca spółki mają czas na złożenie sprawozdań finansowych we właściwym rejestrze sądowym.

Częściowa sprzedaż spółki nie podlega przepisom o VAT

Do sprzedaży części spółki pochodzącej z podziału innej spółki nie mają zastosowania przepisy ustawy o VAT.

Wyższy próg w ustawie o rachunkowości

Sejm przyjął senackie poprawki legislacyjne do nowelizacji ustawy o rachunkowości.

Zawieszenie zaliczek na podatek

Sejm zaakceptował poprawki senatu do nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Rząd nie zlikwiduje urlopu na żądanie

Rząd nie zlikwiduje urlopu na żądanie. Ma też zostać zniesiona instytucja przywrócenia do pracy pracownika niechronionego. W zamian pracownik otrzyma wyższe odszkodowanie wynoszące minimum półroczną pensję. Obecnie może otrzymać maksymalnie trzymiesięczne wynagrodzenie.

Podwójna zaliczka może zostać zniesiona

Przedsiębiorcy będą uiszczać zaliczki za ostatni miesiąc lub kwartał roku podatkowego w terminie do 20 dnia po zakończeniu roku podatkowego.

Pracownik musi otrzymać pensję mimo niewykonywania obowiązków

Pracodawca będzie mógł zwolnić pracownika z obowiązku wykonywania pracy w okresie wypowiedzenia bez konieczności uzyskania na to jego zgody.

Kaucja niezgodna z prawem UE

Trybunał Sprawiedliwości zakwestionował przepisy polskiej ustawy o VAT. Za niezgodne z prawem unijnym uznano uzależnienie szybszego zwrotu VAT od wniesienia kaucji. Eksperci nie wykluczają, że wyrok może być podstawą do występowania o rekompensatę.

Długie postępowanie zniesie odsetki

Podatnikom kontrolowanym przez organy kontroli skarbowej nie należy naliczać odsetek, gdy postępowanie prowadzone przez te organy przedłuża się - uważa Komisja Przyjazne Państwo.

Mniejsze progi kapitałowe w spółkach z o.o.

Aby założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, nie trzeba będzie stawić się u notariusza - takie rozwiązanie przewiduje poselski projekt nowelizacji kodeksu spółek handlowych.

Prawo do ryczałtu przez cały rok

Po przekroczeniu limitu przychodów 150 tys. euro podatnik zachowa prawo do rozliczania ryczałtem do końca roku.

Zasiłek chorobowy po 90 dniach

Osoby prowadzące firmy już po opłacaniu trzech, a nie jak obecnie sześciu składek chorobowych będą mogły korzystać z zasiłku.

Nawet 15 mln zł dla małej lub średniej firmy

105 mln euro w ciągu pięciu lat może zainwestować w akcje 20-25 małych i średnich firm Enterprise Venture Fund I.

Prowadzący firmę rolnicy będą mogli uzyskać wyższe dochody

Osoby ubezpieczone w KRUS, które posiadają dodatkowo własne firmy, będą mogły zarobić dwukrotnie więcej bez groźby wykluczenia z Kasy.

Będą nowe zasady przeliczania przychodów i wydatków

Od 2009 roku zostaną wprowadzone zasady przeliczania przychodów uzyskanych w walutach obcych z kapitałów pieniężnych oraz wydatków przy nieujawnionych źródłach przychodów.

REKLAMA