REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Aktualności

Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail

Ustawa nie będzie już blokować budowy marketów

Ustawa o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych jest sprzeczna z konstytucyjnymi zasadami wolności gospodarczej i za kilka dni przestanie obowiązywać.

Obowiązek badania musi wynikać z ustawy

Jednostkowe sprawozdanie spółki należącej do grupy jednostek powiązanych podlega badaniu tylko wtedy, gdy wynika to z odpowiednich przepisów ustawy o rachunkowości.

Więcej praw dla akcjonariuszy

Nowelizacja kodeksu spółek handlowych, której projekt trafił do uzgodnień międzyresortowych, przyczyni się do sprawniejszego wykonywania praw korporacyjnych przez akcjonariuszy.

ZUS za długi zajmuje nieruchomości firm

Prawie 30 tys. firm ZUS ustanowił w ubiegłym roku hipotekę przymusową na nieruchomości. Może to zrobić niezależnie od wysokości długu.

REKLAMA

40 tys. zł dla bezrobotnego na założenie firmy

Bezrobotni, którzy przez co najmniej rok byli bez pracy, będą mogli z unijnych środków uzyskać 40 tys. zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Po likwidacji firmy należy zapłacić VAT

Samochód zarejestrowany na podatnika w dniu likwidacji działalności jest objęty spisem z natury towarów, który podlega VAT.

Wszystkie spółki stosujące standardy pozakrajowe będą podlegały badaniu

Od przyszłego roku wszystkie spółki sporządzające sprawozdania zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości będą musiały badać i ogłaszać swoje raporty.

Rząd za wydłużeniem urlopów macierzyńskich

Wydłużenie urlopów macierzyńskich do 20 tygodni w 2009 r. oraz zwiększenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne za osoby na urlopie wychowawczym - zakłada przyjęty we wtorek przez rządu projekt ustawy rodzinnej.

REKLAMA

Ponad 900 zł od firmy na wypoczynek

Pracownicy nie mogą domagać się od pracodawcy wypłaty świadczenia urlopowego za każdym razem, gdy wybierają się na urlop.

Nim odroczysz płatność, sprawdź dłużnika

Prawnych zabezpieczeń należności nie sposób stosować bez uwzględnienia gospodarczego kontekstu.

Trzeba poprawić ustawę o swobodzie działalności

Nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej to - zdaniem organizacji pracodawców - jedno z najważniejszych zadań dla rządu na II półroczre.

Bezrobotny dostanie ponad 1 tys. zł za udział w szkoleniu

Resort pracy chce, aby bezrobotni nabywali nowe kwalifikacje, odpowiadające potrzebom pracodawców. Bezrobotny, który podczas szkolenia znajdzie pracę, nie będzie musiał zwracać kosztów kursu. Fundusz Pracy pokryje koszty studiów podyplomowych, z których skorzystają zarówno bezrobotni, jak i pracownicy firm.

Nie można ukarać spółki osobowej za przekroczenie terminu

Przepisy o składaniu sprawozdań finansowych w sądzie rejestrowym i urzędach skarbowych stawiają spółki osobowe w gorszej sytuacji niż członków zarządów spółek kapitałowych.

Nowy Płatnik już dla Visty

 ZUS przygotował nową wersję programu Płatnik 7.03.001 służącą do przekazywania dokumentacji ubezpieczeniowej.

Rodzinne przejęcie firmy z VAT

Nieodpłatne przekazanie zakładu rzemieślniczego w ramach rodziny jest opodatkowane VAT. Podatkowi nie podlega jedynie przekazanie zakładu samodzielnie sporządzającego bilans. Warunek ten w praktyce jest niemożliwy do spełnienia, dlatego konieczna jest zmiana przepisów.

Utrata prawa do ryczałtu nastąpi od następnego roku

Podatnicy, którzy przekroczą limit przychodów wynoszący 150 tys. euro, utracą prawo do ryczałtu od następnego roku podatkowego.

O spornych wynagrodzeniach orzeka sąd pracy

Inspekcja pracy nie ma prawa nakazać pracodawcy wypłaty należnego wynagrodzenia za pracę, jeżeli jest ono sporne lub wątpliwe.

EBC otworzył drogę do podwyżek stóp w Polsce

Zgodnie z oczekiwaniami Europejski Bank Centralny podniósł wczoraj stopy procentowe o 25 punktów bazowych. To może oznaczać kontynuację podwyżki stóp w Polsce.

Spółki popełniają błędy w sprawozdaniach finansowych

W 73 proc. badanych sprawozdań finansowych za 2006 rok biegli rewidenci wydali zalecenia do wprowadzenia korekty - wynika z badań przeprowadzonych w województwie podlaskim.

Brak umowy zwalnia pracownika z obowiązku wypłaty odszkodowania

Pracodawca, który nie zawarł z pracownikiem umowy o zakazie konkurencji, nie może domagać się od niego odszkodowania, jeśli podejmie on pracę w konkurencyjnej firmie.

Wydatki poniesione na podwyższenie kapitału nie mogą być kosztem uzyskania przychodów

Wydatki poniesione w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów - twierdzi resort finansów.

NBP chce publikować ścieżkę zmian stóp procentowych

Rosnąca inflacja jest wynikiem globalnych zjawisk, na które RPP nie ma wpływu. NBP oczekuje zaś, że poprawi się współpraca z Ministerstwem Finansów.

Od listopada kasy fiskalne dla sprzedawców papierosów i alkoholu

 Od 1 listopada 2008 r. podatnicy wynajmujący mieszkania, świadczący usługi: detektywistyczne i ochroniarskie, rekrutacji pracowników, przechowywania i dozoru mienia będą zwolnieni ze stosowania kas fiskalnych, o ile zapewnią dokumentację wykonywanych czynności poprzez wystawienie faktur.

Odpowiedzialność wykonawców będzie większa

zmiana prawa - Do grupy uczestników procesu budowlanego zostanie wprowadzony wykonawca, który będzie mógł ponosić odpowiedzialność na podstawie prawa budowlanego.

Zamówienia z wolnej ręki ograniczają szanse firm

Zamawiający coraz chętniej udzielają zamówień w trybie z wolnej ręki. Ogranicza to konkurencję i zwiększa ryzyko wzrostu cen kontraktów zawieranych przez administrację samorządową i państwową.

Polscy menadżerowie z branży budowlanej zaczynają wracać do Polski

Zmienia się trwający już prawie trzy lata trend w wyjazdach Polaków na wyspy brytyjskie. Nie tylko spada ilość wyjeżdżających, ale coraz więcej rodaków myśli o powrocie. Specjaliści firmy Michael Page International obserwują wśród Polaków zajmujących stanowiska menadżerskie w branży budowlanej chęć powrotu do kraju. Branża ta przeżywa obecnie w Wielkiej Brytanii spory kryzys.

Straż Graniczna będzie kontrolować firmy

Straż Graniczna, która zyska kompetencje kontroli legalności zatrudniania cudzoziemców, zapowiada co najmniej tysiąc kontroli rocznie.

ZUS wyda e-podpis tylko w razie zmiany danych firmy

Jedynie przedsiębiorcy, którzy do 20 lipca zmienią dane firmy, mogą wystąpić do ZUS o nowy niekwalifikowany podpis ważny 12 miesięcy.

Co druga kontrolowana firma łamie prawa pracowników

W ubiegłym roku co drugi kontrolowany przez Państwową Inspekcję Pracy pracodawca łamał przepisy dotyczące legalności zatrudnienia. W efekcie kontroli prawie 32 tys. pracowników, którzy byli zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych lub na czarno, otrzymało umowy o pracę.

Firma prześle elektronicznie PIT-11

NOWE PRAWO - Od 1 lipca podatnicy mogą przesyłać kolejne rodzaje e-deklaracji, w tym PIT-11. Muszą mieć zaświadczenie z urzędu skarbowego i e-podpis.

Działania naprawcze zależą od stopnia szkody

NOWE PRAWO - Jeżeli przedsiębiorca wyrządził szkodę w środowisku, to w pierwszej kolejności musi podjąć podstawowe działania naprawcze.

Odliczanie VAT od paliwa obniży koszty przedsiębiorców

Umożliwienie przedsiębiorcom dokonywania odliczeń VAT od paliwa do samochodów osobowych używanych w działalności gospodarczej obniżyłoby koszty działania firm.

Pracę dla byłego szefa można opodatkować liniowo przy zmianie zakresu czynności

Samozatrudniony, współpracując ze swoim byłym pracodawcą, może rozliczać PIT według stawki liniowej. Musi jednak wykonywać inne czynności niż te, które świadczył wcześniej na podstawie umowy o pracę.

Co najmniej 3 tys. zł grzywny za dyskryminację

Zmiana prawa - Nie tylko pracownicy będą mogli występować do sądów ze sprawami dotyczącymi dyskryminacji. Takie prawo zyska każdy obywatel, który spotka się z nierównym traktowaniem.

Zgoda na budowę obiektów handlowych po analizie i opinii

Wójt, burmistrz i prezydent miasta nie mogą wydać zgody na utworzenie hipermarketu bez przeprowadzenia analizy i uzyskania opinii. Już rok czekają na przepisy określające sposób ich sporządzania.

Dziś jeszcze można namówić wspólników

 Zmieniła się polityka Ministerstwa Sprawiedliwości i nie tylko urzędy skarbowe, ale i sądy rejestrowe zaczęły stosować sankcje za niezłożenie sprawozdania finansowego.

Więcej praw dla firm

ZMIANA PRAWA - Sejm uchwalił nowelizację prawa zamówień publicznych.

Klaster to pomysł na wspólne działanie konkurencyjnych firm

Białostockie firmy bieliźniarskie łączą siły, aby móc rozwijać sprzedaż za granicą. Utworzyły klaster. W Polsce działa ich już około stu.

Dotacja na rozpoczęcie biznesu przez bezrobotnego wzrośnie do 18 tys. zł

zmiana prawa - Bezrobotni, którzy założą własną firmę, otrzymają wyższą dotację. Jak sprawdziliśmy, jest to skuteczne narzędzie aktywizacji, bo niewiele osób, które z niego korzysta, wraca do rejestrów urzędów pracy.

Upadłość grozi nie tylko stoczniom, ale też innym państwowym przedsiębiorstwom

Tylko szybka prywatyzacja może zapobiec powtórce kryzysu ze stoczniami w innych branżach. Jeśli plany dla stoczni Gdynia, Gdańsk i Szczecin są realistyczne, to możemy liczyć na przychylność Brukseli.

Stary e-podpis ważny jeszcze rok

nowe prawo - Płatnicy składek nie będą musieli kupować bezpiecznych certyfikatów do kontaktów z ZUS. Jeszcze przez 12 miesięcy będą ważne e-podpisy wydawane przez ZUS.

Jakie spółki będą mogły obniżyć kapitał zakładowy

Czy obecnie funkcjonujące spółki kapitałowe będą mogły dokonać obniżenia kapitału zakładowego po wejściu w życie nowelizacji kodeksu spółek handlowych?

Firmom łatwiej będzie rozliczać się z PFRON

Pracodawcy, którzy w lipcu opłacą składki do ZUS za niepełnosprawnych pracowników, łatwiej będą mogli starać się o refundację z PFRON.

Trybunał Konstytucyjny o prawie przedsiębiorcy do sądu

Trybunał Konstytucyjny uznał, że przedsiębiorcy w procesie gospodarczym nie można przy składaniu apelacji stawiać takich warunków jak adwokatom i radcom prawnym.

Analitycy: kolejna podwyżka stóp po wakacjach

Już wiadomo, że stopy jeszcze wzrosną w tym roku. Analitycy sądzą, że przed nami jeszcze dwie podwyżki.

Spółka z o.o. za 5 tys. zł

ZMIANA PRAWA - Wspólnicy spółki cywilnej nie będą już musieli przekształcać jej obowiązkowo w spółkę jawną po osiągnięciu określonego progu obrotów.

Do czterech lat wydłuży się okres ważności pozwoleń

Zmiana prawa - Prywatny inwestor będzie miał trzy lata na rozpoczęcie prac budowlanych, natomiast publiczny nawet więcej niż cztery lata od chwili otrzymania pozwolenia na budowę.

Najlepiej założyć spółkę z miejscową firmą

Obecna w Kazachstanie od 10 lat spółka PNiG Kraków zawarła kolejny kontrakt na poszukiwanie ropy i gazu na tamtejszych polach naftowych. W tym kraju działa na razie ponad 100 polskich firm. Największe szanse na sukces mają nasze przedsiębiorstwa budowlane, chemiczne i spożywcze.

Lokale komunalne za pieniądze prywatnego inwestora

Resort gospodarki po raz pierwszy dofinansuje najlepsze projekty partnerstwa publiczno-prywatnego.

Przekształcenie i podział spółki zwolnione z podatku

zMIANA PRAWA - Przekształcenie spółki kapitałowej w inną spółkę oraz czynności restrukturyzacyjne, w tym podział spółek kapitałowych, zostaną wyłączone z opodatkowania.

REKLAMA