REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Porady internautów

Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail

Kontrola koncentracji

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów wprowadza regulacje dotyczące kontroli koncentracji. Organem właściwym w tym przedmiocie jest Prezes UOKIK.

Kredyt a odsetki od kredytu

Działalność kredytowa banków charakteryzuje się ukierunkowaniem na zysk. Odsetki od kredytu stanowią nieodłączny element tej instytucji.

Czy wiesz kto jest przedsiębiorcą zagranicznym?

Przedsiębiorca zagraniczny to osoba zagraniczna wykonująca działalność gospodarczą za granicą.

Kto zgłasza wniosek o ogłoszenie upadłości?

Wniosek o ogłoszenie upadłości może złożyć dłużnik lub każdy z jego wierzycieli. Ustawodawca dopuszcza jednak do podjęcia takiego działania również inne podmioty.

REKLAMA

Mikro, mały i średni przedsiębiorca

W związku z akcesją Polski do Unii Europejskiej nastąpiła i nadal trwa harmonizacja prawa polskiego z prawem unijnym.

Młode przedsiębiorstwo

Coraz więcej młodych osób decyduje się na opuszczenie szeregów pracowników korporacji.

Czy wiesz na czym polega umowa agencyjna?

Umowa agencyjna jest jedną z umów cywilnoprawnych należących do kategorii umów handlowych, czyli takich, w których co najmniej jedna ze stron jest przedsiębiorcą.

Czy wiesz na czym polega umowa komisu?

Umowa komisu jest jedną z umów cywilnoprawnych należących do kategorii umów handlowych, czyli takich, w których co najmniej jedna ze stron jest przedsiębiorcą.

REKLAMA

Czy wiesz na czym polega umowa leasingu?

Umowa leasingu jest jedną z umów cywilnoprawnych należących do kategorii umów handlowych, czyli takich, w których co najmniej jedna ze stron jest przedsiębiorcą.

Czy wiesz na czym polega umowa o roboty budowlane?

Umowa o roboty budowlane jest jedną z umów cywilnoprawnych należących do kategorii umów handlowych, czyli takich, w których co najmniej jedna ze stron jest przedsiębiorcą.

Nieuczciwe praktyki rynkowe a kryptoreklama

Praktyki rynkowe są takim działaniem lub zaniechaniem przedsiębiorcy lub sposobem postępowania, oświadczeniem albo informacją handlową,

Nieuczciwe praktyki rynkowe

Praktyki rynkowe są takim działaniem lub zaniechaniem przedsiębiorcy lub sposobem postępowania, oświadczeniem albo informacją handlową, w tym również reklamą i marketingiem, które jest bezpośrednio związane z promocją lub nabyciem produktu przez konsumenta.

Niedozwolone urządzenia a czyn nieuczciwej konkurencji

Czyn nieuczciwej konkurencji to działanie w sprzeczności z prawem lub dobrymi obyczajami, o ile zagraża albo narusza interes innego przedsiębiorcy czy klienta.

Naśladowanie gotowego produktu jako czyn nieuczciwej konkurencji

Czyn nieuczciwej konkurencji to działanie w sprzeczności z prawem lub dobrymi obyczajami, o ile zagraża albo narusza interes innego przedsiębiorcy czy klienta.

Nakłanianie do niewykonania umowy jako czyn nieuczciwej konkurencji

Czyn nieuczciwej konkurencji to działanie w sprzeczności z prawem lub dobrymi obyczajami, o ile zagraża albo narusza interes innego przedsiębiorcy czy klienta.

Czy wiesz na czym polega umowa spedycji?

Umowa spedycji jest jedną z umów cywilnoprawnych należących do kategorii umów handlowych, czyli takich, w których co najmniej jedna ze stron jest przedsiębiorcą.

Czy wiesz na czym polega umowa rachunku bankowego?

Umowa rachunku bankowego jest jedną z umów cywilnoprawnych należących do kategorii umów handlowych, czyli takich, w których co najmniej jedna ze stron jest przedsiębiorcą.

Na czym polega umowa przewozu?

Umowa przewozu jest jedną z umów cywilnoprawnych należących do kategorii umów handlowych, czyli takich, w których co najmniej jedna ze stron jest przedsiębiorcą.

Zasady elektronicznej korespondencji biznesowej

Komunikacja w stosunkach handlowych odgrywa znaczącą rolę w kreowaniu wizerunku firmy.

Zaniechanie wprowadzające w błąd a przedsiębiorca

Praktyki rynkowe są takim działaniem lub zaniechaniem przedsiębiorcy lub sposobem postępowania, oświadczeniem albo informacją handlową, w tym również reklamą i marketingiem, które jest bezpośrednio związane z promocją lub nabyciem produktu przez konsumenta.

Zalety samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej

Prowadzenie działalności gospodarczej może wiązać się z założeniem spółki

Zakres działania wprowadzającego w błąd w odniesieniu do przedsiębiorcy

Praktykę rynkową wówczas można uznać za działanie wprowadzające w błąd.

Zakaz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów

Zgodnie z regulacjami ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów są zakazane.

Zakaz nadużywania pozycji dominującej

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów w odniesieniu do pozycji dominującej wprowadza zakaz jej nadużywania.

Wygaśnięcie decyzji Prezesa UOKIK w przedmiocie koncentracji

Zgodę na przeprowadzenie koncentracji, w następstwie której konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona, wydaje Prezes Urzędu ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Wybrane agresywne praktyki rynkowe

Praktyka rynkowa może zostać uznana za agresywną. Główną przesłanką jej wystąpienia jest pojawienie się nacisku w stosunku do klienta.

Współpraca firmy z fundacjami

Prowadzenie firmy wymaga współpracy z wieloma podmiotami występującymi w obrocie. Należą do nich również fundacje.

Wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług

Czyn nieuczciwej konkurencji to działanie w sprzeczności z prawem lub dobrymi obyczajami, o ile zagraża albo narusza interes innego przedsiębiorcy czy klienta.

Wniosek o ogłoszenie upadłości

Dłużnik musi złożyć do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości w ciągu dwóch tygodni od zaistnienia podstawy do ogłoszenia upadłości. Struktura wniosku określona została przez ustawodawcę.

Internetowa strona firmy

Strona internetowa stanowi wizytówkę dla prowadzonego przedsiębiorstwa. Od jej cech i struktury zależy wizerunek firmy i sposób jej postrzegania przez potencjalnych klientów.

Utrudnianie małym przedsiębiorcom dostępu do rynku

Czyn nieuczciwej konkurencji to działanie w sprzeczności z prawem lub dobrymi obyczajami, o ile zagraża albo narusza interes innego przedsiębiorcy czy klienta.

Utrudnianie innym przedsiębiorcom dostępu do rynku

Czyn nieuczciwej konkurencji to działanie w sprzeczności z prawem lub dobrymi obyczajami, o ile zagraża albo narusza interes innego przedsiębiorcy czy klienta.

Uprawnienia przedsiębiorcy przy czynach nieuczciwej konkurencji

Czyn nieuczciwej konkurencji to działanie w sprzeczności z prawem lub dobrymi obyczajami, o ile zagraża albo narusza interes innego przedsiębiorcy czy klienta.

Udzielenie korzyści majątkowej jako czyn nieuczciwej konkurencji

Czyn nieuczciwej konkurencji to działanie w sprzeczności z prawem lub dobrymi obyczajami, o ile zagraża albo narusza interes innego przedsiębiorcy czy klienta.

Uchylenie decyzji Prezesa UOKIK w przedmiocie koncentracji

Zgodę na przeprowadzenie koncentracji, w następstwie której konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona, wydaje Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Tajemnica przedsiębiorstwa a czyn nieuczciwej konkurencji

Czyn nieuczciwej konkurencji to działanie w sprzeczności z prawem lub dobrymi obyczajami, o ile zagraża albo narusza interes innego przedsiębiorcy czy klienta.

Stwarzanie wrażenia jako przejaw nieuczciwej konkurencji

Praktyki rynkowe są takim działaniem lub zaniechaniem przedsiębiorcy lub sposobem postępowania, oświadczeniem albo informacją handlową.

Zobowiązanie do usług serwisowych jako nieuczciwe praktyki rynkowe

Praktyki rynkowe są takim działaniem lub zaniechaniem przedsiębiorcy lub sposobem postępowania, oświadczeniem albo informacją handlową, w tym również reklamą i marketingiem, które są bezpośrednio związane z promocją lub nabyciem produktu przez konsumenta.

Zdolność kredytowa przedsiębiorstwa

Firmy w celu realizowania przedsięwzięć potrzebują źródeł finansowania. Możemy do nich zaliczyć zarówno źródła wewnętrzne i zewnętrzne.

Zasady wydawania decyzji w sprawach koncentracji

Zgodę na przeprowadzenie koncentracji, w następstwie której konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona, wydaje Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Zorientowanie na proces jako styl osobowości w zarządzaniu

Styl osobowości rozumiany jest jako zespół cech przysługujących podmiotowi sprawującemu funkcje kierownicze, które wskazują sposób sprawowania przez niego funkcji władczych w organizacji.

Zorientowanie na idee jako styl osobowości w zarządzaniu

Styl osobowości ;rozumiany jest jako zespół cech przysługujących podmiotowi sprawującemu funkcje kierownicze, które wskazują sposób sprawowania przez niego funkcji władczych w organizacji.

Znak towarowy

Znakiem towarowym nazywamy każde oznaczenie, które może zostać przedstawione w sposób graficzny.

Zgłoszenie znaku towarowego przez przedsiębiorcę

Zgłaszając w sposób prawidłowy znak towarowy wymagane jest jego należyte określenie oraz wskazanie towarów, dla których znak ten jest przeznaczony.

Zasady skutecznej reklamy firmy

Reklama jest podstawowym narzędziem służącym zwiększaniu zainteresowania produktem. Specjaliści od tego środka perswazji stosują określone metody socjotechniczne.

Zasady dokonywania zgłoszeń do Urzędu Patentowego

Dokonywanie zgłoszenia w Urzędzie Patentowym podlega zasadom wskazanym w prawie własności przemysłowej.

Czy wiesz jak zawrzeć umowę faktoringu?

Umowa faktoringu nie jest regulowana przez szczególne przepisy Kodeksu cywilnego. Możliwość jej zawarcia wynika z zasady swobody umów sformułowanej w art. 3531 Kodeksu cywilnego.

Znak towarowy II

Znakiem towarowym nazywamy każde oznaczenie, które może zostać przedstawione w sposób graficzny. Warunkiem jest, aby oznaczenie to umożliwiało odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa.

Zaangażowanie i konsekwencja w pracy a firma

Komunikowanie w miejscu pracy wiąże się z oddziaływaniem na siebie jednostek. Wzajemne oddziaływanie doprowadza do stworzenia sytuacji, w której jednostka może być wykorzystywana przez inną.

Czy wiesz jak powinna wyglądać umowa darowizny?

Darowizna jest umową nazwaną, która została uregulowana w przepisach prawa cywilnego. Ma ona na celu nieodpłatne przysporzenie obdarowanego z jednoczesnym uszczupleniem majątku darczyńcy.

REKLAMA