REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Porady internautów

Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail

Czy wiesz jak budować relacje z pracownikami w firmie?

Podstawą działania ludzkiego jest komunikowanie się. Przedsiębiorstwo, jako że stanowi efekt pracy człowieka zostaje tworzone oraz rozwijane za pomocą wzajemnego porozumiewania się.

Uprawnienia twórcy według prawa własności przemysłowej

Prawo własności przemysłowej jest określa zakres uprawnień przysługujący twórcom. Prawa te pośrednio wyznaczają zakres regulacji ustawowej.

Czy wiesz jak wygląda umowa faktoringu?

Umowa faktoringu jest umową nienazwana i nie jest regulowana przez szczególne przepisy Kodeksu cywilnego. Uznaje się ją za umowę łączącą zróżnicowane elementy.

Towarzystwo ubezpieczeniowe jako uczestnik leasingu

Umowa leasingu z uwagi na swój charakter powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

REKLAMA

Typy zachowań w przedsiębiorstwie

Osoba prowadząca działalność gospodarczą, ale też przeciętny pracownik firmy powinien zdawać sobie sprawę ze zróżnicowania, jakie cechuje każdego człowieka.

Czy wiesz jak powinna wyglądać treść umowy faktoringu?

Przedmiotem umowy faktoringu jest przelew wierzytelności. Dopuszczalne jest umieszczanie w niej określonych klauzul.

Czy wiesz jak oglądają strony umowy forfaitingu?

Umowa forfaitingu polega na umożliwieniu zbywcy wierzytelności uzyskanie odpowiedniego kapitału w szybkim tempie w drodze zobowiązania się jednej strony do dostarczenia wierzytelności.

Czy wiesz jak wyglądają strony umowy faktoringu?

Umowa faktoringu jest umową nienazwaną i nie jest regulowana przez szczególne przepisy Kodeksu cywilnego.

REKLAMA

Sprzeciw od decyzji Urzędu Patentowego przy znaku międzynarodowym

Uprawnionemu przysługuje prawo sprzeciwu wobec decyzji odmownej wydanej przez Urząd Patentowy w przedmiocie udzielenia praw ochronnych na międzynarodowy znak towarowy.

Społeczny dowód słuszności metodą wpływu społecznego

Zasady komunikowania się w miejscu pracy wpływają na efektywność działania firmy. Wzajemne oddziaływanie doprowadza do stworzenia sytuacji, w której jednostka może być wykorzystywana przez inną.

Rodzaje leasingu

Umowa leasingu to zobowiązanie się finansującego do nabycia rzeczy od zbywcy na określonych zasadach oraz oddania tej rzeczy do używania korzystającemu.

Reguły strategii marketingowej przedsiębiorstwa

Każde działanie, które ma wydarzyć się w gospodarce wolnorynkowej powinno zostać dokładnie przemyślane i zaplanowane, by zminimalizować ryzyko wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji na rynku.

Reguła wzajemności w miejscu pracy

Zasady komunikowania się w miejscu pracy wpływają na efektywność działania firmy. Wzajemne oddziaływanie doprowadza do stworzenia sytuacji, w której jednostka może być wykorzystywana przez inną.

Reguła niedostępności zasadą promowania wyrobów firmy

Zasady komunikowania się w miejscu pracy wpływają na efektywność działania firmy. Wzajemne oddziaływanie doprowadza do stworzenia sytuacji, w której jednostka może być wykorzystywana przez inną.

Pierwszeństwo do patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji

Prawo własności przemysłowej wprowadza prawo pierwszeństwa w odniesieniu do uzyskania m.in. patentu. Przysługuje ono tylko w określonych przypadkach.

Perswazja w reklamie przedsiębiorstwa

Perswazja jest obecnie nieodłącznym elementem reklamy. Skuteczne działania marketingowe związane z reklamą przedsiębiorstwa wymagają znajomości metod socjotechnicznych.

Oznaczenia niemogące korzystać z ochrony

Prawo własności przemysłowej wylicza przypadki oznaczeń, które nie podlegają prawom ochronnym.

Oznaczenia niechronione

Prawo własności przemysłowej wskazuje jakie oznaczenia nie podlegają prawom ochronnym.

Outplacement w przedsiębiorstwie

Outplacement jest zwolnieniem monitorowanym. Może on obejmować odprawy.

Organizacja czasu przedsiębiorcy

Dobrze zorganizowany czas przedsiębiorcy przekłada się na większe zyski.

Czy wiesz jak wygląda umowa forfaitingu?

Umowa forfaitingu jest jedną z umów nienazwanych. Nie jest regulowana przez przepisy szczególne kodeksu cywilnego.

Międzynarodowy znak towarowy dla przedsiębiorcy

Organem właściwym w sprawie międzynarodowej ochrony znaku towarowego jest Urząd Patentowy.

Lubienie i sympatia jako czynniki budowania relacji w przedsiębiorstwie

Zasady komunikowania się w miejscu pracy wpływają na efektywność działania firmy. Wzajemne oddziaływanie może prowadzić do wykorzystywania jednostki przez inną.

Leasing zwrotny

Wyróżniane jest kilka rodzajów leasingu. Leasing zwrotny daje możliwość pozyskania środków pieniężnych w sytuacji dostępności środków trwałych.

Leasing operacyjny

Wyróżniane jest kilka rodzajów leasingu. Leasing operacyjny daje gwarancję zakupu przedmiotu po zakończeniu umowy.

Leasing finansowy

Wyróżniane jest kilka rodzajów leasingu. Leasing finansowy daje możliwość amortyzowania rzeczy leasingowanej.

Czy wiesz jak wyglądają klauzule w umowie factoringu?

Umowa factoringu jest umową nienazwana i nie jest regulowana przez szczególne przepisy Kodeksu cywilnego. Dopuszczalne jest umieszczanie w niej określonych klauzul.

Kiedy przedsiębiorca nie naruszy patentu?

Prawo własności przemysłowej wyraźnie wskazuje przypadki działań, które nie powodują naruszenia patentu.

Czy wiesz kiedy przedsiębiorca może występować w sprawie przed Urzędem Patentowym?

Urząd Patentowy posiada przyznane prawem kompetencje do rozstrzygania w trybie postępowania spornego określonych przez przepisy prawa spraw.

Czy wiesz jakie oznaczenia nie korzystają z praw ochronnych?

Prawo własności przemysłowej wskazuje jakie oznaczenia geograficzne nie podlegają prawom ochronnym.

Czy wiesz jak zgłosić znak towarowy?

Dokonując zgłoszenia znaku towarowego niezbędne jest, aby go należycie określić oraz wskazać towary, dla których znak ten jest przeznaczony.

Czy wiesz jak wygląda wniosek o postępowanie sporne?

Urząd Patentowy rozstrzygając sprawy w trybie postępowania spornego związany jest granicami złożonego wniosku. Podstawa prawna, którą wskazał wnioskodawca również stanowi ograniczenie.

Czy wiesz jak uzyskać prawo ochronne na znak towarowy?

Decyzję w sprawie prawa ochronnego udzielanego na znak towarowy wydaje Urząd Patentowy. Wydanie decyzji pozytywnej wiąże się z określonymi skutkami.

Czy wiesz jak stworzyć komunikat reklamowy?

Prosperowanie przedsiębiorstwa na rynku jest możliwe dzięki promowaniu jego usług. Reklama informuje o istnieniu firmy.

Czy wiesz jak podjąć grupową decyzję w firmie?

Techniką, której celem jest ulepszenie decyzji grupowych jest burza mózgów. Wywodzi się z ona psychologii społecznej.

Czy wiesz jak działa Urząd Patentowy?

Urząd Patentowy jest podmiotem funkcjonującym w ramach administracji rządowej. Pełni funkcje centralnego organu w sprawach dotyczących własności przemysłowej.

Istnienie autorytetu formą wpływania na decyzje w przedsiębiorstwie

Komunikowanie w miejscu pracy wiąże się z oddziaływaniem na siebie jednostek. Wzajemne oddziaływanie doprowadza do stworzenia sytuacji, w której jednostka może być wykorzystywana przez inną.

Grupa zadaniowa w firmie

Grupa zadaniowa to taki zespół pracowników firmy, który został powołany do zrealizowania konkretnego zadania.

Funkcje zarządzania

Funkcje zarządzania są grupami czynności występującymi w przedsiębiorstwach, a których przyczyną jest samo zarządzanie.

Funkcje umowy faktoringu

Faktoring pełni w obrocie zróżnicowane funkcje .Umowa faktoringu stanowi jedną z tzw. umów nienazwanych.

Finansowe aspekty faktoringu

Faktoring polega na dokonaniu nabycia przez faktora wierzytelności przysługujących prowadzącemu działalność gospodarczą z tytułu sprzedaży, dostawy lub usługi w zamian za kwotę wartości wierzytelności pomniejszoną o prowizję faktora.

Faktoring pełny

W obrocie handlowym występują zróżnicowane postacie faktoringu. Umowa powinna wskazywać na jaki jego rodzaj decydują się strony.

Faktoring niepełny

W obrocie handlowym występują zróżnicowane formy faktoringu. Umowa powinna wskazywać na jaki jego rodzaj decydują się strony.

Faktoring mieszany

W obrocie handlowym występują zróżnicowane formy faktoringu. Umowa powinna wskazywać na jaki jego rodzaj decydują się strony.

Czy wiesz jak zrobić efektywną reklamę firmy?

Środki perswazji podnoszą skuteczność reklamy. Efektywna reklama działalności gospodarczej pozwala na poprawę wyników ekonomicznych. W reklamie stosowane są środki o charakterze perswazyjnym o zróżnicowanym natężeniu. Należą do nich m.in.:

Delegowanie korzyścią dla przedsiębiorstwa

Delegowanie to przekazanie swojemu pracownikowi uprawnień do wykonania określonego zadania, za które zostanie rozliczony sam przełożony. Wiąże się ono z korzyścią nie tylko dla pracodawcy, który dzięki temu ma czas na inne obowiązki, ale też dla podwładnego oraz całej firmy.

Decyzje w przedmiocie wynalazków, wzorów użytkowych i przemysłowych

Decyzja dotycząca udzielenia patentu na wynalazek oraz prawa ochronnego na wzór użytkowy oraz o udzieleniu prawa z rejestracji wzoru przemysłowego poprzedzone są czynnościami podejmowanymi przez Urząd Patentowy.

Czy wiesz jak uzyskać prawo ochronne na znak towarowy?

Decyzję w sprawie prawa ochronnego udzielanego na znak towarowy wydaje Urząd Patentowy. Wydanie decyzji pozytywnej wiąże się z określonymi skutkami.

Decyzja w przedmiocie ochrony międzynarodowego znaku towarowego

Organem właściwym do wydania decyzji w przedmiocie udzielenia praw ochronnych na międzynarodowy znak towarowy jest Urząd Patentowy.

Czy wiesz czego dotyczy postępowanie sporne przed Urzędem Patentowym?

Urząd Patentowy może rozstrzygać w trybie postępowania spornego, określonym przez przepisy prawa sprawy.

REKLAMA