REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Aktualności

Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail

Zawieszenie zaliczek na podatek

Sejm zaakceptował poprawki senatu do nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Wyższy próg w ustawie o rachunkowości

Sejm przyjął senackie poprawki legislacyjne do nowelizacji ustawy o rachunkowości.

Rząd nie zlikwiduje urlopu na żądanie

Rząd nie zlikwiduje urlopu na żądanie. Ma też zostać zniesiona instytucja przywrócenia do pracy pracownika niechronionego. W zamian pracownik otrzyma wyższe odszkodowanie wynoszące minimum półroczną pensję. Obecnie może otrzymać maksymalnie trzymiesięczne wynagrodzenie.

Długie postępowanie zniesie odsetki

Podatnikom kontrolowanym przez organy kontroli skarbowej nie należy naliczać odsetek, gdy postępowanie prowadzone przez te organy przedłuża się - uważa Komisja Przyjazne Państwo.

REKLAMA

Pracownik musi otrzymać pensję mimo niewykonywania obowiązków

Pracodawca będzie mógł zwolnić pracownika z obowiązku wykonywania pracy w okresie wypowiedzenia bez konieczności uzyskania na to jego zgody.

Prawo do ryczałtu przez cały rok

Po przekroczeniu limitu przychodów 150 tys. euro podatnik zachowa prawo do rozliczania ryczałtem do końca roku.

Mniejsze progi kapitałowe w spółkach z o.o.

Aby założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, nie trzeba będzie stawić się u notariusza - takie rozwiązanie przewiduje poselski projekt nowelizacji kodeksu spółek handlowych.

Kaucja niezgodna z prawem UE

Trybunał Sprawiedliwości zakwestionował przepisy polskiej ustawy o VAT. Za niezgodne z prawem unijnym uznano uzależnienie szybszego zwrotu VAT od wniesienia kaucji. Eksperci nie wykluczają, że wyrok może być podstawą do występowania o rekompensatę.

REKLAMA

Podwójna zaliczka może zostać zniesiona

Przedsiębiorcy będą uiszczać zaliczki za ostatni miesiąc lub kwartał roku podatkowego w terminie do 20 dnia po zakończeniu roku podatkowego.

Będą nowe zasady przeliczania przychodów i wydatków

Od 2009 roku zostaną wprowadzone zasady przeliczania przychodów uzyskanych w walutach obcych z kapitałów pieniężnych oraz wydatków przy nieujawnionych źródłach przychodów.

Prowadzący firmę rolnicy będą mogli uzyskać wyższe dochody

Osoby ubezpieczone w KRUS, które posiadają dodatkowo własne firmy, będą mogły zarobić dwukrotnie więcej bez groźby wykluczenia z Kasy.

Absurdalne zasady dzielenia unijnych dotacji dla firm

Absurd goni absurd - tak mazowieccy przedsiębiorcy mówią o zasadach dzielenia unijnych dotacji dla firm na Mazowszu w konkursie o budżecie blisko 300 mln zł.

Zasiłek chorobowy po 90 dniach

Osoby prowadzące firmy już po opłacaniu trzech, a nie jak obecnie sześciu składek chorobowych będą mogły korzystać z zasiłku.

Stratę zaliczymy do kosztów

Podatnik, który zlikwiduje środki trwałe nie w pełni zamortyzowane, zaliczy do kosztów podatkowych niezamortyzowaną ich część.

Nawet 15 mln zł dla małej lub średniej firmy

105 mln euro w ciągu pięciu lat może zainwestować w akcje 20-25 małych i średnich firm Enterprise Venture Fund I.

Elastyczne procedury ułatwią inwestycje

Ustawa koncesyjna pomoże rządowi realizować duże inwestycje infrastrukturalne z wykorzystaniem kapitału prywatnego.

Obowiązek badania musi wynikać z ustawy

Jednostkowe sprawozdanie spółki należącej do grupy jednostek powiązanych podlega badaniu tylko wtedy, gdy wynika to z odpowiednich przepisów ustawy o rachunkowości.

Ustawa nie będzie już blokować budowy marketów

Ustawa o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych jest sprzeczna z konstytucyjnymi zasadami wolności gospodarczej i za kilka dni przestanie obowiązywać.

Firmy zyskają zachęty do zatrudniania rodziców

Od stycznia wydłuży się urlop macierzyński. Firmy przyjmujące do pracy rodziców zyskają też prawo do trzyletniej ulgi w opłacaniu składek do Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Więcej praw dla akcjonariuszy

Nowelizacja kodeksu spółek handlowych, której projekt trafił do uzgodnień międzyresortowych, przyczyni się do sprawniejszego wykonywania praw korporacyjnych przez akcjonariuszy.

Po likwidacji firmy należy zapłacić VAT

Samochód zarejestrowany na podatnika w dniu likwidacji działalności jest objęty spisem z natury towarów, który podlega VAT.

Wszystkie spółki stosujące standardy pozakrajowe będą podlegały badaniu

Od przyszłego roku wszystkie spółki sporządzające sprawozdania zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości będą musiały badać i ogłaszać swoje raporty.

ZUS za długi zajmuje nieruchomości firm

Prawie 30 tys. firm ZUS ustanowił w ubiegłym roku hipotekę przymusową na nieruchomości. Może to zrobić niezależnie od wysokości długu.

40 tys. zł dla bezrobotnego na założenie firmy

Bezrobotni, którzy przez co najmniej rok byli bez pracy, będą mogli z unijnych środków uzyskać 40 tys. zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Rząd za wydłużeniem urlopów macierzyńskich

Wydłużenie urlopów macierzyńskich do 20 tygodni w 2009 r. oraz zwiększenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne za osoby na urlopie wychowawczym - zakłada przyjęty we wtorek przez rządu projekt ustawy rodzinnej.

Ponad 900 zł od firmy na wypoczynek

Pracownicy nie mogą domagać się od pracodawcy wypłaty świadczenia urlopowego za każdym razem, gdy wybierają się na urlop.

Nim odroczysz płatność, sprawdź dłużnika

Prawnych zabezpieczeń należności nie sposób stosować bez uwzględnienia gospodarczego kontekstu.

Trzeba poprawić ustawę o swobodzie działalności

Nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej to - zdaniem organizacji pracodawców - jedno z najważniejszych zadań dla rządu na II półroczre.

Nie można ukarać spółki osobowej za przekroczenie terminu

Przepisy o składaniu sprawozdań finansowych w sądzie rejestrowym i urzędach skarbowych stawiają spółki osobowe w gorszej sytuacji niż członków zarządów spółek kapitałowych.

Bezrobotny dostanie ponad 1 tys. zł za udział w szkoleniu

Resort pracy chce, aby bezrobotni nabywali nowe kwalifikacje, odpowiadające potrzebom pracodawców. Bezrobotny, który podczas szkolenia znajdzie pracę, nie będzie musiał zwracać kosztów kursu. Fundusz Pracy pokryje koszty studiów podyplomowych, z których skorzystają zarówno bezrobotni, jak i pracownicy firm.

Nowy Płatnik już dla Visty

 ZUS przygotował nową wersję programu Płatnik 7.03.001 służącą do przekazywania dokumentacji ubezpieczeniowej.

Rodzinne przejęcie firmy z VAT

Nieodpłatne przekazanie zakładu rzemieślniczego w ramach rodziny jest opodatkowane VAT. Podatkowi nie podlega jedynie przekazanie zakładu samodzielnie sporządzającego bilans. Warunek ten w praktyce jest niemożliwy do spełnienia, dlatego konieczna jest zmiana przepisów.

Utrata prawa do ryczałtu nastąpi od następnego roku

Podatnicy, którzy przekroczą limit przychodów wynoszący 150 tys. euro, utracą prawo do ryczałtu od następnego roku podatkowego.

EBC otworzył drogę do podwyżek stóp w Polsce

Zgodnie z oczekiwaniami Europejski Bank Centralny podniósł wczoraj stopy procentowe o 25 punktów bazowych. To może oznaczać kontynuację podwyżki stóp w Polsce.

O spornych wynagrodzeniach orzeka sąd pracy

Inspekcja pracy nie ma prawa nakazać pracodawcy wypłaty należnego wynagrodzenia za pracę, jeżeli jest ono sporne lub wątpliwe.

Wydatki poniesione na podwyższenie kapitału nie mogą być kosztem uzyskania przychodów

Wydatki poniesione w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów - twierdzi resort finansów.

Brak umowy zwalnia pracownika z obowiązku wypłaty odszkodowania

Pracodawca, który nie zawarł z pracownikiem umowy o zakazie konkurencji, nie może domagać się od niego odszkodowania, jeśli podejmie on pracę w konkurencyjnej firmie.

Spółki popełniają błędy w sprawozdaniach finansowych

W 73 proc. badanych sprawozdań finansowych za 2006 rok biegli rewidenci wydali zalecenia do wprowadzenia korekty - wynika z badań przeprowadzonych w województwie podlaskim.

NBP chce publikować ścieżkę zmian stóp procentowych

Rosnąca inflacja jest wynikiem globalnych zjawisk, na które RPP nie ma wpływu. NBP oczekuje zaś, że poprawi się współpraca z Ministerstwem Finansów.

Od listopada kasy fiskalne dla sprzedawców papierosów i alkoholu

 Od 1 listopada 2008 r. podatnicy wynajmujący mieszkania, świadczący usługi: detektywistyczne i ochroniarskie, rekrutacji pracowników, przechowywania i dozoru mienia będą zwolnieni ze stosowania kas fiskalnych, o ile zapewnią dokumentację wykonywanych czynności poprzez wystawienie faktur.

Odpowiedzialność wykonawców będzie większa

zmiana prawa - Do grupy uczestników procesu budowlanego zostanie wprowadzony wykonawca, który będzie mógł ponosić odpowiedzialność na podstawie prawa budowlanego.

Zamówienia z wolnej ręki ograniczają szanse firm

Zamawiający coraz chętniej udzielają zamówień w trybie z wolnej ręki. Ogranicza to konkurencję i zwiększa ryzyko wzrostu cen kontraktów zawieranych przez administrację samorządową i państwową.

Polscy menadżerowie z branży budowlanej zaczynają wracać do Polski

Zmienia się trwający już prawie trzy lata trend w wyjazdach Polaków na wyspy brytyjskie. Nie tylko spada ilość wyjeżdżających, ale coraz więcej rodaków myśli o powrocie. Specjaliści firmy Michael Page International obserwują wśród Polaków zajmujących stanowiska menadżerskie w branży budowlanej chęć powrotu do kraju. Branża ta przeżywa obecnie w Wielkiej Brytanii spory kryzys.

Straż Graniczna będzie kontrolować firmy

Straż Graniczna, która zyska kompetencje kontroli legalności zatrudniania cudzoziemców, zapowiada co najmniej tysiąc kontroli rocznie.

ZUS wyda e-podpis tylko w razie zmiany danych firmy

Jedynie przedsiębiorcy, którzy do 20 lipca zmienią dane firmy, mogą wystąpić do ZUS o nowy niekwalifikowany podpis ważny 12 miesięcy.

Co druga kontrolowana firma łamie prawa pracowników

W ubiegłym roku co drugi kontrolowany przez Państwową Inspekcję Pracy pracodawca łamał przepisy dotyczące legalności zatrudnienia. W efekcie kontroli prawie 32 tys. pracowników, którzy byli zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych lub na czarno, otrzymało umowy o pracę.

Firma prześle elektronicznie PIT-11

NOWE PRAWO - Od 1 lipca podatnicy mogą przesyłać kolejne rodzaje e-deklaracji, w tym PIT-11. Muszą mieć zaświadczenie z urzędu skarbowego i e-podpis.

Działania naprawcze zależą od stopnia szkody

NOWE PRAWO - Jeżeli przedsiębiorca wyrządził szkodę w środowisku, to w pierwszej kolejności musi podjąć podstawowe działania naprawcze.

Odliczanie VAT od paliwa obniży koszty przedsiębiorców

Umożliwienie przedsiębiorcom dokonywania odliczeń VAT od paliwa do samochodów osobowych używanych w działalności gospodarczej obniżyłoby koszty działania firm.

Pracę dla byłego szefa można opodatkować liniowo przy zmianie zakresu czynności

Samozatrudniony, współpracując ze swoim byłym pracodawcą, może rozliczać PIT według stawki liniowej. Musi jednak wykonywać inne czynności niż te, które świadczył wcześniej na podstawie umowy o pracę.

REKLAMA