Kategorie

Oferta, Pismo

Szczegółowe zapytanie ofertowe wysyła się do kontrahenta w celu uzyskania szerszej informacji na temat danych towarów czy usług.
Oferta niewywołana to rodzaj pisma reklamowego, które wysyła się do nadawcy bez uprzedniego zawiadomienia o tym i zapytania, czy się na to zgadza.