| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Firma > Zamówienia publiczne > ABC zamówień publicznych > Dialog konkurencyjny w prawie zamówień publicznych

Dialog konkurencyjny w prawie zamówień publicznych

Dialog konkurencyjny jest stosowany w prawie zamówień publicznych w sytuacji, gdy zamawiający jest w stanie określić swoje potrzeby i wymagania, jednakże nie zna sposobu na ich spełnienie. Dodatkowo ciężko jest im ustalić jakich metod i rozwiązań powinni użyć. Dla rozwiązania tych niejasności przydatny jest właśnie dialog konkurencyjny.

Dialog konkurencyjny jest procedurą, która znajduje zastosowanie przede wszystkim w sytuacji, kiedy instytucje zamawiające są w stanie określić swoje potrzeby i wymagania, ale nie potrafią ustalić w jaki sposób mają być one spełnione. Nie są one również w stanie ocenić jakie rozwiązania techniczne, finansowe czy prawne może im zaoferować w tym zakresie rynek. Przykładem mogą być tu projekty innowacyjne, duże projekty zintegrowanej infrastruktury transportowej, dużych ,sieci komputerowych lub projekty wymagające złożonego i ustrukturyzowanego finansowania.

Porozmawiaj o tym na FORUM!

Dialog konkurencyjny może być również użyteczny w przypadku robot budowlanych, których przedmiotem są niestandardowe budynki, lub sytuacje, w których roboty budowlane obejmują projektowanie lub rozwiązania innowacyjne oraz usługi lub dostawy wymagające prac dostosowawczych lub projektowych.

Takie prace dostosowawcze lub projektowe są konieczne szczególnie w przypadku złożonych zakupów, takich jak wysokiej klasy produkty, usługi intelektualne, np. pewne usługi doradcze, usługi architektoniczne lub usługi z zakresu inżynierii bądź duże projekty z zakresu technologii informatycznych i komunikacyjnych (ICT).

W takich przypadkach negocjacje mogą być konieczne, by zagwarantować, że dana dostawa lub usługa odpowiada potrzebom instytucji zamawiającej. Zastosowanie znajdzie zatem procedura konkurencyjna z negocjacjami lub dialog konkurencyjny. Z tego też względu przesłanki zastosowania dialogu konkurencyjnego są wspólne z przesłankami ustanowionymi dla procedury konkurencyjnej z negocjacjami i zostały określone w artykule 26 ust. 4 dyrektywy 2014/24/UE.

Zobacz też: Usługi niepriorytetowe w zamówieniach publicznych

Dialog konkurencyjny obejmuje następujące etapy:

  1. publikacja ogłoszenia o zamówieniu;
  2. składanie wniosków o dopuszczenie do udziału wraz z informacjami na potrzeby kwalifikacji podmiotowej;
  3. kwalifikacja wykonawców i zaproszenie do udziału w dialogu (wszystkich wykonawców spełniających kryteria kwalifikacji lub ich ograniczonej liczby – co najmniej trzech kandydatów)
  4. dialog z wybranymi wykonawcami (procedura może zostać podzielona na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań omawianych na etapie dialogu poprzez zastosowanie kryteriów udzielenia zamówienia – należy takie rozwiązanie przewidzieć w dokumentach zamówienia. Zgodnie z art. 66 liczba rozwiązań uzyskana na ostatnim etapie musi zapewniać prawdziwą konkurencję, o ile istnieje wystarczająca liczba oferentów, rozwiązań lub kwalifikujących się kandydatów);
  5. zakończenie dialogu i poinformowanie o tym fakcie wykonawców ;
  6. zaproszenie do składania ofert ostatecznych opierających się na rozwiązaniu lub rozwiązaniach przedstawionych i określonych podczas dialogu;
  7. ewentualne wyjaśnienie, uszczegółowienie ofert na wniosek instytucji zamawiającej;
  8. wybór oferty w oparciu o kryterium oferty o najlepszej relacji jakości do ceny i udzielenie zamówienia.

Minimalny termin na składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w dialogu to 30 dni od daty wysłania ogłoszenia o zamówieniu. Jak w przypadku innych procedur negocjacyjnych, tak również w dialogu konkurencyjnym, zamawiający zapewnia równe traktowanie wszystkich wykonawców, z którymi prowadzi negocjacje, co oznacza m.in. nieujawnienie pozostałym uczestnikom proponowanych przez oferenta rozwiązań oraz informacji poufnych bez jego zgody (ust. 3). Zgodnie z art. 30 ust. 6 akapit drugi dyrektywy ostateczne oferty na wniosek zamawiającego mogą zostać wyjaśnione, uszczegółowione i zoptymalizowane. Nie może to jednak prowadzić do istotnej zmiany takiej oferty czy zamówienia, w tym potrzeb i wymagań określonych na początku procedury przez zamawiającego, co mogłoby prowadzić do zakłócenia konkurencji. Nowa dyrektywa przyznaje zamawiającym więcej elastyczności, jeśli chodzi o możliwość negocjowania na ostatnim etapie dialogu w celu ostatecznego potwierdzenia zobowiązań zawartych w ofercie. Zgodnie bowiem z art.30 ust. 7 akapit drugi ze zwycięskim oferentem zamawiający może prowadzić dalsze negocjacje w celu potwierdzenia zobowiązań finansowych lub innych warunków oferty, w taki sposób, aby nie wprowadzać istotnych modyfikacji oferty oraz zamówienia, a co za tym idzie nie stwarzać ryzyka zakłócenia konkurencji.

Zobacz: Realizacja zamówienia publicznego według regulacji unijnych

Autor: Marta Wosiecka, Urząd Zamówień Publicznych

Źródło: Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej po modernizacji - nowe unijne dyrektywy koordynujące procedury udzielania zamówień publicznych

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Krasoń, Home Broker

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »