reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Firma > Umowy > ABC umów > Umowa o roboty budowlane – elementy i konstrukcja

Umowa o roboty budowlane – elementy i konstrukcja

Umowa o roboty budowlane polega na zobowiązaniu się wykonawcy do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej oraz zobowiązaniu inwestora do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia. Jakie konieczne elementy musi zawierać umowa o roboty budowlane?

Strony umowy

W umowie o roboty budowlane wyróżniamy inwestora, czyli osobę zamawiającą wykonanie określonego obiektu oraz wykonawcę, który zobowiązuje się do jego wykonania.

Przy osobie fizycznej konieczne będzie oznaczenie w umowie imion, nazwiska, daty urodzenia, adresu zamieszkania, numeru dowodu osobistego, numeru PESEL. Gdy osoba fizyczna prowadzi działalności gospodarczej zawieramy firmę, siedzibę, adres numer NIP i REGON, a w załączniku wyciąg z CEIDG na potwierdzenie wskazanych danych.

Przy osobie prawnej konieczne będzie podanie adresu jej siedziby, numeru wpisu do KRS, NIP oraz osoby uprawnionej do reprezentacji (na potwierdzenie jako załącznik dołączamy aktualny KRS).

Porozmawiaj o tym na naszym FORUM!

Zobowiązania stron

Koniecznym elementem umowy o roboty budowlane są zobowiązania stron.

Przykładowe postanowienie:

§1.

  1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz przekazanym przez Inwestora projektem budowlanym, budynek mieszkalny jednorodzinny przy ulicy Abecadłowej 14 w Warszawie, na rzecz Inwestora. Projekt budowlany obiektu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
  2. Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie, środki oraz maszyny niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
  3. Inwestor oświadcza, że jest właścicielem działki nr 1302 położonej przy ulicy Abecadłowej 14w Warszawie, na której ma powstać niniejszy budynek mieszkalny jednorodzinny oraz, że uzyskał decyzje i pozwolenia oraz wszelkie inne dokumenty konieczne do rozpoczęcia budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Jakie są prawa i obowiązki stron umowy o roboty budowlane?

Projekt budowlany

Inwestor ma obowiązek dostarczenia projektu wykonywanego obiektu. Projekt musi zostać zatwierdzony pozwoleniem na budowę, wydanym przez właściwy powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego.

Przykładowe postanowienie:

§2. Projekt obiektu zostaje wydany Wykonawcy w dniu podpisania umowy o roboty budowlane.

Przekazanie terenu budowy

Inwestor ma obowiązek przekazać Wykonawcy teren budowy. Przekazanie następuję poprzez spisanie protokołu przekazania. Za teren budowy uznaje się teren, na którym wykonywane będą prace oraz teren zajmowany przez zaplecze budowy.

Przykładowe postanowienie:

§3. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszej umowy.

Prawo odstąpienia inwestora od umowy o roboty budowlane

Termin rozpoczęcia i zakończenia prac

W umowie o roboty budowlane należy precyzyjnie określić datę rozpoczęcia i zakończenia prac budowlanych. Z terminem rozpoczęcia i zakończenia prac budowlanych wiąże się wiele obowiązków administracyjnych.

Przykładowe postanowienia:

§4.

  1. Strony ustalają termin rozpoczęcia robót budowlanych na dzień 13 października 2014 r.
  2. W przypadku nie rozpoczęcia robót przez Wykonawcę w terminie tygodnia od ustalonej daty, Inwestor może odstąpić od umowy, informując o tym Wykonawcę na piśmie.
  3. Strony ustalają termin zakończenia robót budowlanych na dzień 13 października 2015 roku. Odbiór końcowy obiektu nastąpi w ciągu 7 dni od terminu zakończenia robót budowlanych.
  4. Harmonogram robót budowalnych znajduje się w załączniku nr 2 do niniejszej umowy.

Zobacz: Elementy umowy poręczenia

Materiały i kosztorys budowy

Materiały potrzebne do budowy obiektu mogą pochodzić od Wykonawcy jak i od Inwestora. Zależy to od woli stron umowy. Wykonywane prace mogą być ujęte w kosztorys.

Przykładowe postanowienie:

§5. Wykonanie obiektu nastąpi w całości z materiałów dostarczonych przez Inwestora. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania obiektu zgodnie z kosztorysem robót budowlanych, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy.

Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za nienależyte wykonanie umowy o roboty budowlane

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Koronawirus a przedsiębiorcy

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Pomysł na biznes

reklama

Eksperci portalu infor.pl

PIRXON

PIRXON SA (dawniej SmartMedia Sp. z o.o.) od 2004 roku optymalizuje procesy, dostarczając zaawansowane rozwiązania informatyczne polskim i zagranicznym firmom.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama