| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Firma > Umowy > ABC umów > Co powinna zawierać umowa o roboty budowlane?

Co powinna zawierać umowa o roboty budowlane?

Umowa o roboty budowlane powinna być zawarta na piśmie, choć brak formy pisemnej nie oznacza, że umowa stron jest nieważna. Każda umowa o roboty budowlane powinna zawierać także określone postanowienia, które zapewnią stronom sprawną realizację zawartej umowy.

Forma umowy o roboty budowlane

Przepisy kodeksu cywilnego określają, że umowa o roboty budowlane powinna być stwierdzona pismem. Nie oznacza to, że niezachowanie formy pisemnej spowoduje nieważność umowy. Forma pisemna umowy o roboty budowlane zastrzeżona jest jedynie dla celów dowodowych. Warto jednak pamiętać, że część składową umowy stanowi wymagana przez właściwe przepisy dokumentacja (tj. na przykład pozwolenie na budowę, projekt budowlany). Zmiana dokumentacji również powinna być dokonywana na piśmie.

Przeczytaj także: Jakie są prawa i obowiązki stron umowy o roboty budowlane?

Co musi zawierać umowa o roboty budowlane?

  • Umowa o roboty budowlane musi zawierać określenie stron, miejsce jej sporządzenia, datę i podpisy stron (stronami umowy o roboty budowlane są inwestor i wykonawca. Inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia. Z kolei wykonawca - zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej).
  • Umowa powinna zawierać dokładne określenie zakresu robót, które wykonawca zobowiązuje się wykonać.
  • Jeżeli wykonawca w celu wykonania inwestycji ma zamiar skorzystać z podwykonawców, potrzebuje zgody inwestora. Jeżeli inwestor w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. Umowa z podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
  • Umowa powinna zawierać postanowienia dotyczące terminu przekazania dokumentacji, sposobu i terminu wykonania prac, wynagrodzenia, a także sposobu zapłaty wynagrodzenia.
  • W umowie należy szczegółowo określić procedurę odbioru robót, sposób zgłaszania gotowości budowli do odbioru, termin przystąpienia do czynności odbioru oraz termin ich zakończenia (zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego w braku odmiennego postanowienia umowy, inwestor obowiązany jest na żądanie wykonawcy przyjmować wykonane roboty częściowo, w miarę ich ukończenia, za zapłatą odpowiedniej części wynagrodzenia).
  • Warto w umowie uregulować również kwestię trybu postępowania w przypadku, gdy obiekty zgłoszone do odbioru mają wady.

Polecamy serwis Samochód w firmie

Strony w umowie o roboty budowlane nie zawarły żadnych postanowień dotyczących odbioru robót. Czy inwestor w takim przypadku zobowiązany będzie przyjmować wykonane roboty częściowo i uiszczać za częściowe wynagrodzenie? Tak. Zgodnie z art. 654 kodeksu cywilnego jeżeli strony nie postanowią w umowie inaczej, inwestor obowiązany jest na żądanie wykonawcy przyjmować wykonane roboty częściowo, w miarę ich ukończenia, za zapłatą odpowiedniej części wynagrodzenia.

Czytaj także

Ekspert:

Monika Serwatka

Aplikantka radcowska

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

Umowa o roboty budowlane musi zawierać określenie stron, miejsce jej sporządzenia, datę i podpisy stron.
Umowa o roboty budowlane musi zawierać określenie stron, miejsce jej sporządzenia, datę i podpisy stron.

Split payment od 1 listopada 2019 r.39.00 zł

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Urszula Wójcik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »