| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Firma > Umowy > ABC umów > Odmowa odbioru robót budowlanych

Odmowa odbioru robót budowlanych

W umowie o roboty budowlane regulowanej przez kodeks cywilny, wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, a inwestor do przygotowania robót, odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia. Zdarza się jednak, że inwestor odmawia odebrania robót budowlanych. Czy ma do tego prawo?

Zgodnie z art. 647 kodeksu cywilnego, wykonawca spełnia swoje zobowiązanie oddając inwestorowi obiekt wykonany zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej. Na inwestorze natomiast spoczywa obowiązek dokonania czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu. Z chwilą  odebrania obiektu, inwestor powinien uiścić wynagrodzenie, dlatego tak istotne jest ustalenie, czy prawo zezwala inwestorowi na odmowę odbioru.

Porozmawiaj o tym na naszym forum!

Wady obiektu

W doktrynie nie ma zgodności co do tego, czy odbiór obiektu stanowi bezwzględny obowiązek inwestora. Wątpliwości dotyczą głównie sytuacji, w których oddawany obiekt przejawia jakieś wady.

Prawo odstąpienia inwestora od umowy o roboty budowlane

Kodeks nie precyzuje problematyki oddania i odbioru obiektu. Nie wskazuje formy, jaką czynności te powinny przybrać. Zwykle odbiór robót potwierdzony jest protokołem odbioru, w którym zamieszczone są między innymi data sporządzenia protokołu, uczestnicy odbioru, przedmiot odbioru oraz ustalenia co do jakości wykonanych robót.

W orzecznictwie przyjęto, że jeżeli wykonawca zgłosił zakończenie robót budowlanych, to inwestor, co do zasady, zobowiązany jest dokonać ich odbioru. W przypadku stwierdzenia wad obiektu, należy je wykazać w protokole wad wraz z ewentualnymi terminami ich usunięcia lub oświadczeniem inwestora o wyborze innego uprawnienia przysługującego mu z tytułu odpowiedzialności wykonawcy za wady ujawnione przy odbiorze (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 kwietnia 1998 r., II CKN 673/97).

Zabezpieczenie interesów przedsiębiorcy – kary umowne

Odmowa odbioru będzie dopuszczalna tylko wtedy, gdy zostanie stwierdzone, że przedmiot zamówienia wykonano niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej lub że wady będą na tyle istotne, że obiekt nie będzie się nadawał do użytkowania (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 lutego 2006 sygn. II CNP 70/06). Wady, które obniżają wartość obiektu, czy utrudniają korzystanie z niego, są, w tym kontekście, nieistotne. Inwestor może jednak dochodzić swoich roszczeń za wady obiektu już po odbiorze.

Przyjęcie robót budowlanych może także zostać dokonane w formie dorozumianej, jeśli, na przykład, inwestor zacznie korzystać z obiektu bez podpisania protokołu.

Odmowa odbioru z innych przyczyn

Odstąpienie od umowy o roboty budowlane - brak klauzuli odstąpienia

Jeżeli inwestor odmawia przyjęcia zamówionego obiektu z przyczyn leżących po jego stronie, zgodnie z linią orzeczniczą, zachowanie takie nie wpływa na roszczenie wykonawcy o zapłatę wynagrodzenie. Roszczenie to staje się wówczas wymagalne z chwilą, gdy odbiór powinien nastąpić (wyrok SA w Katowicach, z dnia 17.02.2000r., I A Ca 1027/99).

Aby zabezpieczyć swoje interesy, warto starannie skonstruować umowę i uściślić w niej kwestie, które budzą wątpliwości.

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Dremel

BIG ON DETAIL

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »