| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Firma > Umowy > ABC umów > Zabezpieczenie interesów przedsiębiorcy – kary umowne

Zabezpieczenie interesów przedsiębiorcy – kary umowne

Strony umowy cywilnoprawnej mogą zastrzec w umowie o wykonanie zobowiązań o charakterze niepieniężnym- kary umowne. Kara umowna uregulowana w artykułach 483-486 kodeksu cywilnego pełni funkcję odszkodowawczą za niewykonanie lub nienależne wykonanie zobowiązań wynikających z umowy. Kara umowna nie może być jednak zastosowana w umowach o pracę na rzecz pracodawcy.

Kary umowne

Podpisując umowę możemy zawrzeć w niej kary umowne, które posłużą jako forma odszkodowania w sytuacji kiedy osoba zobligowana nie wywiąże się lub nie wywiąże się należycie z zawartych w umowie postanowień. W zależności od woli stron, wysokość kary umownej może być dowolnej wysokości. Niemniej jednak, kara nie powinna być zbyt wysoka tak aby w rezultacie nie doprowadzić do wzbogacenia się uprawnionego. W jednej umowie możemy zastrzec kilka kar umownych, które będą odpowiednie do różnych form nienależytego wywiązania się z umowy np. kara za niedotrzymania terminów poszczególnych etapów prac budowlanych lub kara za odstąpienie od umowy. Osoba, która nie wywiąże się z umowy będzie zobligowana do zapłaty kary umownej, która posłuży jako odszkodowanie dla osoby, która poniosła straty. Jak wynika z orzecznictwa kara umowna należy się wierzycielowi również w sytuacji kiedy nie poniósł on żadnej szkody.

Porozmawiaj o tym na naszym FORUM!

Bez zgody wierzyciela, dłużnik nie może zwolnić się z obowiązku wykonania wynikającego z umowy zobowiązania poprzez zapłatę kary umownej. 

Uniknięcie obowiązku zapłaty kary umownej

Przedsiębiorca który nie wywiązał się z umowy bądź nie wywiązał się z niej należycie może powołać się na okoliczności, na które nie miał wpływu i tym samym uniknąć obowiązku pokrycia kosztów wynikających z kary umownej.

Polecamy: Co warto wiedzieć o karze umownej?

Dłużnik ma również prawo pomniejszyć karę umowną w sytuacji kiedy zobowiązanie wynikające z umowy zostało w znacznej części wykonane.

W sytuacji kiedy kara umowna jest w znacznym stopniu wygórowana,  dłużnik może złożyć wniosek o jej zmniejszenie przed sądem. Jak wynika z orzecznictwa, aby stwierdzić czy kara umowna jest rażąco wygórowana należy wziąć pod uwagę kwotę odszkodowania należnego wierzycielowi na zasadach ogólnych.

Kara umowna możliwa z umową lojalnościową

Orzecznictwo dopuszcza aby kare umowną zawrzeć w umowie lojalnościowej o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy. Sąd uznał, że przedsiębiorca ma prawo dbać o swoje interesy, dlatego może zawrzeć z byłym pracownikiem umowę na mocy której będzie on zobowiązany zapłacić odszkodowanie w postaci kary umownej, jeżeli nie wykona lub nienależycie wykona obowiązek nie prowadzenia działalności konkurencyjnej. Tego typu kara umowna, również nie powinna być rażąco wysoka.

Polecamy: Odstąpienie od umowy o roboty budowlane - brak klauzuli odstąpienia

Kiedy kara umowna nie może być zastosowana

Kara umowna nie będzie możliwa w umowach o pracę na rzecz pracodawcy. Kodeks pracy określa stosunek pracy pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, dlatego kary umowne wynikające z kodeksu cywilnego nie mogą być zastosowane tak aby chronić roszczenia w zakresie odpowiedzialności materialnej. Zgodnie z artykułem 300 k.p. do stosunku pracy stosuje się przepisy kodeksu cywilnego ale tylko odpowiednio do kwestii nieunormowanych w kodeksie pracy. Natomiast odpowiedzialność pracowników za szkodę wyrządzoną pracodawcy w skutek niewywiązania się z powierzonego mu zadania są dostatecznie unormowane w kodeksie pracy.

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

ŻAKIEWICZ ADWOKACI Żakiewicz Górczak Gawińska Sp. k.

Ekspert prawa karnego, karno-skarbowego oraz procedury karnej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »