| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Firma > Zamówienia publiczne > ABC zamówień publicznych > Rozszerzenie zakresu zamówienia w odniesieniu do umowy ramowej

Rozszerzenie zakresu zamówienia w odniesieniu do umowy ramowej

Zgodnie z art. 2 pkt 9a prawa zamówień publicznych umową ramową jest umowę zawartą pomiędzy zamawiającym a jednym lub większą liczbą wykonawców, której celem jest ustalenie warunków dotyczących zamówień publicznych, jakie mogą zostać udzielone w danym okresie. Zamawiający może zawrzeć umowę ramową po przeprowadzeniu postępowania, stosując odpowiednio przepisy dotyczące udzielania zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem.

Umowa ramowa nie jest trybem udzielenia zamówienia w rozumieniu art. 10 ustawy Pzp, a określa przyszłe, ramowe warunki zamówień, które mają zostać udzielone na jej podstawie. Umowa ramowa służy zatem określeniu warunków przyszłych umów w sprawie zamówień publicznych, przy czym sama nie jest traktowana jako zamówienie publiczne, gdyż jej przedmiotem nie są usługi, dostawy lub roboty budowlane. Status zamówienia publicznego w rozumieniu ustawy Pzp posiada jedynie umowa zawarta pomiędzy zamawiającym, a jednym bądź kilkoma wykonawcami, z którymi zamawiającego łączy wcześniej zawarta umowa ramowa. Zamówienie to jednakże nie jest udzielane w ramach trybów udzielania zamówień publicznych, o których mowa w art. 10 ustawy Pzp.

Porozmawiaj o tym na naszym FORUM!

Umowy ramowe w zamówieniach publicznych

Odpowiednie stosowanie przepisów dotyczących udzielania zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem przy prowadzeniu postępowania celem zawarcia umowy ramowej oznacza (arg. z art. 99 ustawy Pzp), iż zamawiający zobowiązany jest do opisania i oszacowania przedmiotu postępowania, którego rezultatem będzie podpisanie umowy ramowej, w sposób określony w przepisach art. 29-36 ustawy Pzp. Zdefiniowany przez zamawiającego przedmiot postępowania na zawarcie umowy ramowej zamawiający przekazuje wykonawcom w treści ogłoszenia o zamówieniu poprzez określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych (art. 41 pkt 4 ustawy Pzp), oraz stosownie do brzmienia art. 36 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp - w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Tak określony przez zamawiającego przedmiot postępowania na zawarcie umowy ramowej ma charakter wiążący zarówno dla zamawiającego, jak i pozostałych uczestników prowadzonego postępowania, co znajduje potwierdzenie m.in. w treści art. 101 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z którym zamawiający udziela zamówienia, którego przedmiot jest objęty umową ramową.

Określenie zakresu umowy

Jednocześnie, z uwagi na specyfikę przedmiotu postępowania na zawarcie umowy ramowej zamawiający może określić przedmiotowy zakres przyszłej umowy ramowej bądź poprzez wskazanie maksymalnej ilości dóbr, usług czy robót budowlanych, które zamawiający zamierza nabyć w ramach umowy ramowej, bądź poprzez podanie maksymalnej kwoty przeznaczonej na zakup tych dóbr, usług lub robót budowlanych. Dokonany przez zamawiającego wybór sposobu określenia przedmiotowego zakresu postępowania na zawarcie umowy ramowej determinuje przyszły rzeczywisty zakres zamówień, które mogą zostać zrealizowane w oparciu o treść tej umowy. Innymi słowy, wskazanie przez zamawiającego w dokumentacji postępowania na zawarcie umowy ramowej maksymalnej ilości dóbr, usług, robót budowlanych uniemożliwia zamawiającemu przekroczenie pierwotnie przyjętego zakresu, pomimo posiadania środków finansowych pozwalających na dalsze udzielanie zamówień w oparciu o umowę ramową. W sytuacji zaś zdefiniowania maksymalnego zakresu przedmiotu zamówienia w drodze określenia maksymalnej kwoty przeznaczonej na zamówienia udzielane w ramach umowy ramowej, rzeczywisty maksymalny zakres zamówień determinuje wyłącznie pierwotnie przyjęta przez zamawiającego kwota.

Rażąco niska cena w prawie zamówień publicznych

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Bogdan

Założycielka agencji pracy Jobhouse, ekspertka z zakresu HR i rynku pracy. W marcu 2017 roku otrzymała nagrodę publiczności w ogólnopolskim konkursie Bizneswoman Roku, organizowanym przez kobiecy portal Sukces Pisany Szminką.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »