| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Firma > Zamówienia publiczne > Udzielanie zamówień > Udzielanie zamówień publicznych w ramach tej samej grupy kapitałowej

Udzielanie zamówień publicznych w ramach tej samej grupy kapitałowej

Wykonawcy należący do tej samej grupy kapitałowej nie mogą brać udziału w postępowaniu o udzielenie tego samego zamówienia publicznego. Takie działanie jest sprzeczne z zasadą uczciwej konkurencji. Jaki jest charakter prawny listy podmiotów uczestniczących w udzieleniu zamówienia?

Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Planowanie i szacowanie wartości zamówienia publicznego - porada

Porozmawiaj o tym na naszym FORUM!

Wymagane dokumenty

W celu uzyskania przez zamawiającego informacji pozwalających na dokonanie oceny, czy w okolicznościach faktycznych konkretnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w stosunku do określonego wykonawcy może zachodzić podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne zostali ustawowo zobowiązani do złożenia, wraz z ofertą lub wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, dokumentu w postaci listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, bądź dokumentu w postaci informacji o braku przynależności do takiej grupy (art. 26 ust. 2d ustawy Pzp). Ze względu na treść ww. dokumentów oraz okoliczności ich składania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego można im przypisać charakter oświadczeń wiedzy wykonawcy lub odpowiednio oświadczeń wykonawcy. Z uwagi na fakt, iż obowiązek składania ww. oświadczeń wynika wprost z ustawy, nie jest zaś uwarunkowany decyzją zamawiającego, dokumentom tym nie można im przypisać statusu oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, co w konsekwencji oznacza, że nie są one objęte treścią rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z dnia 19 lutego 2013 r.).

O autonomicznym charakterze oświadczeń, o których mowa w art. 26 ust. 2d ustawy Pzp - na tle oświadczeń, do których żądania zamawiający jest uprawniony w oparciu o art. 26 ust. 1 lub art. 26 ust. 2 ustawy Pzp w związku z art. 25 ust. 1 ustawy Pzp - świadczy również redakcja przepisu art. 26 ust. 2d ustawy Pzp, który stanowi, że „art. 26 ust. 3 i 4 stosuje się”. Brzmienie przepisu z art. 26 ust. 2d ustawy Pzp w sposób jednoznaczny wskazuje, iż oświadczeń składanych na okoliczność weryfikacji wykonawców w świetle normy z art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp nie można zaliczyć do kategorii oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. W przeciwnym wypadku zbędna byłaby regulacja art. 26 ust. 2d ustawy Pzp i nakazanie tym przepisem odpowiedniego stosowania przepisów art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Pzp, dotyczących wzywania wykonawców do uzupełniania oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oraz wyjaśniania treści złożonych dokumentów. O odrębności regulacji odnoszącej się do dokumentów dotyczących powiązań kapitałowych świadczyć może również inny tryb dotyczący postępowania zamawiającego z tymi dokumentami określony w art. 24b ustawy Pzp, jak i odrębne uregulowanie podstawy wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu określone w art. 24b ust. 3 ustawy Pzp.

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Pysz

Doradca podatkowy nr 11335

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK