reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Firma > Zamówienia publiczne > Udzielanie zamówień > Udzielanie zamówień publicznych w ramach tej samej grupy kapitałowej

Udzielanie zamówień publicznych w ramach tej samej grupy kapitałowej

Wykonawcy należący do tej samej grupy kapitałowej nie mogą brać udziału w postępowaniu o udzielenie tego samego zamówienia publicznego. Takie działanie jest sprzeczne z zasadą uczciwej konkurencji. Jaki jest charakter prawny listy podmiotów uczestniczących w udzieleniu zamówienia?

Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Planowanie i szacowanie wartości zamówienia publicznego - porada

Porozmawiaj o tym na naszym FORUM!

Wymagane dokumenty

W celu uzyskania przez zamawiającego informacji pozwalających na dokonanie oceny, czy w okolicznościach faktycznych konkretnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w stosunku do określonego wykonawcy może zachodzić podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne zostali ustawowo zobowiązani do złożenia, wraz z ofertą lub wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, dokumentu w postaci listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, bądź dokumentu w postaci informacji o braku przynależności do takiej grupy (art. 26 ust. 2d ustawy Pzp). Ze względu na treść ww. dokumentów oraz okoliczności ich składania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego można im przypisać charakter oświadczeń wiedzy wykonawcy lub odpowiednio oświadczeń wykonawcy. Z uwagi na fakt, iż obowiązek składania ww. oświadczeń wynika wprost z ustawy, nie jest zaś uwarunkowany decyzją zamawiającego, dokumentom tym nie można im przypisać statusu oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, co w konsekwencji oznacza, że nie są one objęte treścią rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z dnia 19 lutego 2013 r.).

O autonomicznym charakterze oświadczeń, o których mowa w art. 26 ust. 2d ustawy Pzp - na tle oświadczeń, do których żądania zamawiający jest uprawniony w oparciu o art. 26 ust. 1 lub art. 26 ust. 2 ustawy Pzp w związku z art. 25 ust. 1 ustawy Pzp - świadczy również redakcja przepisu art. 26 ust. 2d ustawy Pzp, który stanowi, że „art. 26 ust. 3 i 4 stosuje się”. Brzmienie przepisu z art. 26 ust. 2d ustawy Pzp w sposób jednoznaczny wskazuje, iż oświadczeń składanych na okoliczność weryfikacji wykonawców w świetle normy z art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp nie można zaliczyć do kategorii oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. W przeciwnym wypadku zbędna byłaby regulacja art. 26 ust. 2d ustawy Pzp i nakazanie tym przepisem odpowiedniego stosowania przepisów art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Pzp, dotyczących wzywania wykonawców do uzupełniania oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oraz wyjaśniania treści złożonych dokumentów. O odrębności regulacji odnoszącej się do dokumentów dotyczących powiązań kapitałowych świadczyć może również inny tryb dotyczący postępowania zamawiającego z tymi dokumentami określony w art. 24b ustawy Pzp, jak i odrębne uregulowanie podstawy wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu określone w art. 24b ust. 3 ustawy Pzp.

reklama

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Koronawirus a przedsiębiorcy

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Pomysł na biznes

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Arena Advisory

Doradzamy klientom we wszystkich obszarach podatkowych i prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama