reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Firma > Zamówienia publiczne > Oferta > Przedłużenia terminu związania ofertą - dorozumiane oświadczenie woli

Przedłużenia terminu związania ofertą - dorozumiane oświadczenie woli

Nierzadkim problemem w czasie trwania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego jest kończący się termin związania ofertą. W przypadkach, gdy postępowanie zabezpieczone jest wadium, wiąże się to zazwyczaj z upływającym okresem ważności wadium. Pytanie jednak brzmi, czy w świetle ustawy Prawo zamówień publicznych jest możliwe, aby wykonawca nie został wykluczony, jeśli nie złoży oświadczenia o przedłużeniu terminu związania ofertą, a jedynie przedłuży okres zabezpieczenia oferty wadium ?

Warunki przedłużenia terminu związania ofertą reguluje art. 85 ust. 2-5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), który mówi, iż:

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium.

4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

5. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Porozmawiaj o tym na naszym FORUM!

Szczególnie interesująca z punktu widzenie niniejszych rozważań wydaje się sytuacja, w której na wezwanie zamawiającego do przedłużenia terminu związania ofertą z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium (albo wniesieniem nowego wadium), wykonawca złoży tylko dokument potwierdzający przedłużenie okresu ważności wadium (lub złoży nowe wadium) bez jednoczesnego oświadczenie o przedłużeniu terminu związania ofertą. Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że niezłożenie takiego oświadczenia powodować powinno wykluczenie wykonawcy z postępowania zgodnie z dyspozycją art. 24 ust. 2 pkt 2, który mówi, że z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

Jeden podmiot w wielu ofertach przetargowych – czy to dopuszczalne ?

Niemniej wbrew pozorom przedłużenie samego okresu ważności wadium (wniesienie nowego wadium) bez jednoczesnego oświadczenia o przedłużeniu terminu związania ofertą, w ocenie utrwalonego orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej, nie powoduje automatycznego wykluczenia wykonawcy z postępowania. W ocenie bowiem zarówno KIO, jak i Sądów Okręgowych, niezłożenie przez wykonawcę oświadczenia wprost odnoszącego się do przedłużenia terminu związania ofertą w sytuacji, gdy jednocześnie podejmuje on skuteczne działania mające na celu przedłużenie wadium, postrzegane jest jako nie skutkujące wykluczeniem wykonawcy z postępowania. Wynika to bowiem z prostego założenia, że skoro wykonawca przedłużył wadium (ewentualnie złożył nowe), to należy domniemać, że w dalszym ciągu jest zainteresowany udziałem w postępowaniu, a więc mowa w takiej sytuacji o dorozumianym oświadczeniu o przedłużeniu terminu związania ofertą.

Unieważnienie postępowania spowodowane wykluczeniem jedynego oferenta

Krajowa Izba Odwoławcza wyraźnie wypowiedziała się na ten temat w wyroku KIO 1007/13, KIO 1021/13, KIO 1050/13, KIO 1054/13, w którym KIO stwierdziła, że: "upływ terminu związania ofertą bez jego przedłużenia na dalszy czas trwania postępowania, może być rozpatrywany jako nie skutkujący dyskwalifikacją wykonawcy z postępowania, jeśli okoliczności sprawy pozwalają na uznanie, że wykonawca jest zainteresowany udziałem w postępowaniu, w tym wyraża intencję uzyskania zamówienia podtrzymując zabezpieczenie oferty wadium, czy też realizując wolę swojego udziału w postępowaniu poprzez składanie środków ochrony prawnej na czynności eliminujące go z tego postępowania."

Rażąco niska cena składników oferty w kontekście zamówienia publicznego

reklama

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Koronawirus a przedsiębiorcy

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Pomysł na biznes

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Wisławski

Adwokat, Kancelaria Brysiewicz i Wspólnicy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama