reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Firma > Zamówienia publiczne > Oferta > Pozacenowe kryteria oceny ofert – termin wykonania zamówienia

Pozacenowe kryteria oceny ofert – termin wykonania zamówienia

Termin wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi pozacenowe kryterium oceny ofert, które może znaleźć zastosowanie w celu zachęcenia wykonawców do składania ofert z krótszym terminem realizacji zamówienia publicznego niż termin zakładany przez zamawiającego. Krótszy termin realizacji zamówienia wiąże się jednak najczęściej z większymi kosztami, zaangażowaniem organizacyjnym wykonawcy i ryzykiem niedotrzymania terminu.

Zazwyczaj wykonawca nie zachęcony dodatkowymi korzyściami w postaci możliwości uzyskania przez jego ofertę dodatkowej punktacji przy wyborze oferty najkorzystniejszej, nie jest skłonny wykazywać zainteresowania wykonaniem umowy o zamówienie publiczne w krótszym terminie, niż określony w dokumentacji przetargowej.

Kiedy umowa o wykonanie zamówienia publicznego jest nieważna?

Kiedy stosuje się kryterium terminu?

Zastosowanie tego kryterium znajduje uzasadnienie w przypadku, gdy korzyści wynikające dla zamawiającego z szybszego wykonania zamówienia będą większe aniżeli ewentualny wzrost ceny oferty. Zamawiający przewidując zastosowanie kryterium terminu wykonania zamówienia powinien określić przedział czasowy, w którym oczekuje wykonania zamówienia, obejmującego maksymalny akceptowalny przez niego czas realizacji zamówienia, jak również okres minimalny, realny do dotrzymania. Jeżeli zamawiający ma trudność z określeniem drugiego z tych terminów, może wyznaczyć termin orientacyjny, którego skrócenie przez wykonawcę w ofercie będzie go zobowiązywało do wykazania – analogicznie jak w przypadku podejrzenia rażąco niskiej ceny – że w zadeklarowanym terminie zamówienie może zostać rzeczywiście wykonane. Zastosowanie kryterium terminu wykonania zamówienia polega najczęściej na relatywnym i proporcjonalnym punktowaniu, poprzez porównanie, tj. poprzez podzielenie wartości najkrótszego terminu realizacji umowy zaproponowanego w ofertach przez wartość terminu realizacji umowy przewidzianego w ofercie ocenianej i pomnożenie wyniku przez wagę nadaną kryterium terminu wykonania zamówienia. Nie jest właściwe stosowanie kryterium terminu wykonania zamówienia poprzez przyznawanie punktów za wykonanie umowy w określonych datami terminach, np. 10 punktów za zadeklarowanie wykonania umowy do 31 grudnia 2012 roku, 9 punktów za zadeklarowanie wykonania umowy do 30 listopada, 8 punktów za zadeklarowanie wykonania umowy do 31 października 2012 roku. Posługiwanie się terminami określonymi datą dzienną zazwyczaj wiąże się z dużym prawdopodobieństwem ich niedotrzymania np. z powodu zawarcia umowy po upływie terminu planowanego przez zamawiającego.

Porozmawiaj o tym na naszym FORUM!

Ocena terminu

Ocena terminu realizacji umowy powinna być dokonywana w odniesieniu do okresów podanych przez wykonawcę w ofercie w najkrótszych możliwych i znajdujących uzasadnienie przy określaniu terminu realizacji zamówienia jednostkach czasowych, np. w dniach. Zamawiającemu w świetle ustawy Prawo zamówień publicznych przysługuje swoboda w zakresie ustalenia wag poszczególnych kryteriów oceny ofert, w tym wagi kryterium termin realizacji zamówienia. W praktyce pozacenowemu kryterium oceny ofert w postaci terminu realizacji umowy przyznaje się wagę od 5 nawet do 20%. Zastosowanie tego kryterium wymaga od zamawiającego określenia kar umownych na wypadek opóźnień wykonawcy w realizacji umowy w zadeklarowanym w ofercie terminie w wysokości co najmniej odpowiadającej ewentualnemu zwiększeniu ceny oferty związanej ze skróceniem terminu realizacji umowy. Należy jednocześnie podkreślić, iż zamawiający jest uprawniony do przewidzenia kar umownych w wyższej wysokości, pod warunkiem, że nie będzie to wysokość rażąco wygórowana. Jednocześnie, zamawiający może przewidzieć, iż – w przypadku, gdy zapłacona kara umowna nie zrekompensuje pełnej wartości szkody wyrządzonej mu przez wykonawcę z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy – przysługuje mu roszczenie do wykonawcy o zapłatę odszkodowania w pełnej wysokości.

Na czym polega wykonanie zamówienia publicznego?

Posłużenie się kryterium termin realizacji umowy wymaga również precyzyjnego określenia terminów na wykonanie przez zamawiającego jego świadczeń związanych z realizacją umowy o zamówienie publiczne (wprowadzenie wykonawcy na plac budowy, przekazania

dokumentacji, dokonanie odbiorów częściowych itp.) oraz okoliczności, skutkujących przedłużeniem terminu realizacji umowy, za które odpowiedzialność ponosi zamawiający albo nie ponosi odpowiedzialności żadna ze stron umowy.

Jednocześnie, konieczne jest przewidzenie klauzuli, iż w pozostałym zakresie wykonawca ponosi w pełnym zakresie odpowiedzialność za opóźnienie realizacji umowy w formie kar umownych.

Fragment pochodzi z Poradnika Urzędu Zamówień Publicznych - KRYTERIA OCENY OFERT W POSTĘPOWANIACH O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

– przykłady i zastosowanie pod redakcją Jacka Sadowego

Autorzy:

Jakub Beli

Brygida Brańko

Rafał Jędrzejewski

Izabela Rzepkowska

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Koronawirus a przedsiębiorcy

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Pomysł na biznes

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Rogowska

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama