reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Firma > Zamówienia publiczne > Oferta > Oferty konkurencyjne złożone przez małżonków

Oferty konkurencyjne złożone przez małżonków

W zamówieniach publicznych od czasu do czasu dochodzi do sytuacji, w których, w ramach jednego postępowania przetargowego, swoje oferty złoży dwóch wykonawców będących małżonkami. W zależności jednak od specyfiki konkretnego przypadku, sytuacja taka może, ale nie zawsze musi naruszać zasadę zachowania uczciwej konkurencji. Warto jednak przyjrzeć się bliżej temu zagadnieniu.

Na wstępie zaznaczyć należy, iż w przedmiotowej sytuacji szczególnego znaczenia nabierają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), a w szczególności art. 24 ust. 2 pkt 5 dotyczący przynależności wykonawcy/ów do grupy kapitałowej mogącej powodować wykluczenie wykonawcy/ów z postępowania przetargowego, oraz bezpośrednio z tym artykułem powiązany art. 89 ust. 1 pkt 3 dotyczący konieczności odrzucenia oferty, której złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Literalne brzmienie art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp stanowi, że z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Porozmawiaj o tym na naszym FORUM!

Z kolei odnosząc się do terminu grupy kapitałowej, to pojęcie to zostało zdefiniowane w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów. Z art. 4 pkt. 14 tejże ustawy wynika, że przez grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.

W myśl zaś art. 4 pkt. 4 tejże ustawy, przez kontrolę rozumie się  wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców.

Umowy ramowe w zamówieniach publicznych

Ponadto art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp mówi, że zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 1993 nr 47 poz. 211 z późn. zm.) definiują szereg sytuacji i czynów, które mogą zostać uznane za czyny nieuczciwej konkurencji. Czynem takim w rozumieniu ustawy może być zmowa przetargowa, na podstawie której dwóch lub więcej przedsiębiorców składa oferty w porozumieniu ze sobą.

W przypadku jednak ofert złożonych przez małżonków głównym zadaniem zamawiającego jest bardzo dokładna, skrupulatna oraz szczegółowa analiza złożonych ofert oraz weryfikacja wykonawców pod kątem ich ewentualnych powiązań mogących nosić znamiona czynu nieuczciwej konkurencji. W toku weryfikacji ofert i wykonawców ujawnione mogą bowiem zostać przesłanki potwierdzające, iż małżonkowie działają w pełni autonomicznie i niezależnie od siebie nie powodując zachwiania uczciwej konkurencji. Niemniej zasadnym jest także podejrzenie, że małżonkowie mogą działać na swoje wzajemne dobro w porozumieniu ze sobą, składając dwie oferty ściśle ze sobą „skonsultowane” w zakresie oferowanych parametrów. Z uwagi na różny charakter i specyfikę każdej sprawy należy każdorazowo z najwyższą ostrożnością podchodzić do badania ww. kwestii.

Rażąco niska cena w prawie zamówień publicznych

reklama

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Koronawirus a przedsiębiorcy

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Dotacje dla firm

reklama

Eksperci portalu infor.pl

24ivalue.pl - to firma udostępniająca w Polsce system ekspercki 24ivalue

Jest to pierwszy tego rodzaju system w Polsce i na Świecie, który kompleksowo obejmuje trudne obszary księgowe.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama