reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Firma > Zamówienia publiczne > Odwołania i skargi > Unieważnienie postępowania spowodowane wykluczeniem jedynego oferenta

Unieważnienie postępowania spowodowane wykluczeniem jedynego oferenta

W przypadku, gdy w postępowaniu przetargowym ofertę złożył tylko jeden wykonawca, zaś na skutek procedury przetargowej został on wykluczony z postępowania a jego oferta odrzucona, na podstawie art. 93 ust 1. pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19 poz. 177 z późn. zm.) postępowanie podlega unieważnieniu. Pytanie, jakie jednak się nasuwa, brzmi: jak należy traktować kwestię terminu związania ofertą oraz wadium w przypadku, gdy ten jedyny wykonawca zamierza złożyć odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej a w międzyczasie minął termin związania ofertą oraz wygasła złożona do oferty gwarancja wadialna.

W/w przypadek jest w szczególności interesujący, gdyż nie został uwzględniony i uregulowany wprost w ustawie Prawo zamówień publicznych. W celu rozwiązania powyższego problemu na wstępie należy odwołać się do art. 46 ust. 1 i ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, które stanowią, iż „zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a. oraz „zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.”

Z powyższego wynika więc wniosek, iż skoro na skutek wykluczenia jedynego wykonawcy postępowanie zostało unieważnione, to zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić wadium temu jedynemu wykonawcy wykluczonemu z postępowania. Skoro zatem z art. 46 ust. 1 w/w ustawy wynika obowiązek zwrotu wadium, to jednocześnie uważa się, iż więź prawna związania ofertą została przerwana, a zatem w przypadku wniesienia odwołania od czynności zamawiającego polegającej na unieważnieniu postępowania nie istnieje reżim związania ofertą przy jednoczesnym zabezpieczeniu oferty wadium, gdyż ta ostatecznie została odrzucona.

Porozmawiaj o tym na naszym FORUM!

Z art. 46 ust. 3 wynika dalej, że zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, a więc w przedmiotowym przypadku, gdy w wyniku rozstrzygnięcia odwołania oferta odwołującego zostałaby wybrana jako najkorzystniejsza.

Powyższe potwierdza Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku KIO 1098/12 z dnia 11 czerwca 2012 r. W uzasadnieniu wyroku KIO stwierdziła m.in., że „oferta odwołującego nie została wybrana jako najkorzystniejsza, a postępowanie zostało przez zamawiającego unieważnione, zatem od dnia unieważnienia postępowania wadium wniesione przez odwołującego winno zostać niezwłocznie zwrócone. Oferta odwołującego wobec unieważnienia postępowania nie musiała być zabezpieczona wadium bez uszczerbku dla praw odwołującego w postępowaniu.”

Dalej w wyroku Izba uzasadnia, że „art. 46 ust. 3 ustawy Pzp stanowi bowiem, że w sytuacji rozstrzygnięcia odwołania zamawiający zobowiązany jest do żądania ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Ustawodawca uwzględnił zatem możliwość wniesienia odwołania i zmiany wyniku postępowania – unieważnienia czynności unieważnienia postępowania lub wyboru najkorzystniejszej oferty, nie zwolnił jednak zamawiającego z obowiązku niezwłocznego zwrotu wadium.”

Rażąco niska cena składników oferty w kontekście zamówienia publicznego

reklama

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Koronawirus a przedsiębiorcy

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Pomysł na biznes

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Groński

Radca prawny i Partner Zarządzający (komplementariusz) w kancelarii LEXBRIDGE Groński Adwokaci i Radcowie Prawni sp. k. we Wrocławiu. 

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama