| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Firma > Zamówienia publiczne > Oferta > Rażąco niska cena składników oferty w kontekście zamówienia publicznego

Rażąco niska cena składników oferty w kontekście zamówienia publicznego

Zamówienia publiczne, z nielicznymi wyjątkami, udzielane są w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19 poz. 177 z późn. zm.). Z uwagi jednak na wysoki stopień formalizmu oraz niedostateczną znajomość przepisów prawa pracowników zamawiającego, często dochodzi do nadinterpretacji w tym zakresie. Pojęciem, w stosunku do którego takie nadinterpretacje zdarzają się nader często, jest rażąco niska cena.

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę, jeżeli zawiera ona rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Zanim jednak taka oferta zostanie odrzucona,  na podstawie art. 90 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy, zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

Istotne bowiem z punktu widzenia przywołanych przepisów wydaje się podkreślenie, iż rażąco niską cenę oferty można badać tylko i wyłącznie pod kątem ceny całej oferty, nie zaś tylko jej poszczególnych składników, co nierzadko mają w zwyczaju zamawiający publiczni. I bez znaczenia tutaj jest, czy wynagrodzenia ma charakter ryczałtowy czy kosztorysowy, gdyż kalkulując ofertę wykonawca mógł niedoszacować pewne pozycje, zaś w innych ten niedobór uzupełnić z nawiązką w taki sposób, iż cena sumaryczna – ostateczna oferty w żaden sposób nie nosi znamion ceny rażąco niskiej.

Porozmawiaj o tym na naszym FORUM!

Rażąco niska cena była, jest i będzie przedmiotem wielu postępowań odwoławczych toczących się przed Krajową Izbą Odwoławczą. Spośród wielu wyroków, jakie zapadały w takich sprawach, na szczególną uwagę zasługuje co najmniej kilka.

Jednym z takich wyroków jest wyrok KIO 1958/11, gdzie w uzasadnieniu Izba stwierdziła, iż niedopuszczalne jest odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp ocenianej przez pryzmat wybranych elementów oferty, ponieważ przepis ustawy odnosi się do rażąco niskiej ceny nie w kontekście pojedynczej pozycji kosztorysowej, lecz w stosunku do przedmiotu zamówienia jako całości.

Warto przytoczyć również wyrok KIO 2810/11, w którym Izba odniosła się do istoty rażąco niskiej ceny, a mianowicie: „(…) cena rażąco niska jest więc ceną nierealistyczną, nieadekwatną do zakresu i kosztów prac składających się na dany przedmiot zamówienia, zakładającą wykonanie zamówienia poniżej jego rzeczywistych kosztów i w takim sensie nie jest ceną rynkową, tzn. generalnie nie występuje na rynku, na którym ceny wyznaczane są m.in. poprzez ogólną sytuację gospodarczą panującą w danej branży i jej otoczeniu biznesowym, postęp technologiczno-organizacyjny oraz obecność i funkcjonowanie uczciwej konkurencji podmiotów racjonalnie na nim działających(…).”

Oferty konkurencyjne złożone przez małżonków

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Wiśniewski

Doradca podatkowy. Menedżer w Departamencie Doradztwa Podatkowego Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »