Kategorie

Kredyty, Rzecznik Praw Obywatelskich

Kredyty frankowe. Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO) złożył skargę nadzwyczajną w głośnej sprawie kredytu frankowego.
Rzecznik Praw Obywatelskich, na wniosek strony, przystąpił do postępowania w sprawie C-19/20 BPH, zainicjowanego złożeniem pięciu pytań prejudycjalnych przez Sąd Okręgowy w Gdańsku. Zdaniem RPO pytania te doskonale ilustrują obecną sytuację w Polsce na tle orzecznictwa dotyczącego tzw. "kredytów frankowych”.