Kategorie

Czyny nieuczciwej konkurencji i jej zwalczanie w obrocie gospodarczym

Kancelaria Prawna ARKANA
Profesjonalna obsługa prawna firm i porady prawne dla biznesu.
prawo konkurencji, czyny nieuczciwej konkurencji, przedsiebiorca
Fotolia
Czyn nieuczciwej konkurencji stanowi działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. Powyższą definicję szczegółowo rozwija w polskim ustawodawstwie ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą zobowiązani są do przestrzegania reguł uczciwości i poszanowania interesów swoich konkurentów jak i klientów.

Czyny nieuczciwej konkurencji

Zgodnie z art. 3 ww. ustawy czynami nieuczciwej konkurencji są w szczególności:

- wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa,

- fałszywe lub oszukańcze oznaczenie miejsca pochodzenia towarów lub usług,

- wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług,

- naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa,

- nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy,

- naśladownictwo produktów,

- pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie produktów lub usług,

- utrudnianie dostępu do rynku,

- przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną,

- nieuczciwa lub zakazana reklama,

- organizowanie systemu sprzedaży lawinowej oraz

- prowadzenie lub organizowanie działalności w systemie konsorcyjnym.

Wyżej wymienione czyny konkurencji zostały wymienione w ustawie jedynie przykładowo, gdyż zakres czynów, jakie zachodzą w praktyce obrotu gospodarczego jest zbyt szeroki i niemożliwym byłoby stworzenie stricte zamkniętego katalogu, a kwestię uznania danego czynu za niedozwolony każdorazowo rozstrzyga w praktyce sąd.

Utrudnianie dostępu do rynku jako czyn nieuczciwej konkurencji

Odpowiedzialność z tytułu czynu nieuczciwej konkurencji - porada

Jak kształtuje się odpowiedzialność karna za czyny nieuczciwej konkurencji


Aby doszło do popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji, niezbędne jest kumulatywne spełnienie następujących przesłanek:

1. działanie przedsiębiorcy poddane ocenie musi zostać podjęte w związku z działalnością gospodarczą,

2. czyn ten musi być sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami,

3. działanie to musi zagrażać lub naruszać interes innego przedsiębiorcy lub klienta.

Przedsiębiorca może dopuścić się czynu nieuczciwej konkurencji także wtedy, gdy działa w innej dziedzinie niż konkurent. Oznacza to, że nawet jeśli nie ma między przedsiębiorcami dosłownie rozumianej konkurencyjności, to np. posługiwanie się przez jednego z nich podobnym znakiem towarowym czy też podobnym oznaczeniem firmy może się wiązać z nieuczciwym wykorzystywaniem renomy drugiego przedsiębiorcy czy naruszać inne jego interesy.

Ochrona oznaczenia firmy

W praktyce najwięcej problemów stwarzają kwestie związane z oznaczeniem firmy pod jaką funkcjonuje przedsiębiorca.

Jak prawidłowo oznaczać cechy produktów i usług

Jakie znaczenie ma oznaczenie geograficzne produktów

Zgodnie z art. 5 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oznaczenie przedsiębiorstwa nie może wprowadzać w błąd co do jego tożsamości z innym przedsiębiorstwem, które wcześniej używało podobnego oznaczenia.

Reklama

Jeżeli jednak do błędu takiego dochodzi, przedsiębiorca zobowiązany jest do podjęcia działań zapobiegających, poprzez w szczególności wprowadzeniu zmian w oznaczeniu nazwy firmy lub też ograniczenia zakresu terytorialnego używania oznaczenia.

Powyższy przepis chroni zarówno nazwę spółek handlowych, jak również oznaczenia przedsiębiorcy, prowadzącego indywidualną działalność gospodarczą (choćby w nazwie działalności wskazywał jedynie imię i nazwisko).

Ochrona przysługuje w sytuacji, kiedy wprowadzenie w błąd musi być realne i prawdopodobne, a nie tylko czysto hipotetyczne. Zaistnienie tychże przesłanek i ich stwierdzenie należy każdorazowo do sądu rozpoznającego sprawę.

Reklama

Zgodnie z tezą Sądu Najwyższego z dnia 14 lutego 2003 roku (sygn. akt IV CKN 1782/2000) z ochrony przewidzianej art. 5 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji korzystają jedynie oznaczenia tych przedsiębiorstw, które faktycznie funkcjonują w obrocie, a nie te, które są tylko formalnie zarejestrowane w rejestrach czy ewidencji działalności gospodarczej.

Przepis art. 5 udziela ochrony przedsiębiorcy, który zgodnie z prawem pierwszy rozpoczął używanie na danym rynku oznaczenia indywidualizującego przedsiębiorstwo. Dosłowne rozumienie tej przesłanki potwierdził Sąd Najwyższy, wskazując, że pierwszeństwo używania nazwy stanowi wyłączne kryterium rozstrzygania w przedmiocie kolizji oznaczeń na podstawie tego przepisu (wyrok Sądu Najwyższego z 7 marca 1997 roku, sygn. akt II CKN 70/96).

Kiedy oznaczenie przedsiębiorstwa może wprowadzać w błąd

Ochrona prawa do firmy

Sankcje

Przepis art. 18 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przewiduje sankcje cywilnoprawne, których zastosowania może żądać przedsiębiorca, którego interes został zagrożony lub naruszony, a mianowicie może on żądać:

- zaniechania niedozwolonych działań;

- usunięcia ich skutków;

- złożenia oświadczenia woli odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie;

- naprawienia szkody na zasadach ogólnych przewidzianych w kodeksie cywilnym;

- wydania bezpodstawnych korzyści, na zasadach ogólnych przewidzianych w kodeksie cywilnym;

- zasądzenia przez sąd odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej lub ochrony dziedzictwa kulturowego- jeżeli czyn był zawiniony;

Szczególnym uprawnieniem sądu, w przypadku wyrobów, towarów, ich opakowań, materiałach reklamowych, bezpośrednio związanych z popełnieniem czynu nieuczciwej konkurencji – jest możliwość orzeczenia o ich zniszczeniu lub zaliczeniu na poczet odszkodowania.

Zwalczanie nieuczciwej konkurencji

Informacje o przedsiębiorcy – sprawdź kiedy mogą one stać się czynem nieuczciwej konkurencji

Legitymację do wystąpienia z roszczeniem posiada każdy przedsiębiorca, którego interes został naruszony lub zagrożony czynem nieuczciwej konkurencji.

W jego imieniu, zgodnie z art. 19 pkt 1 ust 2 ustawy może wystąpić również krajowa lub regionalna organizacja, której celem statutowym jest ochrona interesów przedsiębiorców.

Przedsiębiorca składający pozew do sądu powinien wskazać konkretną postać naruszenia lub ewentualnego zagrożenia oraz szczegółowo określić  żądaną sankcję.

Zgodnie z art. 17 pkt 43 kodeksu postępowania cywilnego sądem właściwym dla rozpoznawania tychże spraw jest właściwy sąd okręgowy.

Warto pamiętać, iż roszczenia z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji ulegają przedawnieniu z upływem trzech lat, a bieg przedawnienia rozpoczyna się oddzielnie co do każdego naruszenia z osobna.

Małgorzata Stawicka, Kancelaria Prawna ARKANA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Moja firma

  Sąd Najwyższy wydał decyzję ws. kredytów frankowych

  Kredyty frankowe. Sąd Najwyższy uznał, że roszczenia banku i konsumenta są niezależne, nie ulegają automatycznie wzajemnej kompensacji. W opinii sądu bank może żądać zwrotu świadczenia od chwili, w której umowa kredytu stała się trwale bezskuteczna, co wyznacza bieg przedawnienia.

  Jaka jest stopa zwrotu z wynajmu mieszkań?

  Wynajem mieszkania. W ostatnich latach popyt na rynku mieszkaniowym istotnie napędzały osoby, które chciały zainwestować w wynajem. Stopy zwrotu z takiego zakupu były znacznie wyższe niż oprocentowanie lokat, a rosnące dynamicznie ceny mieszkań zachęcały do inwestycji.

  Złoto nadal jednym z najbardziej popularnych celów inwestycyjnych

  Zainteresowanie złotem na światowych rynkach jest obecnie ogromne. Samoloty ze złotymi sztabkami latają rzadziej, ale konwoje z cennym ładunkiem mkną autostradami – tak złoto jest transportowane m.in. do Polski. Kruszec stał się popularną alternatywą do inwestowania, także nad Wisłą.

  Od 15 maja bez maseczek na ulicy

  Rząd od 15 maja znosi obowiązek noszenia maseczek na otwartym powietrzu, pod warunkiem że utrzymamy dystans 1,5 metra od innej osoby. Co jeszcze się zmieni w tym zakresie?

  Ponownie otwarte kluby fitness, siłownie i baseny

  Od 29 maja do 5 czerwca przywrócona ma być działalność klubów fitness i siłowni, a także basenów - wynika z opublikowanego rozporządzenia Rady Ministrów.

  Resort sprawiedliwości planuje nowelizację art. 388 k.c. Co to oznacza dla sprzedawców?

  Będą zmiany w przepisach. Prawnicy przerażeni proponowanymi zmianami do art. 388 k.c. Zmiana ma zwiększyć ochronę obywateli przed nieuczciwymi i nieetycznymi praktykami sprzedawców.

  Czy fintech to przyszłość bankowości?

  Mówi się, że spółki fintechowe to przyszłość tradycyjnej bankowości, a niektórzy analitycy ryzykują stwierdzenie, iż biznesy łączące świat finansów z nowymi technologiami to przyszłość, która już nadeszła. Taki wariant potwierdzają nastroje na rynkach światowych, a także w strukturach największych funduszy inwestycyjnych globu. Beneficjentem tego typu zmian będzie przede wszystkim sam klient.

  Drewniane konstrukcje szkieletowe coraz popularniejsze

  Drewniane konstrukcje szkieletowe to coraz popularniejsze rozwiązanie wśród polskich inwestorów. Eksperci nie mają wątpliwości, że drewno na dobre wróciło do łask.

  Wyrok SN ws. kredytów frankowych a sektor bankowy

  Umowy kredytu frankowego. Zdaniem Związku Banków Polskich niekorzystne dla banków rozstrzygnięcia SN ws. kredytów frankowych oznaczałyby upadek części sektora bankowego. Banki nie byłyby w stanie finansować bieżących potrzeb gospodarki.

  Jak ustawić bezpieczne hasło na komputerze firmowym?

  Bezpieczne hasło i ochrona danych to podstawa każdej firmy. Tymczasem oszuści wykorzystują zaawansowane narzędzia IT do masowego łamania haseł dostępów do usług internetowych i w ten sposób pozyskują ogromne wolumeny danych do dokonywania przestępstw.

  MRiRW: blisko 2,2 mld euro z KPO na sektor rolno-spożywczy

  Sektor rolno-spożywczy ma w Krajowym Planie Odbudowy wyodrębnioną pulę na rozwój i wzmocnienie odporności na kryzysy. Jakie inwestycje będą jeszcze wspierane z KPO?

  Codzienie tracimy około 600 milionów zł z polskiego PKB

  Trzecia fala pandemii łagodniejsza dla gospodarki, ale niektóre sektory wciąż dużo tracą. Kto traci, a kto zyskuje na pandemii?

  Pakiet akcyzowy - zmiany dla firm

  Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym weszła w życie. Szereg zmian już obowiązuje m.in. uzyskiwanie lub cofanie zezwoleń akcyzowych. Co jeszcze się zmieniło?

  Jak powinna wyglądać umowa na dostawy produktów rolniczych?

  Umowa dla rolnika: jak powinny być uregulowane kwestie ceny, terminów płatności, siły wyższej, kontroli jakości czy wypowiedzenia kontraktu?

  Dziedziczenie jednoosobowej działalności gospodarczej – co dalej po śmierci przedsiębiorcy

  Prawnik wyjaśnia, co dzieje się po śmierci przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, wpisanej do CEIDG

  Hotele znów otwarte. Te miejskie na razie są omijane są przez gości

  Od 8 maja hotele znów mogą przyjmować gości. Jednak w przeciwieństwie do hoteli resortowych w tych miejskich nie widać bardzo dużego zainteresowania.

  Ceny mieszkań wzrosły od 7 do 13 proc.

  Ceny mieszkań. W ciągu roku ceny transakcyjne mieszkań na rynku wtórnym wzrosły od 7 do 13 proc., najwyższe wzrosty odnotowano w Gdańsku, Łodzi i Wrocławiu, najniższe w Warszawie - wynika z Barometru Metrohouse i Gold Finance. W dalszym ciągu duży jest udział zakupów w celach inwestycyjnych.

  Instalacja fotowoltaiczna - co warto wiedzieć?

  Fotowoltaika. Jak dobrać moc instalacji fotowoltaicznej? Gdzie montować panele? Jak sprawdza się instalacja w zależności od pogody? Jakie formalności trzeba spełnić, z jakimi kosztami się liczyć?

  Jak uzyskać wyrok w sprawach budowlanych w mniej niż dwa miesiące?

  Brak płatności nawet jednej faktury może zagrozić wypłacalności wykonawcy. W poszukiwaniu wyjścia z tej pułapki, coraz więcej firm budowlanych zwraca się w kierunku e-arbitrażu.

  Ponad 20% przedsiębiorców z branży beauty zapowiada zwolnienia

  Firmy z branży beauty zamierzają zwolnić część swoich pracowników. Planowane redukcje najczęściej mają obejmować ponad 60% kadr. Branża przeżywa stagnację i zapowiada falę upadłości.

  Pieniądze z KPO na termomodernizację budynków na wsi

  Termomodernizacja budynków na wsi. Z budżetu Krajowego Planu Odbudowy (KPO) będą wspierane inwestycje mieszkańców wsi m.in. w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych, modernizację infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, termomodernizację budynków szkół, bibliotek i domów kultury.

  Jak założyć wyząbkowane opony? Czy się da?

  Jak założyć wyząbkowane opony? To o tyle zasadnicze pytanie, że ząbkowanie oznacza uszkodzenie bieżnika w ogumieniu.

  Dotacje dla firm w maju - lista konkursów

  Dotacje z Funduszy Europejskich czekają na przedsiębiorców. Przedstawiamy listę majowych konkursów i dotacji.

  Tarcza branżowa - zasady wsparcia, nowe kody PKD

  Tarcza branżowa to wsparcie dla firm poszkodowanych przez pandemię COVID-19. Od kiedy i na jakie wsparcie mogą liczyć przedsiębiorcy po zmianach?

  Jak rozwód Gatesów wpłynie na rynek start-upów?

  Rozwód Gatesów. Rozwody najbogatszych obywateli USA to nierzadko wyjątkowo bolesny cios wymierzony m.in. w majątek osobisty oraz portfele inwestycyjne. Czy jest się czego obawiać?