| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Firma > Mała firma > Prawo konkurencji > Odpowiedzialność z tytułu czynu nieuczciwej konkurencji - porada

Odpowiedzialność z tytułu czynu nieuczciwej konkurencji - porada

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wprowadziła do polskiego systemu prawa pojęcie czynu nieuczciwej konkurencji. Taki czyn popełnić może wyłącznie przedsiębiorca w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, godząc przy tym w interesy innego przedsiębiorcy lub klienta, z którym to faktem ustawa wiąże określone konsekwencje natury cywilnej i karnej.

Czynem nieuczciwej konkurencji, zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 ze zm.), jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta.

Ustawodawca podał przykładowy katalog takich zachowań, wskazując m.in. na: wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa czy towarów lub usług, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy, naśladownictwo produktów, utrudnianie dostępu do rynku, nieuczciwa lub zakazana reklama.

W żadnym wypadku nie można jednak traktować tego zestawienia jako listy zamkniętej, są to bowiem jedynie przykłady ułatwiające interpretację przepisów zarówno przedsiębiorcom, jak i sądom.

Szczególnie istotny z punktu widzenia pokrzywdzonego przedsiębiorcy jest fakt, że może dochodzić przysługujących mu roszczeń już na etapie istnienia zagrożenia dla jego interesu bez potrzeby oczekiwania na powstanie szkody majątkowej. Przesłanka istnienia zagrożenia dla interesu przedsiębiorcy może jednak rodzić pewne wątpliwości interpretacyjne.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 26 września 2002 roku stwierdzenie zagrożenia interesu innego przedsiębiorcy nie ma charakteru „czysto faktycznego”, a jest jedynie oceną konkretnej sytuacji i jej konsekwencji, wyrażonej przy uwzględnieniu powszechnie znanych zjawisk gospodarczych. O uznaniu danych okoliczności za znane i niewymagające dowodu decyduje sąd (sygn. akt III CKN 213/01).

Przedsiębiorcy, którego interesy zostały naruszone bądź zagrożone przysługuje szereg roszczeń majątkowych i niemajątkowych natury cywilnoprawnej przewidzianych w art. 18 ust. 1 ustawy, które przedawniają się z upływem lat trzech. Termin ten liczony jest oddzielnie dla każdego naruszenia.

Pokrzywdzony przedsiębiorca może żądać od swojego nieuczciwego konkurenta zaniechania niedozwolonych działań, usunięcia ich skutków, złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie, a gdy czyn był zawiniony, zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny. Z takimi roszczeniami wystąpić może także krajowa lub regionalna organizacja, której celem statutowym jest ochrona interesów przedsiębiorców.

Przedsiębiorca może także dochodzić na zasadach ogólnych naprawienia wyrządzonej szkody oraz wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści. Na poczet odszkodowania, o ile wnioskuje o to poszkodowany, mogą zostać zaliczone wyroby, ich opakowania, materiały reklamowe i inne przedmioty bezpośrednio związane z popełnieniem czynu nieuczciwej konkurencji. Sąd może również orzec ich zniszczenie.

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Karolina Sztobryn

Rzecznik patentowy, doktor nauk prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »