reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Firma > Mała firma > Pracownik i ZUS > Odszkodowanie od pracodawcy -kiedy można się ubiegać?

Odszkodowanie od pracodawcy -kiedy można się ubiegać?

Wielu pracowników nie wie w jakich dokładnie sytuacjach przysługuje im odszkodowanie od pracodawcy. O tym jakie rodzaje odszkodowań od pracodawcy przewidział polski ustawodawca, jaka jest ich wysokość oraz jakie warunki muszą zostać spełnione, żeby je uzyskać traktuje poniższy artykuł.

Odszkodowanie za krótsze wypowiedzenie

Pracodawca ma prawo skrócić trzymiesięczny okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony w sytuacji, gdy ogłoszono upadłość lub likwidację pracodawcy, albo z innych przyczyn, które nie dotyczą pracowników. Pracodawca może jednak skrócić wówczas okres trzymiesięcznego wypowiedzenia najwyżej do 1 miesiąca. W takiej sytuacji pracodawca powinien złożyć odpowiednie oświadczenie woli o zastosowaniu krótszego okresu wypowiedzenia jednocześnie ze złożeniem wypowiedzenia umowy o pracę. Zgodnie z art. 361. § 1.  Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141). Pracownik ma wtedy prawo ubiegać się o odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia. Odszkodowanie to przysługuje bez względu na fakt podjęcia zatrudnienia u innego pracodawcy. Nie przysługuje ono w przypadku, gdy do skrócenia wypowiedzenia dojdzie na skutek porozumienia zawartego pomiędzy pracownikiem a pracodawcą.

Porozmawiaj o tym na naszym FORUM!

Odszkodowanie za bezprawne zwolnienie

Pracownik ma prawo domagać się od swego pracodawcy odszkodowania za bezprawne zwolnienie, czyli takie, które odbyło się z naruszeniem przepisów prawa. Wysokość tego odszkodowania zależna jest przede wszystkim od tego, czy rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło z wypowiedzeniem czy też bez wypowiedzenia. W pierwszym przypadku pracownikowi należy się odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia pracownika za okres od 2 tygodni do 3 miesięcy, przy czym nie może być ono niższe niż wynagrodzenie za okres wypowiedzenia. Istnieje zatem możliwość ubiegania się o odszkodowanie w wyższej wysokości niż wynagrodzenie za czas wypowiedzenia, jednak maksymalnie za trzy miesiące. Natomiast pracownik, który został w sposób bezprawny zwolniony bez wypowiedzenia może ubiegać się jedynie o odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia.

Na wysokość odszkodowania z tytułu bezprawnego zwolnienia bez wpływu pozostaje fakt, że zwolniony pracownik szybko ponownie został zatrudniony. Ubieganie się o tego typu odszkodowanie nie wyklucza ponadto dochodzenia pozostałych roszczeń przysługujących z tytułu zwolnienia, które nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa.

Zobacz: Rozwiązanie umowy przez pracodawcę bez wypowiedzenia

Odszkodowanie za nieterminowe wystawienie świadectwa pracy

Pracodawca zobowiązany jest do niezwłocznego wystawienia świadectwa pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem umowy o pracę. Zgodnie z treścią art. 99 § 1. K.p. pracownikowi przysługuje roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej przez pracodawcę wskutek niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy. Pracownikowi, który nie dostał na czas świadectwa pracy przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres pozostawania bez pracy, którego przyczyną było nieterminowe wydanie świadectwa, nie dłuższy jednak niż sześć tygodni.

Żeby pracownik mógł otrzymać odszkodowanie za nieterminowe albo niewłaściwe wydanie świadectwa pracy, muszą zostać spełnione łącznie następujące przesłanki:

  • Powstanie szkody po stronie pracownika w postaci niemożności podjęcia nowego zatrudnienia z powodu nieterminowego albo niewłaściwego wydanie świadectwa pracy (konieczne jest więc wystąpienie związku przyczynowego między tymi dwoma faktami);
  • Podejmowanie przez pracownika prób podjęcia zatrudnienia, mimo, iż nie otrzymał on świadectwa pracy.

Obowiązek udowodnienia powstałej z tego tytułu szkody oraz podejmowanych bezskutecznie prób podjęcia nowego zatrudnienia leży po stronie pracownika ubiegającego się o odszkodowanie.

Przyjmuje się, że utrata pracy i możliwości zarobku nie są jedynymi szkodami jakie powstają na skutek nieterminowego lub niewłaściwego wydania świadectwa pracy. Stąd też zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego z dnia 13 października 2004 roku (II PK 36/04) pracownik może na podstawie art. 471 k.c. w związku z art. 300 K.p. dochodzić od pracodawcy naprawienia szkody wyrządzonej niewydaniem w terminie lub wydaniem niewłaściwego świadectwa pracy (art. 99 § 1 i 2 k.p.) innej niż utrata zarobków w związku z pozostawaniem bez pracy.

Zobacz: Jakie roszczenia przysługują za niewydanie świadectwa pracy?

Odszkodowania z tytułu wypadku w pracy

Pracownik, który został poszkodowany w wyniku wypadku w pracy, a więc taki, który na jego skutek poniósł uszczerbek na zdrowiu lub rozstrojenie zdrowia, może ubiegać się o odszkodowanie od ubezpieczyciela pracodawcy albo samego pracodawcy, gdy ten nie był ubezpieczony, jedynie w sytuacji, gdy odszkodowanie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie pokryje wszystkich kosztów leczenia, a więc nie wyrówna poniesionej przez pracownika szkody powstałej na skutek wypadku w pracy.

Ponadto, żeby pracownik otrzymał odszkodowanie konieczne jest, aby protokół powypadkowy sporządzany przez specjalnie do tego powołany zespół powypadkowy, zawierał potwierdzenie winy pracodawcy, która może polegać na działaniu pracodawcy, którego skutkiem był wypadek pracownika, lub częściej na wykazaniu nieprzestrzegania przez pracodawcę przepisów prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy lub innych przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia. Pracownik jest w tym zakresie uprawniony do zgłoszenia zastrzeżeń do treści protokołu powypadkowego oraz do wszczęcia przed Sądem Pracy powództwa o sprostowanie lub ustalenie treści protokołu powypadkowego.

Jeśli wskutek wypadku w pracy pracownik został inwalidą i potwierdzona została wina pracodawcy, to ten ma także obowiązek wypłacenia poszkodowanemu kwoty, która umożliwi mu przekwalifikowanie się do innego zawodu. W przypadku, gdy pracodawca nie był ubezpieczony musi pokryć odszkodowanie oraz koszty przekwalifikowania z własnego majątku.

Zobacz: Świadczenia należne po wypadku w drodze do pracy

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Koronawirus a przedsiębiorcy

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Pomysł na biznes

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Ciołko

Ekspert Prawny Salomon Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama