reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Firma > Mała firma > Pracownik i ZUS > Co powinien zawierać protokół powypadkowy?

Co powinien zawierać protokół powypadkowy?

Protokół powypadkowy ma istotne znaczenie przy staraniach o odszkodowanie z tytułu wypadku w pracy. Bez jego sporządzenia niemożliwe staje się ubieganie o odszkodowanie z ZUS-u oraz od ubezpieczyciela pracodawcy lub od samego pracodawcy w przypadku, gdy ten nie był ubezpieczony. W poniższym artykule dowiesz się czemu dokładnie służy protokół powypadkowy, w jakim terminie powinien zostać sporządzony, co musi zawierać oraz jakie prawa przysługują pracownikowi w tym zakresie.

Co to jest protokół powypadkowy i kiedy należy go sporządzić?

Protokół powypadkowy jest to protokół, który zawiera głównie ustalenia dotyczące przyczyn oraz skutków wypadków, do których dochodzi w miejscu pracy. Ustaleń tych dokonuje specjalny zespół powypadkowy powołany przez pracodawcę. Protokół sporządzany jest zgodnie z wzorem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 września 2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz. U. z 2004 r. nr 227, poz. 2298).

Co do zasady protokół powypadkowy należy sporządzić w ciągu 14 dni od dnia, w którym dowiedziano się o wypadku. Może on zostać spisany później jedynie w przypadku, gdy jego sporządzenie we wcześniejszym terminie nie było możliwe. W takiej sytuacji należy w treści protokołu zawrzeć jednakże adnotację o przeszkodach lub trudnościach, które uniemożliwiły sporządzenie protokołu w wymaganym terminie 14 dni.

Polecamy: Firma w spadku - zarząd sukcesyjny

Porozmawiaj o tym na naszym FORUM!

Protokół powypadkowy a ubezpieczenie

Sporządzenie protokołu powypadkowego stanowi warunek sine qua non uzyskania przez pracownika odszkodowania z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub od ubezpieczyciela pracodawcy. Bardzo ważna jest przy tym treść protokołu.

W przypadku, gdy pracownik pragnie uzyskać odszkodowanie z ZUS-u ważne jest by protokół powypadkowy zawierał informację o tym, że do wypadku doszło w związku z wykonywaniem pracy, a także w sposób niespodziewany oraz, że pracownik nie spowodował wypadku działając umyślnie lub poprzez swoja rażącą niedbałość.

Natomiast gdy chcemy uzyskać odszkodowanie od ubezpieczyciela pracodawcy z tytułu odpowiedzialności cywilnej za wypadek konieczne jest, aby protokół powypadkowy zawierał oprócz powyższych informacji także potwierdzenie winy pracodawcy, która może polegać na działaniu pracodawcy, którego skutkiem był wypadek pracownika, lub częściej na nieprzestrzeganiu przez pracodawcę przepisów prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy lub innych przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia.

Świadczenia należne po wypadku w drodze do pracy

Co powinien zawierać protokół powypadkowy?

Protokół powypadkowy powinien zawierać przede wszystkim następujące elementy:

 • Wskazanie osoby pracodawcy (imię i nazwisko, NIP, REGON, PESEL, adres siedziby, numer dowodu osobistego lub innego dowodu potwierdzającego tożsamość pracodawcy oraz kod PKD);
 • Wskazanie z imienia i nazwiska osób wchodzących w skład zespołu powypadkowego;
 • Wskazanie kiedy zespół powypadkowy dokonał ustaleń dotyczących okoliczności i przyczyn wypadku;
 • Wskazanie kiedy doszło do wypadku (data i godzina)
 • Wskazanie osoby poszkodowanego oraz jej danych;
 • Wskazanie osoby, która zgłosiła wypadek;
 • Wskazanie okoliczności wypadku;
 • Określenie przyczyn wypadku;
 • Określenie czy doszło do nieprzestrzegania przez pracodawcę przepisów prawa pracy, a w szczególności przepisów BHP lub innych przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia wraz ze wskazaniem odpowiednich dowodów;
 • Określenie czy wyłączną przyczyną wypadku było naruszenie przez poszkodowanego pracownika przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, spowodowane przez niego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa wraz ze wskazaniem odpowiednich dowodów;
 • Określenie czy pracownik w chwili wypadku pozostawał w stanie nietrzeźwości albo pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych przyczyniających się w znacznym stopniu do wypadku przy pracy wraz ze wskazaniem odpowiednich dowodów;
 • Określenie skutków wypadku;
 • Określenie czy wypadek był wypadkiem przy pracy albo wypadkiem traktowanym na równi z wypadkiem przy pracy wraz z uzasadnieniem;
 • Określenie rodzaju wypadku;
 • Wnioski i wskazanie środków profilaktycznych.

Czy wypadek na imprezie firmowej jest wypadkiem przy pracy?

Jakie załączniki powinny zostać dołączone do protokołu powypadkowego?

Do protokołu powypadkowego należy dołączyć także kilka innych wymaganych dokumentów. Są to przede wszystkim:

 • Pisemne wyjaśnienia pracownika będącego ofiarą wypadku w miejscu pracy;
 • Spisane informacje pochodzące od ewentualnych świadków wypadku;
 • Opinia lekarza na temat rozległości obrażeń, ich przyczyn oraz skutków wypadku;
 • Zdjęcia z miejsca, w którym doszło do wypadku;
 • Inne dowody zgromadzone w sprawie wypadku;
 • Ewentualne zastrzeżenia poszkodowanego pracownika lub członków rodziny zmarłego pracownika co do treści protokołu powypadkowego;
 • Ewentualne zastrzeżenia członka zespołu powypadkowego co do treści protokołu powypadkowego.

Jakie świadczenia przysługują przedsiębiorcy w razie wypadków przy pracy i chorób zawodowych?

Prawa poszkodowanego pracownika

Poszkodowanemu pracownikowi przysługuje szereg praw związanych z protokołem powypadkowym. Może on w szczególności:

 • Zapoznać się z treścią protokołu powypadkowego oraz wszystkich jego załączników, a także dokonywać kserokopii tych dokumentów i robić z nich notatki;
 • Zgłosić zastrzeżenia do treści protokołu powypadkowego, które muszą zostać później do niego dołączone;
 • Wszczęcia przed Sądem Pracy powództwa o sprostowanie lub ustalenie treści protokołu powypadkowego.
reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Koronawirus a przedsiębiorcy

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Dotacje dla firm

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dittmajer i Wspólnicy sp. k.

Kancelaria prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama