| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Firma > Mała firma > Pracownik i ZUS > Czy dopuszczalne jest kilka wypowiedzeń zmieniających?

Czy dopuszczalne jest kilka wypowiedzeń zmieniających?

Pracodawca może zmienić warunki pracy i płacy pracowników na podstawie wypowiedzenia zmieniającego. Przepisy kodeksu pracy nie określają jednak wprost, ile wypowiedzeń może otrzymać pracownik. Jak często pracodawca może wręczyć pracownikowi wypowiedzenie zmieniające?

Pracodawca ma możliwość modyfikacji warunków pracy i płacy w drodze jednostronnej czynności, tj. wypowiedzenia zmieniającego. Przepisy Kodeksu pracy nie wskazują bezpośrednio na możliwość złożenia przez pracodawcę w bliskich odstępach czasu jednego po drugim wypowiedzenia zmieniającego. Nie oznacza to, że pracodawca nie może takich czynności dokonać.

Pracodawca może w drodze wypowiedzenia zmieniającego dokonać modyfikacji warunków zatrudnienia.

W praktyce pracodawca co do zasady wypowiedzenie definitywne składa tylko raz – wypowiedzenie zmieniające może być składane pracownikowi wielokrotnie podczas zatrudnienia. Mogą się jednak zdarzyć sytuacje, kiedy to pracodawca, wypowiadając pracownikowi umowę o pracę (definitywnie), dokona tego ponownie. Na możliwość taką wskazał SN w wyroku z 18 grudnia 2002 r. (I PK 49/02, OSNP 2004/13/220, patrz: www.ekspert3.inforlex.pl), w którym uznał, że pracodawca, który wypowiedział umowę o pracę, może do czasu rozwiązania stosunku pracy dokonać ponownego jej wypowiedzenia, bez potrzeby uzyskania zgody pracownika na cofnięcie wcześniejszego wypowiedzenia. Można zatem przyjąć, że skoro dopuszczalne jest złożenie w okresie wypowiedzenia drugiego (definitywnego) wypowiedzenia umowy o pracę, to również dopuszczalne będzie złożenie drugiego wypowiedzenia zmieniającego.

Porozmawiaj o tym na naszym FORUM!

Jak rozliczyć odszkodowanie za skrócony okres wypowiedzenia?

Zmiana warunków pracy lub (i) płacy

Przepisy o wypowiadaniu umów o pracę stosuje się odpowiednio do wypowiedzenia wynikających z umowy warunków pracy i płacy (art. 42 § 1 ustawy – Kodeks pracy; dalej: k.p.). Warto jednak zauważyć, że ustawodawca w art. 42 § 2 k.p. posługuje się zwrotem „wypowiedzenie warunków pracy lub płacy”. Dosłowne rozumienie tego sformułowania może sugerować, że pracodawca ma możliwość w drodze jednej czynności (jednego wypowiedzenia) dokonać zmiany warunków tylko pracy lub tylko płacy. W przeciwnym razie, zakładając, że ustawodawca, konstruując przepis, działał racjonalnie, posłużyłby się konsekwentnie określeniem „wypowiedzenie warunków pracy i płacy”. Niezależnie od powyższych rozważań należy przyjąć, że dopuszczalną praktyką jest sporządzenie wypowiedzenia zmieniającego zawierającego propozycję zmiany warunków zarówno pracy lub płacy, jak również pracy i płacy.

Więcej niż jedno wypowiedzenie zmieniające w praktyce

Może zdarzyć się sytuacja, kiedy pracodawca złoży pracownikowi w sposób skuteczny wypowiedzenie zmieniające zawierające propozycje zmian – np. w zakresie warunków pracy. Konsekwencją tej czynności jest uruchomienie całej procedury, regulowanej odpowiednio przez przepisy dotyczące definitywnego wypowiedzenia umowy, jak również regulacje właściwe dla wypowiedzenia zmieniającego. Rozpoczyna się bieg terminu wypowiedzenia, w trakcie którego pracownik ma możliwość zadeklarowania się co do nowej propozycji pracodawcy. Jeżeli bowiem pracownik przed upływem połowy okresu wypowiedzenia nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków, uważa się, że wyraził zgodę na te warunki. Pracownik powinien być o tym fakcie pouczony w treści wypowiedzenia zmieniającego.

Jeśli wypowiedzenie zmieniające nie zawiera pouczenia dotyczącego oświadczenia o nieprzyjęciu proponowanych warunków, pracownik może złożyć deklarację do końca biegu okresu wypowiedzenia.

W sytuacji gdy pracownik nie wyrazi zgody na proponowane warunki pracy lub płacy, umowa o pracę ulega rozwiązaniu z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia. Warto zwrócić uwagę na redakcję przepisu, który posługuje się zwrotem „w razie odmowy przyjęcia przez pracownika zaproponowanych warunków pracy lub płacy”. Treść przywołanej regulacji pozwala na przyjęcie, że brak akceptacji choćby jednej z ogółu propozycji zawartej w wypowiedzeniu zmieniającym powoduje, że zmienia się ono w wypowiedzenie definitywne.

Pracownik powinien wyrazić zgodę na całość propozycji zawartych w wypowiedzeniu zmieniającym. Brak zgody na którąkolwiek z nich jest równoznaczne w skutkach z definitywnym odrzuceniem oferty pracodawcy.

Nie można wykluczyć sytuacji, w której pracodawca złoży skutecznie wypowiedzenie zmieniające, a następnie w czasie biegu okresu wypowiedzenia uzna, że nie zawarł w nim wszystkich warunków (propozycji), które chciałby pracownikowi zmienić. W takim przypadku powstaje pytanie, jak powinien postąpić pracodawca. Należy rozważyć następujące opcje:

  • złożenie drugiego niezależnego wypowiedzenia zmieniającego,
  • wycofanie pierwszego wypowiedzenia, a następnie złożenie wypowiedzenia kolejnego, które będzie zawierało propozycje zawarte w pierwszym wypowiedzeniu oraz te elementy dodatkowe, które nie były w nim zawarte.

Czy podróż służbową wlicza się do czasu pracy?

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Koronawirus a przedsiębiorcy

reklama

Ostatnio na forum

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Polska Izba Biegłych Rewidentów

Samorząd zawodowy biegłych rewidentów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »