Kategorie

Upadłość konsumencka w 2015 r.

Upadłość konsumencka w 2015 r. / Fot. Fotolia
Upadłość konsumencka w 2015 r. / Fot. Fotolia
Prawo upadłościowe i naprawcze w swoich regulacjach umożliwia osobom fizycznym, nieprowadzącym działalności gospodarczej ogłoszenie upadłości konsumenckiej w razie niewypłacalności. W 2015 r. wejdzie w życie obszerna nowelizacja wprowadzająca uproszczenie w upadłości konsumenckiej. Do ważnych zmian należy m.in. skrócenie maksymalnego okresu spłaty zobowiązań konsumenta.

Instytucję tzw. „upadłości konsumenckiej” wprowadzono do polskiego porządku prawnego ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe  i naprawcze oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2008 r. Nr 234, poz. 1572).

Porozmawiaj o tym na naszym FORUM!

Reklama

Celem ustawy było i jest nadal umożliwienie osobom fizycznym, nieprowadzącym działalności gospodarczej wyjście z zadłużenia, a co za tym idzie: ograniczenie wykluczenia społecznego, umożliwienie reintegracji dłużników w legalnym obrocie gospodarczym, spadek przestępczości i ograniczenie tzw. szarej strefy oraz przyspieszenie rozwiązania kwestii nieściągalnych wierzytelności. Przy czym oddłużenie konsumentów miało odbywać się z poszanowaniem praw wierzycieli i zaspokojeniem ich roszczeń w maksymalnym możliwym stopniu.

Dotychczasowy kształt przepisów okazał się być mocno nieefektywny i cele ustawy nie zostały osiągnięte. Od wejścia w życie wspomnianych przepisów – tj. 31 marca 2009r. do końca 2012 r., czyli w ciągu niemalże 4 lat, do sądów w Polsce wpłynęło zaledwie 2.161 wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, z czego wydano zaledwie 60 postanowień o ogłoszeniu upadłości – średnio 15 postanowień rocznie w skali całego kraju. Głównymi barierami w dostępie do upadłości okazała się bardzo rygorystyczna procedura, wąskie przesłanki umożliwiające wszczęcie i prowadzenie postępowania, a przede wszystkim koszty.

Polecamy: Przewodnik po zmianach przepisów 2014/2015

Z początkiem przyszłego roku wchodzi w życie obszerna nowelizacja ustawy, całkowicie remodelująca obecną procedurę, ukierunkowana na uproszczenie i upowszechnienie upadłości konsumenckiej, poprzez zredukowanie bądź całkowite usunięcie dotychczasowych barier.

Zmiany w upadłości od 2015 r.

Co się zmieni? Najogólniej mówiąc – wszystko. Najistotniejszym jest zaś całkowita zmiana podejścia ustawodawcy do instytucji upadłości konsumenckiej. Do tej pory postępowanie upadłościowe, podobnie jak w przypadku osób prawnych, ukierunkowane było na zaspokojenie wierzycieli. Nowelizacja nastawiona jest zaś przede wszystkim na oddłużenie konsumenta, a interesy wierzycieli zostały odsunięte na drugi plan.

Zobacz również: Zmiany w upadłości konsumenckiej w 2015 roku

Reklama

Znacznej liberalizacji ulegną przesłanki ogłoszenia upadłości. Sąd będzie mógł oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości jedynie w przypadku gdy stan niewypłacalności powstał na skutek umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa konsumenta. Do tej pory upadłość ogłosić mogła jedynie osoba, której stan niewypłacalności powstał na skutek wyjątkowych i niezależnych od niej okoliczności, takich jak działanie siły wyższej – powódź, pożar, itp., czy np. śmierć współmałżonka. Zmiana otwiera zatem bardzo szeroko dostęp to instytucji upadłości. Dotychczas to konsument musiał udowadniać istnienie nadzwyczajnych okoliczności uprawniających go do złożenia wniosku. Po zmianach, to konsumentowi będzie trzeba wykazać, iż jego niewypłacalność powstała na skutek działań umyślnych lub rażących zaniedbań z jego strony. Jak widać, przesunięty został całkowicie ciężar dowodowy przy ustalaniu dopuszczalności ogłoszenia upadłości.

Odformalizowana została procedura sądowa. Sąd będzie mógł pominąć drobne niedociągnięcia i braki we wniosku i załączonych oświadczeniach konsumenta. Obniżona została też opłata sądowa od wniosku z 200 zł do 30 zł. , a co więcej – brak środków na pokrycie kosztów postępowania nie będzie uniemożliwiał, jak to było dotychczas, wszczęcia postępowania upadłościowego. Konsument, który nie będzie w stanie pokryć kosztów postępowania z góry, będzie mógł złożyć wniosek o ich tymczasowe wyłożenie przez Skarn Państwa. Po upłynnieniu składników jego majątku kwoty wyłożone przez Skarb Państwa zostaną zaspokojone w pierwszej kolejności. Wprowadzone zostały też limity wynagrodzenia syndyka.

Z ważnych zmian, wspomnieć należy również, o kwestiach następujących:

 1. umożliwienie prowadzenia postępowania także wtedy gdy dłużnik ma tylko jednego wierzyciela
 2. postanowienie o ogłoszeniu upadłości nie będzie publikowane w prasie o zasięgu ogólnokrajowym, tylko w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (docelowo zaś w Centralnym Rejestrze Upadłości, którego stworzenie jest obecnie postulowane)
 3. zwiększenie sumy przysługującej upadłemu w przypadku zbycia jego nieruchomości, na pokrycie czynszu najmu mieszkania z 12 krotności do 24 krotności średniego czynszu najmu.
 4. skrócenie maksymalnego okresu spłaty zobowiązań konsumenta w ramach planu spłaty. (Obecnie umorzenie pozostałych zobowiązań możliwe jest po 5 latach, po zmianach plan spłaty sporządzany będzie na 36 miesięcy, z możliwością jego wydłużenia o kolejne 18 miesięcy)
 5. konsument uzyska także możliwość zawarcia układu z wierzycielami w ramach postępowania upadłościowego, dzięki czemu będzie mógł zachować szczególnie ważne dla niego składniki majątkowe – np. mieszkanie
 6. wprowadzona została możliwość umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalania planu spłaty

Zobacz: Co to znaczy być niewypłacalnym i kiedy należy "ogłosić upadłość"?

Umorzenie zobowiązań

Nie wszystkie z wprowadzonych zmian opierają się krytyce. Bardzo negatywne oceniany jest art. 49116 ustawy w jej nowym brzmieniu, umożliwiający umarzenie zobowiązań bez konieczności ustalania planu spłaty. Zdaniem wielu, tak dalece idące wzmocnienie praw dłużnika względem jego wierzycieli jest nieuzasadnione. Co więcej brak precyzyjnie określonych przesłanek zakończenia postępowania upadłościowego w ten sposób stwarza pole do nadużyć i pozbawia całkowicie możliwości egzekwowania swoich praw przez wierzycieli.

Na osłabienie pozycji wierzycieli ma również wpływ: skrócenie terminu zgłaszania wierzytelności z 3 miesięcy do 1 miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz skrócenie maksymalnego okresu spłaty zobowiązań z 5 do 3 lat, jak również uszczuplenie masy majątkowej przeznaczonej do podziału poprzez zwiększenie kwoty przysługującej upadłemu na potrzeby mieszkaniowe, w przypadku zbycia należącej do niego nieruchomości.

O ile podzielam niepokoje komentatorów omawianej nowelizacji, nie mogąc oprzeć się wrażeniu, że w zamiarze liberalizacji i upowszechnia upadłości konsumenckiej ustawodawca poszedł jednak zbyt daleko, o tyle cieszy mnie, że ‘martwa’ do tej pory regulacja, zyska nową oprawę.

Zgadzam się również z argumentami twórców reformy, wskazujących na olbrzymie koszty społeczne oraz gospodarcze, związane z wykluczeniem osób zadłużonych. Nakręcająca się ‘spirala zadłużenia’ często nie pozwala na powrót do normalnego życia, a dotknięci nią, zasilają szarą strefę lub decydują się na emigrację upadłościową do krajów o bardziej liberalnych przepisach, w tym zwłaszcza do Wielkiej Brytanii. Dzięki nowelizacji znaczna część tych osób uzyska szansę na nowe, lepsze życie w Polsce. 

Ustawa wchodzi w życie 1 stycznia 2015 r. Jej przepisy będą miały jednak zastosowanie do wszystkich postępowań niezakończonych przed wejściem w życie ustawy.

Co ważne, wniosek o ogłoszenie upadłości będą mogli złożyć także ci, co do których sąd umorzył postępowanie upadłościowe z uwagi na brak środków na pokrycie kosztów postępowania, a nie upłynęło jeszcze 10 lat od chwili prowadzenia tego postępowania. Sąd nie będzie też mógł oddalić wniosku z tej przyczyny.

Zobacz też: Upadłość konsumencka - vademecum

Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Tylko teraz
89,00 zł
99,00
Przejdź do sklepu
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  1 sty 2000
  26 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Kooperatywy mieszkaniowe - projekt ustawy w konsultacjach

  Kooperatywy mieszkaniowe. Projekt ustawy regulujący tworzenie kooperatyw mieszkaniowych zamieszczono 22 lipca 2021 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji i skierowano do konsultacji publicznych. Jego celem jest upowszechnienie kooperatyw mieszkaniowych, a przez to zwiększenie dostępności mieszkań. W projekcie zrezygnowano niestety z propozycji ulgi podatkowej dla członków kooperatywy mieszkaniowej.

  Mieszkanie Plus znów w ogniu politycznego sporu. Co to oznacza dla najemców?

  Mieszkanie Plus - Koalicja Obywatelska domaga się zwiększenia ochrony najemców programu. Jednak objęci nią byliby także najemcy mieszkań oferowanych przez prywatne firmy i fundusze. Istnieje ryzyko, że więcej by na tym stracili niż zyskali.

  Jakie są długi spółek giełdowych w 2021 r.?

  Z danych Krajowego Rejestru Długów wynika, iż zmniejszyło się zadłużenie spółek notowanych na giełdzie. Ile wynosi obecnie?

  Branża opakowań rośnie dzięki e-commerce [BADANIE]

  Pomimo wzrostu cen surowców branża opakowań rośnie w rekordowym tempie. Ważnym impulsem rozwoju pozostaje e-commerce.

  Społeczne agencje najmu od 23 lipca. Kto i jak może skorzystać z SAN?

  Społeczne agencje najmu. 23 lipca 2021 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Dzięki nowym przepisom mogą już powstawać społeczne agencje najmu (SAN) – podmioty pośredniczące między właścicielami mieszkań na wynajem i osobami, którym dochody lub sytuacja życiowa utrudniają najem mieszkania w warunkach rynkowych. Kto i jak może skorzystać na działalności SAN?

  Ważny termin dla najemców centrów handlowych

  Covidowe prolongaty umów najmu można anulować tylko do 6 sierpnia 2021 r. Co z najemcami, którzy płacili czynsze?

  Fotowoltaika - skąd wziąć pieniądze?

  Fotowoltaika - skąd wziąć pieniądze na inwestycję? Z jakich programów korzystają Polacy? Czy fotowoltaika to oszczedności?

  Jak firmy MŚP oceniają wpływ pandemii na ich branże? [BADANIE]

  Co czwarta firma MŚP uważa, że pandemia pomoże rozwinąć ich branżę, a w produkcji – co druga. Tak wynika z 8. edycji Barometru COVID-19, realizowanego przez EFL.

  Budownictwo mieszkaniowe w 2021 roku – rekordowe 6 miesięcy

  Budownictwo mieszkaniowe w 2021 roku. Pierwsze półrocze 2021 roku było dla deweloperów najlepszym półroczem w historii. Notują oni rekordową sprzedaż i budują najwięcej mieszkań. Potężny popyt na mieszkania powoduje, że chociaż deweloperzy budują najwięcej w historii, to i tak ceny mieszkań idą w górę. Bardzo prawdopodobne, że deweloperów czeka najlepszy rok w historii.

  Lokalizacja mieszkania - co warto sprawdzić przed zakupem?

  Lokalizacja mieszkania. Tak naprawdę nie ma jednej definicji dobrej lokalizacji. W zależności od naszych potrzeb, miejsca pracy, etapu życia, na którym się znajdujemy czy jego stylu, sami możemy zdefiniować, czym jest tak naprawdę dobra lokalizacja. Nie ma jednego rozwiązania. Zupełnie inne potrzeby będą miały rodziny z małymi dziećmi, inne – ludzie już dojrzali, a jeszcze inne młodzi single. Jest jednak kilka czynników, które warto wziąć pod uwagę. Czym się kierować, szukając idealnego miejsca do zamieszkania?

  Domy do 70 m2 bez pozwolenia na budowę - założenia projektu

  Domy do 70 m2 bez pozwolenia na budowę. W Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, którego celem ma być umożliwienie budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2 (do 90 m2 powierzchni użytkowej) bez konieczności uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę (ale w procedurze zgłoszenia), bez konieczności ustanawiania kierownika budowy oraz prowadzenia dziennika budowy. Nowe przepisy mają wejść w życie w IV kwartale 2021 roku.

  Zmiana pozwolenia na budowę po 19 września 2020 r. - skutki

  Zmiana pozwolenia na budowę. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego udzielił wyjaśnień odnośnie stosowania dotychczasowych przepisów Prawa budowlanego (obowiązujących przed nowelizacją, która weszła w życie 19 września 2020 r.) w zakresie zmiany pozwolenia na budowę.

  Kompleksowa informacja o wyrobach budowlanych

  Główny Urząd Nadzoru Budowlanego zaprasza do odwiedzenia nowej strony internetowej Punktu kontaktowego do spraw wyrobów budowlanych pod adresem punkt-kontaktowy.gunb.gov.pl. Jak zadać pytanie?

  E-commerce wpływa na rozwój transakcji bezgotówkowych

  Co sprawia, że rynek płatności bezgotówkowych stale rośnie? Odpowiedź jest prosta: e-commerce.

  Audyt energetyczny przedsiębiorstwa - kto i jak powinien go przeprowadzić?

  Audyt energetyczny przedsiębiorstwa to procedura mającą na celu przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących przedsięwzięć realizowanych na terytorium Polski, służących poprawie efektywności energetycznej oraz dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii osiągniętych w wyniku ich realizacji. Kto ma obowiązek przeprowadzić audyt energetyczny przedsiębiorstwa? Jaki jest zakres i termin tego audytu i jakie obowiązki informacyjne ciążą na obowiązanych przedsiębiorcach? Jakie kary grożą za brak audytu energetycznego przedsiębiorstwa?

  Tomasz Sętowski: W Polsce jest boom na sztukę [PODCAST]

  Czy pandemia zachwiała rynkiem dóbr luksusowych? Jak wygląda sytuacja na rynku dzieł sztuki? Czy Polacy chętnie w nią inwestują? W rozmowie z Agnieszką Gorczycą (Infor.pl), malarz Tomasz Sętowski wyjaśnia te kwestie i tłumaczy dlaczego udział w aukcjach młodej sztuki to dobry pomysł na inwestycje. Zapraszamy do wysłuchania podcastu!

  Branża turystyczna - długi i obawa przed lockdownem

  Branża turystyczna wciąż z długami obawia się kolejnego lockdownu. Przed wyjazdem na wakacje sprawdź organizatora wycieczki. Czy grozi mu opadłość?

  Nowa polityka klimatyczna UE (Fit for 55) to wyższe ceny energii

  Komisja Europejska przyjęła pakiet Fit for 55, aby dostosować politykę unijną do obniżenia emisji gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55 proc. do 2030 roku w porównaniu z poziomami z 1990 roku. Efektem zmian w polityce klimatycznej UE będzie dalszy wzrost cen energii. Według Polskiego Instytutu Ekonomicznego dla najuboższych gospodarstw unijnych koszty emisji w transporcie i budynkach wzrosną średnio o 4,3 proc., w Polsce – aż o 14,3 proc. – Ceny wzrosną tym bardziej, im wolniej i bardziej ospale będziemy prowadzić transformację energetyczną – ocenia Izabela Zygmunt, starsza analityczka ds. energii i klimatu z WiseEuropa.

  Membrana dachowa na krokwiach czy papa na pełnym deskowaniu?

  Membrana dachowa na krokwiach czy papa na pełnym deskowaniu? Ten budowlany dylemat dyskutowany był już wielokrotnie. Przede wszystkim od strony technicznej. Zagadnieniu warto jednak przyjrzeć się bliżej, także pod kątem finansowym i skalkulować rzeczywiste koszty jednego i drugiego rozwiązania. Zwłaszcza, że obecna sytuacja rynkowa zmusza do tego, by na nowo przeliczyć wydatki związane z konstrukcją dachu. Kluczowe są tu zwłaszcza dwie kwestie: rosnące ceny drewna oraz usług dekarskich.

  Ceny rosną, Polacy chcą ograniczać wydatki

  Ceny rosną. Jednocześnie ponad 40 procent Polaków chce ograniczać wydatki. Tak wynika z badania dla Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor.

  Jak sprawdzić poziom natężenia pola elektromagnetycznego w okolicy? Ruszył system SI2PEM

  Poziom natężenia pola elektromagnetycznego - system SI2PEM. Każdy zainteresowany może już sprawdzić poziom natężenia pola elektromagnetycznego w swojej okolicy – szybko, wygodnie i za darmo, przez internet, z dokładnością do 1 metra kwadratowego. Ruszył SI2PEM, czyli System Informacyjny o Instalacjach wytwarzających Promieniowanie Elektromagnetyczne (www.si2pem.gov.pl) - poinformowała 20 lipca 2021 r. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. System będzie aktualizowany wraz z kolejnymi danymi przekazywanymi przez podmioty obowiązane.

  Dlaczego mieszkania drożeją? Kiedy zaczną tanieć?

  Dlaczego mieszkania drożeją? Główną przyczyną wzrostu cen mieszkań jest malejąca ich podaż i wyższe koszty budowy - powiedział PAP wiceprezes JLL Kazimierz Kirejczyk. Dodał, że jest mało prawdopodobne, aby ceny mogły w niedalekiej przyszłości zacząć spadać. Nie widać ryzyka bańki spekulacyjnej na rynku mieszkaniowym, nawet w obliczu niskich stóp procentowych - ocenia ekspert Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Wyjaśnia, że koszt zakupu nieruchomości rośnie nieco szybciej niż inne ceny konsumenckie, ale jest on niższy niż wzrost wynagrodzeń.

  Społeczne inicjatywy mieszkaniowe (SIM) podobne do TBS-ów

  Społeczne inicjatywy mieszkaniowe (SIM). Społeczne inicjatywy mieszkaniowe w wielu kwestiach są podobne do TBS-ów, które działają w Polsce już od 25 lat. Sporą nowością ma być możliwość rozliczenia partycypacji albo dojścia do własności mieszkania. Będzie to możliwe jednak dopiero po spłacie kredytu na budowę. Rząd chce mocno wspierać społeczne inicjatywy mieszkaniowe. Świadczy o tym m.in. kwota dofinansowania dla gmin uruchamiających takie instytucje (aż 1,5 mld zł).

  Prosta spółka akcyjna - nowy podmiot od 1 lipca 2021 r.

  W ramach pakietu Ministerstwa Rozwoju „100 zmian dla firm - Pakiet ułatwień dla przedsiębiorców” w Kodeksie spółek handlowych wprowadzono przepisy regulujące nowy typ spółki kapitałowej. Jest to prosta spółka akcyjna. Nowe przepisy weszły w życie 1 lipca 2021 r.

  Polskie firmy muszą być obecne w Google, jeśli chcą przetrwać

  Wg danych zebranych przez firmę Senuto, w polskim Internecie jest obecnych blisko 90 tysięcy sklepów online i tylko w 2020 roku w czasie pandemii, powstało ponad 6 tysięcy nowych. Generują one miesięcznie prawie 400 milionów odwiedzin tylko z samych wyszukiwarek. Oznacza to, że statystycznie, każdy dorosły Polak, każdego miesiąca, odwiedza sklepy internetowe z użyciem Google 13 razy. Czyli niemal co drugi dzień.