Kategorie

Jakie są wady i zalety upadłości układowej?

Łukasz Mizera
Radca prawny
lex-pol.pl
Postępowanie upadłościowe może mieć postać upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika lub upadłości układowej.
Postępowanie upadłościowe może mieć dwie zasadnicze postaci: upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika i upadłość z możliwością zawarcia układu. Postać tego postępowania jest już określona w postanowieniu sądu w przedmiocie ogłoszenia upadłości. Jakie są wady i zalety upadłości układowej? Przeczytaj poradę eksperta.

Zgodnie z wyrażoną zasadą w art. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. 2009.175.1361 z późn. zm.), zwana dalej Ustawą, postępowanie upadłościowe należy prowadzić tak, aby roszczenia wierzycieli mogły zostać zaspokojone w jak największym stopniu, a przedsiębiorstwo dłużnika zostało zachowane. Do powyższej zasady sprowadza się głównie wybór sądu ogłaszającego upadłość pomiędzy upadłością likwidacyjną a upadłością układową.

Porozmawiaj o tym naszym FORUM!

Co to znaczy być niewypłacalnym i kiedy należy "ogłosić upadłość"?

Upadłość układowa ma pierwszeństwo w orzeczeniu sądowym, jeżeli zostanie uprawdopodobnione, że w tym trybie wierzyciele zostaną zaspokojeni w wyższym stopniu na podstawie art. 14 Ustawy.Przyjmuje się, że uprawdopodobnione to znaczy wysoce pewne, sąd tutaj powinien opierać się na opinii biegłego orzekając w tym zakresie. Oczywiście w trakcie postępowania upadłościowego sąd może zmieniać tryb z możliwością zawarcia układu na upadłość likwidacyjną i odwrotnie. Postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu nie prowadzi się, gdy z uwagi na dotychczasowe zachowanie się dłużnika nie ma pewności, że układ będzie wykonany, chyba że propozycje układowe przewidują układ likwidacyjny.

Polecamy: Podatki 2014 – ustawa o VAT – stan prawny od 1 kwietnia 2014 r.

Generalną zaletą układu jest to, że przy zaspokajaniu wierzycieli jest możliwe zachowanie majątku (przedsiębiorstwa) dłużnika, zatem jest on rozwiązaniem najbardziej korzystnym dla dłużnika. Choć to także musi to być korzystniejsze dla wierzycieli, ponieważ wówczas konieczna jest przesłanka zaspokojenia wierzytelności w wyższym stopniu niż przewiduje to upadłość likwidacyjna. W upadłości układowej przedsiębiorstwo dłużnika dalej funkcjonuje, a w praktyce wierzytelności są spłacane z jego bieżącej działalności. Przy upadłości likwidacyjnej stopień zaspokojenia wierzyciela określa się z ustalenia sumy pieniężnej, którą można uzyskać z likwidacji masy upadłości, która zostaje następnie pomniejszona o przewidywane koszty postępowania upadłościowego. Uzyskaną kwotę należy podzielić pomiędzy wierzycieli z uwzględnieniem przepisów o podziale funduszów masy upadłości. 

Polecamy: Czy upadłość likwidacyjna jest dla firm korzystniejsza?

Reklama

Natomiast przy upadłości układowej stopień zaspokojenia wierzycieli ocenia się na podstawie standingu przedsiębiorstwa upadłego przy uwzględnieniu zgłoszonych propozycji układowych. Z kolei gdyby propozycje układowe obejmowały układ likwidacyjny, to stopniem zaspokojenia wierzyciela byłaby wartość majątku dłużnika pomniejszona o koszty likwidacji zaproponowanej w propozycjach układowych. W związku z powyższym zaletą, jak i wadą układu jest to, że istnieje duże prawdopodobieństwo uzyskania choćby części wierzytelności przez wierzycieli, którzy przy upadłości likwidacyjnej nie mogliby uzyskać nic.

Postępowanie układowe jest szczegółowo uregulowane w art. 267 – 305 Ustawy. Przy upadłości układowej upadły powinien zgłosić propozycje układowe w terminie miesiąca od ogłoszenia upadłości wraz z rachunkiem przepływów pieniężnych za okres ostatnich dwunastu miesięcy. Inne podmioty także mogą złożyć takie propozycje (wierzyciele, zarządca, nadzorca sądowy).

Reklama

Propozycje układowe określają sposób restrukturyzacji zobowiązań upadłego, gdyż to jest głównym celem układu. Główną wadą układu jest właśnie brak możliwości spłaty całej sumy wierzytelności dla wierzycieli – wierzyciele godzą się choćby na częściową spłatę swoich zobowiązań. Układ przyjmuje zgromadzenie wierzycieli w głosowaniu, które może mieć formę głosowania wszystkich wierzycieli bądź głosowania w grupach wierzycieli, obejmujących poszczególne kategorie interesów. W każdym z tych głosowań do przyjęcia układu dochodzi, gdy opowie się za nim większość wierzycieli mających co najmniej dwie trzecie ogólnej sumy wierzytelności uprawniających do głosowania. Po przyjęciu układu przez zgromadzenie wierzycieli zatwierdza go sąd upadłościowy, który może odmówić jego zatwierdzenia gdy np. układ rażąco krzywdzi wierzycieli.

Układ obejmuje przedmiotowo wierzytelności powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości dłużnika, jednakże nie obejmuje m.in. należności alimentacyjnych oraz rent z tytułu odszkodowania za szkodę na osobie, składek na ubezpieczenia społeczne, należności ze stosunku pracy oraz wierzytelności zabezpieczonej hipoteką czy zastawem na mieniu upadłego, chyba że wierzyciel wyraził zgodę na objęcie tego układem.

Polecamy: Jakie informacje musi podawać firma w oświadczeniach pisemnych?

Podmiotowo układ obejmuje wszystkich wierzycieli, których wierzytelności objęte są układem według ustawy, choćby nie zostały umieszczone na liście układu, chociaż układ nie wiąże wierzycieli, których upadły umyślnie nie ujawnił i którzy w postępowaniu nie uczestniczyli. Po wykonaniu układu (czyli po spłaceniu wierzytelności w wysokości określonej w układzie) sąd wydaje postanowienie o wykonaniu układu i upadły może swobodnie już zarządzać swoim majątkiem. W trakcie trwania układu można go zmieniać w razie nadzwyczajnej zmiany stosunków gospodarczych albo go uchylić w razie niewykonywania postanowień układu przez upadłego albo oczywistości, że układ nie będzie wykonany.

Podsumowując, upadłość układowa jest dobrym rozwiązaniem wówczas gdy jest duże prawdopodobieństwo, że przedsiębiorstwo dłużnika ma szanse dalej funkcjonować z zyskami, co wyniknie z propozycji restrukturyzacji zadłużenia przedstawionego przez dłużnika i wierzyciele otrzymają spłatę chociaż części swoich wierzytelności. Jednocześnie spowoduje to zachowanie przedsiębiorstwa dłużnika, nie będzie konieczności jego likwidacji.

Z drugiej strony układ może się okazać rozwiązaniem nietrwałym z uwagi na zajście przesłanki jego uchylenia, gdy upadły nie będzie wykonywał jego postanowień. W przypadku zmiany stosunków gospodarczych w trakcie długoletniego układu może okazać się już niekorzystny dla większości wierzycieli, a nadzwyczajne stosunki gospodarcze, które uzasadniają jego zmianę są trudne do wykazania. Poza tym przy upadłości układowej wierzyciele zwykle wyrażają zgodę na brak spłaty części swoich wierzytelności kosztem uzyskania przynajmniej częściowego zaspokojenia. Ponadto w układzie nie są uwzględniane wszystkie wierzytelności i wszyscy wierzyciele.

Zobacz: Kto może, a kto musi złożyć wniosek o głoszenie upadłości?

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Moja firma
  1 sty 2000
  15 cze 2021
  Zakres dat:

  Zawieranie umów w formie elektronicznej, zarządzanie dokumentami online. Czy prawnicy pozbędą się papierów?

  Zawieranie umów w formie elektronicznej. Tak jak biznesmeni rozpoczynający swoją karierę w latach 80-tych i 90-tych są przyzwyczajeni do noszenia znacznej ilości gotówki w kieszeni, tak prawnicy są przyzwyczajeni do wszystkiego, co jest „na piśmie”, „stwierdzone pismem”, ma „formę pisemną”, itp. Jak słusznie wskazała Rzecznik Generalna TSUE (w swojej opinii w sprawie C-258/16), teksty zapisuje się od tysięcy lat na różnych nośnikach – na glinianych tabliczkach, papirusie, marmurze czy granicie. Współcześnie coraz powszechniej używa się jednak elektronicznych środków przekazu. Odchodzi się od utożsamiania formy pisemnej wyłącznie z formą papierową (wydrukiem papierowym).

  Jak firma powinna informować o realizacji zadania publicznego?

  Od 25 czerwca br. będą obowiązywały nowe regulacje dla beneficjentów programów finansowanych z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych, w tym z PFRON. Jakie obowiązki informacyjne ma firma?

  Zarządzanie firmą budowlaną - dostęp do danych w czasie rzeczywistym

  Zarządzanie firmą budowlaną. Sektor budowlany wyszedł obronną ręką z zawirowań związanych z pandemią koronawirusa. Duży wpływ miały m.in. inwestycje zakontraktowane jeszcze przed wybuchem pandemii. Jednak wydajność prac prowadzonych w zaostrzonym reżimie sanitarnym spadła o ok. 5-20 proc. (zob. Raport PZPB “Sektor budownictwa w obliczu COVID-19”). Poszukiwanie możliwości optymalizacji powinno być więc jednym z priorytetów tej branży. Szansą na znaczne poprawienie wyników oraz lepszą organizację pracy jest bieżący dostęp do danych oraz ich analiza, która pozwala podejmować słuszne decyzje biznesowe.

  Czy przedsiębiorca może sprawdzić kto jest zaszczepiony?

  Była wojna o maseczki, będzie o dowody szczepienia? Przedsiębiorcy mają wątpliwości, jak sprawdzać czy klient jest zaszczepiony. Jakie obowiązki ma pracodawca, a jakie prawa pracownik?

  Co 4 firma ma kłopoty ze spłata rat kredytu lub leasingu

  Co druga firma z sektora MŚP w ciągu ostatnich trzech miesięcy poniosła w związku z pandemią dodatkowe koszty. Pojawiły się problemy ze spłatą rat leasingu. Ale te wydatki to nie jedyne zmartwienie firm. Jakie kłopoty finansowe mają firmy?

  Rynek konsumenta. Kto kupuje zdalnie, a kto stacjonarnie?

  Zakupy przez internet zyskały przez pandemię. W wyniku kolejnych obostrzeń nakładanych na branżę i wielu tygodni niemal całkowitego zakazu handlu drogą stacjonarną dla wielu sklepów handel internetowy był jedynym kanałem dystrybucji.

  Wynajem - jedno mieszkanie, podwójny zysk

  Wynajem nieruchomości. W obliczu rosnącej inflacji, która w maju br. sięgnęła już blisko 5%, warto zastanowić się, co zrobić, aby zaoszczędzone pieniądze nie straciły na wartości. Jedną z inwestycji, po którą wciąż chętnie sięgają Polacy są nieruchomości. Mimo rosnących cen mieszkań, nadal jest to najbezpieczniejsza i najpewniejsza forma lokaty kapitału. Ponadto na rynku pojawił się nowy produkt mający przyspieszyć zwrot z takiej inwestycji – tzw. Wehikuł Inwestycyjny.

  Kiedy ruszy Krajowy Rejestr Zadłużonych?

  Krajowy Rejestr Zadłużonych miał zacząć działać w lipcu tego roku, ale poczekamy jeszcze na jego uruchomienie. Kto trafi do Krajowego Rejestru Zadłużonych?

  Mixed-use, czyli budownictwo wielofunkcyjne

  Budownictwo wielofunkcyjne - mixed-use. Nowoczesne kompleksy wielofunkcyjne, otwarte na interakcje społeczne i zapewniające lokalne potrzeby, które wygrywają dziś z tradycyjnymi biurowcami, wyznaczają kierunek rozwoju inwestycji w sektorze komercyjnym.

  Lokalny program "Mój Deszcz"

  Lokalny program "Mój Deszcz". Miejski program dotacji do łapania deszczówki, uzupełniający program centralny, rozpoczyna samorząd Gliwic. Na wykonanie zbiorników do łapania i wykorzystania wód deszczowych ma być przeznaczone do 4 tys. zł – w ramach półmilionowego budżetu.

  Zdjęcie samochodu z rejestracją nie narusza RODO

  Zdjęcie samochodu z rejestracją spokojnie można publikować. Powód? Numer rejestracyjny pojazdu nie stanowi danych osobowych.

  Cupra Ateca [TEST]: w 4,9 sek. do setki w... rodzinnym SUV-ie

  Cupra Ateca choć ma typowo rodzinne ubranie, oferuje kierowcy aż 300 koni. Czy takie połączenie sprawdza się na drodze?

  Jak sprawdzić numer PKK? Kierowcę czeka wizyta w urzędzie...

  Jak sprawdzić numer PKK? Niestety, ale ustawodawca nie przewidział możliwości sprawdzenia online. To oznacza, że kierowca musi zawitać w urzędzie.

  Co zawiera pakiet dla zagranicznych inwestorów?

  Proponowany pakiet dla zagranicznych inwestorów to m.in.: "jedno okienko", w którym firma będzie mogła ustalić wszystkie podatkowe aspekty inwestycji, czy możliwość odliczania VAT od usług finansowych.

  Rynek nieruchomości biurowych w Europie

  Rynek nieruchomości biurowych. Z powodu pandemii Covid-19 spadło zapotrzebowanie na biura w Europie i inwestycje w nowe nieruchomości. W Londynie ten trend zaczyna się odwracać. We Francji wzrasta zapotrzebowanie na zielone dachy i tarasy. W Szwecji myśli się o "biurach przyszłości". Nadal puste pozostają biura we Włoszech, Hiszpanii i Portugalii.

  Kasa fiskalna 2021 - rejestracja i zwolnienie

  Bez względu na rodzaj kasy przedsiębiorca ma obowiązek dokonania jej fiskalizacji i uzyskać numer ewidencyjny. Jak zarejestrować kasę fiskalną? Kto może to zrobić? Ile to kosztuje?

  Wniosek o dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym

  Wniosek o dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym: jak wygląda, jakie dokumenty do niego dołączyć i ile kosztuje załatwienie sprawy?

  Dlaczego pracownicy wolą model hybrydowy?

  Aż 61 proc. pracowników chce pracować w modelu hybrydowym, pracę wyłącznie z domu chciałoby świadczyć zaledwie 15 proc. Jak ten trend wpływa na rynek nieruchomości biurowych?

  Dlaczego ciągłość IT jest numerem 1 dla firm?

  Zdolność firm do szybkiego odtworzenia środowiska pracy w wyniku awarii lub cyberataku jest dziś wystawiana na bardzo trudną próbę. Bardzo wiele biznes „zawdzięcza” tutaj pandemii i powszechnemu przejściu na pracę zdalną.

  Ile czasu jest ważny numer PKK?

  Ile czasu jest ważny numer PKK? To pytanie, które mogą zadać kandydaci na kierowców. A więc? Postaramy się odpowiedzieć na nie w naszym materiale.

  Backup w firmie - dlaczego jest taki ważny?

  Backup w firmie powinien być obowiązkowy. Przypadkowo usunięty dokument, złośliwe oprogramowanie lub uszkodzenie sprzętu – przyczyn utraty danych może być co najmniej kilka. W każdym przypadku konsekwencje są jednak takie same. Jak można ich uniknąć?

  Wakacje 2021 - jakie są trendy turystyczne?

  Gdzie wyjedziemy na tegoroczne wakacje? Wybierzemy urlop w kraju czy za granicą? Jakie kierunki są popularne? Czy biura podróży mają szansę w tym sezonie na odrobienie strat?

  Dotacja na założenie firmy - zabezpieczenie środków [VIDEO]

  Jedną z najpopularniejszych form wsparcia z urzędu pracy, dostępną dla zarejestrowanych osób bezrobotnych, jest dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej. Jak zabezpieczyć zwrot dofinansowania?

  Bitcon i kryptomilionerzy - gdzie zapłacą swoje podatki?

  Na świecie ujawniają się pierwsi miliarderzy, którzy dorobili się tylko na bitconie, a w Polsce jest coraz więcej krypto-milionerów. Czy odprowadzają podatki do polskiej kasy?

  Fabryczny gaz nie wbity w dowód. Co to oznacza?

  Fabryczny gaz nie wbity w dowód tworzy poważny problem dla kierowcy. Powód? Samochód nie przejdzie przeglądu technicznego!