Kategorie

Egzekucja z wierzytelności

Jacek Janusz
Asesor Komorniczy, specjalista z zakresu postępowania egzekucyjnego
Osoba, która jest zobowiązana wobec dłużnika nazywana jest trzeciodłużnikiem.
Osoba, która jest zobowiązana wobec dłużnika nazywana jest trzeciodłużnikiem.
Wierzytelnościami w rozumieniu tego sposobu egzekucji są wszystkie wierzytelności poza wierzytelnościami o zapłatę wynagrodzenia za pracę (podlegają egzekucji w trybie egzekucji z wynagrodzenia) i wierzytelnościami o wypłatę gotówki z rachunku bankowego (podlegają egzekucji w trybie egzekucji z rachunków bankowych).

Przykładowo do wierzytelności tych zaliczamy: wierzytelności o zapłatę ceny z tytułu umowy sprzedaży, dostawy lub kontraktacji, wierzytelności z tytułu umowy o dzieło lub umowy zlecenia.

Osoba, która jest zobowiązana wobec dłużnika nazywana jest trzeciodłużnikiem.

Egzekucję z wierzytelności można podzielić na dwa stadia. Pierwszym jest zajęcie wierzytelności, drugim jej realizacja, tj. „przekształcenie” w odpowiednią do jej wartości sumę pieniężną.

Zobacz: Hipoteka, czyli sposób na zabezpieczenie wierzytelności

Zajęcie wierzytelności

Egzekucję z wierzytelności z zasady prowadzona jest przez komornika działającego przy sądzie w okręgu, którego dłużnik zamieszkuje, chyba, że dłużnik wybierze innego komornika (obecnie wierzycielowi przysługuje prawo wyboru komornika na całym terytorium kraju).

Zobacz: Zajęcie wynagrodzenia przez komornika - co robić?

Do egzekucji z wierzytelności komornik przystępuje przez jej zajęcie. Sposób zajęcia uzależniony jest od rodzaju wierzytelności, które można podzielić na:

 • wierzytelności zwykłe;
 • wierzytelności zabezpieczone wpisem do księgi wieczystej,poręczeniem lub zastawem
 • wierzytelności związane z posiadaniem dokumentu (są to wierzytelności związane w ten sposób z posiadaniem dokumentu, że rozporządzenie taką wierzytelnością nie jest możliwe bez wydania dokumentu, takiego jak np. weksel, czek, kupon totalizatora).

Zobacz: Jak kształtują się opłaty przy egzekucji świadczeń pieniężnych?

Celem zajęcia wierzytelności zwykłej komornik:

 • zawiadomi dłużnika, że nie wolno mu odbierać żadnego świadczenia z wierzytelności ani rozporządzać nim w inny sposób;
 • wezwie trzeciodłużnika, aby należnego świadczenia nie przekazywał dłużnikowi, lecz przekazał je komornikowi lub złożył na rachunku depozytowym w sądzie.

Zajęcie jest dokonane z chwilą doręczenia trzeciodłużnikowi wezwania komornika.

Celem zajęcia wierzytelności zabezpieczonych wpisem do księgi wieczystej, poręczeniem lub zastawem komornik postępuje jak w przypadku wierzytelności zwykłej. W przypadku wierzytelności zabezpieczonej wpisem do księgi wieczystej komornik ponadto przesyła sądowi właściwemu do prowadzenia księgi wieczystej wniosek o dokonanie w niej wpisu o zajęciu wierzytelności.

Wierzytelność jest zajęta z chwilą dokonania wpisu w księdze lub w przypadku szybszego doręczenia trzeciodłużnikowi wezwania komornika. W przypadku wierzytelności zabezpieczonej poręczeniem lub zastawem komornik ponadto na wniosek wierzyciela zawiadamia poręczyciela lub zastawcę, że świadczenia z wierzytelności zabezpieczonej nie wolno uiścić dłużnikowi.

Zobacz: Skarga na czynności komornika a obowiązki wierzyciela

Celem zajęcia wierzytelności związanej z posiadaniem dokumentu komornik odbiera ten dokument od dłużnika lub osoby trzeciej. Komornik może odebrać dokument, jeżeli znajduje się we władaniu  dłużnika lub wierzyciela. W przypadku osoby trzeciej komornik odbierze od niej dokument, jeżeli osoba ta zgadza się na to bądź przyznaje, że stanowi on własność dłużnika.

Skutki zajęcia wierzytelności są m.in. następujące:

 • dłużnikowi nie wolno odbierać zajętej wierzytelności od trzeciodłużnika ani rozporządzać nią w żaden inny sposób;
 • zajęcie sum powtarzających się w określonych odstępach czasu (np. sum wynikających z zatrudnienia na umowę zlecenia) obejmuje także wypłaty przyszłe, płatne już po zajęciu;
 • zajęcie wierzytelności o wydanie ruchomości jest równoznaczne z zajęciem tej ruchomości.

Zobacz: Egzekucja nie przynosi rezultatu? Sprawdź w jaki sposób można temu zaradzić!

Realizacja wierzytelności

Realizacja zajętej wierzytelności może polegać na:

 • Spełnieniu świadczenia przez trzeciodłużnika.
 • Sprzedaży wierzytelności.

Powinnością trzeciodłużnika jest złożenie komornikowi lub do depozytu sądowego świadczenia (najczęściej świadczeniem będzie określona kwota pieniędzy), które obowiązany był spełnić wobec dłużnika. Uzyskanie od trzeciodłużnika zapłaty należnej od niego sumy wymagać będzie niekiedy podjęcia dodatkowych czynności egzekucyjnych.

Przykładowo, jeżeli wierzytelność jest wymagalna dopiero po wypowiedzeniu komornik dokona wypowiedzenia. W innej sytuacji komornik powinien dokonać również czynności zachowawczych (np. w postaci upomnienia), jeżeli jest to niezbędne do realizacji wierzytelności związanej z posiadaniem dokumentu. Jeżeli trzeciodłużnik nie spełni świadczenia dobrowolnie to wierzyciel może przymusowo dochodzić od niego tego świadczenia. W tym celu wierzyciel powinien wytoczyć trzeciodłużnikowi powództwo o zasądzenie tego świadczenia, a po uzyskaniu stosownego orzeczenia podjąć egzekucję wobec trzeciodłużnika.

Zobacz: Jak ustanowić zastaw rejestrowy?

Sprzedaż wierzytelności następuje z zasady na wniosek wierzyciela. Wierzyciel może wnosić o sprzedaż każdej zajętej wierzytelności o ile jej charakter się temu nie sprzeciwia. Sprzedaży dokonuje się w trybie licytacji lub z wolnej ręki. Do sprzedaży w trybie licytacyjnym stosuje się przepisy o egzekucji z ruchomości z tym, że cena wywołania wynosi połowę sumy wierzytelności (należność główna plus odsetki naliczone do dnia licytacji). Sprzedaż wierzytelności z wolnej ręki może nastąpić za zgoda dłużnika i po cenie przez niego wskazanej, pod warunkiem, że cena ta nie narusza interesów wierzycieli (np., jeżeli nie jest zbyt niska). Zgoda dłużnika nie jest wymagana, jeżeli wierzytelność była wymagalna (mogła być przymusowo dochodzona) przed dniem jej zajęcia.

Zajęte papiery wartościowe niedopuszczone do publicznego obrotu komornik może sprzedać za pośrednictwem domu maklerskiego lub banku prowadzącego działalność maklerską. Sprzedaż w tym trybie następuje w okresie miesiąca od dnia ich zajęcia (a za zgodą dłużnika także po tym terminie).

Wyceny tych papierów dokonuje powołany przez komornika biegły. Na wniosek dłużnika sprzedaż może (ale nie musi!) nastąpić po cenie przez niego wskazanej.

W nieco odrębny sposób uregulowana został egzekucja z wierzytelności o wydanie ruchomości. Egzekucja z wierzytelności o wydanie ruchomości ma miejsce w przypadku, gdy w toku egzekucji z ruchomości osoba trzecia nie zgadza się na zajęcie ruchomości dłużnika będących w jej władaniu.

Zobacz: Prawa dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym

W takim wypadku komornik zajmuje u niej wierzytelność o wydanie ruchomości. Na skutek tego zajęcia następuje zajęcie tych ruchomości, które podlegają wydaniu komornikowi (a nie dłużnikowi). Dalsza egzekucja z tych ruchomości prowadzona jest według przepisów o egzekucji z ruchomości.

W przypadku, gdy trzeciodłużnik nie wykonuje ciążących na nim obowiązków wynikających z zajęcia (np. wypłaca zajęta wierzytelność dłużnikowi) to komornik nie może przymusowo (w drodze egzekucji) ściągać tych kwot bezpośrednio od trzeciodłużnika, gdyż nie dysponuje tytułem wykonawczym wystawionym przeciwko niemu. W takiej sytuacji to sam wierzyciel powinien na drodze procesu wystąpić przeciwko trzeciodłużnikowi o odszkodowanie. Wierzyciel musi w takim wypadku wykazać ze na skutek działań trzeciodłużnika poniósł konkretną szkodę.

Komornik wszczął egzekucję wobec dłużnika prowadzącego działalność gospodarczą i zajął przysługująca mu wierzytelność wobec Urzędu Skarbowego z tytułu zwrotu nadpłaty podatku dochodowego i podatku VAT. Z uwagi na fakt, zwroty podatków (zwłaszcza podatku VAT) są świadczeniami powtarzającymi się w pewnych odstępach czasu zajęcie komornika obejmuje nie tylko bieżące zwroty dla dłużnika, ale także przyszłe, jeszcze mu nienależne. Ponadto zwroty podatku dochodowego następują z reguły raz w roku i w związku z tym komornik nie musi (prowadząc egzekucję przez kilka lat), co roku dokonywać nowego zajęcia tych zwrotów.

Zobacz: Jak dochodzić odpowiedzialności od poręczyciela?

Poszerzaj swoją wiedzę, korzystając z naszej oferty
Webinarium: Potrącenia komornicze + Certyfikat gwarantowany
Webinarium: Potrącenia komornicze + Certyfikat gwarantowany
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Moja firma
  1 sty 2000
  19 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Czy przedsiębiorca może ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych?

  Spory z kontrahentami mogą nie zakończyć się na wezwaniu do zapłaty i konieczne będzie wystąpienie do sądu z pozwem o zapłatę. Jeżeli zaległość z otrzymaniem pieniędzy z przeterminowanej faktury jest dla firmy dotkliwa, zwłaszcza w przypadku młodych przedsiębiorstw, samo poniesienie kosztów sądowych może okazać się blokadą w dochodzeniu należności. Można usłyszeć, że osoby w trudnej sytuacji majątkowej mogą ubiegać się o zwolnienie z kosztów sądowych. Czy firmy także mogą liczyć na takie udogodnienie? Pytanie to jest o tyle aktualne, że wobec pandemii, wcześniejszych lockdownów oraz ograniczeń sytuacja majątkowa wielu firm znacznie się pogorszyła.

  Opel Vectra B: gdzie się podziały tamte pryw… auta?

  Opel Vactra B: w zeszłym roku minęło 25 lat od premiery tego modelu, w przyszłym minie 20 lat od zakończenia jego produkcji. Co warto wiedzieć o nim?

  Pozytywne tendencje w eksporcie artykułów rolno-spożywczych

  Eksport artykułów rolno-spożywczych. Od stycznia do lipca 2021 r. wartość eksportu ogółem polskich towarów rolno-spożywczych wzrosła o 5,2%, do 20,5 mld EUR, w porównaniu z tym samym okresem roku 2020 - poinformowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

  Dotacje na wymianę pieców w budynkach wielorodzinnych i Mój Prąd 4.0. - w 2022 roku

  Dotacje na wymianę pieców i Mój Prąd 4.0. Trzecia edycja programu Mój Prąd, z budżetem przekraczającym 530 mln zł, wciąż cieszy się rekordową popularnością. Do tej pory do NFOŚiGW wpłynęło już ok. 150 tys. wniosków o dofinansowanie przydomowej fotowoltaiki. Fundusz szacuje, że budżet programu wystarczy w sumie na sfinansowanie ok. 178 tys. wniosków i przy obecnym tempie za chwilę się wyczerpie. NFOŚiGW pracuje już jednak nad uruchomieniem kolejnej, czwartej edycji, która ma zachęcić prosumentów do autokonsumpcji energii wytwarzanej w gospodarstwach domowych. Trwają też prace nad poszerzeniem kolejnego, popularnego programu Czyste Powietrze o dotacje na wymianę kopciuchów w budynkach wielolokalowych.

  Duży popyt na mieszkania. Problemem deficyt gruntów

  Popyt na rynku mieszkaniowym nie słabnie, gdyż Polacy chcą kupować nowe mieszkania, a rynek jest chłonny. Powodem jest wysoki deficyt mieszkań, jeden z najniższych, na tle krajów UE, wskaźników liczby mieszkań na tysiąc mieszkańców, a także sprzyjająca sytuacja makro – ocenia członek zarządu Grupy Murapol Iwona Sroka.

  Gaz dla gospodarstw domowych droższy o 7,4% od 1 października

  Cena gazu dla gospodarstw domowych. Od 1 października 2021 r. gospodarstwa domowe korzystające z taryfy PGNiG Obrót Detaliczny zapłacą za gaz więcej o 7,4 proc. PGNiG poinformowało w czwartek 16 września 2021 r., że Prezes URE zaakceptował wniosek o podwyżkę cen w taryfie. Zmiana będzie obowiązywać od października do końca 2021 roku. Stawki opłat abonamentowych oraz stawki za dystrybucję paliw gazowych pozostały bez zmian.

  Continental SportContact 7: sportowa nowość na rynku

  Continental SportContact 7 to opona przeznaczona do sportowych kompaktów, aut sportowych, supersportowych i tuningowanych.

  Branża transportowa... przeżywa renesans

  Branża transportowa jak i mechanicy przeżywają renesans. Usługi w tych dwóch sektorach są obecnie trudniej dostępne i przede wszystkim poszukiwane.

  Roczny koszt utrzymania samochodu? Policz go z... Yanosikiem

  Roczny koszt utrzymania samochodu – ile może wynosić? Yanosik postanowił odpowiedzieć na to pytanie i udostępnił właśnie nową funkcję w aplikacji.

  Ford Mondeo Mk4: Budżetowe auto Bonda

  Ford Mondeo MK4: jeździł nim James Bond, a Top Gear okrzyknął go samochodem roku 2007. W skrócie jest lepszy niż... Ferrari.

  Nieważność decyzji administracyjnych - co się zmienia od 16 września 2021 r.

  Nieważność decyzji administracyjnych. Jeśli od decyzji administracyjnej minęło 30 lat nie wszczyna się postępowania w sprawie jej zakwestionowania - stanowią przepisy, które weszły w życie w czwartek 16 września 2021 r. Niezakończone postępowania ws. nieważności decyzji, wszczęte po 30 latach od ich ogłoszenia, zostają umorzone.

  Katowice. Kolejna edycja programu „Mieszkanie za remont”

  Program „Mieszkanie za remont”. 50 lokali w różnych częściach Katowic znalazło się w tegorocznej edycji miejskiego programu "Mieszkanie za remont", umożliwiającego wynajęcie od miasta mieszkania na preferencyjnych warunkach w zamian za jego odnowienie.

  Zakup uszkodzonego samochodu: 1/3 używek po szkodzie

  Zakup uszkodzonego samochodu? W 2019 roku 1/3 aut na rynku wtórnym miała odnotowaną szkodę. Obecnie odsetek ten zbliża się do połowy.

  Ford Kuga I 2.0 TDCI: Super Użytkowy Vóz

  Dobry SUV musi ładnie wyglądać, być przestronny i oferować poprawne osiągi połączone z niskim spalaniem. To wszystko oferuje Ford Kuga I.

  Toyota RAV4 Adventure: czarne akcenty i napęd 4x4 w standardzie

  Toyota RAV4 Adventure - japoński SUV doczekał się nowej wersji specjalnej. Auto wyróżniają czarne akcenty, srebrny dach i napęd AWD-i w standardzie.

  Większość studentów mieszka u rodziny lub znajomych

  Studenci na rynku nieruchomości. Rynek wynajmu nieruchomości zmienił się istotnie w czasie pandemii. Wzrosła liczba studentów mieszkających u rodziny lub znajomych i nieponoszących opłaty za najem – z poziomu 27% w 2020 r. do 52% w 2021 r. Jednocześnie, spadł odsetek wynajmujących nieruchomości (z 51% do 33%). Centrum AMRON, we współpracy z Warszawskim Instytutem Bankowości i koordynatorami Programu Edukacyjnego „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem”, opublikowało raport „Studenci na rynku nieruchomości 2021”. Jednocześnie zapowiedziano, że już w drugiej połowie września 2021 r. zostanie opublikowana kolejna edycja raportu „Portfel studenta” nt. sytuacji finansowej polskich studentów.

  UOKiK zaleca rozwagę przy kupnie nieruchomości na kredyt

  Kupno mieszkania na kredyt. Przy braniu długoletniego kredytu na kupno nieruchomości trzeba liczyć się z ryzykiem, że w tym czasie istotnie wyrosną raty, spadnie cena i wartość nieruchomości, a także nastąpią zmiany na rynku pracy powodujące obniżkę dochodów - przestrzega UOKiK.

  Nabywanie gruntu przez wspólnotę mieszkaniową - zmiany od 9 września

  Nabywanie gruntu przez wspólnotę mieszkaniową. W dniu 9 września 2021 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami, dzięki której wspólnoty mieszkaniowe będą mogły łatwiej nabywać grunty na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości budynkowych.

  W sektorze hotelowym nadal duża niepewność

  Działalność obiektów hotelowych. Mimo, iż sytuację branży nieco poprawiły wakacje, w sektorze hotelowym nadal widoczna jest duża niepewność. Branża, która jest jednym z segmentów najbardziej dotkniętych skutkami lockdownów, obawia się ponownego zamknięcia.

  Niedobór gruntów i drogie materiały budowlane zwiększają ceny mieszkań

  Wzrost cen materiałów budowlanych i kurcząca się podaż gruntów inwestycyjnych to obecnie dwie największe bolączki deweloperów mieszkaniowych. – Dziś widzimy na rynku takie sytuacje, że na niektórych inwestycjach generalny wykonawca schodzi z budowy, bo wie, że nie jest w stanie jej udźwignąć w cenie, na którą podpisał kontrakt. To oczywiście przekłada się później na inwestorów i na kupujących nieruchomości – mówi Przemysław Andrzejak, prezes Royal Sail Investment Group. Jak szacuje, średnia cena 1 mkw. mieszkania w Polsce jest dziś o około 1–1,5 tys. zł netto wyższa w stosunku do ubiegłego roku, a w przyszłym trzeba się spodziewać kolejnej, około 15-proc. podwyżki.

  GUS: w Polsce na koniec 2020 r. było ponad 15 mln mieszkań

  Zasoby mieszkaniowe. W Polsce według stanu na koniec 2020 r. odnotowano ponad 15 mln mieszkań (wzrost o 1,4 proc. w porównaniu do stanu na koniec 2019 r.), o łącznej powierzchni użytkowej 1 118,8 mln mkw., w których znajdowało się 57,4 mln izb – poinformował GUS.

  Wywołany pandemią boom mieszkaniowy trwa

  Ceny nieruchomości mieszkaniowych biją rekordy na całym świecie. W czerwcu 2021 roku został zanotowany wzrost cen nieruchomości średnio o 9,2 proc. w 55 krajach i regionach w ujęciu rok do roku – wynika z raportu kwartalnego Global House Price Index Q2 2021.

  Ubezpieczenie kredytu hipotecznego - co warto wiedzieć?

  Ubezpieczenie kredytu hipotecznego. Właśnie postanowiłeś, że złożysz wniosek o kredyt hipoteczny i zrealizujesz swoje marzenie o posiadaniu „czterech kątów” na własność. Jednak zanim bank przyzna Ci środki, powinieneś uzbroić się w wiedzę, która jest potrzebna przyszłemu kredytobiorcy. Wiesz już wszystko na temat parametrów oferty, która Cię zainteresowała, wiesz jakie czynnik wpływają na całkowity koszt kredytu, itp.? A co z ubezpieczeniem? Na jego temat istnieje wiele mitów.

  Zakaz wyprzedzania się dla ciężarówek. Czy to dobry pomysł?

  Zakaz wyprzedzania się dla ciężarówek - to nowy postulat kierowców. Tylko czy odebranie tej możliwości kierowcom TIR-ów to dobry pomysł?

  Toyota Avensis II: japoński dziadkowóz

  Stereotypowy emeryt wybiera Mercedesa. Właśnie. Stereotypowy. Starsi ludzie wbrew stereotypom równie chętnie sięgają po Toyotę.