reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Prawo > Windykacja > Wierzyciel i dłużnik > Jak ustanowić zastaw rejestrowy?

Jak ustanowić zastaw rejestrowy?

Zastaw jest ograniczonym prawem rzeczowym ustanawianym na rzeczach ruchomych lub zbywalnych prawach majątkowych w celu zabezpieczenia wierzytelności. Zabezpieczenie takie jest dla wierzyciela o tyle korzystne, że może on domagać się zaspokojenia z przedmiotu zastawu bez względu na to, kto jest jego właścicielem.

Przedmiot zastawu

Wraz z ustanowieniem zastawu powstaje więź łącząca go z wierzytelnością, którą zabezpiecza. Jeśli więc wierzytelność zostanie zaspokojona, zastaw upada. Najważniejszym uprawnieniem wierzyciela (zastawnika), jest możliwość dochodzenia swojego roszczenia od każdej osoby, która stała się właścicielem przedmiotu zastawu.

Pan Jan zastawił swój samochód, a następnie sprzedał go panu Andrzejowi. W przypadku, gdy pan Jan nie spłaca swojego długu, wierzyciel w trybie egzekucji sądowej doprowadzić do sprzedaży samochodu, mimo, że należy on już do pana Andrzeja, i zaspokoić dług z uzyskanej kwoty.

Porozmawiaj o tym na naszym forum!

Przedmiotem zastawu mogą stać się rzeczy ruchome (np. biżuteria, dzieło sztuki) oraz zbywalne prawa majątkowe (np. wierzytelności, prawa na papierach wartościowych, niektóre prawa na dobrach niematerialnych). Nie jest natomiast dopuszczalne obciążenie zastawem praw mogących być przedmiotem hipoteki (np. nieruchomości), wierzytelności, na których ustanowiono hipotekę oraz statków morskich i statków w budowie, które mogą być przedmiotem hipoteki morskiej (art. 7 ust. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów).

Umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie wierzytelności

Umowa zastawnicza

Aby ustanowić zastaw rejestrowy, niezbędne jest zawarcie umowy o ustanowienie zastawu, czyli umowy zastawniczej. Stronami takiej umowy będzie osoba uprawniona do rozporządzania przedmiotem zastawu (zastawca), na przykład właściciel rzeczy, oraz wierzyciel (zastawnik). Zastaw powstaje dopiero z chwilą wpisu do rejestru zastawów (art. 2 ust. o rejestrze zastawów i zastawie rejestrowym). Rejestr zastawów prowadzi rejonowy sąd gospodarczy właściwy dla miejsca zamieszkania albo siedziby zastawcy (dłużnika). Do wniosku o dokonanie wpisu należy dołączyć umowę zastawniczą.

Zobacz wzór umowy!

W przeciwieństwie do zastawu zwykłego, dla skuteczności ustanowienia zastawu rejestrowego, nie jest konieczne fizyczne wydanie rzeczy.

Jak ustanowić hipotekę na nieruchomości?

Treść umowy

Umowa o ustanowienie zastawu powinna zostać zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W jej treści powinny znaleźć się co najmniej takie elementy jak:

  • data zawarcia umowy
  • imię i nazwisko (a w przypadku osoby prawnej - nazwę) oraz miejsce zamieszkania (lub siedzibę osoby prawnej) i adres zastawnika, zastawcy oraz dłużnika, jeżeli nie jest on zastawcą;
  • przedmiot zastawu
  • wierzytelność zabezpieczoną zastawem – przez oznaczenie stosunku prawnego, z którego ta wierzytelność wynika lub może wynikać (np. umowa pożyczki, którą zabezpiecza zastaw)

Przedmiot zastawu powinien zostać opisany zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia ministra sprawiedliwości w sprawie szczegółowej organizacji i sposobu prowadzenia rejestru zastawów i znajdującym się w nim „Katalogiem sposobu opisu przedmiotów zastawu”.

Jak odzyskać dług, gdy dłużnik wyzbywa się posiadanego majątku?

Poza wymienionymi kwestiami, w umowie zastawniczej strony mogą określić na przykład sposób zaspokojenia zastawnika, albo nałożyć na zastawcę obowiązek niezbywania przedmiotu zastawu.

Pan Jan w umowie ze swoim wierzycielem zobowiązał się, że dopóki nie spłaci swojego długu, nie sprzeda zastawionego przez siebie samochodu.

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Koronawirus a przedsiębiorcy

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Dotacje dla firm

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kredyt Inkaso S.A.

Nowoczesna windykacja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama