REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Brak możliwości zwrotu - umowy, od których konsument nie może odstąpić bez podania przyczyny

Magda Judejko
Prawnik, Inspektor ds. Ochrony Danych Osobowych, Menadżer
Brak możliwości zwrotu - umowy, od których konsument nie może odstąpić bez podania przyczyny/fot. Fotolia
Brak możliwości zwrotu - umowy, od których konsument nie może odstąpić bez podania przyczyny/fot. Fotolia

REKLAMA

REKLAMA

Ustawa o prawach konsumenta określa rodzaje umów, od których Konsument nie może odstąpić. W porównaniu z poprzednim ustawodawstwem lista wyjątków została prawie o połowę wydłużona, jednocześnie zwiększyła się też ilość obowiązków po stronie przedsiębiorców, szczególnie obowiązków informacyjnych. Przy opisie wyjątków od prawa odstąpienia od umowy już na wstępie należy podkreślić, że prawo to z definicji nie dotyczy przedsiębiorców.

Definicje:

Konsument – osoba fizyczna, która działa w celu niezwiązanym z jej działalnością handlową, gospodarczą lub zawodem - art. 22 Kodeksu cywilnego (KC).

REKLAMA

Przedsiębiorca osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33 § 1 KC, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Umowa zawierana na odległość w obrocie konsumenckim transakcja handlowa zawierana pomiędzy Konsumentem, a Przedsiębiorcą (B2C) w ramach zorganizowanego systemu sprzedaży (sklep internetowy) na odległość.

Klauzule niedozwolone – są to przykłady zapisów regulaminu/umowy, które są sprzeczne z dobrymi obyczajami i rażąco naruszają interesy konsumentów oraz nie zostały ustalone indywidualnie.

W celu zrozumienia zapisów ustawy o prawach konsumenta dotyczących wyjątków od prawa zwrotu warto wiedzieć czym cechuje się prawo odstąpienia od umowy.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Polecamy produkt: Jak zarobić pieniądze - 45 pomysłów na własną firmę (książka)

Czym jest prawo odstąpienia od umowy?

Prawo odstąpienia od umowy stanowi szczególne uprawnienie Konsumenta dokonującego zakupu na odległość, np. przez stronę WWW sklepu internetowego. Konsument może w ciągu 14 dni od doręczenia mu produktu, rozmyślić się i oddać produkt bez podania przyczyny.

Dlaczego zostało wprowadzone?

REKLAMA

Przyznanie takiego uprawnienia wynikło z faktu, iż Konsument dokonując zakupu na odległość nie ma możliwości zbadania rzeczy tak, jak mógłby to uczynić dokonując zakupu w stacjonarnym sklepie przedsiębiorcy. Nie oznacza to jednak że Konsument w ciągu 14 dni może dowolnie korzystać z rzeczy, ponieważ Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Jeżeli Konsument korzystał z produktu w taki sposób, że zmniejszył jego wartość, ale nie został poinformowany o prawie odstąpienia od umowy i nie został mu udostępniony wzór prawa odstąpienia od umowy – nie ponosi odpowiedzialności, a przedsiębiorca, który nie dopełnił obowiązku informacyjnego musi przyjąć oświadczenie i produkt.

Jaki jest skutek odstąpienia od umowy?

Jest to istotne zagadnienie zwłaszcza przy omawianiu umów, które zostały wyłączone spod prawa odstąpienia od umowy. To co strony świadczyły ulega zwrotowi. Odstąpienie od umowy ma moc wsteczną, a umowę poczytuję się za niezawartą.

Jakie konsekwencje grożą przedsiębiorcom za niezachowanie obowiązku informacyjnego o prawie odstąpienia od umowy po 25 grudnia 2014 r.?

Brak informacji o prawie odstąpienia od umowy:

 • przedłuży okres skorzystania z uprawnienia do 12 miesięcy oraz konsument nie będzie ponosił odpowiedzialności za uszkodzenie lub użycie rzeczy.
 • Konsument nie będzie odpowiadał za zniszczenie rzeczy, za które odpowiadał by gdyby został odpowiednio poinformowany.
 • Przedsiębiorca ponosi i bezpośrednie i dodatkowe koszty dot. skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy.
 • Przedsiębiorca nie będzie mógł powołać się na katalog umów, które zostały wyłączone spod prawa odstąpienia od umowy.

Wymieniony poniżej katalog umów, od których Konsument nie może odstąpić ma charakter zamknięty i wylicza wyjątki od prawa odstąpienia od umowy. Umowy zostały wyłączone ze względu m.in. na:

 • Rodzaj produktów i usług;
 • Indywidualny charakter towarów/usług;
 • Odstąpienie od umowy przy wykonanie usługi, mogłoby wiązać się z trudnością dalszego zbycia i dużymi stratami Przedsiębiorcy.

Jest to pewnego rodzaju zabezpieczenie przedsiębiorców, jednakże aby było skuteczne - na Przedsiębiorcy ciąży obowiązek informacyjny dotyczący prawa odstąpienia od umowy oraz niejednokrotnie uzyskania wyraźnej zgody Konsumenta na utratę prawa odstąpienia od umowy .


Umowy o usługi wykonane za wyraźną zgodą konsumenta

REKLAMA

(Art. 38 pkt. 1 o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;)

W przypadku pełnego wykonania usługi (np. udostępnienie konta w serwisie z ofertami ) jest mała szansa na przywrócenie stanu poprzedniego, ponieważ w przypadku odstąpienia od umowy Konsument nie będzie mógł zwrócić przykładowo swojej wiedzy.

Jednocześnie, aby wyłączenie było zasadne ustawodawca nakłada przesłanki, które muszą być spełnione łącznie:

 • Wyraźna zgoda Konsumenta;
 • Poinformowanie przed rozpoczęciem świadczenia i utracie prawa zwrotu.

Zobacz serwis: Dotacje unijne

Zgoda musi być wyraźna, co oznacza, że w praktyce na stronach internetowych należy umieścić zakładkę „prawa konsumenta”, w którym będzie opisane prawo odstąpienia od umowy oraz jaki będzie skutek zrzeczenia się tego prawa, a pod formularzem zamówienia/rejestracyjnym okienko check box do zaznaczenia „Wyrażam zgodę na spełnienie świadczenia przed upływem terminu na odstąpienie od umowy.”

Umowy, w których cena lub wynagrodzenie zależą od wahań na rynku finansowym

(Art. 38 pkt. 2 w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;)

Mowa tutaj o umowach, w których przewidywane są lub też nie zmiany cenowe w krótkich odstępach czasu pomiędzy zawarciem umowy, a upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Dokonanie wymiany waluty w kantorze internetowym.

Umowy z przedmiotem świadczenia wykonanym według specyfikacji konsumenta

(Art. 38 pkt. 3 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;)

Prawo zwrotu nie obejmuje zamówień, które Konsument oczywiście z pomocą Przedsiębiorcy specyfikował według własnych zindywidualizowanych potrzeb, ponieważ stworzenie takiego produktu pod wymagania Konsumenta może spowodować utrudnienie jego dalszej odsprzedaży w razie gdyby odstąpił od umowy.

W przepisie pojawia się pojęcie „nieprefabrykowana” należy to interpretować jako rzecz , która może być produkowana na masową skalę, ale jej ostateczny wygląd lub użyteczność zostaje dostosowana do indywidualnych potrzeb odbiorcy.

zamówienie zasłon o określonych wymiarach z wyszytymi  inicjałami.

Oczywiście Konsument ma nadal prawo do rękojmi.

Umowy z przedmiotem świadczenia ulegającym szybkiemu zepsuciu

(Art. 38 pkt. 4 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;)

Prawo odstąpienia od umowy nie może być stosowane do produktów, które po zwrocie nie mogłyby wrócić do sprzedaży (krótki termin ważności), obniżyłaby się ich atrakcyjność (odpakowanie np. maseczki do twarzy) lub powrót do sprzedaży łączyłby się z zagrożeniem zdrowia lub życia.

Bułki zakupione w sklepie internetowym znanej sieci sklepów spożywczych.

Na stronie sklepu internetowego, sprzedawca powinien umieścić informacje na stronie WWW sklepu lub przy produkcie, że dana rzecz cechuje się krótkim terminem ważności. Brak wyraźnie umieszczonej informacji  będzie skutkował zachowaniem przez Konsumenta prawa do odstąpienia od umowy.


Towary zapieczętowane

(Art. 38 pkt. 5 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;)

Wyjątek obejmuje przedmioty, które po odpakowaniu nie nadają się do ponownej odsprzedaży ze względu utratę swoich właściwości np. sterylnych.

Leki zakupione w aptece internetowej.

Przepis ma zastosowanie, jeżeli produkt jest zapieczętowany i został odpakowany przez Konsumenta.

Rzeczy nierozłącznie połączone z innymi rzeczami

(Art. 38 pkt. 6 w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;)

Pojęcie produktu „nierozłącznie połączonego” oznacza, że powrót do stanu poprzedniego wiązałby się z nadmiernymi trudnościami lub kosztami.

Zasadzenie drzewka zakupionego w internetowym sklepie ogrodniczym.

Szczególne rodzaje napojów alkoholowych

(Art. 38 pkt. 7 w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;)

Zapisy ustawy o prawach konsumenta zostały wdrożone na bazie Dyrektywy 2011/83. Powyższy wyjątek dotyczy wysokogatunkowych alkoholi kolekcjonerskich, które dostarczane są po dłuższym czasie, a ceny wahają się w wyniku obecności na giełdzie lub ze względu na renomę i uznanie klientów. Należy zaznaczyć, że obecnie nie ma możliwości w RP dokonywania sprzedaży alkoholu za pośrednictwem sklepu internetowego.

Sprzedaż wina za 1000 euro we francuskim sklepie internetowym.

Umowy o pilną naprawę lub konserwację

(Art. 38 pkt. 7 w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;)

Wyłączono usługi naprawy lub konserwacji, chroniąc przedsiębiorcę przed nadmiernymi kosztami.

Wezwanie ślusarza do awaryjnego otwarcia drzwi.

Przepis szczegółowo opisuje wyjątkową sytuację oraz to że od usług, które nie były przedmiotem zamówienia Konsumenta może on odstąpić.

Wezwanie ślusarza do awaryjnego otwarcia drzwi, który otwiera drzwi, a ponadto wstawia nowe.

Umowy dotyczące nagrań dźwiękowych lub wizualnych albo programów komputerowych

(Art. 38 pkt. 9 w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;)

Zapis chroni Przedsiębiorcę przed kopiowaniem przez Konsumenta nagrania/programu komputerowego, a następnie dokonaniu zwrotu. Konsument nie może odstąpić od umowy jeżeli odpakował zapieczętowany produkt.

Zakupienie w sklepie internetowym i odpakowanie płyty CD.

Produkt w oryginalnym opakowaniu bez śladów używania oczywiście podlega prawu odstąpienia od umowy.

Sprzedawca może odmówić Konsumentowi prawa odstąpienia, jeżeli na stronie internetowej sklepu zamieścił informacje, o odstąpieniu od umowy oraz że odpakowanie lub zerwanie naklejki oznacza zawarcie umowy i uniemożliwia zwrot produktu bez podania przyczyny.


Dzienniki, periodyki lub czasopisma

(Art. 38 pkt. 10 o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;)

Wyjątek dotyczy informacji i treści, które z reguły po zapoznaniu się z nimi tracą znaczenie lub istnieje możliwość ich skopiowania. Uzasadnia to wyłączenie prawa odstąpienia od umowy co do dostarczania gazet, periodyków lub czasopism.

Zakupienie przez wysłanie sms dostępu do artykułu w serwisie informacyjnym.

Należy zwrócić uwagę, że podany wyjątek nie obejmuje książek oraz wykupienia prenumeraty czasopism.

Umowy zawarte w drodze aukcji publicznej

(Art. 38 pkt. 11 zawartej w drodze aukcji publicznej;)

Przez aukcję publiczną ustawa definiuje sposób zawarcia umowy polegający na składaniu organizatorowi aukcji w ramach przejrzystej procedury konkurencyjnych ofert przez konsumentów, którzy w niej fizycznie uczestniczą lub mogą uczestniczyć, i w której zwycięski oferent jest zobowiązany do zawarcia umowy.

Licytacja dzieł sztuki organizowane przez Ministerstwo Kultury.

Powyższy wyjątek nie dotyczy aukcji przeprowadzanych na serwisach aukcyjnych.

Zobacz serwis: Jak założyć firmę?

Rezerwacja zasobów

(Art. 38 pkt. 12 o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;)

Wyłączenie dotyczy świadczenia usług z oznaczeniem terminu jej wykonania. Odsprzedaż tego rodzaju usług może być znacznie utrudniona lub niemożliwa.

Zakup biletu na festiwal muzyczny.

Dostarczanie treści cyfrowych, niezapisanych na trwałym nośniku

(Art. 38 pkt. 13 o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;)

Rozwój „cyberprzestrzeni” powoduje pojawianie się coraz nowych usług oraz produktów przesyłanych drogą elektroniczną bez obecności obu stron. Treści cyfrowe to dane wytwarzane i udostępniane w postaci cyfrowej. Pod pojęciem „nie są zapisane na nośniku materialnym”, chodzi o możliwość pobierania lub odbiór danych przesyłanych strumieniowo na trwały nośnik.

Opłacony dostęp do aplikacji lub serwisu internetowego.

Jednocześnie, aby wyłączenie było zasadne ustawodawca nakłada przesłanki, które muszą być spełnione łącznie:

 • Wyraźna zgoda Konsumenta;
 • Poinformowanie przed rozpoczęciem świadczenia i utracie prawa zwrotu.

Zgoda musi być wyraźna, co oznacza, że w praktyce na stronach internetowych należy umieścić zakładkę „prawa konsumenta”, w której będzie opisane prawo odstąpienia od umowy oraz jaki będzie skutek zrzeczenia się tego prawa, a pod formularzem zamówienia/rejestracyjnym okienko check box do zaznaczenia z przykładową treścią: „Wyrażam zgodę na spełnienie świadczenia przed upływem terminu na odstąpienie od umowy.”

O czym warto pamiętać?

 • 25 grudnia 2014 r. weszła nowelizacja prawa e-handlu. Katalog umów wyłączonych spod prawa odstąpienia od umowy został rozszerzony, ale wprowadzono zupełnie nowe obowiązki informacyjne wraz z konsekwencjami prawnymi ich niewypełnienia.
 • Prawo odstąpienia od umowy z definicji nie przysługuje klientom dokonującym zakupu produktów lub usług jako Przedsiębiorcy.
 • Już po wejściu na stronę WWW,Konsument powinien być informowany o prawie odstąpienia i wyjątkach, jeżeli Konsumentowi takie prawo nie przysługuje.
 • Konsument nie poinformowany o wyjątkach będzie mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy na zasadach ogólnych.
 • W niektórych umowach, aby wyłączenie mogło mieć miejsce prócz informacji wymagana jest wyraźna zgoda Konsumenta.
 • Przedsiębiorcy informując o możliwości odstąpienia mogą zdobyć większe zaufanie Konsumenta i w ten sposób zachęcać do korzystania z zakupów produktów lub usług na odległość.

Dołącz do nas na Facebooku!

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Moja firma
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Skuteczne zarządzanie zespołem: relacje i współpraca

W dzisiejszym, dynamicznie zmieniającym się środowisku biznesowym, skuteczne zarządzanie zespołem jest kluczowym czynnikiem sukcesu każdej organizacji. Budowanie relacji, współpraca oraz efektywna komunikacja stanowią fundamenty, na których opiera się sprawne funkcjonowanie zespołu.

Wniosek o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej warto złożyć do 3 czerwca 2024 r.

Przedsiębiorcy do 3 czerwca 2024 r. mają czas na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej. Co, jeśli przedsiębiorca nie złoży wniosku o zwrot nadpłaty?

Walka o przetrwanie. W ciągu dekady zniknie większość sklepów internetowych

Na rynku e-commerce, który jest niezwykle konkurencyjny, już w pierwszym roku działalności zanika 5% firm. Po upływie dziesięciu lat nadal funkcjonuje jedynie 37% z nich - informuje wtorkowe wydanie "Rzeczpospolitej".

Handel w dwie niedziele w każdym miesiącu - jest wniosek o odrzucenia projektu nowelizacji

Polska Izba Handlu wnioskuje o odrzucenie w całości poselskiego projektu przywracającego handel w 2 niedziele w miesiącu - wynika z opinii PIH złożonego w trakcie procesu legislacyjnego.

REKLAMA

Dzień Matki. Jak wygląda rynek pracy kobiet?

W ciągu ostatnich kilku lat sytuacja kobiet na rynku pracy mocno ewoluowała. Pomimo podejmowania przez firmy działań na rzecz równouprawnienia płci panie bywają niejednokrotnie w nieco gorszej sytuacji zawodowej niż panowie. Jak wygląda rynek pracy kobiet? Czy pracodawcy oferują dodatkowe benefity dla rodziców? Co jest dla nich ważne u pracodawcy?

Pablo Escobar jako znak towarowy? Sąd odmawia

Sąd UE odmówił rejestracji oznaczenia słownego „Pablo Escobar” pod unijnym znakiem towarowym. Sąd uznał je za sprzeczne z porządkiem publicznym i dobrymi obyczajami. Za bardzo kojarzy się z handlem narkotykami i zbrodnią.

Ogromne grzywny za niewdrożenie dyrektywy NIS2. Do kiedy trzeba to zrobić?

Dyrektywa Unii Europejskiej w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa na terytorium Unii (NIS2) ma duże znaczenie dla poprawy cyberbezpieczeństwa UE. Jej wejście w życie nastąpiło w styczniu 2023 r. - z terminem na dostosowanie niezbędnych do wykonania niniejszej dyrektywy przepisów krajowych do 18 października 2024 r. Kto powinien przygotować się do działania w zgodzie z NIS2-  analizuje Michał Borowiecki, dyrektor Netskope na Polskę i Europę Wschodnią.

Nowa usługa dla indywidualnych przedsiębiorców w aplikacji mObywatel 2.0

W aplikacji mObywatel 2.0 pojawiła się usługa "Firma" skierowana do osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Jak z niej skorzystać?

REKLAMA

Onboarding w hybrydowym modelu pracy

Czym jest onboarding? Jak wygląda w pracy hybrydowej? 

Efekt Marywilskiej i fali pożarów: przedsiębiorcy pytają o ubezpieczenia i podatki pod względem strat

Tragedia tysięcy kupców, którzy prowadzili swoje biznesy często poniżej poziomu ryzyka skłania wielu przedsiębiorców do refleksji nad warunkami w jakich oni sami prowadzą swoją działalność. Efekt Marywilskiej i fali pożarów w ogóle: dwie ważne kwestie, w których doradzają eksperci to rozliczanie strat i inne aspekty podatkowe nieszczęścia oraz skuteczność polis jako zabezpieczenia przed skutkami nieszczęść.

REKLAMA