reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Firma > Mała firma > ABC małej firmy > Jak cudzoziemcy mogą prowadzić działalność gospodarczą w Polsce?

Jak cudzoziemcy mogą prowadzić działalność gospodarczą w Polsce?

Cudzoziemcy mają również prawo korzystać z obowiązującej polskich obywateli swobody podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej. Jednak nie wszyscy cudzoziemcy mogą to robić na takich samych zasadach.

Ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej uznaje za osobę zagraniczną:

- każdą osobę fizyczna mająca miejsce zamieszkania za granicą, nieposiadającą obywatelstwa polskiego;

- osobę prawną z siedzibą za granicą,

- jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną posiadającą zdolność prawną, z siedzibą za granicą.

Zobacz: Zatrudnianie cudzoziemców 2015

A.Osoby zagraniczne:

- z państw Unii Europejskiej (Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia ,Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii),

- z państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależacych do Unii Europejskiej (Norwegia, Islandia, Lichtenstein) oraz

- z państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, które mogą korzystać ze swobody przedsiębiorczości na podstawie umów zawartych ze Wspólnotą Europejską (Szwajcaria),

mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą w Polsce na takich samych zasadach jak obywatele polscy.

B. Cudzoziemcy, obywatele innych państw niż wyżej wymienione w pkt A, którzy:

1) posiadają w Rzeczypospolitej Polskiej:
a) zezwolenie na osiedlenie się,
b) zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich,
c) zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony udzielone w związku z okolicznościami, o których mowa w art.53 ust.1pkt.7,13,14 lub 16 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 234, poz.1694 z późn.zm.),
d) zgodę na pobyt tolerowany,
e) status uchodźcy,

f) ochronę uzupełniającą,

2) korzystają w Rzeczypospolitej Polskiej z ochrony czasowej,

3) posiadają ważną Kartę Polaka,

4) są członkami rodzin w rozumieniu art.2 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.U.Nr144,poz.1043 z późn. zm.), dołączającymi do obywateli państw, o których mowa w pkt. I, lub przebywającymi z nimi,

mogą również podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na takich samych zasadach jak obywatele polscy dokonując wpisu do ewidencji działalności gospodarczej:

- w gminie właściwej dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy pod warunkiem, ze osoba zagraniczna posiada miejsce zamieszkania (meldunek czasowy) w danej miejscowości w Rzeczypospolitej Polskiej,

- w gminie właściwej według głównego miejsca wykonywanej działalności na terytorium Polski, gdy osoba zagraniczna zachowuje miejsce stałego pobytu poza terytorium Polski (art. 7a ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej, Dz. U. Nr 101, poz. 1178 z późn.zm.).

Zobacz: Jak wygląda procedura po zgłoszeniu wynalazku do Urzędu Patentowego?

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Aktualizacja: 11.09.2014

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

Jak cudzoziemcy mogą prowadzić działalność gospodarczą w Polsce?
Jak cudzoziemcy mogą prowadzić działalność gospodarczą w Polsce?

Pracodawca w kryzysie (PDF)49.00 zł
reklama

Narzędzia przedsiębiorcy

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Koronawirus a przedsiębiorcy

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Pomysł na biznes

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Przemysław Dybała

Doradca podatkowy nr 11590

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama