| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Firma > Mała firma > ABC małej firmy > Zawieszenie działalności – poradnik krok po kroku

Zawieszenie działalności – poradnik krok po kroku

Zawieszenie działalności gospodarczej jest dobrym rozwiązaniem dla firm borykających się z przejściowymi kłopotami finansowymi lub podmiotów zajmujących się działalnością sezonową. Przedstawiamy poradnik, który zawiera najważniejsze informacje o zawieszeniu działalności oraz krok po kroku przedstawi jak zawiesić działalność firmy.

Korzyści z zawieszenia działalności

Zawieszenie działalności gospodarczej umożliwia przedsiębiorcy przetrwanie ciężkiej sytuacji na rynku. Podczas trwania zawieszenia przedsiębiorca jest wyrejestrowany z ZUS, dzięki czemu nie ma konieczności opłacania składek ZUS. Nie można jednak zapomnieć, że przedsiębiorca po upływie 30 dni od zapłaty ostatniej składki na ubezpieczenie zdrowotne traci prawo do świadczeń zdrowotnych. Rozwiązaniem jest to dobrowolne ubezpieczenie dla przedsiębiorcy i jego rodziny.

Zobacz: Opłacanie i rozliczanie dobrowolnych składek

Co więcej okres zawieszenia działalności nie zalicza się do lat pracy, które uprawniają do otrzymania emerytury.

Zobacz: Wiek emerytalny w Polsce wydłużony od 2013 r. - kto kiedy przejdzie na emeryturę

Kto może zawiesić działalność?

Nie każdy przedsiębiorca może zawiesić swoją działalność. Aby tego dokonać muszą być spełnione warunki zawarte w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej.

Zawiesić działalność może jedynie prowadzący jednoosobową działalność i niezatrudniający pracowników. Pracownicy przebywający na urlopach macierzyńskim lub wychowawczym nadal są pracownikami i taki przedsiębiorca nie może zawiesić prowadzenia biznesu.

Zastrzeżenie to nie dotyczy współpracowników wykonujących pracę na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia lub umowy agencyjnej.

W przypadku wspólników spółek cywilnych, jawnych czy partnerskich zawieszenie działalności gospodarczej przez jednego ze wspólników jest skuteczne tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy zostanie ono dokonane także przez pozostałych wspólników.

Zobacz: Kto i kiedy może zawiesić działalność gospodarczą?

Na jak długo można zawiesić działalność?

Przedsiębiorca ma możliwość zawieszenia swojej działalności na okres od 30 dni (z wyjątkiem lutego) do 2 lat (24 miesięcy). Okres zawieszenia wykonywania działalności rozpoczyna się od dnia, który został wskazany we wniosku, nie wcześniej jednak niż w dniu złożenia wniosku. Okres zawieszenia trwa aż do momentu złożenia wniosku o wznowienie działalności.

Zobacz: Za długie zawieszenie działalności skutkuje wykreśleniem z CEIDG

Zobacz: Czy można odwiesić działalność po upływie terminu zawieszenia?

Okres zawieszenie wydłuża się w 2 wypadkach. Po pierwsze, jeśli osoba prowadząca działalność przez okres co najmniej 6 miesięcy sprawuje osobistą opiekę nad dzieckiem czas zawieszenia może wydłużyć się do 3 lat, nie dłużej jednak niż do uzyskania przez dziecko 5 roku życia. Po drugie gdy dziecko, które z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wymaga osobistej opieki osoby prowadzącej działalność gospodarczą, okres przeciąga się do 6 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Z tych wyjątkowych przedłużeń można korzystać tylko raz w całości lub w nie więcej niż 4 częściach.

Zobacz: Okresowe zawieszenie działalności gospodarczej

Gdzie i jak zawiesić działalność?

Aby zawiesić działalność gospodarczą nie trzeba nawet wychodzić z domu. Oczywiście o ile posiadamy podpis elektroniczny. Jeśli nie posiadamy konieczne będzie udanie się do urzędu gminy.

Zobacz: Jak zawiesić działalność gospodarczą?

Zawieszenie działalności gospodarczej wymaga złożenia wniosku CEIDG-1 o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej.

Wniosek należy poprawnie wypełnić poprzez zaznaczenie znaku X w rubryce 01.3. W przypadku, wspólników istniejących już spółek cywilnych, zawieszający działalność ma dodatkowy obowiązek wypełnienia załącznika CEIDG-SC.

Zobacz: Czy można zawiesić działalność spółki cywilnej?

Wniosek należy wypełnić na maszynie lub odręcznie drukowanymi literami, bez poprawek i skreśleń.

Przy składaniu wniosku bezpośrednio w urzędzie gminy należy posiadać dowód osobisty. Wymóg taki nie obowiązuje przy wniosku składanym w postaci elektronicznej.

Błędy we wniosku o zawieszenie działalności

Błędne uzupełnienie wniosku będzie skutkowało wezwaniem do skorygowania błędnych informacji lub uzupełnienie brakujących danych. Gdy wniosek został złożony on-line, wówczas system CEIDG poinformuje niezwłocznie o niepoprawności wniosku. Gdy został on złożony w formie papierowej w urzędzie gminy, wnioskodawca w terminie 7 dni od wezwania ma obowiązek osobistego poprawienia wniosku.

Prawidłowo wypełniony wniosek zostaje przyjęty a organ wydaję kobię wniosku, na której potwierdza datą informację o zawieszeniu działalności danej firmy. Organ ma obowiązek w ciągu 3 dni od dokonania wpisu przesłania danych z wniosku wraz z jego oryginałem do właściwego urzędu skarbowego, urzędu statystycznego oraz ZUS lub KRUS.

Zobacz: Czy warto zawiesić działalność na czas urlopu?

Czego nie można podczas zawieszenia działalności?

W okresie zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej oraz uzyskiwać z tego tytuł przychodów. Co więcej nie ma on prawa do wykonywania usług na podstawie umowy działa lub zlecenia takich usług, które wcześniej były wykonywane w ramach prowadzonej działalności.

Podczas zawieszenia podatnik nie ma również prawa do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych amortyzacji nie podlegają składniki majątku nieużywane w związku z zawieszeniem działalności gospodarczej.

Zobacz: Czy zawieszenie działalności blokuje udział w przetargu nieograniczonym?

Co można w okresie zawieszenia działalności?

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej umożliwia przedsiębiorcy w okresie zawieszenia działalności swojej firmy:

  1. wykonywania wszelkich czynności niezbędnych do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów,
  2. przyjmowania należności lub regulowania zobowiązań, powstałych przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,
  3. zbywania własnych środków trwałych i wyposażenia,
  4. uczestniczenia w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem,
  5. wykonywania wszelkich obowiązków nakazanych przepisami prawa,
  6. osiągania przychodów finansowych, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej,
  7. podlegania kontroli skarbowej na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.

Zobacz: Ulga na zakup kasy fiskalnej a zawieszenie działalności

Zobacz: Odliczanie VAT podczas zawieszenia działalności

Odwieszenie działalności

Zawieszona działalność nie odwiesza się samoistnie. Aby odwiesić działalność należy złożyć wniosek CEIDG-1.

W rubryce 01 Rodzaj wniosku należy zadeklarować pkt 4 - wniosek o wpis informacji o wznowieniu działalności gospodarczej. Należy również uzupełnić rubrykę 03 gdzie podaje się dane wnioskodawcy, czyli PESEL, NIP, REGON, imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia a także obywatelstwo. Obowiązkowe jest również złożenie oświadczenia iż podane dane są zgodne z prawdą. We wniosku o odwieszenie należy również podać adres miejsca zamieszkania przedsiębiorcy oraz nazwę firmy wraz z nazwą skróconą, o ile firma taką się posługuje.

W rubryce numer 12 należy określić datę powstania obowiązku opłacania składek ZUS w związku z wznowieniem działalności, a w rubryce nr 15 podać datę odwieszenia działalności. Data ta nie może być wcześniejsza niż dzień składania wniosku o odwieszenie.

Zobacz: Czy można odwiesić działalność po upływie terminu zawieszenia?

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Koronawirus a przedsiębiorcy

reklama

Ostatnio na forum

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Witold Modzelewski Radca Prawny

Kancelaria prawnopodatkowa w grupie Instytutu Studiów Podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »