Kategorie

Zawieszenie postępowania egzekucyjnego

Jacek Janusz
Asesor Komorniczy, specjalista z zakresu postępowania egzekucyjnego
Przepisy o zawieszeniu postępowania egzekucyjnego maja zastosowanie we wszystkich rodzajach i sposobach egzekucji.
Przepisy o zawieszeniu postępowania egzekucyjnego maja zastosowanie we wszystkich rodzajach i sposobach egzekucji.
inforCMS
W toku postępowania egzekucyjnego mogą zaistnieć sytuacje, które uniemożliwiają dalsze jego prowadzenie. Przeszkody uniemożliwiające prawidłowe prowadzenie egzekucji mogą być trwałe lub uniemożliwiające jej prowadzenie przez bliżej nieokreślony czas.

Jeżeli przeszkoda ma charakter trwały ( nie jest możliwe jej usuniecie) albo nie zostanie usunięta w określonym terminie, postępowanie egzekucyjne ulega umorzeniu. Jeżeli zaś przeszkoda ma charakter przemijający albo możliwe jest jej usuniecie, wówczas postępowanie egzekucyjne ulega zawieszeniu.

Przepisy o zawieszeniu postępowania egzekucyjnego maja zastosowanie we wszystkich rodzajach i sposobach egzekucji. Przed zawieszeniem postępowania egzekucyjnego komornik z zasady ma obowiązek wysłuchać dłużnika i wierzyciela. Nie dotyczy to sytuacji, gdy zawieszenie następuje na skutek wydania orzeczenia sądowego uzasadniającego zawieszenie albo ma to nastąpić z woli wierzyciela lub z mocy prawa.

Redakcja poleca: Nowe umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne - PDF

Porozmawiaj o tym na naszym FORUM!

Prawa dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym

Zawieszenie postępowania egzekucyjnego może nastąpić

 • z mocy prawa
 • z mocy postanowienia organu egzekucyjnego (wydanego z urzędu lub na wniosek)
 • z mocy postanowienia sądu albo sędziego-komisarza

W trakcie zawieszenia postępowania organ egzekucyjny nie może podejmować żadnych czynności za wyjątkiem tych, które zmierzają do podjęcia postępowania egzekucyjnego lub ustanowienia kuratora dla dłużnika.

Oznacza to, że w stosunku do stron nie mogą wystąpić dalsze skutki dokonanych czynności, poza tymi, które już nastąpiły przed zawieszeniem postępowania.

Zobacz: Zajęcie wynagrodzenia przez komornika - co robić?

Z mocy prawa

Zawieszenie z mocy prawa następuje m.in., gdy:

 • Organ egzekucyjny zaprzestanie czynności na skutek siły wyższej (np. powodzi, śnieżycy itp.);
 • Została ogłoszona upadłość dłużnika;
 • Wszczęto postępowanie naprawcze w stosunku do dłużnika.

Z mocy postanowienia organu egzekucyjnego

Zawieszenie z mocy postanowienia organu może dotyczyć całej egzekucji lub jej część i ma charakter:

 • fakultatywny (zależny od woli określonej osoby)
 • obligatoryjny (tj. obowiązkowy).

Fakultatywne zawieszenie z mocy postanowienia organu ma miejsce m.in., gdy:

 • Następuje na wniosek strony lub osoby trzeciej
 • Złożono skargę na czynności komornika
 • W ramach zabezpieczenia roszczeń niepieniężnych sąd zdecyduje o zawieszeniu postępowania egzekucyjnego

Obligatoryjne zawieszenie z mocy postanowienia organu następuje z urzędu lub na wniosek. Obligatoryjne zawieszenie z urzędu następuje m.in., gdy:

 • Okaże się, że dłużnik lub wierzyciel nie mają zdolności procesowej (tj. jako osoby niepełnoletnie lub ubezwłasnowolnione nie mają pełnej zdolności do czynności prawnych) lub przedstawiciela ustawowego (np. rodzica w przypadku, gdy strona jest osobą nieletnią)
 • Dłużnik lub wierzyciel zmarł

Obligatoryjne zawieszenie na wniosek następuje m.in., gdy:

 • żąda tego wierzyciel
 • żąda tego dłużnik, ale tylko:
  • kiedy złożył zabezpieczenie zwalniające go od egzekucji;
  • kiedy posiada orzeczenie sądowe, w którym sąd uchylił natychmiastową wykonalność tytułu wykonawczego lub wstrzymał wykonanie tytułu.

Zobacz: Skarga na czynności komornika a obowiązki wierzyciela

Z mocy postanowienia sądu albo sędziego-komisarza

Zawieszenie postępowania egzekucyjnego z mocy postanowienia sądu albo sędziego-komisarza następuje m.in., gdy:

 • Złożono skargę na czynności komornika – ale tylko na wniosek uczestnika postępowania lub osoby trzeciej;
 • Prowadzone jest postępowanie w ramach zabezpieczenia roszczeń niepieniężnych i o zawieszenie postępowania egzekucyjnego wnioskuje strona lub zawieszenie to dokonane jest z urzędu;
 • W ramach postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie tytułu opatrzonego zaświadczeniem europejskiego tytułu wykonawczego wnioskuje o to dłużnik składający zaświadczenie o utracie lub ograniczeniu wykonalności tego tytułu;
 • Ogłoszono upadłość dłużnika z możliwością zawarcia układu i postępowanie egzekucyjne dotyczy tych należności, które z mocy prawa nie są objęte układem.

Należy zauważyć, że przepisy nie przewidują instytucji wstrzymania postępowania egzekucyjnego. Istnieje natomiast instytucja wstrzymania się przez komornika z dokonaniem czynności.

Chodzi o konkretną czynność w toku postępowania egzekucyjnego. Wstrzymanie ma charakter tymczasowy. Komornik wstrzyma się z dokonaniem czynności, (np. zajęciem lodówki), jeżeli przed jej rozpoczęciem dłużnik okaże niebudzący wątpliwości dokument, z którego będzie wynikało, że obowiązek swój spełnił (np. spłacił dług) lub wierzyciel udzielił mu zwłoki w spełnieniu świadczenia. Komornik wstrzyma się z dokonaniem czynności także wówczas, gdy dłużnik (lub jego małżonek) podniesie zarzut wynikający z małżeńskiej umowy majątkowej przeciwko dokonaniu czynności, okaże tę umowę i dokument, z którego będzie wynikało, że zawarcie tej umowy było wierzycielowi znane.

Wstrzymując się z dokonaniem czynności komornik obowiązany jest podjąć działania, które w przyszłości umożliwią jej dokonanie (np. zabezpieczy możliwość ukrycia przez dłużnika konkretnej ruchomości). O wstrzymaniu komornik zawiadamia wierzyciela, który może polecić kontynuację czynności.

Komornik w dniu 22.10.2008r. na wniosek wierzyciela wszczął egzekucję przeciwko dłużnikowi. W toku postępowania w dniu 25.10.2008r. komornik dokonał zajęcia wynagrodzenia i samochodu osobowego dłużnika. W dniu 28.10.2008r. wierzyciel złożył wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego. Konsekwencje takiej sytuacji są następujące. Pojazd nadal jest zajęty, jednakże komornik nie może go sprzedać do czasu złożenia stosownego wniosku przez wierzyciela. Wynagrodzenie dłużnika jest zajęte i zakład pracy ma obowiązek dokonywać potrąceń. Jednakże kwoty uzyskane z potrąceń z wynagrodzenia dłużnika nie są przekazywane wierzycielowi tylko na rachunek depozytowy sądu. W przypadku gdyby wierzyciel razem z wnioskiem o zawieszenie postępowania złożył wniosek o zwolnienie od zajęcia wynagrodzenia i samochodu to komornik zwolniłyby samochód od zajęcia i wycofał zajęcie wynagrodzenia dłużnika (zakład pracy nie dokonywałby dalszych potrąceń).

1. Podjęcie zawieszonego postępowania egzekucyjnego następuje w zasadzie na wniosek strony, a wyjątkowo z urzędu.

Przelew wierzytelności, a przejęcie długu

Poszerzaj swoją wiedzę, korzystając z naszej oferty
Webinarium: SLIM VAT 2 – Ulga na złe długi + Certyfikat gwarantowany
Webinarium: SLIM VAT 2 – Ulga na złe długi + Certyfikat gwarantowany
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Moja firma
  1 sty 2000
  27 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Sprzedaż odziedziczonej nieruchomości w Polsce przez osobę mieszkającą za granicą

  Sprzedaż odziedziczonej nieruchomości. Jakich formalności trzeba dopełnić, gdy osoba mieszkająca za granicą odziedziczyła nieruchomość położoną w Polsce i chce ją sprzedać? Jakie dokumenty będą potrzebne do sprzedaży tej nieruchomości? Wyjaśnia Agata Stradomska, menedżer agencji nieruchomości.

  Zasady etykietowania żywności

  Sprzedawcy żywności i napojów, muszą podawać niezbędne informacje o produktach w swojej ofercie, aby konsument końcowy mógł podjąć świadomą decyzję o ich zakupie.

  Obowiązki w zakresie postępowania z odpadami WEEE

  Produkcja, dystrybucja lub sprzedaż sprzętu elektrycznego i elektronicznego, takiego jak komputery, lodówki, telefony komórkowe, na mocy unijnych i krajowych przepisów oznacza obowiązek producenta, aby sprzęt ten był właściwe utylizowany i przetwarzany.

  Ubezpieczenia dla rolników z dopłatami z budżetu państwa

  Ubezpieczenia dla rolników z dopłatami. Poczta Polska rozpoczęła sprzedaż ubezpieczeń upraw rolnych objętych dopłatami z budżetu państwa. Ubezpieczenia rolne "Bezpieczne Uprawy' i "Bezpieczne Zwierzęta" oferowane przez Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych są sprzedawane w placówkach Poczty Polskiej. Producenci rolni mogą liczyć na dopłaty do 65 proc. składki ubezpieczeniowej z budżetu państwa.

  Kredyty hipoteczne z opcją "klucz za dług"

  Kredyty hipoteczne - "klucz za dług". Żaden bank nie wprowadził do swojej oferty kredytu hipotecznego z opcją "klucz za dług" – wynika z informacji Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.

  Uniwersalna ładowarka do urządzeń elektronicznych

  Uniwersalna ładowarka do urządzeń elektronicznych to mniej elektroodpadów i frustracji konsumentów. Po latach współpracy Komisji Europejskiej z branżą producentów urządzeń elektronicznych liczba ładowarek do telefonów komórkowych zmniejszyła się już z 30 do 3 w ostatniej dekadzie. Celem nowych przepisów jest ustanowienie wspólnego rozwiązania technicznego w zakresie ładowania wszystkich urządzeń.

  Wsparcie dla Kół Gospodyń Wiejskich. Kilka dni na złożenie wniosku.

  Koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przyznanie pomocy finansowej na realizację swoich zadań statutowych. Termin na złożenie wniosku mija 30 września.

  Jak zwiększyć wartość firmy

  Firma i marka istnieją dla klientów. To fakt. Inwestorzy stanowią także równie ważną grupę interesariuszy. I jednych, i drugich (a przede wszystkim ich kapitał) przyciągają marki silne, spójne w swej komunikacji i poważane na rynku. Jak zatem zwiększyć wartość firmy i marki, jeśli wciąż jesteśmy na etapie aspiracji do zostania liderem? Odpowiadamy.

  Idealny sprzedawca – 3 kroki do sukcesu

  Idealny sprzedawca jest pożądanym obiektem przez firmy sprzedażowe. Jego największą wartością są umiejętności oraz marka, którą buduje każdego dnia. W obecnych, trudnych czasach, kiedy sprzedaż głównie jest w sieci idealny sprzedawca musi stać się dobrym doradcą. Nie ważny jest produkt, który sprzedajesz. Ważne jest to, że to Ty jesteś sprzedawcą. Co buduje markę idealnego sprzedawcy? Jakie cechy powinien posiadać dobry handlowiec? Czy cena ma znaczenie w handlu?

  Nie budujemy rynku mieszkaniowego, dlatego mieszkania szybko drożeją

  Rynek mieszkaniowy. W sierpniu budowano prawie 252 tys. mieszkań, to najwyższy wynik w historii. Jednak nadal bardzo nam daleko do rozwiązania problemów mieszkaniowych bo nie korzystamy z rozwiązań, które sprawdziły się w wielu krajach.

  Bańka cenowa na rynku nieruchomości. Ceny mieszkań nie spadną dopóki stopy procentowe nie wzrosną

  Ceny mieszkań. Według szacunków, w ciągu ostatnich 2 lat ceny mieszkań wzrosły w wybranych miastach o ok. 1/3 lub więcej. W stolicy od stycznia do lipca tego roku metr kwadratowy podrożał nawet o 1 tys. złotych. Eksperci prognozują, że część metropolii osiągnie do końca br. wynik ponad 20% większy w relacji rocznej. Mimo znacznych wzrostów, nabywców zachęcają tanie kredyty. Ale jeśli te ostatnie podrożeją, to może nastąpić ograniczenie wzrostu cen na rynku nieruchomości, a nawet chwilowy ich spadek.

  Renta dożywotnia - od czego zależy jej wysokość

  Renta dożywotnia. O hipotece odwróconej możemy mówić w dwóch ujęciach: sprzedażowym i kredytowym. Model sprzedażowy to inaczej renta dożywotnia oferowana w Polsce przede wszystkim przez fundusze hipoteczne. W tym wypadku, w zamian za przekazanie prawa własności do nieruchomości, senior otrzymuje świadczenia pieniężne aż do swojej śmierci i może dożywotnio zamieszkiwać swoje lokum. Model kredytowy hipoteki odwróconej niestety nie istnieje w Polsce w praktyce. To usługa, którą mogłyby oferować banki na mocy ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym, ale dotychczas żaden nie zdecydował się na takie rozwiązanie. Od czego zależy wysokość świadczeń w przypadku renty dożywotniej?

  Mój Prąd 3.0 - kończy się budżet, trzeba się spieszyć ze składaniem wniosku

  Mój Prąd 3.0. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że kończy się budżet tegorocznej, trzeciej już edycji programu „Mój Prąd”, który wynosi 534 mln zł. Ta kwota alokacji wystarczy na dofinansowanie maksymalnie 178 tys. mikroinstalacji fotowoltaicznych, a zostało już złożonych ponad 162 tys. wniosków. Osoby chcące skorzystać z dotacji powinny spieszyć się ze złożeniem dokumentów. Już pod koniec września br. nabór może zostać zamknięty z powodu braku środków.

  Gaz SF6 tysiące razy bardziej szkodliwy niż CO2 wciąż stosowany w przemyśle

  Gaz fluorowy (sześciofluorek siarki, SF6) znajduje się na szczycie listy najbardziej szkodliwych gazów o globalnym potencjale cieplarnianym, z wynikiem 23,5 tys. razy wyższym niż CO2. Siedem lat temu Unia Europejska zakazała jego stosowania w produkcji m.in. butów sportowych czy opon samochodowych. Wciąż jednak jest wykorzystywany na dużą skalę w przemyśle. W efekcie jego stężenie w atmosferze w ciągu ostatnich dwudziestu lat wzrosło ponad dwukrotnie (w tym samym czasie ilość CO2 wzrosła o 11%). Komisja Europejska dokonuje obecnie przeglądu rozporządzenia – decyzję o całkowitym zakazie stosowania SF6 odroczyła do września br. Eksperci Eaton ostrzegają, że UE nie osiągnie neutralności klimatycznej bez rozwiązania tego problemu.

  Prototypy samochodów PRL: rewolucyjne i nieodżałowane

  Prototypy samochodów PRL, czyli historia opowiadająca o tym, jak kreatywni byli inżynierowie w czasach Polsku Ludowej. Oto 5 ciekawych konstrukcji.

  Wypłata zaliczek płatności bezpośrednich i niektórych działań obszarowych PROW

  Wypłata zaliczek płatności bezpośrednich i niektórych działań obszarowych PROW. W tym roku, podobnie jak w poprzednich latach, rolnicy mogą liczyć na wcześniejsze otrzymanie środków w ramach zaliczek na poczet corocznych dopłat bezpośrednich oraz działań obszarowych PROW - informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

  Cyfrowa odporność firmy - skąd wziąć szczepionkę?

  Cyfrowa odporność firmy - jak ją uzyskać? Skąd wziąć "szczepionkę"? Oto 7 najważniejszych warunków odporności cyfrowej firmy.

  Jak przygotować firmę na rewolucyjną transformację ZUS? [Webinarium 29 września]

  29 września 2021 r. odbędzie się bezpłatne webinarium „Jak przygotować firmę na rewolucyjną transformację ZUS?”, podczas którego eksperci Fiabilis Consulting Group kompleksowo przedstawią nowe regulacje dotyczące ubezpieczeń społecznych i rozliczeń z ZUS. W trakcie webinarium omówione zostaną m.in. obecne i nadchodzące regulacje w kwestiach takich jak: nowe istotne terminy rozliczeń dla płatników składek, zasiłek chorobowy, składka wypadkowa czy postępowania kontrolne prowadzone przez ZUS. Portal infor.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia.

  Mitsubishi Eclipse Cross plug-in: test Outlandera coupe na prąd

  Mitsubishi Eclipse Cross plug-in pożycza świetnie znany napęd hybrydowy w Outlandera i łączy go z dużo ciekawszą stylizacją. Co z tego wyszło?

  Ładowarka USB-C standardem w całej UE

  Ładowarka USB-C standardem w UE. 23 września 2021 r. Komisja Europejska zaproponowała przepisy, które mają ustalić jeden standard portu ładowania i technologii szybkiego ładowania. USB-C ma być standardowym portem wszystkich smartfonów, tabletów, aparatów fotograficznych, słuchawek, przenośnych głośników i konsoli do gier wideo. Ponadto Komisja proponuje rozdzielenie sprzedaży ładowarek od sprzedaży urządzeń elektronicznych.

  Kto ma pierwszeństwo przy zmianie pasa na środkowy?

  Kto ma pierwszeństwo przy zmianie pasa na środkowy? To jedna z wątpliwości, którą mogą mieć kierowcy na drogach wielopasmowych. Rozwiejmy ją.

  Używane pickupy do 50 tys. Oto nasza lista

  Używane pickupy do 50 tys. zł? Na naszej liście pojawia się trzech mocnych graczy. I co ciekawe, jeden z nich nie pochodzi ze Stanów!

  Jak używać sprzęgła przy hamowaniu?

  Jak używać sprzęgła przy hamowaniu? To pytanie, które często zadają sobie nie tylko kursanci... Właśnie dlatego warto poznać odpowiedź na nie.

  Kredyty mieszkaniowe - ponad 8 mld udzielonych kredytów w sierpniu

  Wartość udzielonych kredytów mieszkaniowych w sierpniu była rekordowa, przekroczyła 8,1 mld zł, a miesiąc przyniósł kontynuację hossy w kredytach wysokokwotowych. Jakość portfela kredytów mieszkaniowych w pandemii poprawiła się - wynika z danych Biura Informacji Kredytowej przekazanej PAP Biznes.

  Finansowanie programów mieszkaniowych - projekt zmian

  Finansowanie programów mieszkaniowych. Ułatwienie procesu wydatkowania środków publicznych i planowania inwestycji – to tylko niektóre zmiany, które zakłada projekt skierowany 16 września 2021 r. do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. Wśród proponowanych zmian jest także likwidacja barier dotyczących angażowania wkładu własnego przez inwestora oraz wymogu całościowego udziału gminy w TBS lub SIM w przypadku remontu pustostanów w rządowym programie wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego, finansowanego z Funduszu Dopłat.