reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Prawo > Windykacja > Egzekucja należności pien. > Cesja wierzytelności

Cesja wierzytelności

Cesja wierzytelności, zwana również przelewem polega na przeniesieniu uprawnień, które przysługiwały wierzycielowi (cedentowi) na nabywcę ( cesjonariusza). Od chwili zawarcia umowa przelewu wiąże strony i przenosi wierzytelności na cesjonariusza.

Przedmiotem przelewu może być każda zbywalna wierzytelność, która  nie przysługiwała osobie trzeciej względem dłużnika przed zawarciem umowy. Ponadto należy nadmienić, iż umowa przelewu  wierzytelności może być umową odpłatną bądź nieodpłatną. W przypadku niespełnienia zobowiązania przez dłużnika wierzyciel może dochodzić spełnienia świadczenia sam lub za pośrednictwem specjalnej firmy, bądź dokonać sprzedaży długu.

Porozmawiaj o tym na FORUM!

Uprawnienia wierzyciela i dłużnika

Zgodnie z kodeksem cywilnym wierzyciel może bez uprzedniej zgody dłużnika przenieść zobowiązanie na nabywcę, chyba że umowa, charakter wierzytelności lub przepis szczególny stanowią inaczej. W wyniku cesji dochodzi do zmiany osoby, uprawnionej do  żądania od dłużnika wykonania zobowiązania. Należy nadmienić, iż wraz z przeniesieniem wierzytelności, na cesjonariusza przechodzą wszystkie prawa z nią związane. Co do zasady umowa przelewu może być zawarta w dowolnej formie, wyjątek stanowi sytuacja „gdy wierzytelność jest stwierdzona pismem przelew powinien być dokonany w takiej samej formie”. Ponadto, zgodnie z kodeksem cywilnym aż do momentu zawiadomienia dłużnika o dokonaniu przelewu, świadczenie spełnione do rąk cedenta wywołuje skutki wobec cesjonariusza, chyba że dłużnik wiedział o cesji. Z chwilą powzięcia informacji o cesji dłużnikowi przysługują przeciwko cesjonariuszowi wszelkie roszczenia, które miał względem zbywcy. Ponadto dłużnik jest uprawniony do potrącenia z wierzytelności która mu przysługuje względem zbywcy, nawet jeśli stała się ona wymagalna dopiero po poinformowaniu dłużnika o cesji. Należy nadmienić, iż nie dotyczy to sytuacji, gdy wierzytelność ta „stała się wymagalna później niż wierzytelność będąca przedmiotem przelewu”.

Zobacz również: Przelew wierzytelności, a przejęcie długu

Cesja wierzytelności hipotecznej

Należy podkreślić, iż wierzytelność zabezpieczoną zastawem rejestrowym bądź hipoteką można przenieś bez jednoczesnego przenoszenia ograniczonego prawa rzeczowego. Natomiast przeniesienia ograniczonych praw rzeczowych można dokonać tylko wraz z cesją zabezpieczonej nimi wierzytelności. W przypadku zawarcia umowy przeniesienia wierzytelności hipotecznej, gdy uprawnieni chcą dokonać wpisu w księdze wieczystej wówczas umowę należy sporządzić w obecności notariusza. Tylko taki dokument, zgodnie z obowiązującym prawem może stanowić podstawę do zmiany wpisu hipoteki ujawnionej księdze wieczystej.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Koronawirus a przedsiębiorcy

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Dotacje dla firm

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Aneta Liszka

trenerka i konsultantka międzykulturowa, trenerka biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama