REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Ogłoszenia spółki z o.o. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Portal  Procesowy
Wydawcą portalu jest kancelaria Wardyński i Wspólnicy.
Spółki muszą ogłaszać o określonych wydarzeniach w Monitorze Sądowym i Gospodarczym / Fot. Fotolia
Spółki muszą ogłaszać o określonych wydarzeniach w Monitorze Sądowym i Gospodarczym / Fot. Fotolia

REKLAMA

REKLAMA

Przepisy prawa nakazują, by organ prowadzący sprawy spółki ogłaszał o określonych zdarzeniach w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. O jakie zdarzenia chodzi?

Podstawowym i obowiązkowym pismem przeznaczonym dla ogłoszeń spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest Monitor Sądowy i Gospodarczy. Wspólnicy spółki mogą w jej umowie wskazać również inne pisma, w których spółka powinna ogłaszać określone informacje dotyczące spółki. W takim przypadku organ odpowiedzialny za prowadzenie spraw spółki będzie zobowiązany do dokonywania również dodatkowego ogłoszenia, pod groźbą odpowiedzialności wobec spółki za szkodę wyrządzoną w wyniku naruszenia powyższego obowiązku.

REKLAMA

Zobacz: Kto jest wpisany do rejestru przedsiębiorców KRS?

W Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłasza się:

  • wszystkie wpisy do rejestru handlowego, chyba że ustawa stanowi inaczej,
  • ogłoszenia wymagane przez Kodeks spółek handlowych i Kodeks postępowania cywilnego,
  • inne obwieszczenia i ogłoszenia, jeżeli ich ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym jest wymagane lub dopuszczone przez ustawy.

Spółka jest zobowiązana przechowywać w lokalu swojej siedziby numery Monitora Sądowego i Gospodarczego, w którym zamieszczone są ogłoszenia i obwieszczenia jej dotyczące.

Likwidacja spółki w organizacji

Jeżeli spółki w organizacji nie zgłoszono do sądu rejestrowego w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy spółki albo postanowienie sądu odmawiające rejestracji stało się prawomocne, a spółka w organizacji nie jest w stanie dokonać niezwłocznie zwrotu wspólnikom wszystkich wniesionych wkładów lub pokryć w pełni wierzytelności osób trzecich, zarząd spółki (a w przypadku braku zarządu – ustanowiony likwidator) powinien przeprowadzić likwidację.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zobacz serwis: Postępowanie rejestrowe

W toku likwidacji zarząd (likwidator) spółki może w ramach podziału majątku spółki zwrócić wspólnikom wkłady wniesione do spółki. Zanim jednak będzie mogło to nastąpić, zarząd spółki (likwidator) zobowiązany będzie ogłosić w piśmie przeznaczonym do ogłoszeń spółki informację o otwarciu likwidacji, wzywając wierzycieli spółki do zgłoszenia ich wierzytelności w terminie jednego miesiąca od dnia ukazania się ogłoszenia. Dopiero po upływie sześciu miesięcy od daty ogłoszenia zarząd (likwidator) będzie mógł dokonać podziału majątku spółki (zwrotu wkładów) pomiędzy jej wspólników, pomniejszonego o zobowiązania spółki (proporcjonalnie do wniesionych wkładów).

Zwrot dopłat

REKLAMA

Uiszczanie dopłat przez wspólników do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może okazać się atrakcyjną formą dofinansowania spółki ze względu na wymagania co do formy oraz ze względu na czas potrzebny do przeprowadzenia tej procedury. Dodatkowo dopłaty charakteryzują się możliwością ich zwrotu wspólnikom oraz brakiem oprocentowania.

W celu zwrotu dokonanych dopłat zarząd spółki będzie zobowiązany ogłosić z miesięcznym wyprzedzeniem o planowanym zwrocie dopłat w piśmie przeznaczonym do ogłoszeń spółki. Wspólnicy spółki mogą jednak ustalić w umowie spółki inne reguły w tym zakresie, zarówno wyłączając ten obowiązek w całości (zwrot dopłat bez ogłoszenia), jak i ustalając inny termin czy inne pismo przeznaczone do ogłoszeń.

Zobacz: Co warto wiedzieć o spółkach kapitałowych w organizacji?

Obniżenie kapitału zakładowego spółki

REKLAMA

W wyniku pewnych założeń właścicieli spółki może dojść do konieczności obniżenia jej kapitału zakładowego. O uchwalonym obniżeniu kapitału zakładowego zarząd powinien niezwłocznie ogłosić, wzywając wierzycieli spółki do wniesienia sprzeciwu w terminie trzech miesięcy, licząc od dnia ogłoszenia, jeżeli nie zgadzają się na obniżenie. Wierzyciele, którzy w tym terminie zgłosili sprzeciw, powinni być przez spółkę zaspokojeni lub zabezpieczeni. Wierzycieli, którzy sprzeciwu nie zgłosili, uważa się za zgadzających się na obniżenie kapitału zakładowego.

Obowiązek ogłoszenia ma w tym przypadku na celu poinformowanie wierzycieli spółki, że planowane jest wyprowadzenie pewnej części majątku ze spółki na rzecz jej wspólników i w przypadku braku reakcji z ich strony może to nastąpić przed ich zaspokojeniem. Obniżenie kapitału nie będzie możliwe w przypadku sprzeciwu ze strony wierzycieli spółki (nawet jeżeli ma nastąpić obniżenie kapitału bez dokonania wypłat wspólnikom).

Do zgłoszenia obniżenia kapitału zakładowego w Krajowym Rejestrze Sądowym należy dołączyć między innymi dowody należytego wezwania wierzycieli.

Zobacz: Badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta

Połączenie spółki

Każde połączenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z innym podmiotem powinno być poprzedzone uzgodnieniem planu połączenia pomiędzy łączącymi się podmiotami. Uzgodniony plan połączenia powinien natomiast być ogłoszony nie później niż na miesiąc przed datą zgromadzenia wspólników, na którym ma być podjęta uchwała o połączeniu.

Powyższego wymogu nie stosuje się do spółki, która nie później niż na miesiąc przed dniem rozpoczęcia zgromadzenia wspólników, na którym ma być powzięta uchwała o połączeniu, nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzenia podejmującego uchwałę w sprawie połączenia bezpłatnie udostępni do publicznej wiadomości plan połączenia na swojej stronie internetowej.

Zobacz: Jakie korzyści wiążą się z łączeniem spółek?

W przypadku gdy spółki uczestniczące w połączeniu złożą wspólnie wniosek o ogłoszenie planu połączenia, ogłoszenie powinno nastąpić nie później niż na miesiąc przed datą zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia, na którym ma być podjęta pierwsza uchwała o połączeniu.

W przypadku, gdy spółka przejmująca posiada udziały albo akcje o łącznej wartości nominalnej nie niższej niż 90% kapitału zakładowego spółki przejmowanej (nie dotyczy to przypadku, gdy spółką przejmującą jest spółka publiczna), ogłoszenie lub udostępnienie planu połączenia, o którym mowa powyżej, musi nastąpić co najmniej na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie połączenia.

Spółka powinna ogłosić plan połączenia transgranicznego nie później niż na miesiąc przed dniem zgromadzenia wspólników tej spółki, na którym ma być powzięta uchwała o połączeniu. Spółka nie jest obowiązana do ogłoszenia planu połączenia, gdy nie później niż na miesiąc przed dniem rozpoczęcia zgromadzenia wspólników, na którym ma być powzięta uchwała o połączeniu, nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzenia podejmującego uchwałę w sprawie połączenia bezpłatnie udostępni do publicznej wiadomości plan tego połączenia na swojej stronie internetowej.

Podział spółki

Podobnie jak w przypadku łączenia spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, podział takiej spółki powinien być poprzedzony ogłoszeniem planu podziału.

Plan podziału należy ogłosić nie później niż na sześć tygodni przed dniem powzięcia pierwszej uchwały zgromadzenia wspólników w sprawie podziału. Spółka dzielona albo spółka przejmująca nie jest obowiązana do ogłoszenia planu podziału, gdy nie później niż na sześć tygodni przed dniem rozpoczęcia zgromadzenia wspólników, na którym ma być powzięta pierwsza uchwała w sprawie podziału, nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzenia podejmującego uchwałę w sprawie podziału, bezpłatnie udostępni do publicznej wiadomości plan podziału na swojej stronie internetowej.

Przekształcenie spółki

Zarząd spółki przekształconej albo wszyscy wspólnicy prowadzący sprawy spółki przekształconej zobowiązani są do ogłoszenia o przekształceniu spółki niezwłocznie po otrzymaniu postanowienia sądu o zarejestrowaniu przekształcenia spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Likwidacja spółki

Likwidatorzy spółki już zarejestrowanej zobowiązani będą ogłosić w piśmie przeznaczonym do ogłoszeń spółki informację o otwarciu likwidacji, wzywając wierzycieli spółki do zgłoszenia ich wierzytelności w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia. Likwidatorzy spółki będą mogli dokonać podziału majątku spółki (zwrotu wkładów) pomiędzy jej wspólników (akcjonariuszy), pomniejszonego o zobowiązania spółki (proporcjonalnie do wniesionych wkładów) dopiero po upływie sześciu miesięcy od daty ogłoszenia. Dowód ogłoszenia będzie musiał zostać złożony w Krajowym Rejestrze Sądowym wraz z wnioskiem o wykreślenie spółki z rejestru.

Pozostałe przypadki

Ogłoszeniu podlegają również informacje o osiągnięciu lub utracie przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pozycji dominującej w spółce akcyjnej. Statut spółki akcyjnej może przewidywać, że zamiast ogłoszenia wystarczy zawiadomić wszystkich akcjonariuszy listami poleconymi. Złożenie przez spółkę wniosku o ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym powinno być dokonane w terminie dwóch tygodni od zajścia zdarzenia.

Autor: Łukasz Śliwiński, Zespół Prawa Korporacyjnego, Restrukturyzacji Spółek i Kontraktów Handlowych kancelarii Wardyński i Wspólnicy

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Moja firma
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Jaki model logistyczny wybrać dla swojego sklepu internetowego?

Zakładając sklep internetowy, staniesz przed wyzwaniem organizacji całej jego logistyki. Zanim zaczniesz działalność, będziesz musiał zdecydować, gdzie magazynować swoje towary, z jakimi kurierami współpracować i jak obsługiwać zwroty od klientów. Pochłonie to mnóstwo cennego czasu i spory kapitał. W dzisiejszych czasach możesz tego jednak uniknąć. W jaki sposób? Poznaj najciekawsze modele logistyczne dla e-commerce!

Dobrzy w teorii. Dlaczego nie potrafimy odpoczywać i jak to zmienić?

Potrzeba regeneracji wydaje się oczywista dla każdego, kto funkcjonuje w naprzemiennym cyklu, w którym wysiłek absorbujący przeważającą część naszych aktywności przeplata się z czasem wolnym. Skąd zatem trudność w świadomym uwzględnianiu potrzeby wypoczynku i planowaniu przerw w zawodowym funkcjonowaniu?

Inflacja już niestraszna firmom. Obawia się jej dwa razy mniej firm niż rok temu

W rok o połowę zmalała liczba małych i średnich firm, które boją się, że inflacja może zagrozić ich biznesom. Obecnie to zaledwie co czwarte przedsiębiorstwo. Zaskakujące są jednak branże, w których te obawy są największe. Inflacja straciła też rangę najpoważniejszej obawy.

Startup - jak uzyskać ochronę patentową, ochronę znaku towarowego i prawa autorskie?

W startupach najważniejszy jest pomysł. Jak go chronić i zabezpieczyć się przed nieuprawnionym wykorzystywaniem dzieła i pobierania wynagrodzenia za korzystanie z niego przez podmioty trzecie? Jak uzyskać ochronę patentową, ochronę znaku towarowego i prawa autorskie? Dlaczego tak ważna jest umowa o zachowaniu poufności?

REKLAMA

Spółki: Premia za kontrolę w Polsce w latach 2019-2023 spadła do poziomu 13,6 proc.

Ostatnie lata przyniosły spadek aktywności na rynku wezwań w Polsce. Coraz częściej inwestorzy decydują się na ogłoszenie wezwania z zamiarem wycofania akcji spółki z obrotu giełdowego, gdy już uzyskają kontrolny pakiet akcji – wynika z najnowszej analizy KPMG, która objęła 133 wezwań do sprzedaży akcji spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2019-2023.

Firmy będą szukać specjalistów. Jakich?

Z raportu „Barometr Polskiego Rynku Pracy” Personnel Service wynika, że polskie firmy chcą poszukiwać specjalistów od automatyzacji i sztucznej inteligencji. 

Rachunki za prąd w firmie: kto musi płacić za energię elektryczną nawet trzy razy więcej niż cena giełdowa, jak tego uniknąć na przyszłość

Kryzys energetyczny wywołany przez agresję Rosji na Ukrainę doprowadził do gigantycznego wzrostu cen prądu. Wiele małych firm w obawie przed dalszym wzrostem cen zawarło wieloletnie umowy ze stałą ceną na rekordowym poziomie. To one najbardziej ucierpią na uwolnieniu cen energii.

Stare pytania, nowe odpowiedzi. Zmiana podejścia do pożądanych kompetencji menedżerskich

Obecnie organizacje nie są zainteresowane rozwojem konkretnych umiejętności liderskich ani pozyskiwaniem wiedzy, którą łatwo dziś zdobyć. Żyjemy w czasach, w których ciężko jest zaplanować długofalową strategię, dlatego wzrasta znaczenie umiejętności płynnego poruszania się w zmieniających się okolicznościach, tzw. strategizing.

REKLAMA

Wyróżniaj się bo zginiesz: o sukcesie sklepu internetowego decydują nie tylko atrakcyjne towary w dobrej cenie

W sklepie internetowym, zupełnie inaczej niż w tradycyjnym sklepie, wiarygodność osiąga się lub nie już poprzez sam wygląd aplikacji zakupowej. Bez niej nie wyróżniający się z tysięcy inny e-sklep nie odniesie sukcesu nawet oferując bardzo konkurencyjne produkty.

Restauracje ustępują miejsca barom szybkiej obsługi i sklepowej gastronomii, bo takie są wybory „zetek”

Na naszych oczach dzieje się prawdziwa rewolucja w gastronomii. Restauracje, ledwie się odbudowały po pandemii, przegrywają z barami szybciej obsługi i cateringiem, a teraz jeszcze poważnym graczem na rynku staje się gastronomia sklepowa. Wszystko to za sprawą najmłodszych klientów, którzy chcą żyć po amerykańsku.

REKLAMA