| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Prawo > Przedsiębiorca w sądzie > Przed sądem > Zawezwanie do próby ugodowej a przedawnienie

Zawezwanie do próby ugodowej a przedawnienie

Każde kolejne zawezwanie do próby ugodowej dotyczące tej samej wierzytelności przerywa bieg terminu przedawnienia i podlega takim samym rygorom prawnym jak pierwsze zawezwanie do próby ugodowej. Takie stanowisko zajął Sąd Apelacyjny w Gdańsku w wyroku z dnia 27 lutego 2015 r. (I ACa 649/14).

Wyrok wydany został w następującym stanie faktycznym. Strony procesu związane były umową o świadczenie usług, na podstawie której zleceniobiorca (powód) zobowiązany był do wykonywania na rzecz zleceniodawcy (pozwana spółka) m.in. prac kierowniczo-koordynacyjnych przy inwestycji polegającej na wybudowaniu zespołu mieszkalno-usługowego. W związku z rozwiązaniem umowy przez pozwaną spółkę w październiku 2007 roku powód wezwał ją do zapłaty kwoty 140.000 zł. Następnie w październiku 2009 roku powód złożył w sądzie wniosek o zawezwanie pozwanej spółki do próby ugodowej o zapłatę tejże kwoty tytułem odszkodowania za rozwiązanie umowy, jednakże do zawarcia ugody pomiędzy stronami nie doszło. Po dwóch latach powód kolejny raz wniósł o zawezwanie pozwanej spółki do próby ugodowej i podobnie jak za pierwszym razem pozwana nie wyraziła zgody na zawarcie ugody.

W 2013 roku powód złożył przeciwko pozwanej spółce pozew o zapłatę odszkodowania. Po rozpoznaniu sprawy Sąd Okręgowy w Gdańsku oddalił powództwo opierając swoje rozstrzygniecie na podniesionym przez pozwaną spółkę zarzucie przedawnienia roszczenia. W uzasadnieniu wyroku Sąd Okręgowy w Gdańsku zauważył, że roszczenie powoda podlegało 3-letniemu terminowi przedawnienia (art. 118 k.c.), bowiem powód dochodził od pozwanej odszkodowania, nie zaś wynagrodzenia z tytułu łączącej strony umowy (wówczas roszczenie przedawniałoby się w terminie 2 lat, zgodnie z art. 751 k.c.).

Polecamy: Jednolity Plik Kontrolny – praktyczny poradnik (książka)

Co istotne, sąd I instancji stwierdził, że termin przedawnienia roszczenia przysługującego powodowi został w przedmiotowej sprawie przerwany, ale jedynie przez pierwszy wniosek o zawezwanie pozwanej spółki do próby ugodowej z 2009 roku. Tym samym po bezskutecznej pierwszej próbie zawarcia ugody termin przedawnienia zaczął biec na nowo. Z tych względów w ocenie Sądu Okręgowego w Gdańsku roszczenie powoda było w dacie wniesienia pozwu (wrzesień 2013 roku) przedawnione, wobec czego powództwo nie zasługiwało na uwzględnienie. Odnosząc się do możliwości wielokrotnego przerywania biegu terminu przedawnienia poprzez składanie wniosków o zawezwanie do próby ugodowej sąd I instancji wskazał, że kwestia ta pozostaje sporna w orzecznictwie. Przychylił się jednak do poglądu, że sam fakt złożenia kolejnego wniosku o zawezwanie do próby ugodowej nie skutkuje automatycznie przerwaniem biegu przedawnienia tego samego roszczenia, gdyż takie działanie mogłoby stanowić nadużycie prawa i podważać sens instytucji przedawnienia.

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

TAXWISE Michał Zdyb

TAXWISE Michał Zdyb jest nowoczesną kancelarią doradztwa podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »