| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Prawo > Przedsiębiorca w sądzie > Przed sądem > Zawezwanie do próby ugodowej - szybszy i tańszy sposób dochodzenia roszczeń od kontrahentów

Zawezwanie do próby ugodowej - szybszy i tańszy sposób dochodzenia roszczeń od kontrahentów

Zawezwanie do próby ugodowej jest postępowaniem pojednawczym pomiędzy stronami, a jego głównym celem jest zawarcie ugody sądowej, bez konieczności przeprowadzania procesu sądowego. Instytucję tę regulują odpowiednio przepisy art. 184-186 k.p.c.

Gdzie złożyć wniosek

W praktyce funkcjonuje sformułowanie: „wniosek o zawezwanie do próby ugodowej”. Zgodnie z właściwością miejscową, wniosek taki kieruje się do Sądu właściwego dla miejsca zamieszkania Zawezwanego (inaczej rzecz ujmując dłużnika). Niemniej jednak istnieje możliwość złożenia wniosku właściwego dla miejsca spełnienia świadczenia. Jeżeli wnioskodawca założył rachunek bankowy w placówce w Warszawie i w wezwaniach do zapłaty wskazywał ten numer bankowy, to możliwym jest po załączeniu wydruku z ewidencji numerów banków, prowadzoną przez Narodowy Bank Polski, złożenia wniosku do Sądu właściwego dla miejsca spełnienia świadczenia.

Zgodnie z regulacją art. 34 zd. 1 k.p.c. powództwo o wykonanie, rozwiązanie bądź unieważnienie umowy, jak również o odszkodowanie z powodu niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy można wytoczyć przed sąd miejsca jej wykonania. W judykaturze możemy odnaleźć stanowisko potwierdzające powyższe, a mianowicie w wyroku Sądu Najwyższego z 12 lipca 1996 roku, sygn. akt II CRN 79/96 wskazano: „W przypadku rozliczenia bezgotówkowego miejscem spełnienia świadczenia jest miejsce, gdzie prowadzony jest bankowy rachunek wierzyciela, dokonanie bowiem wpisu na tym rachunku („uznanie”) jest równoznaczne z uzyskaniem przez Wierzyciela możności rozporządzania odnośną kwotą, to zaś dopiero może być uznane za równoważne z „otrzymaniem” należności”.

Zobacz: Zwolnienie z długu a zgoda dłużnika

Konieczne elementy wniosku

Postępowanie pojednawcze wszczynane jest poprzez skierowanie wniosku do właściwego Sądu. Wniosek ten winien być sporządzony na piśmie i zawierać niezbędne elementy pisma procesowego, wskazane enumeratywnie w treści art. 126 k.p.c.

W oparciu o obowiązujące uregulowania rzeczone pismo inicjujące postępowanie winno zawierać zwięzłe oznaczenie sprawy. Jednak nie ma wymogu, aby wniosek ten był tak sprecyzowany jak pozew. Warunkiem obligatoryjnym jest takie określenie przedmiotu sporu, by Sąd oraz Zawezwany po zapoznaniu się z treścią pisma wiedzieli czego sprawa dotyczy, jaka jest wysokość roszczenia i jaka jest podstawa jego dochodzenia.

Zobacz również: Powództwo przeciwegzekucyjne - czym jest i gdzie je wnosimy?

Opłata

Wniosek rozpoczynający postępowanie pojednawcze podlega stałej opłacie w wysokości 40 zł, bez względu na wartość przedmiotu sporu. Stanowi o tym art. 23 pkt. 3 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

TAXWISE Michał Zdyb

TAXWISE Michał Zdyb jest nowoczesną kancelarią doradztwa podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »