REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jakie są wymogi w sporach gospodarczych?

Jakie są wymogi w sporach gospodarczych?
Jakie są wymogi w sporach gospodarczych?

REKLAMA

REKLAMA

W sporach gospodarczych bardzo istotną kwestię stanowi prekuluzja dowodowa, obowiązek polubowego rozwiązania sporu czy kwestie związane z brakami formalnymi oraz ograniczona możliwość zmian przedmiotowych. W postępowaniu w sprawach gospodarczych brak jest również możliwości tzw. podmiotowego przekształcenia powództwa. Należy jednocześnie pamiętać że wniesienie pozwu łączy się z kosztami, a orzeczenie sądu pierwszej instancji jest tytułem zabezpieczającym.

Prekluzja dowodowa

Przy składaniu pozwu (odpowiedzi na pozew, sprzeciwu od wyroku zaocznego, zarzutów od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym) konieczne jest przedstawienie wszystkich twierdzeń dotyczących żądania oraz dowodów na ich poparcie. Późniejsze ich powołanie nie będzie możliwe, chyba że powód wykaże, że nie mógł ich powołać lub potrzeba powołania pojawiła się później.

REKLAMA

Porozmawiaj o tym na naszym FORUM!

Obowiązek próby polubownego rozwiązania sporu

Powód powinien dołączyć do pozwu odpis reklamacji lub wezwania do dobrowolnego spełnienia żądania wraz z dowodem doręczenia albo wysłania go pozwanemu przesyłką poleconą oraz odpisy pism świadczących o próbie wyjaśnienia spornych kwestii w drodze rokowań. Konsekwencją niedołączenia reklamacji lub wezwania do spełnienia świadczenia będzie zwrot pisma oraz obciążenie powoda kosztami procesu.

Jakie są koszty arbitrażu w postępowaniu sądowym?

Krótsze terminy

W sprawach, w których sąd nie wydał nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym lub upominawczym, pozwany jest obowiązany do wniesienia odpowiedzi na pozew w terminie 2 tygodni od dnia otrzymania pozwu. Odpowiedź na pozew wniesiona po terminie podlega zwrotowi i może doprowadzić do wydania przez sąd wyroku zaocznego.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Sąd umarza postępowanie zawieszone, jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu 6 miesięcy od daty postanowienia o zawieszeniu.

Po upływie 2 lat od uprawomocnienia się wyroku nie można żądać wznowienia postępowania, chyba że strona była pozbawiona możliwości działania lub nie była należycie reprezentowana. 

Większe rygory przy brakach formalnych

REKLAMA

Strona reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika (adwokata, radcy prawnego) powinna doręczyć odpisy pism procesowych bezpośrednio stronie przeciwnej, dołączając do odpisów pism wnoszonych do sądu dowód doręczenia. Nie dotyczy to jednak, sprzeciwu od wyroku zaocznego, zarzutów od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, sprzeciwu od nakazu zapłaty, wniosku o zabezpieczenie. Pisma złożone przez profesjonalnego pełnomocnika bez dowodu doręczenia stronie przeciwnej,  podlegają zwrotowi bez wezwania do usunięcia tego braku.

Jeżeli pismo nie może być uwzględnione z uwagi na braki formalne, zwracane jest stronie ze wskazaniem braków pisma i pouczeniem o możliwości jego ponownego wniesienia w terminie tygodniowym ze skutkiem od daty pierwszego wniesienia. Gdy pismo zawierające braki wnosi pełnomocnik (adwokat, radca prawny), zwraca się je bez możliwości jego ponownego wniesienia ze skutkiem od daty pierwszego wniesienia.

Sprzeciw od wyroku zaocznego, zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym zawierają braki i są wniesione przez przedsiębiorcę podlegają uzupełnieniu na ogólnych zasadach, natomiast wniesione przez kwalifikowanego pełnomocnika podlegają odrzuceniu. 

Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych

Zakaz zmian podmiotowych oraz powództwa wzajemnego

W postępowaniu w sprawach gospodarczych brak jest możliwości tzw. podmiotowego przekształcenia powództwa. Nie jest możliwe przypozwanie podmiotu, który powinien być w sprawie stroną pozwaną. Dlatego przed wniesieniem pozwu należy upewnić się, że pozwanym jest właściwa osoba. W przypadku błędu w tym zakresie dochodzi do oddalenia żądania pozwu, powód ponosi koszty procesu, a ponadto często następuje przedawnienie roszczeń wobec osoby, która powinna być pozwana. Niedopuszczalne jest również złożenie powództwa wzajemnego.

Ograniczona możliwość zmian przedmiotowych

W toku postępowania nie można występować z nowymi roszczeniami zamiast lub obok dotychczasowych. Jednakże w razie zmiany okoliczności powód może żądać zamiast pierwotnego przedmiotu sporu, jego wartości lub innego przedmiotu, a w sprawach o świadczenie powtarzające się może nadto rozszerzyć żądanie pozwu o świadczenia za dalsze okresy.

Orzeczenie sądu pierwszej instancji jest tytułem zabezpieczającym

W sprawach o roszczenia pieniężne albo świadczenia innych rzeczy zamiennych wyrok sądu pierwszej instancji z chwilą wydania stanowi tytuł zabezpieczenia, wykonalny bez nadawania mu klauzuli wykonalności. Kwota zasądzona wyrokiem wraz z wymagalnymi odsetkami stanowi sumę, której złożenie przez dłużnika do depozytu sądowego wystarczy do zabezpieczenia. Jeżeli wyrok zobowiązuje do wydania rzeczy zamiennych, do zabezpieczenia wystarczy złożenie sumy równej wartości przedmiotu sporu.

Uznanie orzeczeń sądów państw obcych

Koszty wniesienia pozwu

Aby sąd zajął się wniesionym pozwem, należy go najpierw opłacić. Wysokość takiej opłaty w postępowaniu zwykłym zależy od wartości przedmiotu sporu. Wynosi ona 5% wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż 100 000 tys. zł.

W sprawie toczącej się w postępowaniu uproszczonym pobiera się od pozwu opłatę stałą, przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu umowy:

  • do 2000 zł – 30 zł,
  • ponad 2000 zł do 5000 zł – 100 zł,
  • ponad 5000 zł do 7500 zł – 250 zł,
  • ponad 7500 zł – 300 zł.

W postępowaniu nakazowym opłata wynosi 1/4 opłaty stosunkowej, która wynosi 5% wartości przedmiotu sporu. Natomiast opłata sądowa w postępowaniu nakazowym w trybie uproszczonym równa jest 1/4 opłaty stałej (nie mniej jednak niż 30 zł).

Czy złożenie pozwu o zapłatę pozwala na zaliczenie do kosztów dokonanego wcześniej odpisu aktualizującego?

Gdy pismo sądowe nie zostało należycie opłacone, przewodniczący zwraca bez wezwania o uiszczenie opłaty, jeżeli pismo podlega opłacie w wysokości stałej lub stosunkowej obliczonej od wskazanej przez stronę wartości przedmiotu sporu. Jeżeli brakująca opłata zostanie wniesiona w ciągu tygodnia, pismo wywołuje skutek od daty pierwotnego wniesienia. Skutek taki nie następuje w razie kolejnego zwrotu pisma z tej samej przyczyny. Apelację, zażalenie, skargę kasacyjną, skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, sprzeciw od wyroku zaocznego, zarzuty od nakazu zapłaty, skargę na orzeczenie referendarza sądowego wniesione bez stosownej opłaty sąd odrzuca.

Źródło: eu-go.gov.pl/

Autopromocja

REKLAMA

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Moja firma
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Dzień Matki. Jak wygląda rynek pracy kobiet?

W ciągu ostatnich kilku lat sytuacja kobiet na rynku pracy mocno ewoluowała. Pomimo podejmowania przez firmy działań na rzecz równouprawnienia płci panie bywają niejednokrotnie w nieco gorszej sytuacji zawodowej niż panowie. Jak wygląda rynek pracy kobiet? Czy pracodawcy oferują dodatkowe benefity dla rodziców? Co jest dla nich ważne u pracodawcy?

Pablo Escobar jako znak towarowy? Sąd odmawia

Sąd UE odmówił rejestracji oznaczenia słownego „Pablo Escobar” pod unijnym znakiem towarowym. Sąd uznał je za sprzeczne z porządkiem publicznym i dobrymi obyczajami. Za bardzo kojarzy się z handlem narkotykami i zbrodnią.

Ogromne grzywny za niewdrożenie dyrektywy NIS2. Do kiedy trzeba to zrobić?

Dyrektywa Unii Europejskiej w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa na terytorium Unii (NIS2) ma duże znaczenie dla poprawy cyberbezpieczeństwa UE. Jej wejście w życie nastąpiło w styczniu 2023 r. - z terminem na dostosowanie niezbędnych do wykonania niniejszej dyrektywy przepisów krajowych do 18 października 2024 r. Kto powinien przygotować się do działania w zgodzie z NIS2-  analizuje Michał Borowiecki, dyrektor Netskope na Polskę i Europę Wschodnią.

Nowa usługa dla indywidualnych przedsiębiorców w aplikacji mObywatel 2.0

W aplikacji mObywatel 2.0 pojawiła się usługa "Firma" skierowana do osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Jak z niej skorzystać?

REKLAMA

Onboarding w hybrydowym modelu pracy

Czym jest onboarding? Jak wygląda w pracy hybrydowej? 

Efekt Marywilskiej i fali pożarów: przedsiębiorcy pytają o ubezpieczenia i podatki pod względem strat

Tragedia tysięcy kupców, którzy prowadzili swoje biznesy często poniżej poziomu ryzyka skłania wielu przedsiębiorców do refleksji nad warunkami w jakich oni sami prowadzą swoją działalność. Efekt Marywilskiej i fali pożarów w ogóle: dwie ważne kwestie, w których doradzają eksperci to rozliczanie strat i inne aspekty podatkowe nieszczęścia oraz skuteczność polis jako zabezpieczenia przed skutkami nieszczęść.

Jak zbudować dobre „candidate experience”

Czym jest candidate experience? Na co wpływa? Jak zmierzyć candidate experience i jak zbudować dobre?

31 maja 2024 r. upływa ważny termin dla rolników-przedsiębiorców

Do 31 maja 2024 r. należy złożyć zaświadczenie/oświadczenie o nieprzekroczeniu rocznej kwoty granicznej należnego podatku dochodowego za 2023 rok od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

REKLAMA

Twórcy i wykonawcy utworów audiowizualnych dostaną tantiemy za udostępnianie ich dzieł w Internecie. Czy coś się zmieni dla osób korzystających z internetu?

Rada Ministrów 14 maja 2024 r. przyjęła projekt nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Na mocy tych przepisów twórcy i wykonawcy utworów audiowizualnych oraz wykonawcy utworów muzycznych (i słowno-muzycznych) będą mieli prawo do tantiem z tytułu eksploatacji ich dzieł w internecie.

Firma prosi klienta o dane by spersonalizować ofertę, jak reaguje polski konsument

Firmy chcą wiedzieć coraz więcej o swoich klientach po to by łatwiej konkurować z innymi, dostarczając na rynek produkty lepiej dostosowane do oczekiwań i potrzeb nabywców. Konsumenci z kolei są gotowi przekazać więcej danych o sobie, ale nie za darmo – wiedzą już, że takie dane to towar, który ma swoją cenę oczekują więc w zamian dla siebie korzyści. Jakich?

REKLAMA