| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Prawo > Przedsiębiorca w sądzie > Przed sądem > Powództwo o naprawienie szkody wyrządzonej spółce

Powództwo o naprawienie szkody wyrządzonej spółce

Każdy wspólnik może wytoczyć powództwo o naprawienie szkody wyrządzonej spółce. Actio pro socio to instytucja zabezpieczająca interesy wspólników na wypadek bezczynności organów spółki.

Art. 295 § 1 k.s.h. przewiduje możliwość wniesienia pozwu przez wspólników spółki o naprawienie szkody wyrządzonej spółce w sytuacji, gdy w terminie roku od ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę reprezentacja spółki nie wytoczyła powództwa o naprawienie szkody. Każdy wspólnik jest uprawniony do wniesienia takiego powództwa niezależnie od ilości i wielkości posiadanych udziałów w spółce. Wspólnik działa we własnym imieniu, pomimo występowania w imieniu spółki przeciwko osobom zarządzającym spółką, likwidatorom, osobom biorącym udział w tworzeniu spółki bądź osobom trzecim wyrządzającym szkodę innym wspólnikom.

Roszczenie actio pro socio

Instytucja actio pro socio jest specyficznym mechanizmem służącym ochronie interesów wspólników. Wspólnik, który korzysta z takiego uprawnienia może skutecznie wnieść powództwo o odszkodowanie do czasu przedawnienia roszczenia odszkodowawczego. W przypadku wytoczenia powództwa przez wspólnika, spółka może włączyć się do toczącego się już postępowania w charakterze interwenienta ubocznego, jednakże spółka oraz inni wspólnicy nie mogą wystąpić z odrębnym powództwem o to samo roszczenie. W momencie wytoczenia powództwa przez spółkę oraz przez innych wspólników z tego samego tytułu, może dojść do wielokrotnego zasądzenia odszkodowania na rzecz spółki z powodu tego samego zdarzenia wywołującego szkodę. W takiej sytuacji spółka otrzyma odszkodowanie tylko z jednego wyroku natomiast może dochodzić prawa do otrzymania największego z nich, jeżeli  poszczególne orzeczenia zasądziły na rzecz spółki odszkodowania w różnej wysokości.

Interwenientem ubocznym jest osoba trzecia, która może uczestniczyć w procesie toczącym się między dwiema stronami w celu ochrony własnych interesów. Interwenient uboczny nie jest stroną w postępowanie, może być traktowany jako pełnomocnik strony, do której przystąpił.

Zobacz też: Jak skorzystać z postępowania pojednawczego?

Nałożenie kaucji przez sąd

Art. 295 § 2 k.s.h. przyznaje pozwanemu możliwość zgłoszenia żądania podczas pierwszych czynności sądowych złożenia kaucji na zabezpieczenie pokrycia szkody wynikającej z bezzasadności powództwa, którą pozwany zobowiązany jest udowodnić. Oznacza to, że musi wykazać, iż wniesienie powództwa skutkuje wystąpieniem wobec niego szkody Sąd wedle swojego uznania określa wysokość i rodzaj kaucji. Jednakże w przypadku niezłożenia kaucji w wyznaczonym terminie sąd oddala pozew i umarza postępowanie. Na postanowienie sądu nakazujące złożenie przez powoda kaucji na rzecz pozwanego nie przysługuje zażalenie. Jeżeli wytoczone powództwo zostanie uznane za bezzasadne a pozwany poniesie szkodę z tego tytułu będzie mógł zaspokoić swoją wierzytelność z ciążącego na powodzie obowiązku naprawienia szkody. Dodatkowo na kaucji służy pozwanemu pierwszeństwo przed wszystkimi wierzycielami powoda. Oznacza to, iż pozostali wierzyciele będą mogli zaspokoić swoje roszczenia ze złożonej kaucji tylko w sytuacji, gdy pozwany zaspokoi swoje roszczenie lub zrzeknie się prawa pierwszeństwa.

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Wojciechowski

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »