| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Prawo > Przedsiębiorca w sądzie > Dokumenty > W jaki sposób wypowiedzieć pełnomocnictwo procesowe?

W jaki sposób wypowiedzieć pełnomocnictwo procesowe?

Mocodawca może w każdym czasie wypowiedzieć pełnomocnictwo procesowe. Jednakże skutki prawne wystąpią dopiero w momencie zawiadomienia sądu o tym fakcie oraz z chwilą doręczenia zawiadomienia stronom oraz innym uczestnikom postępowania.

Pełnomocnictwo procesowe z mocy prawa (art. 92 k.p.c.) obejmuje umocowanie do:

  1. wszystkich łączących się ze sprawą czynności procesowych, nie wyłączając powództwa wzajemnego, skargi o wznowienie postępowania i postępowania wywołanego ich wniesieniem, jako też wniesieniem interwencji głównej przeciwko mocodawcy,
  2. wszelkich czynności dotyczących zabezpieczenia i egzekucji,
  3. udzielenia dalszego pełnomocnictwa procesowego adwokatowi lub radcy prawnemu,
  4. zawarcia ugody, zrzeczenia się roszczenia albo uznania powództwa, jeżeli czynności te nie zostały wyłączone w danym pełnomocnictwie,
  5. odbioru kosztów procesu od strony przeciwnej.

Regulacje dotyczące wypowiedzenia pełnomocnictwa znajdują się w art. 94 k.p.c. Z treści tego artykułu wynika, iż każda ze stron – zarówno mocodawca, jak i pełnomocnik mają prawo wypowiedzieć pełnomocnictwo w każdym czasie. Możliwość jednostronnego wypowiedzenia będzie wiązała się z równoczesnym rozwiązaniem stosunku prawnego łączącego strony, na podstawie którego udzielone zostało pełnomocnictwo.

Zobacz również: Co powinien zawierać wniosek o zabezpieczenie dowodu?

Konieczność zawiadomienia sądu i przeciwników

Mocodawca, który wypowiedział pełnomocnictwo procesowe zobowiązany jest do zawiadomienia o tym fakcie sądu, gdyż dopiero od chwili powzięcia wiadomości o wypowiedzeniu pełnomocnictwa przez mocodawcę lub wygaśnięciu obowiązku działania pełnomocnika, który był stroną wypowiadającą, sąd ma obowiązek traktowania strony jako działającej bez pełnomocnika. Oznacza to, że czynności procesowe pełnomocnika dokonane wobec sądu przed zawiadomieniem go o wypowiedzeniu pełnomocnictwa lub wygaśnięciu obowiązku działania pełnomocnika są procesowo skuteczne (wyr. SA w Szczecinie, I ACa 77/13). Z chwilą doręczenie wypowiedzenia pełnomocnictwa pełnomocnikowi wygasa jego tytuł prawny do dalszego reprezentowania strony w sprawie.

Doręczenie odpisu wyroku sądu pierwszej instancji z uzasadnieniem byłemu pełnomocnikowi strony po zawiadomieniu sądu przez mocodawcę o wypowiedzeniu pełnomocnictwa (art. 94 § 1 k.p.c.) jest nieskuteczne i nie powoduje rozpoczęcia biegu terminu do wniesienia apelacji (post. SN, I PZ 58/02).

Należy jednak pamiętać, że ustanowienie z wyboru nowego pełnomocnika w sprawie nie wiąże się jednoznacznie z wypowiedzeniem pierwszego pełnomocnictwa. Wypowiedzenie musi być bowiem wyraźnie dokonane w odrębnym oświadczeniu.

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Koronawirus a przedsiębiorcy

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

e-agropodatki.pl

Pierwszy w Polsce podatkowy serwis informacyjny dla rolników indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »