| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Prawo > Przedsiębiorca w sądzie > Dokumenty > Co powinien zawierać wniosek o zabezpieczenie dowodu?

Co powinien zawierać wniosek o zabezpieczenie dowodu?

Wniosek o zabezpieczenie dowodu można złożyć zarówno przed wszczęciem postępowania jak i w jego toku. We wniosku należy wykazać, że spełnione zostały konieczne przesłanki uzasadniające zabezpieczenie określonego dowodu. W odmiennym przypadku, sąd wyda postanowienie oddalające wniosek o zabezpieczenie dowodu, którego nie będzie można zaskarżyć.

Jak i gdzie należy złożyć wniosek o zabezpieczenie dowodu?

Wniosek o zabezpieczenie dowodu można złożyć zarówno przed wszczęciem postępowania jak i w jego toku. Wniosek o zabezpieczenie dowodu składa się w sądzie właściwym do rozpoznania sprawy, a w wypadkach nie cierpiących zwłoki lub gdy postępowanie nie zostało jeszcze wszczęte, w sądzie rejonowym, w którego okręgu dowód ma być przeprowadzony. Składając wniosek należy pamiętać o złożeniu określonej liczby odpisów.

Co powinien zawierać wniosek o zabezpieczenie dowodu?

  • oznaczenie wnioskodawcy i przeciwnika oraz innych osób zainteresowanych, jeżeli są znane;
  • wskazanie faktów oraz dowodów (przy czym mowa jest wyłącznie o faktach mających istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy. Z kolei dowody, które mają być przeprowadzone, powinny być określone w sposób umożliwiający sformułowanie postanowienia dowodowego);
  • przyczyny uzasadniające potrzebę zabezpieczenia dowodu (w miejscu tym należy wskazać konkretne przyczyny uzasadniające zabezpieczenie dowodu, tj. należy precyzyjnie określić dlaczego zachodzi obawa, że przeprowadzenie dowodu stanie się niewykonalne lub zbyt utrudnione, albo wskazać inne przyczyny przemawiające za tym, że zachodzi potrzeba stwierdzenia istniejącego stanu rzeczy).

Zobacz: Czy sąd może zażądać przedstawienia dokumentu?

Wniosek z zabezpieczenie dowodu podlega opłacie stałej w kwocie 40 zł. (art. 23 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Dz.U.05.167.1398)

Jeżeli pismo nie będzie spełniało tych wymogów, wnioskodawca zostanie wezwany pod rygorem zwrócenia pisma, do poprawienia, uzupełnienia lub opłacenia go w terminie tygodniowym.

W jaki sposób sformułować wniosek o zabezpieczenie dowodu?

W piśmie należy zamieścić:
(1) wniosek (np. wnoszę o przeprowadzenie dowodu - w trybie zabezpieczenia - w postaci przesłuchania świadka Jana Nowaka zam. Warszawa, ul. Prosta 2 oraz o wezwanie stron na termin do przeprowadzenia dowodu) a także
(2) uzasadnienie (zawierające wskazanie faktów i dowodów i przyczynę uzasadniającą zabezpieczenie dowodu. Taką przyczyną w przypadku dowodu z przesłuchania świadka może być wyjazd świadka na pobyt stały za granicę - co uniemożliwi lub znacznie utrudni przesłuchanie świadka w późniejszym terminie).

Zobacz: Czym jest dowód z dokumentu?

Sąd Apelacyjny w Warszawie w postanowieniu z dnia 18 kwietnia 1996 r.(I ACz 229/96) przyjął, iż przepisy prawa autorskiego dotyczące zabezpieczenia dowodu stanowią lex specialis w stosunku do norm kodeksowych, dlatego skuteczne ubieganie się przez mającego w tym interes prawny zabezpieczenia dowodu w sprawie o ochronę praw autorskich, nie jest uzależnione od wykazania obawy odnośnie trudności lub niemożności przeprowadzenia dowodu. Niemniej jednak nie oznacza to, że składający wniosek o zabezpieczenie dowodu nie jest zwolniony od wykazania istnienia przesłanek domagania się zabezpieczenia dowodu.

Czytaj także

Ekspert:

Monika Serwatka

Aplikantka radcowska

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

Wniosek o zabezpieczenie dowodu można złożyć zarówno przed wszczęciem postępowania jak i w jego toku.
Wniosek o zabezpieczenie dowodu można złożyć zarówno przed wszczęciem postępowania jak i w jego toku.

VAT 2020. Komentarz199.00 zł

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Koronawirus a przedsiębiorcy

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Arkadiusz Zuzmak

Radca prawny, ekspert w dziedzinie prawa cywilnego, handlowego i administracyjnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »