| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Praca i ubezpieczenia > Jakie świadczenia przysługują zwalnianym pracownikom?

Jakie świadczenia przysługują zwalnianym pracownikom?

W przypadku rozwiązania z pracownikiem stosunku pracy pracodawca powinien przede wszystkim wypłacić przysługujące wynagrodzenie za pracę. Dodatkowo pracodawca powinien ustalić prawo do innych świadczeń, m.in. ekwiwalent za urlop czy odprawę emerytalną lub rentową. Dodatkowe świadczenia pracodawca oblicza i wypłaca.

Z pracownikiem, z którym pracodawca rozwiązuje stosunek pracy, powinien rozliczyć się nie tylko z przysługującego mu wynagrodzenia za wykonaną pracę. Pracodawca ustala również prawo do innych świadczeń wiążących się z zakończeniem współpracy (np. ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, odprawy emerytalnej lub rentowej, odprawy z tytułu zwolnień grupowych, wynagrodzenia za dni na poszukiwanie pracy), oblicza je i wypłaca.

Nie zawsze przyjęty u danego pracodawcy termin wypłaty wynagrodzenia pokrywa się z datą odejścia pracownika. W przypadku rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę przed obowiązującym terminem wypłaty wynagrodzeń, np. w trakcie miesiąca czy w ostatnim dniu miesiąca, gdy płatności są dokonywane w miesiącu następnym (np. 10. dnia miesiąca następnego), należne wynagrodzenie za pracę wraz z pozostałymi świadczeniami powinny być wypłacone w dniu ustania stosunku pracy. Niektórzy eksperci prawa pracy zajmują stanowisko, że można rozliczyć się z byłym pracownikiem nie w dniu rozwiązania stosunku pracy, lecz w najbliższym terminie płatności przypadającym w zakładzie pracy.

Począwszy od dnia następnego po ustaniu zatrudnienia osoba nie jest już pracownikiem i nie dotyczy jej termin wypłat u byłego pracodawcy. Dlatego, zdaniem autorki, rozliczenie powinno mieć miejsce najpóźniej ostatniego dnia pracy. W przeciwnym razie były pracownik może wystąpić z roszczeniem o odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty świadczeń ze stosunku pracy. Jedynie w szczególnych sytuacjach można uregulować należności później. Dotyczy to przypadków, gdy na dzień ustania stosunku pracy pracodawca nie jest w stanie ustalić wysokości należnych świadczeń, np. premii czy prowizji, a więc dodatkowych składników płacowych.

Umowa o pracę rozwiązuje się ostatniego dnia miesiąca, a w firmie wypłaty są realizowane 10. dnia miesiąca następnego. Wobec tego pracodawca dokonał wypłaty w kolejnym miesiącu, czyli 10. Postępowanie pracodawcy należy uznać za nieprawidłowe.

Wypowiedzenie umowy o pracę na okres próbny

Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy

Ekwiwalent pieniężny przysługuje pracownikowi w przypadku niewykorzystania urlopu wypoczynkowego w całości lub w części z powodu rozwiązania (lub wygaśnięcia) stosunku pracy (art. 171 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy; dalej: k.p.). Pracodawca nie ma obowiązku wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego tylko wówczas, gdy strony postanowią o wykorzystaniu urlopu w czasie pozostawania pracownika w stosunku pracy na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej z tym samym pracodawcą bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą.

Za zaległy, nieprzedawniony urlop przysługuje pracownikowi ekwiwalent w pełnej wysokości. Jeżeli stosunek pracy ustaje w trakcie roku, urlop bieżący ulega proporcjonalnemu obniżeniu, a więc należy się również ekwiwalent za urlop proporcjonalny do okresu przepracowanego.

Ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy ustala się, stosując zasady obowiązujące przy obliczaniu wynagrodzenia urlopowego, jednak z pewnymi różnicami. Składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości uwzględnia się przy ustalaniu ekwiwalentu w wysokości należnej w miesiącu nabycia prawa do tego ekwiwalentu, tj. w dniu ustania stosunku pracy. Natomiast elementy zmienne, przysługujące pracownikowi za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc, uzyskane przez pracownika w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu, uwzględnia się przy jego ustalaniu w przeciętnej wysokości z okresu 3 miesięcy.

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Green Drive

To kampania społeczna realizowana przez Fundację Trans.org (www.trans.org). Głównym celem akcji jest pokazanie firmom transportowym w Europie najlepszych sposobów na zmniejszenie wydatków na paliwo.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK