| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Podatki > Różnice kursowe w KPIR

Różnice kursowe w KPIR

Podczas transakcji dokonywanych w walutach obcych zdarzają się sytuacje, w których data zapłaty, a tym samym kurs przeliczenia, różni się od daty ujęcia transakcji w podatkowej książce przychodów i rozchodów i przelicznika kursu zastosowanego dla celów podatkowych. Wówczas uwzględniając odmienne kursy walut dla celów przeliczenia kwot na walutę polską, występują różnice pomiędzy otrzymanymi wartościami. Jak postępować z różnicami kursowymi w KPIR?

Obowiązek wykazania różnic kursowych


Każdy przedsiębiorca, u którego występują różnice kursowe, ma obowiązek uwzględnić je w ewidencji księgowej. Nie ma znaczenia, że często przyjmują one niskie wartości. Różnice kursowe mogą stanowić zarówno przychód jak i koszt, w zależności od kształtowania się kursu danej waluty. 

Jedynie przedsiębiorcy dokonujący transakcji w walutach obcych, u których zapłata następuje w tym samym dniu co wystawienie faktury, nie będą zobowiązani do wykazania różnic kursowych, gdyż w takim przypadku różnice kursowe po prostu nie wystąpią.

 
Porozmawiaj o tym na naszym FORUM!


Dodatnie różnice kursowe


Przychody


Dodatnie różnice kursowe powstaną jeżeli wartość przychodu należnego w walucie obcej po przeliczeniu na walutę krajową PLN, wg średniego kursu ogłaszanego przez NBP (w praktyce: z ostatniego dnia roboczego  poprzedzającego moment wystawienia faktury), jest niższa od wartości przychodu w dniu jego otrzymania, po przeliczeniu wg kursu faktycznie zastosowanego z tego dnia.

Czyli, gdy przychód wykazany w KPiR < kwota faktycznie otrzymana.

Wydatki

Dodatnie różnice kursowe powstaną jeżeli wartość kosztu wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na PLN, wg średniego kursu ogłaszanego przez NBP (w praktyce: z ostatniego dnia roboczego  poprzedzającego moment wystawienia faktury), jest wyższa od wartości faktycznie poniesionego kosztu w dniu zapłaty po przeliczeniu wg kursu faktycznie zastosowanego z tego dnia.

Czyli, gdy wydatek wykazany w KPiR > kwota faktycznie wydana.


Zobacz: Amortyzacja samochodu małżonka


Ujemne różnice kursowe


Przychody

Ujemne różnice kursowe powstaną jeżeli wartość przychodu należnego w walucie obcej, po przeliczeniu na walutę krajową PLN wg średniego kursu ogłaszanego przez NBP (w praktyce: z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego moment wystawienia faktury), jest wyższa od wartości przychodu w dniu jego otrzymania, po przeliczeniu wg kursu faktycznie zastosowanego z tego dnia.


Czyli, gdy przychód wykazany w KPiR > kwota faktycznie otrzymana.

Wydatki


Ujemne różnice kursowe powstaną jeżeli wartość kosztu wyrażonego w walucie obcej, po przeliczeniu na PLN wg średniego kursu ogłaszanego przez NBP (w praktyce: z ostatniego dnia roboczego  poprzedzającego moment wystawienia faktury), jest niższa od wartości faktycznie poniesionego kosztu w dniu zapłatym po przeliczeniu wg kursu faktycznie zastosowanego z tego dnia.


Czylim gdy wydatek wykazany w KPiR < kwota faktycznie wydana.


Zobacz: Skrócona nazwa firmy na fakturze


Księgowanie różnic kursowych w KPiR


Dodatnie różnice kursowe stanowią dla przedsiębiorcy przychód podatkowy natomiast ujemne różnice kursowe będą ewidencjonowane jako koszt. W podatkowej księdze przychodów i rozchodów dodatnie różnice kursowe wykazuje się w kolumnie 8 &ldquo;Pozostałe przychody”, a ujemne - stanowiące koszt - w kolumnie 13 &ldquo;Pozostałe wydatki”. Dokumentem księgowym, na podstawie którego różnice kursowe są ujmowane w podatkowej księdze, jest dowód wewnętrzny. Ponieważ ustalenie różnic kursowych jest możliwe po dokonaniu (lub otrzymaniu) faktycznej zapłaty, księgowane są one najczęściej ostatniego dnia miesiąca, w którym nastąpiła zapłata.

W praktyce w przypadku dokonywania wielu transakcji w walutach obcych możliwe jest zbiorcze księgowanie różnic kursowych z danego okresu. Wówczas jednak w dokumentacji księgowej do dowodu wewnętrznego warto podpiąć dodatkowy dokument z wyliczeniami różnic oraz kursami walut, na podstawie których dokonano przeliczeń, aby w przyszłości nie było problemów z odtworzeniem wyliczeń.


Zobacz: Woda dla pracowników zmniejsza podatek


Różnice kursowe w przykładach


Przykład 1

Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą w dniu 15 lipca 2013 r. wykonał usługę dla kontrahenta z Niemiec. W związku z tym, że przedsiębiorca korzysta ze zwolnienia z VAT wystawił rachunek również w dniu 15 lipca (poniedziałek) na kwotę 1.500 euro. Kontrahent opłacił należność w dniu 23 lipca. Zapłata nastąpiła na rachunek krajowy, gdyż przedsiębiorca nie posiada rachunku w walucie obcej.

 
Rozliczenie:

1. W kolumnie 7 KPiR pod datą 15 lipca 2013r. jako przychód ze sprzedaży została wykazana kwota 6.494,25 zł (1.500 euro x  4,3295 zł/euro Tabela kursów 134/A/NBP/2013 z 12 lipca 2013 - ostatni dzień roboczy poprzedzający wystawienie rachunku).

2. Ustalenie różnicy kursowej:

a) wartość przychodu wykazanego w KPiR to 6.494,25 zł

b) wartość faktycznie otrzymana to 6.542,25 zł (1.500 euro x 4,3615 zł/euro wg użytego przez bank kursu - wartość po przeliczeniu wykazana na wyciągu bankowym - zastosowanego do księgowania operacji przez bank w dniu otrzymania należności)

c) obliczenie różnicy kursowej od kwoty z punktu b) należy odjąć kwotę z punku a): 6542,25 - 6494,25 = 48,00 zł

Ponieważ wynik jest dodatni, otrzymano dodatnią różnicę kursową stanowiącą przychód, którą wykazuje się jako Pozostałe przychody w kolumnie 8 KPiR, pod datą 31 lipca 2013r.

 
Zobacz: Zmiany w pełnomocnictwie podatkowym

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

adw. Agata Stanilewicz-Krzysztofiak

Partner Kancelarii Kawczyński i Kieszkowski Adwokaci i Radcowie Prawni sp. p. www.kklaw.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »