| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Podatki > Różnice kursowe w KPIR

Różnice kursowe w KPIR

Podczas transakcji dokonywanych w walutach obcych zdarzają się sytuacje, w których data zapłaty, a tym samym kurs przeliczenia, różni się od daty ujęcia transakcji w podatkowej książce przychodów i rozchodów i przelicznika kursu zastosowanego dla celów podatkowych. Wówczas uwzględniając odmienne kursy walut dla celów przeliczenia kwot na walutę polską, występują różnice pomiędzy otrzymanymi wartościami. Jak postępować z różnicami kursowymi w KPIR?

Obowiązek wykazania różnic kursowych


Każdy przedsiębiorca, u którego występują różnice kursowe, ma obowiązek uwzględnić je w ewidencji księgowej. Nie ma znaczenia, że często przyjmują one niskie wartości. Różnice kursowe mogą stanowić zarówno przychód jak i koszt, w zależności od kształtowania się kursu danej waluty. 

Jedynie przedsiębiorcy dokonujący transakcji w walutach obcych, u których zapłata następuje w tym samym dniu co wystawienie faktury, nie będą zobowiązani do wykazania różnic kursowych, gdyż w takim przypadku różnice kursowe po prostu nie wystąpią.

 
Porozmawiaj o tym na naszym FORUM!


Dodatnie różnice kursowe


Przychody


Dodatnie różnice kursowe powstaną jeżeli wartość przychodu należnego w walucie obcej po przeliczeniu na walutę krajową PLN, wg średniego kursu ogłaszanego przez NBP (w praktyce: z ostatniego dnia roboczego  poprzedzającego moment wystawienia faktury), jest niższa od wartości przychodu w dniu jego otrzymania, po przeliczeniu wg kursu faktycznie zastosowanego z tego dnia.

Czyli, gdy przychód wykazany w KPiR < kwota faktycznie otrzymana.

Wydatki

Dodatnie różnice kursowe powstaną jeżeli wartość kosztu wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na PLN, wg średniego kursu ogłaszanego przez NBP (w praktyce: z ostatniego dnia roboczego  poprzedzającego moment wystawienia faktury), jest wyższa od wartości faktycznie poniesionego kosztu w dniu zapłaty po przeliczeniu wg kursu faktycznie zastosowanego z tego dnia.

Czyli, gdy wydatek wykazany w KPiR > kwota faktycznie wydana.


Zobacz: Amortyzacja samochodu małżonka


Ujemne różnice kursowe


Przychody

Ujemne różnice kursowe powstaną jeżeli wartość przychodu należnego w walucie obcej, po przeliczeniu na walutę krajową PLN wg średniego kursu ogłaszanego przez NBP (w praktyce: z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego moment wystawienia faktury), jest wyższa od wartości przychodu w dniu jego otrzymania, po przeliczeniu wg kursu faktycznie zastosowanego z tego dnia.


Czyli, gdy przychód wykazany w KPiR > kwota faktycznie otrzymana.

Wydatki


Ujemne różnice kursowe powstaną jeżeli wartość kosztu wyrażonego w walucie obcej, po przeliczeniu na PLN wg średniego kursu ogłaszanego przez NBP (w praktyce: z ostatniego dnia roboczego  poprzedzającego moment wystawienia faktury), jest niższa od wartości faktycznie poniesionego kosztu w dniu zapłatym po przeliczeniu wg kursu faktycznie zastosowanego z tego dnia.


Czylim gdy wydatek wykazany w KPiR < kwota faktycznie wydana.


Zobacz: Skrócona nazwa firmy na fakturze


Księgowanie różnic kursowych w KPiR


Dodatnie różnice kursowe stanowią dla przedsiębiorcy przychód podatkowy natomiast ujemne różnice kursowe będą ewidencjonowane jako koszt. W podatkowej księdze przychodów i rozchodów dodatnie różnice kursowe wykazuje się w kolumnie 8 &ldquo;Pozostałe przychody”, a ujemne - stanowiące koszt - w kolumnie 13 &ldquo;Pozostałe wydatki”. Dokumentem księgowym, na podstawie którego różnice kursowe są ujmowane w podatkowej księdze, jest dowód wewnętrzny. Ponieważ ustalenie różnic kursowych jest możliwe po dokonaniu (lub otrzymaniu) faktycznej zapłaty, księgowane są one najczęściej ostatniego dnia miesiąca, w którym nastąpiła zapłata.

W praktyce w przypadku dokonywania wielu transakcji w walutach obcych możliwe jest zbiorcze księgowanie różnic kursowych z danego okresu. Wówczas jednak w dokumentacji księgowej do dowodu wewnętrznego warto podpiąć dodatkowy dokument z wyliczeniami różnic oraz kursami walut, na podstawie których dokonano przeliczeń, aby w przyszłości nie było problemów z odtworzeniem wyliczeń.


Zobacz: Woda dla pracowników zmniejsza podatek


Różnice kursowe w przykładach


Przykład 1

Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą w dniu 15 lipca 2013 r. wykonał usługę dla kontrahenta z Niemiec. W związku z tym, że przedsiębiorca korzysta ze zwolnienia z VAT wystawił rachunek również w dniu 15 lipca (poniedziałek) na kwotę 1.500 euro. Kontrahent opłacił należność w dniu 23 lipca. Zapłata nastąpiła na rachunek krajowy, gdyż przedsiębiorca nie posiada rachunku w walucie obcej.

 
Rozliczenie:

1. W kolumnie 7 KPiR pod datą 15 lipca 2013r. jako przychód ze sprzedaży została wykazana kwota 6.494,25 zł (1.500 euro x  4,3295 zł/euro Tabela kursów 134/A/NBP/2013 z 12 lipca 2013 - ostatni dzień roboczy poprzedzający wystawienie rachunku).

2. Ustalenie różnicy kursowej:

a) wartość przychodu wykazanego w KPiR to 6.494,25 zł

b) wartość faktycznie otrzymana to 6.542,25 zł (1.500 euro x 4,3615 zł/euro wg użytego przez bank kursu - wartość po przeliczeniu wykazana na wyciągu bankowym - zastosowanego do księgowania operacji przez bank w dniu otrzymania należności)

c) obliczenie różnicy kursowej od kwoty z punktu b) należy odjąć kwotę z punku a): 6542,25 - 6494,25 = 48,00 zł

Ponieważ wynik jest dodatni, otrzymano dodatnią różnicę kursową stanowiącą przychód, którą wykazuje się jako Pozostałe przychody w kolumnie 8 KPiR, pod datą 31 lipca 2013r.

 
Zobacz: Zmiany w pełnomocnictwie podatkowym

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Nasz Świat

Portal dla Polaków we Włoszech

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »