REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Błędy początkujących przedsiębiorców w rozliczeniu VAT

błędy przy rozliczaniu vat
błędy przy rozliczaniu vat

REKLAMA

REKLAMA

Rozpoczynając działalność gospodarczą, przedsiębiorca ma na głowie wiele spraw związanych z rozwinięciem biznesu. Mnogość nowych obowiązków dopełniają te związane z prowadzeniem księgowości, szczególnie jeżeli przedsiębiorca postanawia zająć się nią osobiście. Ponieważ dziedzina ta zwykle jest dla niego zupełną nowością, zdarzają się błędy - szczególnie w związku z rozliczeniem podatku VAT. Przeczytaj poniższy artykuł i dowiedz się, na co zwrócić uwagę przy rozliczaniu VAT.

Konsekwencje braku rejestracji do VAT

REKLAMA

Początkujący przedsiębiorca musi zmierzyć się z wieloma problemami: np. znalezieniem dostawców, jeśli zajmuje się handlem bądź produkcją, podpisaniem umowy na nowe lokum, założeniem strony/sklepu internetowego, odpowiednią kampanią reklamową… Gdy pojawia się klient, przedsiębiorca myśli głównie o zrealizowaniu pierwszej transakcji, a dopiero później o kwestiach formalnych, takich jak prawo do wystawienia faktury.

REKLAMA

Przypomnijmy, że co do zasady przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą mają prawo do korzystania ze zwolnienia z podatku VAT na mocy art. 113 ust. 1 i 9 Ustawy o podatku od towarów i usług. Jest to zwolnienie ze względu na limit obrotów do 150.000 zł (lub proporcjonalnej części tej kwoty, jeżeli działalność została założona w trakcie roku). Zatem jeśli przedsiębiorcy nie dokonają zgłoszenia rejestracyjnego na druku VAT-R z opłatą 170 zł, to automatycznie oznacza, że korzystają z powyższego zwolnienia.

Porozmawiaj o tym na naszym FORUM!

REKLAMA

W dokumentowaniu sprzedaży na rzecz firm mogą korzystać z wystawiania faktur, ale bez naliczonego podatku VAT. Co natomiast wtedy, gdy przedsiębiorca omyłkowo wyda odbiorcy fakturę z wykazanym podatkiem VAT? Otóż w takim przypadku naliczenie VAT skutkuje obowiązkiem odprowadzenia tej daniny do urzędu skarbowego. Podatnik nie składa przy tym żadnej deklaracji, tylko dokonuje zapłaty podatku do 25. dnia kolejnego miesiąca. Nie ma przy tym prawa do skorzystania z odliczenia VAT od zakupów - prawo to przysługuje jedynie przedsiębiorcom, którzy dopełnią obowiązków formalnych. Ale co ważne, VAT naliczony można odzyskać po dokonaniu rejestracji - jeżeli będzie ona mieć miejsce w miesiącu otrzymania faktur kosztowych bądź w dwóch kolejnych okresach (miesiącach lub kwartałach, jeśli wybierze taką częstotliwość rozliczania VAT).

Mogłoby się wydawać, że brak rejestracji do VAT nie będzie rodzić zbyt wielu negatywnych konsekwencji. Przy błędnym udokumentowaniu sprzedaży ucierpi jednak nabywca. Nie ma on bowiem prawa do odliczenia VAT z faktury wystawionej przez podmiot nieuprawniony do jej wystawiania. Tym samym sprzedawca - nasz początkujący przedsiębiorca -  będzie już na starcie postawiony w złym świetle.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Faktury otrzymane przed dokonaniem dostawy - jak je rozliczyć?

Nieterminowe składanie deklaracji VAT

Po dokonaniu rejestracji do VAT przedsiębiorcę czekają dodatkowe obowiązki związane z naliczeniem podatku oraz sporządzeniem deklaracji VAT-7 (w przypadku rozliczeń miesięcznych) lub VAT-7K (w przypadku rozliczeń kwartalnych). Tu należy mieć na uwadze, że brak sprzedaży w danym okresie nie zwalnia z obowiązku złożenia deklaracji. Przedsiębiorca ma na to czas do 25. dnia miesiąca następującego po danym okresie rozliczeniowym. Jest to termin nieprzekraczalny. Niestety, zdarzają się uchybienia w tym zakresie, szczególnie na początku prowadzenia działalności. Przedsiębiorcy dokonujący rozliczeń kwartalnych muszą pamiętać o wyznaczonych dla nich terminach do 25. kwietnia, lipca, października oraz stycznia. Za opóźnienia w składaniu deklaracji VAT w wyznaczonym terminie może grozić kara grzywny, która w 2014 roku waha się w granicach od 168 zł do 33.600 zł. Zwykle kary wynoszą kilkaset złotych, jednak dla nowego przedsiębiorcy każdy tego typu nieprzewidziany wydatek (w dodatku w tym przypadku niestanowiący kosztu uzyskania przychodu) ma znaczenie. Przed negatywnymi konsekwencjami może uchronić tzw. instytucja  czynnego żalu, którą należy złożyć wraz z opóźnioną deklaracją.

Przechowywanie dokumentów fiskalnych

Zapłata podatku VAT po terminie a odsetki

Złożenie deklaracji VAT w terminie nie jest jedynym cyklicznym obowiązkiem przedsiębiorcy, bowiem konieczne jest również opłacenie podatku. 25. dzień po danym okresie rozliczeniowym wyznacza termin płatności, którego przekroczenie wiąże się z koniecznością naliczenia odsetek od zaległości podatkowych. Wylicza się je od dnia następującego po terminie zapłaty do dnia dokonania płatności. Co ważne, przedsiębiorcy są zobowiązani do samodzielnego naliczenia i opłacenia odsetek wraz z należnością główną. Jedyna preferencja, jaka obowiązuje w tym zakresie, dotyczy odsetek nieprzekraczających kwoty 8,70 zł, bowiem w takim wypadku nie podlegają one naliczeniu, a tym samym zapłacie do urzędu.

Wydatki o charakterze osobistym a odliczenie VAT

Na początku prowadzenia działalności dość często występuje problem z określeniem, czy dany wydatek może stanowić koszt firmowy i podstawę do odliczenia VAT, czy też nie. Przedsiębiorcy niejednokrotnie kierują się zasłyszanymi opowieściami na temat tego, od których wydatków ktoś znajomy odliczył VAT. Trzeba jednak mieć na uwadze, że mimo iż w jednym przypadku odliczenie VAT będzie poprawne, nie oznacza to wcale, że w drugim będzie podobnie. Przykładem może być zakup ekspresu do kawy do firmy, która zatrudnia pracowników. W tym przypadku zarówno wydatek dotyczący samego sprzętu, jak i kawy oraz herbaty będzie uzasadniony. Jeżeli jednak tego typu zakupu dokonuje przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność w swoim mieszkaniu, to wydatek może zostać podważony przez organy skarbowe jako noszący znamiona prywatnego.

Przedsiębiorcy często mają problem oddzieleniem wydatków o charakterze osobistym od tych faktycznie poniesionych w celu prowadzenia firmy. Wydatki na dentystę, okulary korekcyjne, fitness czy basen, mimo iż można doszukiwać się tu związku z prowadzoną działalnością, nie będą stanowić podstawy do odliczenia podatku VAT.

Rozliczenie VAT przy odwrotnym obciążeniu w praktyce

Odliczenie VAT z faktur bez prawa do odliczenia

Istnieje również grupa wydatków, które mogą stanowić koszt w podatku dochodowym, ale nie dają prawa do odliczenia VAT. Do tego grona zaliczamy faktury za:

 • usługi noclegowe - jeżeli na fakturze oprócz usługi hotelowej znajdują się inne wydatki np. parking, to brak możliwości odliczenia VAT występuje tylko w stosunku do kwoty za nocleg;
 • usługi gastronomiczne;
 • paliwo do samochodów osobowych w użytku mieszanym - możliwość odliczenia 50% kwoty VAT będzie przysługiwać dopiero od 1 lipca 2015 r.

Sprzedaż środków trwałych a procedura VAT marża


Zastosowanie błędnej stawki VAT na fakturze sprzedaży

Jedną z dość częstych pomyłek przedsiębiorców jest stosowanie błędnych stawek podatku VAT. Zdarzają się przypadki opodatkowania czynności, które nie podlegają VAT lub korzystają ze zwolnienia z podatku (tu uwaga na konsekwencje dla odbiorcy, bowiem nie będzie mieć on prawa do odliczenia VAT), jak również zastosowania zaniżonej stawki. Drugi z przypadków jest dość częstym problemem w przypadku firm świadczących usługi budowlane. Ustawa o VAT wskazuje bowiem na możliwość korzystania z preferencyjnej stawki 8% w przypadku budowy, remontu, modernizacji obiektów budowlanych zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Art. 41 ustawy o VAT:

“12a. Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 – wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

12b. Do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonego w ust. 12a nie zalicza się:

1) budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2;

2) lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.”

Kiedy przedsiębiorca traci prawo do karty podatkowej?

Tymczasem zdarza się, że przedsiębiorcy stosują obniżoną stawkę dla usługi budowlanej związanej z infrastrukturą towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu np. wykonania śmietników czy parkingów. W tym przypadku zastosowanie ma podstawowa stawka VAT 23%.

Przeniesienie kwoty nadwyżki VAT do kolejnej deklaracji

Przedsiębiorca, który w początkowej fazie prowadzenia własnego biznesu ponosi sporo wydatków, może nie być zobowiązany do opłacania VAT. Jeżeli w deklaracji VAT wykazuje nadwyżkę podatku VAT naliczonego (od zakupów) nad należnym (od sprzedaży), to ma dwa rozwiązania - wnioskować o jej zwrot lub przenieść do rozliczenia na kolejny okres. W drugim przypadku wartość nadwyżki należy wykazać w kolejnej deklaracji VAT, w polu nr 37. Jak się okazuje, również w tym przypadku przedsiębiorcy popełniają błędy, wykazując kwoty wyższe niż wskazane w poprzedniej deklaracji. W takim wypadku konieczne będzie złożenie korekty wraz z wyjaśnieniem.

Błędy rachunkowe w deklaracji VAT

Kolejnym całkiem prozaicznym błędem są złe wyliczenia w deklaracji VAT, wynikające m.in. z nieprawidłowego podsumowania wartości. Tego typu błędy zdarzają się jeszcze w ręcznie wypełnianych deklaracjach. Co ciekawe, błędy rachunkowe dość często pojawiają się w polach 41 i 42 deklaracji VAT (nabycie towarów i usług pozostałych). Wartość podatku VAT (pole 42) nie może być wyższa niż kwota podstawy opodatkowania (pole 41) pomnożona przez najwyższą stawkę VAT 23%. Wyższa wartość podatku sugeruje błąd ze strony podatnika. Niższa kwota będzie natomiast akceptowana ze względu na występujące obniżone stawki VAT 5% i 8%.

Początkujący przedsiębiorca, który decyduje się na samodzielne prowadzenie księgowości, staje nie tylko przed wyzwaniem związanym z rozwojem swojej firmy, ale również z poprawnym poruszaniem się w kwestiach podatkowych. Nie oznacza to, że prawidłowe prowadzenie rozliczeń w tytułu VAT jest niemożliwe. Wręcz przeciwnie, wystarczą świadomość czekających obowiązków (jak terminy płatności i składania deklaracji VAT) czy umiejętność oddzielenia wydatków prywatnych od firmowych. Od błędów rachunkowych może natomiast uchronić program do samodzielnego prowadzenia księgowości.

Kto nie musi składać VAT-R? - stanowisko MF

Autopromocja
wfirma.pl
wFirma.pl jest platformą księgowości on­line udostępniającą, poza księgowością i doradztwem nowoczesne narzędzia informatyczne, niezbędne do zarządzania firmą.

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Moja firma
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Składka zdrowotna to parapodatek! Odkręcanie Polskiego Ładu powinno nastąpić jak najszybciej

  Składka zdrowotna to parapodatek! Zmiany w składce zdrowotnej muszą nastąpić jak najszybciej. Odkręcanie Polskiego Ładu dopiero od stycznia 2025 r. nie satysfakcjonuje przedsiębiorców. Czy składka zdrowotna wróci do stanu sprzed Polskiego Ładu?

  Dotacje KPO wzmocnią ofertę konkursów ABM 2024 dla przedsiębiorców

  Dotacje ABM (Agencji Badań Medycznych) finansowane były dotychczas przede wszystkim z krajowych środków publicznych. W 2024 roku ulegnie to zmianie za sprawą środków z KPO. Zgodnie z zapowiedziami, już w 3 i 4 kwartale możemy spodziewać się rozszerzenia oferty dotacyjnej dla przedsiębiorstw.

  "DGP": Ceneo wygrywa z Google. Sąd zakazał wyszukiwarce Google faworyzowania własnej porównywarki cenowej

  Warszawski sąd zakazał wyszukiwarce Google faworyzowania własnej porównywarki cenowej. Nie wolno mu też przekierowywać ruchu do Google Shopping kosztem Ceneo ani utrudniać dostępu do polskiej porównywarki przez usuwanie prowadzących do niej wyników wyszukiwania – pisze we wtorek "Dziennik Gazeta Prawna".

  Drogie podróże zarządu Orlenu. Nowe "porażające" informacje

  "Tylko w 2022 roku zarząd Orlenu wydał ponad pół miliona euro na loty prywatnymi samolotami" - poinformował w poniedziałek minister aktywów państwowych Borys Budka. Dodał, że w listopadzie ub.r. wdano też 400 tys. zł na wyjazd na wyścig Formuły 1 w USA.

  REKLAMA

  Cable pooling - nowy model inwestycji w OZE. Warunki przyłączenia, umowa

  W wyniku ostatniej nowelizacji ustawy Prawo energetyczne, która weszła w życie 1 października 2023 roku, do polskiego porządku prawnego wprowadzono długo wyczekiwane przez polską branżę energetyczną przepisy regulujące instytucję zbiorczego przyłącza, tzw. cable poolingu. Co warto wiedzieć o tej instytucji i przepisach jej dotyczących?

  Wakacje składkowe. Od kiedy, jakie kryteria trzeba spełnić?

  12 kwietnia 2024 r. w Sejmie odbyło się I czytanie projektu nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Projekt nowelizacji przewiduje zwolnienie z opłacania składek ZUS (tzw. wakacje składkowe) dla małych przedsiębiorców. 

  Sprzedaż miodu - nowe przepisy od 18 kwietnia 2024 r.

  Nowe przepisy dotyczące sprzedaży miodu wchodzą w życie 18 kwietnia 2024 r. O czym muszą wiedzieć producenci miodu?

  Branża HoReCa nie jest w najlepszej kondycji. Restauracja z Wrocławia ma 4,2 mln zł długów

  Branża HoReCa od pandemii nie ma się najlepiej. Prawie 13,6 tys. obiektów noclegowych, restauracji i firm cateringowych w Polsce ma przeterminowane zaległości finansowe na ponad 352 mln zł. 

  REKLAMA

  Branża handlu detalicznego liczy w 2024 roku na uzyskanie wyższych marż – i to mimo presji na obniżanie cen

  Choć od pandemii upłynęło już sporo czasu, dla firm handlu detalicznego dalej największym wyzwaniem jest zarządzanie kosztami w warunkach wciąż wysokiej inflacji oraz presji na obniżkę cen. Do tego dochodzi w dalszym ciągu staranie o ustabilizowanie łańcucha dostaw. Jednak coraz więcej przedsiębiorstw patrzy z optymizmem w przyszłość i liczy na możliwość uzyskania wyższej marzy.

  Coraz więcej firm ma w planach inwestycje – najwięcej wśród średnich, co trzecia. Co to oznacza dla gospodarki

  Czwarty kwartał z rzędu rośnie optymizm wśród przedsiębiorców, co oznacza powrót do normalności jakiego nie było od czasów pandemii. Stabilność w pozytywnych nastrojach właścicieli i kadry zarządzającej firmy dobrze rokuje dla tempa wzrostu polskiej gospodarki.

  REKLAMA