| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Firma > Mała firma > Podatki > Korekta kosztów w związku z nieterminowymi płatnościami

Korekta kosztów w związku z nieterminowymi płatnościami

W myśl Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (czyli tzw. trzecia ustawa deregulacyjna) ograniczone zostało prawo przedsiębiorcy do zaliczania do kosztów podatkowych wydatków, które nie zostały faktycznie przez niego uregulowane. Innymi słowy, przedsiębiorca będzie zobligowany do wyksięgowania wydatku z kosztów po upływie terminu określonego w ustawie

Znowelizowane regulacje mają zastosowanie do nieuregulowanych kwot wynikających z faktur, które zaliczono do kosztów podatkowych, począwszy od 1 stycznia 2013 r.

Podatnicy w związku z nieuregulowaniem kwoty wynikającej z faktury bądź innego dokumentu zakupu są obowiązani do tzw.  korekty kosztów podatkowych. Moment jej dokonania został uzależniony od terminu płatności:

  • jeżeli wynosi mniej niż 60 dni - podatnik musi dokonać zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów w miesiącu, w którym upływa 30. dzień od terminu płatności;
  • jeżeli wynosi ponad 60 dni - dokonuje się takiego zmniejszenia wraz z 90 dniem od daty zaliczenia wydatku do kosztów podatkowych.

Odliczenie podatku VAT a samochód z zaświadczeniem VAT-2

Formy bezgotówkowe regulowania płatności - podstawowe pojęcia

Obrót bezgotówkowy składa się z transakcji finansowych realizowanych z pominięciem gotówki. W ramach tego rodzaju rozliczenia między kontrahentami wykorzystywane są nowoczesne instrumenty płatnicze. Do najpopularniejszych należy zaliczyć:

  • polecenie przelewu,
  • polecenie zapłaty,
  • weksel,
  • kompensatę,
  • świadczenie w miejsce wykonania,
  • nowację.

Na potrzeby artykułu niektóre z tych pojęć zostaną pokrótce wyjaśnione.

Weksel jest papierem wartościowym. Osoba posiadająca prawa do weksla może domagać się od dłużnika zapłaty sumy określonej na wekslu. W razie jej nieuzyskania może jej dochodzić na drodze sądowej, ewentualnie egzekucyjnej.

Kompensata występuje w sytuacji, gdy dwa podmioty są jednocześnie względem siebie wierzycielami i dłużnikami - każdy z nich może od drugiego żądać zapłaty i jednocześnie sam jest zobowiązany do zapłaty. W tym celu należy sporządzić odpowiednie oświadczenie o potrąceniu.

Świadczenie w miejsce wykonania (Datio in solumtum) jest instytucją cywilnoprawną. Występuje wówczas, gdy dłużnik w celu zwolnienia się z zobowiązania spełnia za zgodą wierzyciela inne świadczenie.

Nowacja jest jednym ze sposobów zaspokajania zobowiązań. Tym sposobem dłużnik zobowiązuje się spełnić inne albo nawet to samo świadczenie, ale z innej podstawy prawnej, gdy wierzyciel wyraża na to zgodę (nawet w sposób dorozumiany).

Przy 50% odliczeniu VAT od samochodów uważaj na fiskusa!

Niepieniężne formy regulowania a korekta kosztów

Analizując pojęcie uregulowania należności, należy posłużyć zarówno konstrukcją cywilistyczną, jak również tą, która została wskazana na gruncie przepisów podatkowych. Na podstawie Kodeksu cywilnego uregulowanie zobowiązania zostało unormowane jako zobowiązanie, które wygasło. Polega przede wszystkim na spełnieniu świadczenia poprzez np. dokonanie przelewu.

Zgodnie z wykładnią językową termin uregulowanie jest niczym innym jak uiszczeniem (czyli wywiązywaniem się z jakiegoś zobowiązania finansowego) należności, a w konsekwencji wygaśnięciem zobowiązania.

Można zatem wyciągnąć wniosek, że termin uregulowanie oznacza każdą dopuszczalną formę spełnienia świadczenia, które prowadzi do wygaśnięcia zobowiązania. A jak wygląda uregulowanie zobowiązania za pomocą bezgotówkowych form płatności?

Przykładowo w przypadku weksla własnego, przy pomocy którego wystawca przyrzeka zapłatę określonej sumy pieniężnej na rzecz wierzyciela, do uregulowania dochodzi w momencie jego wystawienia. W związku z tym, jak twierdzą organy podatkowe, nie dochodzi do korekty kosztów. Dodatkowo strony powinny rozważyć zawarcie między sobą odpowiedniej umowy, która będzie skutkować zaciągnięciem nowego zobowiązania wekslowego w miejsce dotychczasowego.

Zasady odliczania VAT-u od samochodów osobowych

Autor: zespół wfirma.pl - księgowość online

Czytaj także

Ekspert:

wfirma.pl

wFirma.pl jest platformą księgowości on­line udostępniającą, poza księgowością i doradztwem nowoczesne narzędzia informatyczne, niezbędne do zarządzania firmą.

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

karta płatnicza, kredytowa, finanse. bank, płatności, pieniądze. /Fotolia
karta płatnicza, kredytowa, finanse. bank, płatności, pieniądze. /Fotolia

Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków Praktyczne wskazówki59.00 zł

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Soneta sp. z o.o.

Firma Soneta sp. z o.o. jest polskim producentem oprogramowania do zarządzania i księgowości – enova365.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »