Kategorie

Odpowiedzialność osób niewymienionych w pierwotnym tytule wykonawczym

Aby mogło dojść do egzekucji konieczne jest nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi niebędącemu dłużnikiem w trybie art. 787 Kodeksu postępowania cywilnego.
inforCMS
W toku postępowania egzekucyjnego może dojść do takiej sytuacji, że do zaspokojenia wierzyciela będą zobowiązane także osoby niewymienione w pierwotnym tytule wykonawczym jako dłużnicy albo dłużnicy będą obowiązani spełnić świadczenie na rzecz osób, które nie były wymienione w pierwotnym tytule jako wierzyciele.

Z powyższą sytuacją najczęściej mamy do czynienia w następujących sytuacjach:

 • Odpowiedzialności majątkowej małżonka dłużnika za zaciągnięte przez tegoż dłużnika zobowiązania;
 • Egzekucji przeciwko osobom, na które przeszły obowiązki określone w tytule wykonawczym (art. 788 Kodeksu postępowania cywilnego).

W przypadku, gdy wierzyciel posiada tytuł wykonawczy tylko przeciwko samemu dłużnikowi pozostającemu w związku małżeńskim to egzekucję może kierować wyłącznie do jego majątku osobistego (art. 33 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).

Natomiast w przypadku, gdy wierzyciel chce rozszerzyć zakres egzekucji i skierować egzekucję do majątku wspólnego dłużnika i jego małżonka to powinien uzyskać klauzulę wykonalności przeciwko małżonkowi.

Zobacz: Jakie świadczenia może zająć komornik?

Reklama

Przepisami, które regulują te zagadnienia są art. 41 § 1 krio i art. 787 kpc. Art. 41 § 1 krio daje wierzycielowi możliwość żądania zaspokojenia się z majątku wspólnego wówczas, gdy dłużnikiem jest tylko jeden z małżonków. Przepis ten wprowadza odpowiedzialność drugiego małżonka za cudzy dług i nakłada na niego obowiązek znoszenia egzekucji z majątku wspólnego.

Reklama

Aby jednak mogło dojść do egzekucji konieczne jest nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi niebędącemu dłużnikiem w trybie art. 787 Kodeksu postępowania cywilnego. Sąd nada klauzulę przeciwko małżonkowi, jeżeli wierzyciel wykaże dokumentem, że stwierdzona tytułem egzekucyjnym wierzytelność powstała z czynności prawnej dokonanej za zgodą małżonka dłużnika (np. wierzyciel posiada dokument, z którego wynika, że małżonek wyraził zgodę na zaciągnięcie kredytu). Małżonek dłużnika może też ponosić odpowiedzialność majątkową z przedmiotów wchodzących w skład przedsiębiorstwa, które jest objęte małżeńską wspólnością ustawową (art. 787(1) kpc). Sąd nada klauzulę przeciwko małżonkowi, jeżeli wierzyciel wykaże dokumentem, że stwierdzona tytułem egzekucyjnym wierzytelność powstała w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Reasumując należy stwierdzić, że zakres przyszłej odpowiedzialności dłużnika pozostającego w małżeńskiej wspólności majątkowej zależy od wierzyciela i od małżonka dłużnika. Przy dokonaniu czynności prawnej (np. udzieleniu pożyczki, dostarczeniu towaru) wierzyciel powinien żądać zgody małżonka swojego kontrahenta, jeżeli w przyszłości chce mieć szersze możliwości prowadzenia egzekucji (tj. możliwość prowadzenia egzekucji z majątku wspólnego).

Przykład
Jan B. pożyczył Pawłowi K. kwotę 20.000zł. Małżonka Pawła K. - Maria K. wyraziła pisemną zgodę na zaciągnięcie pożyczki przez małżonka. W wyznaczonym terminie Paweł K. nie zwrócił pożyczki. W związku z tym Jan B. po uzyskaniu wyroku wystąpił do komornika o egzekucję ww. należności. W toku postępowania okazało się, że Paweł K. nigdzie nie jest zatrudniony, żadnych wierzytelności ani wartościowych ruchomości nie posiada. Jedynym majątkiem Pawła K. jest mieszkanie własnościowe, które jednak wchodzi w skład małżeńskiego majątku wspólnego małżeństwa K. Komornik dokonał zajęcia przedmiotowego mieszkania, jednakże w celu kontynuacji egzekucji z tej nieruchomości Jan B. powinien przedłożyć wyrok z klauzulą wykonalności nadaną przeciwko małżonce dłużnika Marii K. W związku z tym Jan B. wystąpił do sądu z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko Marii K. Do wniosku Jan B. dołączył pisemną zgodę Marii K. na zaciągnięcie pożyczki przez Pawła K. Sąd nadał wyrokowi klauzulę wykonalności przeciwko Marii K. Jan B. złożył ten wyrok do komornika, który mógł kontynuować egzekucję z mieszkania.

W sytuacji, gdy dojdzie do: egzekucji prowadzonej przeciwko osobom, na które przeszły obowiązki określone w tytule wykonawczym lub egzekucji prowadzonej na rzecz osób, na które przeszło uprawnienie określone w tytule (zgodnie z art. 788 kpc), mamy do czynienia z tzw. zmianą stron postępowania egzekucyjnego. Zmiana ta może nastąpić pomiędzy osobami żyjącymi (lub innymi istniejącymi podmiotami) jak również w przypadku śmierci jednej ze stron (lub likwidacji innego podmiotu).

Zobacz: Spłata długu z pominięciem komornika, a opłata egzekucyjna

Przejście praw lub obowiązków na inne osoby/podmioty może nastąpić na drodze umowy albo być uregulowane przepisem prawa {w Polsce coraz częściej dochodzi do przejścia praw w drodze sprzedaży wierzytelności }. Art. 788 kpc stwarza możliwość prowadzenia egzekucji, jeżeli zaszła zmiana strony (wierzyciel przestał być wierzycielem i/lub dłużnik przestał być dłużnikiem), ale tylko po powstaniu tytułu egzekucyjnego lub w toku sprawy o wydanie tego tytułu.

Do przejścia uprawnień wierzyciela lub obowiązków dłużnika dochodzi m.in. w następujących sytuacjach:
- przeniesieniu przez wierzyciela wierzytelności na osobę trzecią;
- przejęcia długu (tj. wstąpienie na miejsce dłużnika innej osoby);
- likwidacji osoby prawnej i przejęciu jej majątku przez inna osobę;
- śmierci wierzyciela lub dłużnika.

W celu prowadzenia egzekucji przeciwko lub na rzecz osoby, która na skutek zmiany stron stała się wierzycielem lub dłużnikiem należy zwrócić się do sądu o nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności na rzecz lub przeciwko osobie, która jest następcą prawnym danej strony. Przy nadawaniu klauzuli sąd bada tylko czy na podstawie złożonych dokumentów nabywca jest następcą prawnym i czy nabycie nastąpiło już po powstaniu tytułu egzekucyjnego. Przejście uprawnień/obowiązków musi być wykazane dokumentem urzędowym lub prywatnym (ale urzędowo poświadczonym).

Przepisu art. 788 kpc nie stosujemy, jeżeli następstwo prawne miało miejsce przed wszczęciem sprawy o wydanie tytułu egzekucyjnego (wówczas po prostu wytaczamy sprawę przeciwko następcy prawnemu).

W przypadku zmiany oznaczenia dłużnika (np. zmiany nazwiska czy zmiany nazwy firmy) nie ma zastosowania przepis art. 788 kpc. Powinno się jeszcze przed nadaniem klauzuli uzyskać od sądu wyjaśnienie powstałej wątpliwości, co do identyczności dłużnika (należy złożyć wniosek z art. 352 kpc).

Zmiana stron powstała już po wszczęciu egzekucji nie wymaga ich uwidocznienia w klauzuli wykonalności, gdyż egzekucja jest już prowadzona. W takiej sytuacji wystarczy wykazać wobec organu egzekucyjnego, że już nastąpiło przejście praw lub obowiązków (np. okazując stosowne dokumenty.

1. Brak jest możliwości zajęcia wynagrodzenia małżonka dłużnika nawet, gdy wierzyciel uzyskał klauzulę wykonalności przeciwko niemu. Jeżeli komornik dokonał takiego zajęcia małżonkowi przysługuje powództwo interwencyjne z art. 841 kpc.
2. Do zajęcia ruchomości wchodzących w skład majątku wspólnego dłużnika i jego małżonka wystarcza tytuł wykonawczy wystawiony tylko przeciwko dłużnikowi. W celu kontynuacji egzekucji z tych ruchomości potrzebny jest tytuł z klauzulą nadaną przeciwko małżonkowi dłużnika.
3. W przypadku bezskutecznej egzekucji przeciwko spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nie jest dopuszczalne nadanie klauzuli wykonalności przeciwko członkom zarządu tej spółki na podstawie art. 788 kpc.
4. Zdarzeniem uzasadniającym zastosowanie art. 788 kpc jest połączenie się spółek handlowych zarówno przez przejecie jak i zawiązanie nowej spółki.

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Moja firma
  1 sty 2000
  19 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Tydzień Przedsiębiorcy 21-25 czerwca

  Tydzień Przedsiębiorcy 21-25 czerwca. W dniu 21 czerwca przypada Dzień Przedsiębiorcy. Z tej okazji Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii zaprasza w tym roku firmy i przedsiębiorców, w tym szczególności z sektora MŚP, na specjalnie zorganizowane wydarzenia. Potrwają one do 25 czerwca 2021 r. Podczas organizowanych w tym celu spotkań, telekonferencji, webinariów i podcastów MRPiT chce wesprzeć małe i średnie przedsiębiorstwa praktyczną wiedzą, doświadczeniem i kontaktami na rzecz rozwoju ich działalności biznesowej tak w kraju, jak i na rynkach Unii Europejskiej, a także pozaunijnych.

  Które firmy stać na sztuczną inteligencję?

  Sztuczna inteligencja odmieniana jest przez wszystkie przypadki. Chociaż średnie i małe firmy nie mają embarga na technologie wykorzystujące SI, praktyka pokazuje, że istnieje wewnętrzny opór. Dlaczego tak się dzieje?

  Firma w Czechach. Przedsiębiorcy pomału odpuszczają

  Nawet o kilkaset procent wzrosła w ostatnich tygodniach liczba pytań kierowanych do firm pomagających prowadzić firmę w Czechach. Ale jak podkreślają eksperci, nie każdy biznes można przenieść do Czech czy na Słowację. Wyjaśniamy dlaczego.

  Handel hurtowy i detaliczny szuka pracowników

  Przedsiębiorcy z sektora handlu detalicznego i hurtowego w najbliższych trzech miesiącach mają zamiar dość intensywnie rozbudowywać swoje zespoły. Kogo głównie poszukują pracodawcy?

  Tokenizacja - słowo klucz w nowoczesnym biznesie. Co można stokenizować?

  Tokenizacja to termin zdobywający ostatnimi czasy olbrzymią popularność, w szczególności w środowiskach biznesowych. Przedsiębiorcy zaczynają żywiej interesować się możliwościami, jakie oferuje ta oparta na technologii blockchain forma cyfryzacji. Pytanie tylko, cyfryzacji… czego? Jak działa blockchain? Czym jest tokenizacja? Co to jest token? Jakie są rodzaje tokenów? Co można stokenizować? Jak przeprowadzić cyfryzację biznesu poprzez tokenizację? Wyjaśniają eksperci z Kancelarii Prawnej RPMS Staniszewski & Wspólnicy

  Ceny mieszkań rosną wolniej niż zarobki

  Ceny mieszkań. W trakcie trwającej hossy mieszkaniowej pensje Polaków wzrosły o prawie 53% - sugerują dane GUS. To prawie tyle, o ile zdrożały w międzyczasie nieruchomości. W ostatnim kwartale znowu pensje wyprzedziły ceny. Oby nie na chwilę.

  Odejście od chowu klatkowego jest niemożliwe

  Resort rolnictwa przygląda się działaniom KE ws. chowu klatkowego. Tymczasem branża stoi na stanowisku, że rezygnacja z chowu klatkowego nie jest możliwa.

  Przedsiębiorcy częściej źle oceniają jakość pracy zdalnej

  Po upływie kilkunastu miesięcy model pracy zdalnej przynosi gorsze efekty zdaniem co trzeciego pracodawcy. Najmniej zadowoleni z home office są przedstawiciele handlu, przemysłu i mikrofirm.

  Działalność gospodarcza a status osoby bezrobotnej

  Czy osoba prowadząca działalność gospodarczą z wpisem do CEIDG może uzyskać status osoby bezrobotnej? Jak wygląda sytuacja spółek prawa handlowego i działalności nierejestrowej?

  Dariusz Bliźniak: dlaczego drzewa i zieleń stają się kapitałem?

  Ślad węglowy to jedno z największych wyzwań XXI wieku, które nie pozostaje obojętne zarówno pojedynczym obywatelom, jak i całym rządom poszczególnych państw - mówi Dariusz Bliźniak.

  PR w firmie. Czym jest pozycjonowanie eksperckie?

  Pozycjonowanie eksperckie - na czym polega ten rodzaj prowadzenia dialogu z publicznością (a docelowo – przyszłymi klientami)? Jakie narzędzia są niezbędne w skutecznym pozycjonowaniu eksperckim?

  Audi RS e-tron GT: w 3,2 sek. do setki w elektryku! Pierwsza jazda.

  Audi e-tron GT choć jest elektryczny, powstaje w tej samej fabryce co R8. Choć nie emituje spalin, generuje potężną ilość emocji.

  Jacek Czauderna: Panie Premierze, przedsiębiorcy czekają na konkrety [PODCAST]

  Polski Ład to kolejna piękna, marketingowa, ale polityczna akcja – mówi Jacek Czauderna. Na co mogą liczyć przedsiębiorcy? Zapraszamy do wysłuchania podcastu.

  Opłacalność fotowoltaiki - co się zmieni od 2022 roku?

  Opłacalność fotowoltaiki. Szykują się duże zmiany na rynku fotowoltaiki. Ministerstwo Klimatu i Środowiska przekazało do konsultacji publicznych projekt ustawy, który m.in. reguluje nowe zasady dla prosumentów. Co to oznacza? Jak mówi Jakub Jadziewicz, Członek Zarządu Alians OZE - „Magazyny energii staną się niezbędnym elementem instalacji fotowoltaicznej”. Dla rynku PV niebawem rozpocznie się nowy rozdział.

  Uproszczone Postępowanie Restrukturyzacyjne to już 84% wszystkich spraw

  UPR okazało się niewątpliwie czarnym koniem restrukturyzacji ostatnich kilkunastu miesięcy. Na koniec czwartego kwartału ubiegłego roku UPR stanowiło 52% wszystkich postępowań restrukturyzacyjnych. Na czym polega UPR?

  Zastaw rejestrowy na pojeździe. Czym jest i kiedy jest wpisywany?

  Zastaw rejestrowy na pojeździe. Czyli dziś opowiemy o tym, czemu pojawia się taka adnotacja w dokumentach pojazdu i jak się jej pozbyć.

  Małgorzata Ławnik: oszczędność na pracownikach to pierwszy krok do strat w biznesie

  Zignorowanie potencjału, jaki niosą ze sobą pracownicy, jest jednym z największych błędów przedsiębiorstw, ponieważ to właśnie od zatrudnionych osób zależy przyszłość firmy – mówi Małgorzata Ławnik, dyrektor Pionu Personalnego Kaufland Polska.

  Nadanie nowego numeru VIN. Na czym polega?

  Nadanie nowego numeru VIN może być konieczne po poważnej modyfikacji pojazdu. jak przeprowadzić procedurę zgodnie z przepisami?

  Polski Ład napędzi ceny mieszkań. Będzie drożej

  Polski Ład. Mieszkania to wciąż atrakcyjna lokata kapitału, dlatego ich ceny pomimo pandemii idą cały czas w górę. Eksperci prognozują, że wprowadzenie Polskiego Ładu przyczyni się do zwiększenia inflacji, a tym samym do jeszcze wyższych wzrostów cen mieszkań. W praktyce może być trudniej uzyskać kredyt hipoteczny, a tym samym kupić nowe lokum.

  Jaką rolę w transformacji cyfrowej firm odgrywa chmura obliczeniowa?

  Chmura obliczeniowa w trakcie pandemii zyskała na znaczeniu. Korzyści płynące z jej wdrożenia to m.in. optymalizacja kosztów, zwiększenie efektywności operacyjnej, ale przed wszystkim wzrost biznesu. Co jeszcze zyskują firmy w chmurze?

  Wydanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez Policje

  Wydanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez Policje. Czyli jak odzyskać dokumenty pojazdu po kontroli funkcjonariuszy?

  Jaki jest cel nowelizacji ustawy odległościowej?

  Ustawa odległościowa to jedno z założeń transformacji energetycznej. Lądowa energetyka wiatrowa ma być korzyścią dla branży, dostawców energii wiatrowej, ale też mieszkańców i samorządów. Na czym mają polegać zmiany?

  Będą zmiany w ustawie o cudzoziemcach

  Ustawa o cudzoziemcach - będą zmiany dotyczące cudzoziemców prowadzących działalność gospodarczą w Polsce i będących uczestnikami programów wsparcia.

  Jak branża gastronomiczna może na nowo zdobyć klientów?

  Przed branżą gastronomiczną pojawiło się nowe wyzwanie. W jaki sposób ponownie pozyskać kandydatów do pracy? Czy pomoże im w tym pozytywny wizerunek pracodawcy?

  Praca w IT - home office, ale projekty nierozwojowe

  Warunki zatrudnienia na rynku pracy IT są lepsze niż przed pandemią – wynika z najnowszego badania przeprowadzonego przez firmę HRK S.A. Zdaniem 39% specjalistów pracujących w IT COVID-19 miał pozytywny wpływ na ich branżę.